tlyta has reported a post.

Reason:
tài liệu ko đúng
Post: Luận Văn Lựa chọn chiến lược đầu tư cổ phiếu niêm yết cho nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam
Forum: Chứng Khoán
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
LỜI NÓI ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài


Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua gần 10 năm xây dựng và trưởng thành đã trải qua không ít thăng trầm. Đã có những giai đoạn trầm lắng, có những giai đoạn nhà nhà cùng nói chứng khoán, ai có ít vốn cũng muốn đầu tư chứng khoán. Chính vì những sự biến đổi khó lường này mà thị trường chứng khoán đã tạo ra cho mình một nét đặc biệt rất riêng. Thị trường đặc biệt và sản phẩm đặc biệt. Để có thể tham gia vào thị thị trường này, Nhà đầu tư (NĐT) không những cần có vốn mà những yếu tố khác còn quan trọng hơn nhiều lần.


Với sự ồ ạt đầu tư vào chứng khoán trong khi kiến thức, kỹ năng không có đã làm cho nhiều NĐT phải trả cái giá rất đắt. Đầu tư mang tính phong trào, không có chiến lược đã dẫn NĐT đi đến ngõ cụt mà không có đường trở lại. Đầu tư không có một chiến lược soi đường chẳng khác nào một con tàu giữa biển khơi không có la bàn định hướng.


Nhận thấy việc xây dựng một chiến lược đầu tư cổ phiếu cho nhà NĐT cá nhân là điều cần hơn bao giờ hết. Em đã lựa chọn đề tài “Lựa chọn chiến lược đầu tư cổ phiếu niêm yết cho nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam” để nghiên cứu.


2. Nghiên cứu trước đây

Xây dựng chiến lược đầu tư đã có rất nhiều các chuyên gia nghiên cứu, nhiều bạn thực hiện. Song xây dựng chiến lược đầu tư chứng khoán thì rất hạn chế, nhất là chiến lược đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân.


3. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài này được thực hiện với mục đích nghiên cứu quá trình đầu tư của NĐT cá nhân và bước đầu xây dựng các tiêu chí để đánh giá và lựa chọn chiến lược đầu tư cho từng NĐT dựa vào diễn biến tâm lý của NĐT đó.


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tựng nghiên cứu của đề tài là các nhà đầu tư cá nhân và chiến lược đang áp dụng, kết quả từ việc thực hiện chiến lược đó.


Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu về việc đầu tư và lựa chọn cổ phiếu trên sàn niêm yết.


5. Bố cục

Bố cục của Luận văn gồm 3 phần sau:


Chương I – Khái quát chung về các chiến lược đầu tư cổ phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân

Chương II – Nghiên cứu phương pháp lựa chọn chiến lược đầu tư cá nhân ở Việt Nam

Chương III – Phương pháp lựa chọn chiến lược đầu tư cổ phiếu niêm yếu cho nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam
6. Thiếu sót


Với giới hạn về thời gian, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm còn hạn chế đề tài chắc hẳn không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế. Em rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ dậy của quý thầy cô, các bạn cùng các nhà đầu tư để đề tài được hoàn thiện hơn, em có cơ hội được làm giàu thêm kiến thức của mình.


Em xin chân thành cảm ơn!


Hà Nội, tháng 05 năm 2010

Sinh viên: Nguyễn Duy Long


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi tlyta
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi tlyta sẽ giúp ích cho bạn.