kimhoang0710 has reported a post.

Reason:
k mở đc file tải về
Post: Đồ Án tính toán, thiết kế hệ thống phanh có ABS trên ô tô 12 chỗ
Forum: Cơ Khí
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU: MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHANH 3
1.1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI, YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG PHANH 3
1.1.1. Công dụng. 3
1.1.2. Phân loại 3
1.1.3. Yêu cầu. 4
1.2. CẤU TẠO CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH 4
1.2.1. SƠ ĐỒ CẤU TẠO MỘT SỐ DẠNG CƠ CẤU PHANH 5
1.2.2. Dẫn động phanh. 11
1.3. Hệ thống ABS. 17
1.3.1. Cơ sở lý thuyết 17
1.3.2. Nguyên lý cấu tạo, hoạt động của hệ thống phanh có trang bị ABS 23
1.3.3. Cấu tạo các bộ phận chủ yếu của hệ thống ABS. 25
PHẦN 2: LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH PHANH Ô TÔ 34
2.1. LỰC TÁC DỤNG LÊN Ô TÔ KHI PHANH VÀ PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG LỰC KHI PHANH 34
2.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH PHANH 36
2.2.1. Hiệu quả phanh. 36
2.2.2. Tính ổn định hướng khi phanh. 39
2.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA QUÁ TRÌNH PHANH 41
2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả phanh. 41
2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá tính ổn định hướng của ô tô khi phanh. 43
2.4. GIẢN ĐỒ PHANH 45
PHẦN 3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CƠ CẤU PHANH 47

3.1. MỘT SỐ CHI TIẾT CHÍNH CỦA CƠ CẤU PHANH 47
3.1.1. Trống phanh: 47
3.1.2. Guốc phanh: 47
3.2. XÁC ĐỊNH MÔMEN PHANH CẦN THIẾT SINH RA Ở CÁC CƠ CẤU PHANH 47
3.3. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN CƠ CẤU PHANH 49
3.3.1. Cơ cấu phanh cầu trước: 49
3.3.2. Cơ cấu phanh sau: 50
3.3.3. Kiểm bền cơ cấu phanh. 54
3.3.4. Tính bền một số chi tiết của cơ cấu phanh. 58
PHẦN IV: LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN DẪN ĐỘNG PHANH 69
4.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN DẪN ĐỘNG PHANH 69
4.2. TÍNH TOÁN DẪN ĐỘNG PHANH 69
4.2.1. Xác định đường kính làm việc của xilanh bánh xe. 69
Phần V: KẾT LUẬN 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi kimhoang0710
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi kimhoang0710 sẽ giúp ích cho bạn.