Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 2 của 2

  Báo cáo bài viết vi phạm bởi huynhlam

  H
  Viphuynhlam huynhlam Đang Ngoại tuyến (0 tài liệu)
  Thành Viên Webtailieu.org
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo bài viết vi phạm bởi huynhlam

  huynhlam has reported a post.

  Reason:
  không tải được
  Post: Báo Cáo KCS thủy sản
  Forum: Chưa Phân Loại
  Assigned Moderators: N/A

  Posted by: Phạm Thanh Vấn
  Original Content:
  Bài 1 5
  KIỂM NGHIỆM NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN 5
  A. Lý thuyết 5
  1. Các phương pháp kiểm tra độ tươi của nguyên liệu 5
  1.1. Phương pháp cảm quan 6
  1.1.1. Cá 6
  1.1.2. Tôm 7
  1.1.3. Mực 8
  1.2. Kiểm nghiệm hóa học 9
  1.2.1. Kiểm tra độ pH của nguyên liệu bằng giấy quỳ 10
  1.2.2. Phản ứng Heber 11
  1.2.3. Định tính Hydrosunfua – H2S 11
  1.3. Xác định thành phần khối lượng 13
  B. BÁO CÁO THỰC HÀNH 13
  1. Chuẩn bị 13
  2. Thao tác tiến hành 14
  2.1. Kiểm nghiệm cảm quan 14
  2.2. Kiểm nghiệm hóa học 15
  2.2.1. Phản ứng giấy quỳ 15
  2.2.2. Phản ứng Heber 16
  2.2.3. Định tính H2S 17
  2.3. Xác định thành phần khối lượng 19
  2.3.1. Chuẩn bị 19
  2.3.2. Báo cáo kết quả 19
  Bài 2 21
  KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM KHÔ THỦY SẢN 21
  A. Lý thuyết 21
  1. Yêu cầu chất lượng của thủy sản khô 21
  1.1. Chỉ tiêu cảm quan 21
  1.2. Chỉ tiêu hóa lý (Trích dự thảo Thủy sản khô – Yêu cầu Kỹ thuật - 2014) 22
  1.2.1. Chỉ tiêu hóa lý đối với cá khô 23
  1.2.2. Chỉ tiêu cá cơm hấp sấy khô (trích Dự thảo – TCVN Cá cơm hấp sấy khô – 2014) 24
  2. Các phương pháp kiểm tra 25
  2.1. Phương pháp xác định độ ẩm 25
  2.1.1. Nguyên tắc 25
  2.1.2. Dụng cụ 25
  2.1.3. Tiến hành thử 25
  2.1.4. Tính kết quả 26
  2.2. Xác định tỉ lệ gãy bụng, vỡ bụng 26
  2.2.1. Cách tiến hành 26
  2.2.2. Tính toán kết quả 26
  2.3. Xác định hàm lượng acid tổng 27
  2.3.1. Nguyên tắc: 27
  2.3.2. Dụng cụ - hóa chất 27
  2.3.3. Cách tiến hành 27
  2.3.4. Tính toán kết quả 27
  B. Báo cáo thực hành 28
  1. Chuẩn bị 28
  2. Tiến hành thí nghiệm 28
  2.1. Xác định độ ẩm 28
  2.1.1. Tiến hành 28
  2.1.2. Tính toán kết quả 28
  2.1.3. Nhận xét 29
  2.2. Xác định tỷ lệ gãy bụng, vỡ miếng 29
  2.3. Xác định hàm lượng acid tổng 30
  2.3.1. Tiến hành thí nghiệm 30
  2.3.2. Tính toán kết quả 31
  Bài 3 32
  KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẮM 32
  A. TỔNG QUAN 32
  1. Yêu cầu chất lượng 32
  1.1. Yêu cầu cảm quan 32
  1.2. Chỉ tiêu hóa học 33
  1.3. Chỉ tiêu vi sinh vật 34
  2. Phương pháp thử 34
  2.1. Xác định hàm lượng đạm thối NH3 34
  2.1.1. Nguyên tắc chung 34
  2.1.2. Dụng cụ và hóa chất 34
  2.1.3. Tiến hành thử 35
  2.1.4. Tính kết quả 36
  2.2. Xác định đạm Formol 36
  2.2.1. Nguyên tắc 36
  2.2.2. Hóa chất 36
  2.2.3. Cách tiến hành 37
  2.2.4. Tính toán kết quả 37
  2.3. Xác định hàm lượng đạm acid amin 37
  2.4. Xác định hàm lượng muối NaCl 38
  2.4.1. Nguyên tắc chung 38
  2.4.2. Dụng cụ và hóa chất 38
  2.4.3. Cách tiến hành 38
  2.4.4. Tính toán kết quả 39
  B. BÁO CÁO THỰC HÀNH 39
  1. Chuẩn bị 39
  2. Cách tiến hành 41
  2.1. Xác định hàm lượng đạm thối NH3 41
  2.1.1. Các bước thực hiện 41
  2.1.2. Tính toán kết quả 42
  2.2. Xác định hàm lượng đạm Formol 42
  2.2.1. Các bước thực hiện 42
  2.2.2. Tính toán kết quả 44
  2.3. Hàm lượng đạm acid amin 44
  2.4. Xác đinh hàm lượng muối NaCl 44
  2.4.1. Các bước thực hiện 44
  2.4.2. Tính toán kết quả 45
  3. Nhận xét kết quả 45
  Bài 4 47
  KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐỘNG LẠNH 47
  1. Chuẩn bị 47
  2. Tiến hành thí nghiệm 47
  2.1. Đánh giá cảm quan 47
  2.1.1. Trước ra đông 47
  2.1.2. Sau rã đông 47
  2.2. Xác định khối lượng tịnh 48
  2.3. Xác định cỡ 49
  2.4. Định tính SO2 49
  2.4.1. Cách tiến hành 50
  2.4.2. Kết quả 51
  2.5. Định tính Borat 51
  2.5.1. Cách tiến hành 51
  2.5.2. Kết quả 51


  Bài 1
  KIỂM NGHIỆM NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN
  A. Lý thuyết
  Kiểm tra chất lượng nguyên liệu là một khâu quan trọng khi thu nhận nguyên liệu và đưa nguyên liệu vào chế biến. Mục đích kiểm tra chất lượng là để phân hạng và đánh giá phẩm chất của nguyên liệu để xử lý, chế biến và sử dụng cho phù hợp với từng mặt hang.
  Chất lượng nguyên liệu là yếu tố đầu tiên quyết định chất lượng của sản phẩm, vì vậy công tác kiểm tra nguyên liệu phải được tiến hành nghiêm túc và chu đáo. Nguyên liệu thủy sản khác với các nguyên liệu khác ở hàm lượng nước, độ tươi mới của nguyên liệu và thời gian bảo quản của từng loại nguyên liệu ứng với độ tươi tương ứng.
  Các hạng mục kiểm tra phẩm chất cần lưu ý:
  - Kích thước và độ béo gầy của nguyên liệu: kích thước và độ béo gầy của nguyên liệu có ảnh hưởng tới quy trình kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. độ lớn nhỏ quyết định thành phần cấu tạo, thành phần khối lượng của nguyên liệu và sản phẩm. độ béo gầy nói lên thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của chúng.
  - Mức độ nguyên vẹn: nguyên liệu càng nguyên vẹn thì thời gian giữ tươi càng dài và càng bảo quản được tốt vì vậy chất lượng càng cao. Nguyên liệu đã bị xây xát, bầm dập, sứt mẻ nhiều thì chất lượng giảm xuống càng nhanh chóng, vì vậy kiểm tra cần xem xét kỹ mức độ nguyên vẹn và hoàn hảo của nguyên liệu có liên quan mật thiết với độ tươi ươn của chúng.
  - Mức độ tươi ươn: đây là chỉ tiêu quan trọng hang đầu, nguyên liệu sau khi chết đã xảy ra hang loạt các biến đổi làm chất lượng nhanh chóng, vì vậy cần kiểm tra kỹ để phân loại và xử lý riêng. Nguyên liệu dùng đã kém phẩm chất một ít có thể dung để chế biến nước mắm hoặc các sản phẩm lên men, còn nguyên liệu đã ươn thì đưa vào chế biến thức ăn gia súc
  1. Các phương pháp kiểm tra độ tươi của nguyên liệu
  Tùy theo yêu cầu của việc kiểm tra, ta có thể sử dụng một trong bốn phương pháp sau: cảm quan, hóa học, háo lý và vi sinh; hoặc có thể phối hợp sử dụng các phương pháp để tiến hành kiểm tra đánh giá chất lượng.
  1.1. Phương pháp cảm quan
  Phân tích cảm quan là phương pháp đánh giá chất lượng đơn giản và tiện lợi nhất. Các chỉ tiêu đánh giá của phương pháp cảm quan vị, mùi, màu, ngoại hình, cấu trúc – độ đàn hồi cơ thịt, mức độ hấp dẫn.
  Để đánh giá các chỉ tiêu người ta phân tham cảm quan thành 5 bậc. Hiện nay trong thực tế, theo yêu cầu của tiêu thụ và chế biến người ta đã phân nguyên liệu ra làm 5 hạng như sau:
  - Hạng nhất: rất tươi
  - Hạng nhì: tươi
  - Hạng ba: trung bình
  - Hạng tư: hơi ươn (có thể tận dung được)
  - Hạng năm: ươn không dung được, sử dụng làm thức ăn gia súc


  Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi huynhlam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi huynhlam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. H
  huynhlam · Thành Viên Webtailieu.org · 0 bài gửi
  huynhlam has also reported this item.

  Reason:
  248460

  Xem thêm : https://webtailieu.org/threads/248460-kcs-thuy-san.html

  hỗ trợ tải tài liệubạn ơi, không tải được
  07-02-2017, 15:58 #2

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status