lehuaminhnhut has reported a post.

Reason:
File reception bị lỗi k mở được
Post: Tài liệu Hồ sơ thiết kế khu Resort Rusalka, Nha Trang, Khánh Hòa
Forum: Kiến Trúc - Xây Dựng
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
File thiết kế: Hồ sơ thiết kế khu Resort Rusalka, Nha Trang, Khánh Hòa
Mô tả

Một số bản vẽ kiến trúc các hạng mục của dự án


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi lehuaminhnhut
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi lehuaminhnhut sẽ giúp ích cho bạn.