Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 2 của 2

  Báo cáo bài viết vi phạm bởi hdv

  H
  hdv hdv Đang Ngoại tuyến (0 tài liệu)
  Thành Viên Webtailieu.org
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo bài viết vi phạm bởi hdv

  hdv has reported a post.

  Reason:
  Đã bị trừ xu trong tài khoản nhưng không có tải được tài liệu về
  Post: Thạc Sĩ Quản trị rủi ro trong hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn tĩnh Vĩnh Phúc
  Forum: Quản Trị Kinh Doanh
  Assigned Moderators: N/A

  Posted by: PKU
  Original Content:
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC iii
  . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ - ĐỒ THỊ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2
  3. Mục tiêu nghiên cứu 5
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 5
  5. Ý nghĩa khoa học của luận văn . 6
  6. Kết cấu của đề tài 6
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI
  RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN
  DÂN CƠ SỞ . 7
  1.1. Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và những rủi ro trong hoạt động của nó 7
  1.1.1. Khái quát về quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 7
  1.1.2. Nguyên nhân rủi ro trong hoạt động của QTDND cơ sở 15
  1.2. Nội dung quản trị rủi ro trong hoạt động của QTDND cơ sở 19
  1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng . 19
  1.2.2. Sự cần thiết phải quản trị rủi ro trong hoạt động của các QTDND
  cơ sở 20
  1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro trong hoạt động của QTDND cơ sở . 22
  1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng . 31
  1.3. Một số rủi ro đã xảy ra trong hoạt động của QTDND cơ sở và bài
  học đối với hệ thống QTDND cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 34
  1.3.1. Một số rủi ro đã xảy ra trong hoạt động của QTDND cơ sở 34
  1.3.2. Bài học đối với QTDND cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 37
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  2.1. Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài 39
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 39
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 39
  2.2.2. Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu 40
  2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 41
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 41
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG
  CỦA CÁC QTDND CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC .43
  3.1. Mô hình tổ chức hoạt động của hệ thống QTDND cơ sở trên địa bàn
  tỉnh Vĩnh Phúc . 43
  3.1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 43
  3.1.2. Hoạt động của Ban điều hành . 49
  3.1.3. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 54
  3.2. Tình hình hoạt động của hệ thống QTDND cơ sở trên địa bàn tỉnh
  Vĩnh Phúc từ năm 2009 đến năm 2013 . 58
  3.2.1. Hoạt động huy động vốn . 58
  3.2.2. Hoạt động tín dụng 61
  3.3. Thực trạng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động của các QTDND
  cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc . 72
  3.3.1. Về vấn đề nhận diện, phân loại rủi ro tín dụng 72
  3.3.2. Về hoạt động phân tích, đánh giá rủi ro 77
  3.3.3. Về việc kiểm soát, khắc phục, phòng ngừa rủi ro . 80
  3.4. Đánh giá chung 83
  3.4.1. Những thành tựu 83
  3.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 84
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
  RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC QTDND CƠ SỞ TRÊN
  ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC . 87
  4.1. Phương hướng, mục tiêu quản trị rủi ro trong hoạt động của
  QTDND cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 87
  4.1.1. Phương hướng . 87
  4.1.2. Mục tiêu . 89
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong hoạt động của
  QTDND cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 89
  4.2.1. Các giải pháp về định hướng xây dựng chiến lược, chính sách
  quản trị rủi ro trong hoạt động của các QTDND cơ sở . 89
  4.2.2. Nâng cao chất lượng cán bộ làm việc tại QTDND cơ sở . 92
  4.2.3. Xây dựng mô hình quản trị rủi ro hoàn thiện . 96
  4.2.4. Cải thiện chất lượng quản trị và đo lường rủi ro . 97
  4.2.5. Xây dựng hệ thống thông tin hoàn thiện . 98
  4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ 100
  4.2.7. Ban hành quy trình tín dụng theo hướng phân rõ trách nhiệm từng
  khâu nghiệp vụ 100
  4.2.8. Thực hiện các biện pháp phân tán rủi ro . 102
  KẾT LUẬN 104
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105


  Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi hdv
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi hdv sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. C
  copbeo2312 · Thành Viên Webtailieu.org · 0 bài gửi
  copbeo2312 has also reported this item.

  Reason:
  tai ve khong dc
  28-10-2017, 20:07 #2

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status