tranle has reported a post.

Reason:
thieu noi dung phan tich swot
Post: Báo Cáo Kế hoạch chiến lược và kế hoạch tác nghiệp trong kinh doanh của công ty Cổ phần dược phẩm Traphaco
Forum: Chưa Phân Loại
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
MỤC LỤC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 2
II. GIỚI THIỆU CÔNG TY 4
Giới thiệu chung:. 4
Chức năng của công ty:. 5
Nhiệm vụ:. 5
III. HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG TƯƠNG LAI. 7
BƯỚC 1: SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY 8
TẦM NHÌN 8
SỨ MỆNH 8
MỤC TIÊU 8
NHIỆM VỤ CỤ THỂ 9
BƯỚC 2 + 3: PHÂN TÍCH 3C, SWOT , SMART 10
1. Phân tích 3C 10
2. Phân tích SWOT 12
3. Phân tích SMART 13
BƯỚC 4: XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC DỰ THẢO ĐỂ LỰA CHỌN 13
* Chiến lược mở rộng thị trường và kinh doanh. 13
* Chiến lược maketing. 14
* Chiến lược phát triển sản phẩm 15
* Chiến lược con người 15
BƯỚC 5 + 6: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP 16
* Kế hoạch mở rộng thị trường và kinh doanh. 16
* Kế hoạch maketing. 17
* Kế hoạch nghiên cứu phát triển sản phẩm mới 17
* Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực – văn hóa công ty. 17
BƯỚC 7: KIỂM TRA. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 17
BƯỚC 8: LẶP LẠI QUÁ TRÌNH 18
IV. KẾT LUẬN 19I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Quá trình chuẩn bị để đối phó với sự thay đổi và tính không chắc chắn bằng việc trù liệu những cách thức hành động trong tương lai, đó là hoạch định. Hoạch định là một chức năng chính yếu của các hoạt động quản trị. Chức năng hoạch định bao trùm lên toàn bộ các chức năng khác. Do đó hoạch định giữ vai trò mở đường cho tất cả các chức năng quản trị khác. Trong tình trạng những cơ hội phát triển ngày càng hạn chế và mức độ cạnh tranh ngày càng tăng, các nhà quản trị càng phải cân nhắc kĩ càng để có thể hoạch định và đưa ra những chiến lược đúng đắn nhất.
Nắm bắt được xu hướng của thị trường cùng với tâm lý của khách hàng, công ty Cổ phần dược phẩm Traphaco với những nhà lãnh đạo quản trị tài ba, sau mười năm cổ phần(2009) thì doanh nghiệp đã là thương hiệu rất nổi tiếng ngành dược Việt Nam. Một số thành tích nổi bật:
- Năm 2007:
+Được tặng "Huân chương Lao động hạng nhì" của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho Công ty, "Huân chương Lao động hạng ba" của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho Công đoàn Công ty.
+Doanh nghiệp dược duy nhất được trao "Cup vàng Techmart".
- Năm 2008: Cúp vàng Thương hiệu TRAPHACO nổi tiếng.
- Năm 2009: Được công nhận "Thương hiệu nổi tiếng nhất Ngành Dược Việt Nam".
- Năm 2011:
+Được trao tặng kỷ niệm chương "Tổ chức Đảng tiêu biểu".
+Là 1 trong 10 doanh nghiệp tiêu biểu Trách nhiệm xã hội.
+Thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.
+Đạt Giải Nhất VIFOTEC cho sản phẩm BOGANIC.
+Giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất. Xếp hạng tối ưu BCTN Chỉ số tín nhiệm Việt Nam 2011.
- Năm 2012:
+TOP 10 doanh nghiệp tiêu biểu Vì cộng đồng.


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi tranle
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi tranle sẽ giúp ích cho bạn.