Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu xác định các tham số nhiệt động lực học của động cơ tua bin phản lực trên cơ sở các kích thước hình học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu xác định các tham số nhiệt động lực học của động cơ tua bin phản lực trên cơ sở các kích thước hình học

  ii  LỜI CẢM ƠN

  Lời cảm ơn chân thành đầu tiên tôi xin được gửi tới PGS.TS Phạm Vũ
  Uy, PGS.TS Phạm Thế Phiệt đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt
  quá trình thực hiện và hoàn thành luận án.
  Tôi cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Vũ Quốc Trụ,
  PGS.TS Đặng Ngọc Thanh đã giúp đỡ, động viên tôi rất nhiều trong quá trình
  nghiên cứu.
  Xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học trong và ngoài Quân đội đã
  cho những ý kiến đóng góp quý báu. Cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc, Phòng
  Sau đại học Học viện Kỹ thuật Quân sự; Đảng ủy và Thủ trưởng khoa Hàng
  không Vũ trụ, Bộ môn Động cơ phản lực khoa Hàng không Vũ trụ; Viện Tên
  lửa viện KH&CNQS đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận án này.
  Lời cuối cùng, tôi xin được cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã
  quan tâm, chia xẻ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

  Hà Nội, Ngày 20 tháng 3 năm 2016  Bùi Văn Thưởng

  iii  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG x
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . xi
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ
  ĐỘNG CƠ TUA BIN PHẢN LỰC
  1.1. Động cơ hành trình TBPL trên các tên lửa đối hải 4
  1.2. Tình hình nghiên cứu về ĐCTBPL trên thế giới và trong nước liên quan
  đến nghiên cứu xác định các tham số nhiệt động lực học 5
  1.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 5
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 17
  1.3. Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của
  đề tài 19
  1.3.1. Phân tích về khả năng thiết kế chế tạo ĐCTBPLN . 19
  1.3.2. Phân tích việc lựa chọn phương pháp xác định tham số nhiệt động
  lực học . 23
  1.3.3. Bố cục của luận án 27
  1.4. Kết luận chương 1 28


  iv  Chương 2
  CÁC KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC CƠ BẢN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  ĐỂ TÍNH TOÁN CÁC THAM SỐ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
  CỦA ĐỘNG CƠ
  2.1. Xây dựng mô hình hình học động cơ . 29
  2.1.1. Mô tả và khảo sát nguyên lý hoạt động của động cơ 29
  2.1.2. Xây dựng mô hình máy nén 31
  2.1.3. Xây dựng mô hình buồng đốt . 34
  2.1.4. Xây dựng mô hình tua bin . 35
  2.1.5. Xây dựng mô hình thiết bị ra (miệng phun) . 36
  2.1.6. Các kích thước hình học cơ bản của động cơ mẫu nghiên cứu 36
  2.2. Các dữ liệu cơ bản xác định các tham số nhiệt động lực học 39
  2.2.1. Các tam giác tốc độ của cấp máy nén và tua bin ở chế độ tính toán 39
  2.2.2. Các dữ liệu cơ bản để tính toán các tham số nhiệt động lực học 41
  2.3. Xây dựng mô hình toán cho sơ đồ động cơ TBPLHD hai máy nén một
  rotor có buồng trộn 47
  2.3.1. Mô hình toán ở chế độ tính toán động cơ . 47
  2.3.2. Kết quả tính toán sơ bộ các tham số nhiệt động lực học 52
  2.4. Kết luận chương 2 55
  Chương 3
  MÔ PHỎNG XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG CỦA
  CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA ĐỘNG CƠ
  3.1. Các phần mềm ứng dụng trong tính toán mô phỏng 56
  3.1.1. Phần mềm ANSYS 56
  3.1.2. Phần mềm ASTRA 58
  3.2. Ứng dụng tính toán mô phỏng trong ANSYS-CFX 59
  3.2.1. Xây dựng mô hình mô phỏng . 60 v  3.2.2. Chia lưới mô hình mô phỏng 63
  3.2.3. Định nghĩa các phần tử, các mặt, xác định các điều kiện ban đầu,
  điều kiện biên ―Setup‖ 65
  3.2.4. Thực hiện tính toán mô phỏng ―Solution‖ 69
  3.2.5. Đưa ra kết quả tính toán mô phỏng ―Results‖ 71
  3.3. Ứng dụng phần mềm ASTRA tính toán nhiệt động trong buồng đốt 80
  3.3.1. Thiết lập tính toán nhiệt động trong buồng đốt 80
  3.3.2. Phân tích và xử lý kết quả . 80
  3.4. Xây dựng các đặc tính của các bộ phận động cơ . 83
  3.4.1. Xây dựng đặc tính máy nén 83
  3.4.2. Xây dựng đặc tính tua bin . 87
  3.4.3. Xây dựng đặc tính miệng phun . 92
  3.5. Kết luận chương 3 93
  Chương 4
  ĐỒNG BỘ CÁC ĐẶC TÍNH CỦA CÁC BỘ PHẬN ĐỘNG CƠ
  ĐỂ XÁC ĐỊNH CÁC THAM SỐ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
  4.1. Các chế độ hoạt động cân bằng và chế độ tính toán 94
  4.1.1. Các chế độ hoạt động cân bằng trên đồ thị đặc tính . 94
  4.1.2. Các điều kiện ở chế độ hoạt động cân bằng 96
  4.2. Xác định đường hoạt động cân bằng trên đặc tính máy nén của động cơ
  mẫu nghiên cứu . 99
  4.2.1. Các điều kiện đồng bộ hoạt động các bộ phận của động cơ mẫu . 100
  4.2.2. Các bước xác định đường làm việc cân bằng bằng cách đồng bộ
  các đặc tính theo từng vòng quay 100
  4.3. Xác định các tham số nhiệt động lực học 112
  4.3.1. Xác định các tham số nhiệt động lực học tại ĐTT (H b =0, M b =0) 112
  4.3.2. Xác định các tham số nhiệt động lực học theo M b (H b =0) 114 vi  4.4. Kết luận chương 4 117
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 118
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ . 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 122
  PHỤ LỤC . 132

  vii  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Ý nghĩa
  ĐCTBPL Động cơ tua bin phản lực
  ĐCTBPLHD Động cơ tua bin phản lực hai dòng
  ĐCTBPLN Động cơ tua bin phản lực nhỏ
  ĐCDT Động cơ dòng thẳng
  ĐTT Điểm tính toán
  KCB Khí cụ bay
  KHKT Khoa học kỹ thuật
  KH&CN Khoa học và công nghệ
  MBKNL (UAV) Máy bay không người lái
  MNCA Máy nén cao áp
  MNTA Máy nén thấp áp
  TBB Thiết bị bay
  KCB Khí cụ bay
  TBĐL Thiết bị động lực
  TBPL Tua bin phản lực
  TBPLHD Tua bin phản lực hai dòng
  Chỉ số dưới Ý nghĩa
  knd, kta Máy nén thấp áp
  kvd, kca Máy nén cao áp
  vent Quạt nén
  vca, rca Vào cao áp, ra cao áp
  tb Tua bin
  lp Loa phụt
  viii  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
  Ký hiệu Ý nghĩa
  p Áp suất
  T Nhiệt độ
  P Lực đẩy

  Mật độ
  n Số vòng quay
  q Mật độ dòng
  G Lưu lượng
  oxl
  g Hệ số xả khí đi điều khiển và làm mát ổ bi
  t
  g Hệ số cấp nhiên liệu
  m Mức phân dòng
  i Entanpi
  S Entropi

  Tỷ số nén, tỷ số giãn nở

  Hệ số bảo toàn áp suất toàn phần
  p
  c Nhiệt dung riêng đẳng áp
  N Công suất

  Hiệu suất
  F Diện tích
  u Tốc độ vòng
  ,
  a
  c c Tốc độ và tốc độ dọc trục
  v
  m Hệ số lưu lượng chất khí

  Hệ số tốc độ dòng
        , , q
  Các hàm khí động
  Q Nhiệt lượng ix  Hu Nhiệt trị thấp của nhiên liệu
  b
  H Độ cao bay
  b
  M Số M bay (tốc độ bay)
  L Công
  X Tham số tua bin
   Góc giữa tốc độ vòng và tốc độ tuyệt đối
   Góc giữa tốc độ vòng và tốc độ tương đối

  Khối lượng riêng
   Trọng lượng riêng

  x  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 1.1. So sánh số lượng chi tiết rotor hai động cơ 12
  Bảng 1.2. Các tham số đặc tính ĐCTBPLN của các hãng . 16
  Bảng 1.3. Kết quả hoàn thiện đặc tính động cơ 17
  Bảng 2.1. Các đường kính máng chảy tại các mặt cắt cơ bản 37
  Bảng 2.2. Các góc của profil các lá ở đường kính ngoài máy nén thấp áp 38
  Bảng 2.3. Các góc β và α của các vòng lá làm việc và vòng lá chỉnh dòng . 38
  Bảng 2.4. Số lá làm việc của các tầng máy nén (rotor) 38
  Bảng 2.5. Số lá chỉnh dòng và dẫn dòng của các tầng máy nén (stator) 39
  Bảng 2.6. Các góc của profil các lá hướng chiều và các lá làm việc tua bin . 39
  Bảng 2.7. Số lượng lá của các vòng làm việc và hướng chiều tua bin . 39
  Bảng 2.8. Các tham số nhiệt động lực học (tính toán sơ bộ) 53
  Bảng 2.9. Các tham số của động cơ theo số M b (H b = 0) . 54
  Bảng 3.1. Ký hiệu một số tham số trong ―Expressions‖ 72
  Bảng 3.2. Kết quả tính các tham số máy nén bằng ANSYS-CFX . 75
  Bảng 3.3. Kết quả tính các tham số tua bin bằng ANSYS-CFX 77
  Bảng 3.4. Kết quả tính các tham số của miệng phun (loa phụt) . 79
  Bảng 3.5. Kết quả tính toán bằng ASTRA . 80
  Bảng 3.6. Các tham số và đơn vị đo trong ASTRA . 82
  Bảng 4.1. Kết quả tính đường hoạt động cân bằng 110
  Bảng 4.2. Các tham số NĐLH của động cơ tại các mặt cắt . 113
  Bảng 4.3. Sự thay đổi các tham số theo M b (phụ lục 4). 114
  Bảng 4.4. So sánh một số tham số của động cơ (tài liệu và tính toán) . 116
  Bảng 4.5. Các tham số riêng của động cơ (tính toán sơ bộ và thử nghiệm số) 116


  xi  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Hình 1.1. Sơ đồ phân bố ĐCTBPL và ĐCTBPLHD nhỏ 8
  Hình 1.2. Sơ đồ động cơ J402-CA-400 11
  Hình 1.3. Sơ đồ hai rotor động cơ J69 và J402 12
  Hình 1.4. Các thành phần stator J69 và J402 . 13
  Hình 1.6. Công nghệ chế tạo J402-CA-400 . 14
  Hình 1.7. Sơ đồ logic tính toán NĐLH động cơ TBPLHD, hai trục 15
  Hình 2.1. Động cơ R95TM-300 . 29
  Hình 2.2. Máy nén khí của động cơ . 31
  Hình 2.3. Profil tạo bởi hai cung tròn . 32
  Hình 2.4. Buồng đốt . 34
  Hình 2.5. Tua bin và thiết bị ra . 35
  Hình 2.6. Sơ đồ loa phụt có vật trung tâm . 36
  Hình 2.7. Sơ đồ biểu diễn kích thước máng chảy của động cơ 37
  Hình 2.8. Tam giác tốc độ cấp nén . 40
  Hình 2.9. Sơ đồ mạng profil cấp nén 40
  Hình 2.10. Các tam giác tốc độ của cấp tua bin . 40
  Hình 2.11. Chảy bao êm ở vòng lá làm việc tua bin (a), sự thay đổi chế độ
  làm việc của tua bin khi tỷ số u/c 1 không đổi (b) 41
  Hình 2.12. Sơ đồ thuật toán tính tỷ số nén của máy nén. . 46
  Hình 2.13. Sự biến đổi các tham số nhiệt động lực học (tính toán sơ bộ) . 53
  Hình 2.14. Sự biến đổi các tham số của động cơ theo M b . 54
  Hình 3.1. Mô hình ―DesignModeler‖ máy nén trong ANSYS-CFX . 60
  Hình 3.2. Mô hình ―DesignModeler‖ tua bin trong ANSYS-CFX 61
  Hình 3.3. Mô hình biểu diễn các bề mặt và các lá máy nén . 61
  Hình 3.4. Mô hình biểu diễn các bề mặt và các lá tua bin . 62
  Hình 3.5. Kích thước hình học khung bao của các phần máy nén . 62 xii  Hình 3.6. Kích thước hình học khung bao của các phần tua bin . 63
  Hình 3.7. Hình phối trí máy nén thấp áp và cao áp 63
  Hình 3.8. Chia lưới mô hình máy nén 64
  Hình 3.9. Chia lưới mô hình tua bin . 64
  Hình 3.10. Xác định phần tử vòng làm việc máy nén tầng 1: R1 65
  Hình 3.11. Xác định phần tử vòng hướng chiều tua bin tầng 1: S1 . 66
  Hình 3.12. Xác định các bề mặt bao của lá làm việc (blade) tầng 1 máy nén 67
  Hình 3.13. Xác định mặt ngoài (shroud) của S1 67
  Hình 3.14. Xác định mặt giao tiếp (interface) 68
  Hình 3.15. Các lá và các mặt giao tiếp của tua bin 68
  Hình 3.16. Các bề mặt bao của S_than . 69
  Hình 3.17. Quá trình tính toán của ANSYS-CFX 71
  Hình 3.18. Tính các tham số trong expressions của ANSYS-CFX . 73
  Hình 3.19. Kết quả đưa ra trong ―Expressions‖ và ―3D Viewer‖ 74
  Hình 3.20. Xả không khí từ MNCA ra dòng II 74
  Hình 3.21. Thay đổi áp suất toàn phần trong máy nén . 75
  Hình 3.22. Biểu diễn tốc độ dòng qua cấp tua bin . 77
  Hình 3.23. Biến đổi tốc độ dòng trên thiết bị ra . 79
  Hình 3.24. Đặc tính máy nén * *
  ( , ) , ( , )
  k vI ca vent v vent
  f G n f G n
   
    . . 85
  Hình 3.25. Đặc tính máy nén * *
  ( , ) , ( , )
  k vIqc ca vent vqc vent
  f G n f G n
   
    . . 85
  Hình 3.26. Đặc tính máy nén * *
  ( , ) , ( , )
  k vI ca vent v vent
  f G n f G n
   
    . 86
  Hình 3.27. Đặc tính máy nén * *
  ( , ) , ( , )
  k vIqc ca vent vqc vent
  f G n f G n
   
    . 86
  Hình 3.28. Đặc tính máy nén * *
  ( , ), ( , )
  k qc vI qc ca vent qc vqc vent
  T f G n T f G n     . 87
  Hình 3.29. Đặc tính tua bin   *
  ,
  tb tb tb
  f G n

   . 89
  Hình 3.30. Đặc tính tua bin   *
  ,
  tb tbqc tb
  f G n

   . . 90 xiii  Hình 3.31. Đặc tính tua bin   * *
  ,
  tb tb tb
  f n
   
   . 90
  Hình 3.32. Đặc tính tua bin   * *
  ,
  tbqc tb tb
  T f n

    . . 91
  Hình 3.33. Đặc tính tua bin   *
  ,
  tbqc tbqc tb
  T f G n   . 91
  Hình 3.34. Đặc tính miệng phun   *
  c mpqc
  f G

   . . 92
  Hình 4.1. Đồ thị đặc tính máy nén . 95
  Hình 4.2. Sơ đồ thuật toán xác định đường hoạt động cân bằng . 109
  Hình 4.3. Đường hoạt động cân bằng trên đặc tính
   
   
  *
  *
  , ,
  ,
  k vqc
  vent vqc
  f G n
  f G n


   


   
  . . 111
  Hình 4.4. Đường hoạt động cân bằng trên đặc tính
   
   
  *
  *
  , ,
  ,
  k vqc
  vent vqc
  f G n
  f G n


   


   
  . 111
  Hình 4.5. Đường hoạt động cân bằng trên đặc tính
   
   
  *
  *
  , ,
  ,
  kqc vqc
  vent qc vqc
  T f G n
  T f G n
   


    
  112
  Hình 4.6. Sự biến đổi các TSNĐLH qua các mặt cắt chính của động cơ. . 113
  Hình 4.7. Biến đổi các tham số theo số M b (H b = 0) 115
  Hình 4.8. Biến đổi các hiệu suất theo số M b (H b = 0) 115
  1  MỞ ĐẦU
  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và thực trạng
  vũ khí trang thiết bị của lực lượng vũ trang hiện nay, Đảng và Nhà nước ta
  chủ trương xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng có đủ năng lực, từng
  bước thiết kế chế tạo được các loại vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa nhằm
  mục đích hiện đại hóa Quân đội.
  Hiện nay tình hình Biển Đông hết sức phức tạp nên việc xây dựng lực
  lượng Hải quân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là đòi hỏi cấp bách. Mặc dù
  nước ta còn nghèo song Đảng, Nhà nước và Quân đội vẫn quyết định mua
  một số vũ khí, trang bị hiện đại như: tàu ngầm, tàu chiến, máy bay, tên lửa .
  nhưng cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì
  vậy, các chương trình của Nhà nước và Quân đội định hướng rõ thiết kế, chế
  tạo theo mẫu lớp tên lửa đối hải nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu bảo vệ
  biển đảo.
  Thời gian gần đây các chương trình cải hoán, cải tiến nâng cao tính năng
  chiến – kỹ thuật và hiệu quả chiến đấu các tên lửa hiện có nhằm sử dụng hiệu
  quả nhất và tiến tới tự thiết kế, chế tạo được các loại vũ khí công nghệ cao để
  trang bị cho quân đội và giảm bớt khó khăn cho nền kinh tế Đất nước.
  Như vậy, việc tự thiết kế, chế tạo các tên lửa đối hải là yêu cầu thực tiễn
  khách quan và cấp bách đối với Nước ta trong tình hình hiện nay.
  Trong luận án này đề cập đến việc xác định lại các tham số nhiệt động
  lực học – số liệu thiết kế ―gốc‖ của động cơ TBPL khi chỉ biết các kích thước
  hình học của động cơ mẫu, lớp động cơ này thường là động cơ hành trình trên
  các tên lửa hiện đại.


  2  Đối tượng nghiên cứu của luận án
  Động cơ tua bin phản lực hai dòng, hai máy nén, một rotor và có buồng
  trộn, tuổi thọ ngắn, sử dụng một lần trang bị trên các tên lửa.
  Đối tượng làm mẫu nghiên cứu được trang bị trong phòng thí nghiệm
  của Bộ môn Động cơ phản lực là động cơ R95TM-300 trên tên lửa
  đối hải Kh-35.
  Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  - Tìm khả năng thực hiện lớp bài toán tính toán xác định các tham số
  nhiệt động lực học của động cơ tua bin phản lực trên cơ sở các kích thước
  hình học khi muốn thực hiện thiết kế, chế tạo động cơ theo mẫu.
  - Khai thác sử dụng các công cụ tính toán mô phỏng hiện đại đã có sẵn
  ở Học viện Kỹ thuật Quân sự (HVKTQS) vào việc nghiên cứu trên cơ sở kích
  thước hình học của một dạng ĐCTBPL hành trình cụ thể (có thể kế tục dữ
  liệu về kích thước hình học của nghiên cứu khác).
  - Đồng bộ các đặc tính của các bộ phận để xác định các tham số nhiệt
  động lực học và các đặc tính của động cơ.
  Phương pháp nghiên cứu của luận án
  Kết hợp phương pháp tính toán lý thuyết kinh điển để định hướng
  nghiên cứu và phương pháp mô phỏng số xác định các đặc tính các bộ phận
  động cơ để xác định các tham số nhiệt động lực học.
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  - Đã áp dụng những thành tựu kỹ thuật tính toán mô phỏng để tìm hiểu
  đối tượng nghiên cứu cụ thể khi chưa biết về nó, mang lại nhận thức mới về
  đối tượng nghiên cứu đó.
  - Xác định được bộ số liệu các tham số nhiệt động lực học của động cơ
  nghiên cứu làm cơ sở cho khai thác làm chủ vũ khí công nghệ cao và số liệu
  bước đầu cho tính toán, thiết kế theo mẫu. 3  - Góp phần bổ sung, hoàn thiện về lý thuyết và kết cấu ĐCTBPL và có
  thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, tính
  toán và thiết kế động cơ.
  Đóng góp mới của luận án
  - Đưa ra phương pháp xác định và xác định được bộ số liệu các tham số
  nhiệt động lực của động cơ mẫu nghiên cứu trên cơ sở các kích thước hình
  học, phục vụ trước hết cho khai thác hiệu quả và sau đó cho các nghiên cứu
  tiếp sâu hơn về động cơ.
  - Xây dựng được mô hình toán và đưa ra thuật toán xác định
  hoạt động cân bằng cho một dạng động cơ đặc thù.
  - Khai thác được phương tiện tính toán mô phỏng phục vụ nghiên cứu,
  giảng dạy tháo gỡ bớt khó khăn do thiếu các hệ thống thí nghiệm.
  - Có bộ số liệu tương đối đầy đủ về kích thước hình học của động cơ
  mẫu nghiên cứu.

  Xem Thêm: Nghiên cứu xác định các tham số nhiệt động lực học của động cơ tua bin phản lực trên cơ sở các kích thước hình học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu xác định các tham số nhiệt động lực học của động cơ tua bin phản lực trên cơ sở các kích thước hình học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status