Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam’

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam’

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC BẢNG 4

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ . 6
  1.1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh 6

  1.1.1. Khái niệm 6

  1.1.2. Các yếu tố cấu thành môi trường kinh doanh 7

  1.1.2.1. Yếu tố kinh tế 7

  1.1.2.2. Yếu tố thể chế . 8

  1.1.2.3. Yếu tố văn hóa – xã hội 9

  1.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá môi trường kinh doanh 9

  1.1.4. Các nhân tố khách quan ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh . 10

  1.1.4.1. Sự phát triển kinh tế thị trường trong nước . 10

  1.1.4.2. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế . 11

  1.1.4.3. Yếu tố khoa học kỹ thuật và công nghệ 12

  1.2. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh ngành công nghiệp điện từ . 12
  1.2.1.Tổng quan về ngành công nghiệp điện tử . 12

  1.2.1.1. Khái niệm . 12

  1.2.1.2. Đặc điểm 13

  1.2.2. Tổng quan về môi trường kinh doanh ngành công nghiệp điện tử . 15

  1.2.2.1. Khái niệm . 15

  1.2.2.2. Vai trò của môi trường kinh doanh với ngành công nghiệp điện tử 16

  1.3. Kinh nghiệm một số nước nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh cho ngành công nghiệp điện tử và bài học cho Việt Nam 17
  1.3.1. Thái lan . 17

  http://svnckh.com.vn 1
  1.3.1.1. Khái quát ngành công nghiệp điện tử Thái Lan 18

  1.3.1.2. Những chính sách nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh mà Thái

  Lan đang sử dụng 19

  1.3.2. Trung Quốc 20

  1.3.2.1. Khái quát ngành công nghiệp điện tử Trung Quốc . 20

  1.3.2.2. Những chính sách nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh mà Trung

  Quốc đang sử dụng . 21

  1.3.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 22

  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM . 24
  2.1. Thực trạng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam 24

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . 24

  2.1.1.1. Khái quát quá trình phát triển ngành công nghiệp điện tử thế giới 24

  2.1.1.2. Khái quát quá trình phát triển của ngành công nghiệp điện tử Việt

  Nam . 25

  2.1.2. Thực trạng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam . 28

  2.1.2.1. Hoạt động sản xuất và lắp ráp 28

  2.1.2.2. Hoạt động thương mại xuất nhập khẩu . 31

  2.2. Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp

  điện tử ở Việt Nam 34

  2.2.1. Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của Việt Nam theo tiêu chuẩn xếp hạng của World Bank 34
  2.2.1.1. Thực trạng môi trường kinh doanh của Việt Nam . 35

  2.2.1.2. Đánh giá những cải thiện về môi trường kinh doanh Việt Nam 41

  2.2.2. Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh ngành công nghiệp điện tử qua mô hình cạnh tranh 5 nguồn lực của Michael Porter . 43
  2.2.2.1. Những vấn đề về nguồn cung của ngành CNĐT 43

  2.2.2.2. Những vấn đề về nguồn tiêu thụ của ngành CNĐT . 46

  2.2.2.3. Nguy cơ từ những công ty sắp gia nhập 47


  http://svnckh.com.vn 2
  2.2.2.4. Sản phẩm thay thế 48

  2.2.2.5.Cạnh tranh nội bộ ngành 49

  2.3. Đánh giá môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt

  Nam . 51

  2.3.1. Những thành tựu đạt được 51

  2.3.2. Những khó khăn còn hạn chế . 52

  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 55
  3.1. Quan điểm và định hướng phát triển . 55

  3.1.1. Quan điểm phát triển . 55

  3.1.2. Mục tiêu phát triển . 56

  3.1.3. Định hướng phát triển . 56

  3.2. Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử . 58
  3.2.1. Đối với Chính phủ 58

  3.2.1.1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 58

  3.2.1.2. Hoàn thiện các chính sách thuế . 59

  3.2.1.3. Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng 60

  3.2.1.4. Thu hút và sử dụng FDI có hiệu quả . 60

  3.2.1.5. Giải pháp nâng cao trình độ khoa học công nghệ . 62

  3.2.1.6. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 62

  3.2.1.7. Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ . 63

  3.2.2. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành điện tử 65

  3.2.2.1. Xây dựng chiến lược phát triển 65

  3.2.2.2. Xác định thị trường mục tiêu . 66

  3.2.2.3. Đào tạo nguồn nhân lực . 67

  KẾT LUẬN 68

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70

  LỜI MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài

  Bước vào năm 2009, các doanh nghiệp công nghiệp điện tử của Việt Nam đang đối mặt với cả hai khó khăn lớn cùng lúc: cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu mức tối đa theo hiệp định tự do theo ngành (theo cam kết WTO) và cam kết mở cửa thị trường bán lẻ, phân phối. Theo đó, sẽ bãi bỏ trợ cấp với hàng thay thế nhập khẩu, bãi bỏ trợ cấp xuất khẩu, bãi bỏ các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Riêng cam kết chung quy định, giảm mức thuế nhập khẩu bình quân của sản phẩm công nghiệp từ 16,1% xuống 12,6% trong vòng 5-7 năm; cắt giảm ngay đối với các mặt hàng đang có thuế suất cao trên 20% và 30%, trong đó gồm nhiều loại máy móc, thiết bị điện, điện tử. Những yếu tố trên sẽ tác động tích cực, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước huy động mọi nguồn lực, thay đổi công nghệ và tăng sức cạnh
  tranh.

  Vào ngày 7/8/2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 153/2004/QD

  – TTg ban hành Định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam nhằm mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Một trong những ngành sản xuất công nghiệp sẽ chiếm vị trí then chốt đó là công nghiệp điện tử. Tuy nhiên đến thời điểm năm 2010, những đóng góp của ngành công nghiệp điện tử vẫn còn rất nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Theo một thống kê từ Bộ Công Thương trong tổng số doanh thu gần 3 tỉ đô la Mỹ do ngành công nghiệp này mang lại, xuất khẩu đạt trên 2 tỉ đô la Mỹ nhưng 95 - 98% doanh thu xuất khẩu thuộc về
  các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài1 . Còn các sản phẩm điện tử của
  Việt Nam dù xuất khẩu với số lượng lớn nhưng giá trị gia tăng lại rất thấp và chỉ đứng ở giai đoạn đầu (gia công, lắp ráp sản phẩm) trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.
  Trong Hội nghị đánh giá thực trạng công nghiệp điện tử Việt Nam tổ chức ngày 8/6/2009 tại Hà Nội đã nêu lên một hiện thực: Mặc dù luôn được tuyên bố chú trọng quan tâm phát triển, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng chưa một lần điện tử Việt Nam có được một chiến lược phát triển toàn diện2. Điều này khiến các doanh nghiệp không có một hành lang định hướng phát triển cho mình, không có cơ sở để các cơ quan chức năng duyệt triển khai các dự án. Thậm chí phải chịu những bất hợp lý có nguyên nhân từ sự không đồng nhất về chính sách như khung thuế cho linh kiện và sản phẩm nguyên chiếc của máy tính.
  Chính những lý do đó cần đòi hỏi phải có sự đánh giá về môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi thì mới xây dựng được chiến lược kinh doanh phù hợp cho các doanh nghiệp. Đó chính là nền tảng cốt lõi, và chỉ khi giải quyết được vấn đề đó thì mới có thể đặt ra niềm tin cho ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam sẽ phát triển có định hướng. Tổng hợp các lý do nêu trên, nhóm đề tài quyết định chọn :‟‟ Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam’’ làm nội dung nghiên cứu.
  3. Tổng quan nghiên cứu

  Do xác định công nghiệp điện tử là một trong những ngành chiến lược của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện ra, do vậy đã có khá nhiều các nghiên cứu của các nhà khoa học nhằm đưa ra một giải pháp để cải thiện vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu hay tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu. Có thể kể đến một số nghiên cứu như sau: Đề tài cấp Bộ của nhóm PGS.TS Nguyễn Hoàng Ánh (ĐH Ngoại Thương) – Nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu (Global value chain) và khả năng tham gia của các doanh nghiệp ngành điện tử của Việt Nam hay LATS kinh tế của Hoàng Thị Hoan (2005) – Nâng cao năng lực
  cạnh tranh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
  Và để một ngành phát triển thì cần phải xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, đây là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng đến chính sách phát triển một ngành. Trong đó có thế kể đến một số nghiên cứu như sau: GS.TS. Nguyễn Đình Giao (1996 )chủ biên - Phát triển môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp và chế biến thực phẩm hoạt động có hiệu quả’’ hay LATS khoa học kinh tế của Ngô Kim Thanh (2005) – Biện pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước sản xuất hàng tiêu dùng ở Việt Nam.
  Tuy nhiên cho đến thời điểm này, trong quá trình tìm hiểu nhóm đề tài nhận thấy chưa có đề tài nào nghiên cứu về môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam.
  4. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp điện tử. Với mục tiêu phân tích và đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành trong thời gian vừa qua nhằm đưa ra những giải pháp góp phần vào nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp điện tử.
  5. Phương pháp nghiên cứu

  Thông qua những số liệu từ báo cáo Môi trường Kinh doanh được World Bank (WB) và tập đoàn tài chính IFC, Báo cáo Chỉ số Tự do Kinh tế (IEF) của tổ chức Heritage Foundation và Báo cáo Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu (GCI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) kết hợp những số liệu phân tích SWOT về công nghiệp điện tử của Business Monitor International, nhóm đề tài đã tổng hợp và phân tích theo 10 chỉ tiêu chính của WB đưa ra.
  Do nội dung nghiên cứu về môi trường kinh doanh ngành nên ngoài những yếu tố khách quan tác động từ bên ngoài còn có những yếu tố nội tại ảnh hưởng đến các doanh nghiệp. Vì vậy, phương pháp phân tích được thực hiện một cách phổ biến
  hiện nay là mô hình Five Forces của M. Porter nhắm đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của những doanh nghiệp sản xuất hàng điện tử.

  Trên cơ sở những khó khăn còn tồn tại, nhóm đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh ngành công nghiệp điện tử.
  6.Phạm vi nghiên cứu

  Đề tài nghiên cứu tổng quan chung về môi trường kinh doanh Việt Nam theo 10 tiêu chí đánh giá của World Bank (WB), bên cạnh việc đánh giá môi trường kinh doanh ngành công nghiệp điện tử theo yếu tố cạnh tranh 5 nguồn lực của Michael Porter.
  Một trong những nhân tố cũng ảnh hưởng đến MTKD của ngành công nghiệp điện tử chính là các doanh nghiệp hoạt động trong ngành. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất còn nhỏ lẻ và gặp nhiều khó khăn khi chưa xác định được chiến lược phát triển, do đó những tác động của DN đến MTKD ngành là khá hạn chế. Và chỉ khi hoàn thiện được MTKD quốc gia kết hợp với những chính sách phát triển ngành thì các DN mới có điều kiện để xác định hướng đi cho mình. Do đó, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu vào 2 nhân tố ảnh hưởng lớn đó là :MTKD quốc gia và MTKD ngành CNĐT.
  7. Kết quả nghiên cứu dự kiến

  Dựa trên tìm hiểu thực tế về tình hình phát triển của ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam, nhóm đề tài mong muốn đạt được một số kết quả sau :
  - Đánh giá môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam hiện nay ra sao.
  - Qua những khó khăn còn tồn tại, tìm hiểu lý do để giải thích cho câu hỏi : vì sao một ngành công nghiệp đầy tiềm năng và được đưa ra là một trong những ngành mũi nhọn trong công cuộc xây dựng đất nước lại chưa đạt được kết quả tương xứng.
  - Từ những điều kiện thuận lợi, nhóm tác giả muốn xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm cải thiện vị trí của ngành công nghiệp điện tử trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng nghĩa với việc tìm giải pháp để nâng cao giá trị gia tăng của mặt hàng này.
  8. Kết cấu đề tài

  Chương 1: Tổng quan chung về môi trường kinh doanh và môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử
  Chương 2: Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh cho ngành công nghiệp điện tử Việt Nam

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam’
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng môi trường kinh doanh của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam’ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status