Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Từ Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ VI ( 1986) Đảng ta quyết định chuyển nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Sự chuyển đổi đó, là nội dung cơ bản nhất trong đường lối đổi mới về kinh tế, đánh dấu một bước ngoặt lớn về tư duy kinh tế của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Chuyển sang kinh tế thị trường tức là chúng ta chấp nhận các qui luật vốn có của thị trường như: qui luật giá trị, qui luật cung cầu, qui luật cạnh tranh, .Kinh tế thị trường đã thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển, tạo ra một sự thay đổi lớn trong hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước: đó là quyền tự chủ cao nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng điều đó cũng đặt doanh nghiệp vào một môi trường kinh doanh mới, môi trường có sự cạnh tranh gay gắt. Bởi vì " thương trường là chiến trường" ở đó doanh nghiệp nào trụ vững thì tồn tại, phát triển còn doanh nghiệp nào không thích nghi thì bị thất bại, thua lỗ, phá sản và sẽ bị loại ra khỏi thị trường.
  Nền kinh tế thị trường không khoan nhượng với bất kỳ thành phần kinh tế nào, dù là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Các doanh nghiệp đều phải hoạt động theo các qui luật của thị trường, cùng hợp tác và cạnh tranh. Nhà nước tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp hoạt động, các doanh nghiệp tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tù trang trải, đảm bảo có hiệu quả và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
  Để kinh doanh có hiệu quả, trong kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp đều cần có một nguồn tài chính nhất định và phải sử dụng phương tiện tài chính có hiệu quả. Điều đó, đòi hỏi doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính. Chất lượng công tác quản trị tài chính được đảm bảo sẽ giúp doanh nghiệp vững vàng, chủ động, kinh doanh có hiệu quả và chiến thắng trong cạnh tranh. Công tác quản trị tài chính của doanh nghiệp có chất lượng không những đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển mà còn thoả mãn lợi Ých của các đối tượng có quan hệ tài chính với doanh nghiệp, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước và phát triển nền kinh tế thị trường.
  Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình là doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Cũng như các doanh nghiệp nhà nước khác, việc nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - chính trị mà nhà nước giao, đặc biệt là việc bảo toàn và phát triển vốn, đồng thời giữ vai trò chủ lực, chủ đạo điều tiết, ổn định và phát triển thị trường xăng dầu trên địa bàn được phân công. Tuy thực tế công tác quản trị tài chính của Công ty trong những năm gần đây đã được quan tâm, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định, còn thiếu tích cực, chưa gắn nhiều với thị trường. Vì vậy việc nghiên cứu đề xuất những giải pháp hoàn thiện và không ngừng nâng cao chất lượng quản trị tài chính của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình trong thời kỳ mới, nhằm đưa Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình hoạt động kinh doanh hiệu quả và phát triển bền vững là một đòi hỏi cấp bách.
  Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn đặt ra như trên, là một cán bộ công tác tại công ty xăng dầu Hà Sơn Bình, qua quá trình học tập tại trường Đại học Thương Mại - Hà Nội, với những kiến thức, lý luận tiếp thu trong thời gian học tập và hoạt động thực tiễn của mình, Tôi chọn đề tài:" Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình ", để nghiên cứu nhằm giải quyết những vẫn dề mà thực tiễn đã và đang đặt ra.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Thông qua việc nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị tài chính doanh nghiệp và những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp; qua khảo sát, đánh giá thực trạng công tác quản trị tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình để tìm kiếm đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp.
  Phạm vi nghiên cứu: Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Tuy nhiên, việc nghiên cứu vẫn đặt trong mối quan hệ với đường lối chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước trong quản lý kinh tế - xã hội; các qui định của ngành xăng dầu và các mối liên hệ với những nhân tố tác động từ môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.
  Thời gian nghiên cứu khảo sát từ năm 2003 đến năm 2006
  Thời gian ứng dụng các giải pháp từ năm 2007 đến năm 2015
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng các phương pháp chủ yếu: Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp thống kê phân tích, phương pháp so sánh tổng hợp, phương pháp điều tra khảo sát.
  5. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  - Về lý luận:
  + Hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp
  + Làm rõ những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng quản trị tài chính tại doanh nghiệp
  - Về thực tiễn:
  + Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng quản trị tài chính của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình trên 2 khía cạnh những kết quả dạt được và những hạn chế tồn tại.
  + Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình trong thời gian tới.
  6. Kết cấu luận văn:
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn gồm 3 chương
  Chương 1: Một số vấn lý luận đề về chất lượng quản trị tài chính doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng chất lượng công tác quản trị tài chính của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.
  Chương 3: Định hướng phát triển và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình.

  Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính tại Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status