Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ 6
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 4
  1.1 Quan niệm, phân loại và tác động của khủng hoảng kinh tế 4
  1.1.1 Quan niệm về khủng hoảng kinh tế 4
  1.1.2 Phân loại khủng hoảng kinh tế 6
  1.1.3 Tác động của khủng hoảng kinh tế 9
  1.2 Nguyên nhân, diễn biến của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 13
  1.2.1 Diễn biến 13
  1.2.2 Nguyên nhân 15
  1.3 Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đối với nền kinh tế thế giới 18
  1.3.1 Thị trường chứng khoán suy giảm 18
  1.3.2 Suy giảm tăng trưởng kinh tế 19
  1.3.3 Thương mại quốc tế giảm sút 20
  1.3.4 Hoạt động FDI 22
  1.3.5 Lạm phát 23
  1.3.6 Các tác động khác 25
  CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2008 ĐẾN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM 26
  2.1 Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trước năm 2008 26
  2.1.1 Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 26
  2.1.2 Cơ cấu hàng xuất khẩu 27
  2.1.3 Thị trường xuất khẩu 30
  2.1.4 Nhận xét chung 30
  2.2 Phân tích tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. 31
  2.2.1 Tác động đến tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu 31
  2.2.2 Tác động đến cơ cấu hàng xuất khẩu 34
  2.2.3 Tác động đến xuất khẩu sang một số thị trường chính 38
  2.3 Những nguyên nhân tác động tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian khủng hoảng 48
  2.3.1 Nguyên nhân khách quan 48
  2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 52
  2.4 Những nguyên nhân giúp xuất khẩu của Việt Nam không bị suy giảm nhiều và phục hồi nhanh sau khủng hoảng năm 2008 53
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM SẮP TỚI 56
  3.1 Những thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 56
  3.1.1 Thuận lợi 56
  3.1.2 Khó khăn 57
  3.2 Dự báo cho xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2015 59
  3.2.1 Dự báo chung về xu hướng thị trường xuất khẩu trên thế giới 59
  3.2.2 Dự báo về kim ngạch và xu hướng xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 60
  3.3 Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam 64
  3.3.1 Giải pháp vĩ mô 64
  3.3.2 Giải pháp vi mô 74
  KẾT LUẬN 77
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
  PHỤ LỤC 3

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  APEC
  ASEAN
  BOE
  CIF
  CHLB
  CN
  ECB
  EU
  FDI
  FED
  FOB
  FTA
  GDP
  G20
  IMF
  ILO
  OECD
  USD
  UTZ
  VND
  WTO
  XTTM
  4C Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
  Ngân hàng Trung ương Anh
  Phương thức vận tải CIF( giá thành, bảo hiểm và cước)
  Cộng hòa liên bang
  Công nghiệp
  Ngân hàng Trung ương châu Âu
  Liên minh châu Âu
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Cục dự trữ Liên Bang Mỹ
  Phương thức vận tải giao hàng lên tàu
  Khu vực mậu dịch tự do
  Tổng sản phẩm quốc nội
  Nhóm các nền kinh tế lớn
  Quỹ tiền tệ quốc tế
  Tổ chức lao động thế giới
  Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
  Đô la Mỹ
  Chương trình chứng nhận cà phê toàn cầu
  Đồng Việt Nam
  Tổ chức thương mại thế giới
  Xúc tiến thương mại
  Hiệp hội cộng đồng cà phê lợi ích chung  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Other Authorities
  Bảng 1.1 Giá cả và thương mại thế giới 21
  Bảng 2.1 Giá trị xuất khẩu hàng hóa từ năm 2000 đến năm 2007 26
  Bảng 2.10 Xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN giai đoạn 2007 - 2010 47
  Bảng 2.2 Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu từ năm 2005 – 2007 ( %) 28
  Bảng 2.3 Cơ cấu thị trường xuất khẩu giai đoạn 2005 – 2007(%) 30
  Bảng 2.4 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 32
  Bảng 2.5 Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu từ năm 2008 – 2010 (%) 35
  Bảng 2.6 Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam 37
  Bảng 2.7 Thống kê kim ngạch, tốc độ tăng/giảm kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa giữa Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2005 - 2009 39
  Bảng 2.8 Xuất khẩu của Việt Nam sang EU từ 2008 - 2010 40
  Bảng 2.9 Xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản từ năm 2005 đến 2010 42
  Bảng 3.1 Dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản 62

  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ
  Cases
  Hình 1.1 Diễn biến tỉ lệ lạm phát tại các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình và cao 24
  Hình 2.1: Thương mại với Trung Quốc giai đoạn 2007 -2010 45
  Hình 2.2: Chỉ số tiêu dùng của người dân Mỹ từ 7/2007 đến 7/2010 49
  Hình 3.1: Dự báo tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu một số nước trên thế giới giai đoạn 2010 – 2015 60

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa thương mại đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới cho phép Việt Nam tận dụng được thị trường thế giới to lớn, thu hút được vốn, nắm bắt được công nghệ kĩ thuật và quản lý tiên tiến, từng bước tạo một đội ngũ công nhân có trình độ phù hợp với nhu cầu phát triển công nghiệp hiện đại. Trong những năm gần đây, mức độ hội nhập của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế thế giới ngày càng sâu sắc. Đặc biệt, năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO, cùng với việc hội nhập đa phương, Việt Nam đã đàm phán và kí kết các hiệp định thương mại tự do song phương với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới.
  Trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu trên GDP đã tăng liên tục từ mức khoảng 30% vào đầu những năm 1990 lên đến 70% vào năm 2010.
  Hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào nền kinh tế thế giới. Khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 mà xuất phát điểm là khủng hoảng tài chính Mỹ đã có những tác động không nhỏ đến nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là đối với khu vực xuất khẩu. Bên cạnh những thành tựu ấn tượng đã đạt được, thì xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sau khủng hoảng cũng bộc lộ những yếu điểm có tính chất chiến lược buộc chúng ta phải có những quyết sách đúng đắn để đặt nền móng cho xuất khẩu bền vững giai đoạn 2011- 2015. Nhận thức được tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam và những thách thức của xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam” làm khóa luận tốt nghiệp.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Đề tài được nghiên cứu nhằm đưa ra những cái nhìn tổng quát, những phân tích, nhận định đánh giá về những tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sau khủng hoảng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
   Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
   Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi về nội dung: Những tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
  Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trước và sau khủng hoảng năm 2008 và các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa cho giai đoạn 2011 – 2015.
  Phạm vi về không gian: Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trên toàn thế giới.
  Phạm vi của giải pháp đề xuất: Giải pháp vĩ mô và vi mô.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để hoàn thành khóa luận, đề tài đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như sau:
  ã Phương pháp thống kê, so sánh và dự báo.
  ã Phương pháp phân tích, tổng hợp và kết hợp giữa phân tích và tổng hợp.
  5. Kết cấu của đề tài
  Kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
  Chương I: Tổng quan về khủng hoảng kinh tế và những tác động của khủng hoảng kinh tế.
  Chương II: Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
  Chương III: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong những năm sắp tới.

  Xem Thêm: Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status