Kết quả 1 đến 2 của 2

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
  1
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh

  LỜI MỞ ĐẦU

  Lý do chọn đề tài
  Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có một lượng vốn nhất định bao gồm: vốn lưu động, vốn cố định và vốn chuyên dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức, huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc về tài chính, tín dụng và chấp hành luật pháp. Vì vậy để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra, doanh nghiệp phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, vạch ra chiến lược phù hợp. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính hiện tại, xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính. Từ đó có giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính.
  Phân tích tình hình tài chính chính là công cụ cung cấp thông tin cho các nhà quản trị, nhà đầu tư, nhà cho vay . mỗi đối tượng quan tâm đến tài chính doanh nghiệp trên góc độ khác nhau để phục vụ cho lĩnh vực quản lý, đầu tư của họ. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc làm thường xuyên không thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó có ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Chính vì tầm quan trọng đó tôi chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh’’ để làm khóa luận tốt nghiệp.
  Mục tiêu nghiên cứu
  Bất kỳ hoạt động kinh doanh trong các điều kiện khác nhau như thế nào đi nữa cũng còn tiềm ẩn những khả năng tiềm tàng chưa phát hiện được, chỉ thông qua phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp mới có thể phát hiện để kinh doanh có hiệu quả. Chính vì lẽ đó mà mục tiêu nghiên cứu của đề tài “ Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh “ là để đánh giá sức mạnh tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh và những hạn chế còn tồn tại của công ty. Qua việc nghiên cứu đề tài tôi có thể vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, tiến hành xem xét, tổng hợp phân tích các số liệu, các báo cáo tài chính được công ty cung cấp, từ các cơ sở đó đánh giá tình hình tài chính của công ty. Trên thực tế đó tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả doanh nghiệp
  Nội dung nghiên cứu
  Dựa vào các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, các báo biểu kế toán chúng ta sẽ tiến hành:
  - Đánh giá khái quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  - Phân tích tình hình biến động và mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh.
  - Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
  Từ đó ta có thể đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu qua các báo cáo và tài liệu của Công Ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh.
  - Phương pháp xử lý số liệu: lý luận cơ bản là chủ yếu sau đó tiến hành phân tích các số liệu thực tế thông qua các báo cáo, tài liệu của Công Ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh. So sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể thấy thực trạng doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và cả những định hướng trong tương lai.
  5. Phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu:
  Từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các báo biểu kế toán, sẽ tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh các số liệu để đạt được mục tiêu nghiên cứu.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  Phân tích các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm: 2007, 2008, 2009 để đánh giá thực trạng tài chính hiện tại và xu hướng phát triển của công ty.

  Kết cấu khóa luận
  Ngoài lời nói đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo khóa luận được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sỡ lý luận về phân tích báo cáo tài chính
  Chương 2: Giới thiệu về công ty và phân tích tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công Ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh
  Do thời gian nghiên cứu có hạn cùng với hạn chế về kiến thức của bản thân nên khóa luận không tránh khỏi các sai sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, các cô và các cán bộ công tác tại Công Ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

 8. Mit Barbie · .:: Silver Member ::. · 2263 bài gửi
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1 .Lý do chọn đề tài 1
  2 .Mục tiêu nghiên cứu 1
  3. Nội dung nghiên cứu 2
  4 .Phương pháp nghiên cứu 2
  5 .Phạm vi nghiên cứu 2
  6 .Giới thiệu kết cấu chuyên đề 3

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1.1. Khái niệm về phân tích báo cáo tài chính 4
  1.2. Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính 5
  1.3. Phương pháp phân tích và nội dung phân tích 5
  1.3.1. Phương pháp phân tích 5
  1.3.1.1. Phương pháp tỷ số 5
  1.3.1.2. Phương pháp so sánh 6
  1.3.1.3. Phương pháp Du Pont 7
  1.3.2. Nội dung phân tích tài chính 7
  1.3.2.1. Phân tích tổng quát về các báo cáo tài chính 8
  1.3.2.2. Phân tích các tỷ số tài chính 12
  1.3.2.3. Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh 14
  1.3.2.4. Phân tích tài chính Du Pont 16

  CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG HƯNG THỊNH
  PHẦN A

  2.1. Giới thiệu về công ty TNHH Trang Bị Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh 18
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Hưng Thịnh 18
  2.1.2. Chức năng – nhiệm vụ - mục đích hoạt động của công ty 19
  2.1.2.1. Chức năng 19
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 19
  2.1.2.3. Mục đích hoạt động 19
  2.1.3. Hình thức sử dụng vốn 19
  2.1.4. Phương hướng phát triển 20
  2.1.5. Cơ sở vật chất, đặc điểm hoạt động 21
  2.1.5.1. Cơ sở hạ tầng 21
  2.1.5.2. Đặc điểm hoạt động 21
  2.1.6. Bộ máy tổ chức nhân sự của công ty 23
  2.1.6.1. Tổ chức nhân sự 23
  2.1.6.2. Nhiệm vụ của các phòng ban 23
  2.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm (2007-2009) 25

  PHẦN B PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG HƯNG THỊNH

  2.1. Phân tích tổng quát các báo cáo tài chính 26
  2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 26
  2.1.1.1. Phân tích biến động tài sản và nguồn vốn 27
  2.1.1.2. Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn 30
  2.1.1.3. Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn 32
  2.1.2. Phân tích bảng kết quả kinh doanh 37
  2.2. Phân tích các tỷ số tài chính 40
  2.2.1. Các hệ số thanh toán 40
  2.2.2. Phân tích các tỷ số về nợ 42
  2.2.3. Phân tích các tỷ số hoạt động 43
  2.2.4. Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh 48
  2.3. Phân tích tài chính Du Pont 51


  CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TNHH TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG HƯNG THỊNH

  3.1 Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Công ty TNHH Bảo Hộ Lao Động Hưng Thịnh 55
  3.2 Kiến nghị 59
  3.3 Hoàn thiện công tác phân tích tình hình tài chính của Công Ty 59

  KẾT LUẬN 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
  25-10-2011, 18:19 #2

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status