TẢI TÀI LIỆU


Nghị định 137/2016/NĐ-CP - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên

Nghị định 137/2016/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của việt nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa một bên là nhà nước Việt Nam và bên kia là liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên (thuế suất VN-EAEU FTA) giai đoạn 2016 -2018.
Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VN-EAEU FTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  • Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành theo Nghị định này.
  • Được nhập khẩu vào Việt Nam từ những nước sau:
    • Ác-mê-ni-a, Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Liên bang Nga.
    • Các nước thành viên khác của Liên minh Kinh tế Á - Âu.
    • Việt Nam (áp dụng cho hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước).
  • Được vận chuyển trực tiếp từ các nước xuất khẩu trên vào Việt Nam.
  • Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu và các nước thành viên, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu EAV.

Nghị định 137/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

Xem Thêm: Nghị định 137/2016/NĐ-CP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghị định 137/2016/NĐ-CP sẽ giúp ích cho bạn.