TẢI TÀI LIỆU


CV xin việc ngành tiêu dùng nhanh - Mẫu hồ sơ xin việc theo ngành

CV xin việc ngành tiêu dùng nhanh là một trong những mẫu CV do Download.com.vn sưu tầm và cung cấp cho người dùng. Nội dung mẫu CV như sau:
CV XIN VIỆC NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH
- Họ tên: NGUYỄN THÙY DUNG.
- Ngày sinh: 20/02/1978.
- Điện thoại nhà: .
- ĐTDĐ:
- Địa chỉ liên lạc: .
- E-mail: .
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP:
- Phát triển lên vị trí quản lý cấp cao vận dụng nhiều kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực nhãn hiệu và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).
KINH NGHIỆM:
- 2006 - Hiện nay: Giám đốc Tiếp thị Cà phê Trung Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh:
+ Nhiệm vụ chính:
ã Quản lý việc xây dựng và thực hiện các chương trình tiếp thị cà phê Trung Nguyên.
ã Phát triển và thực hiện các chiến lược tiếp thị và chương trình khuyến mãi đa nhãn hiệu.
ã Làm việc với các công ty quảng cáo để thực hiện các chương trình quảng cáo lớn.
ã Giám sát chương trình tiếp thị sản phẩm mới.
ã Làm việc với các chi nhánh để phát triển các mẫu quảng cáo mới và các chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng.
ã Đại diện bộ phận Tiếp thị đánh giá sản phẩm.
- 2003 – 12/2005: Unilever, Tp. Hồ Chí Minh:
* Giám đốc Nhãn hiệu (2003 – 2004):
+ Nhiệm vụ chính:
ã Thực hiện kế hoạch tiếp thị phát triển nhãn hàng Comfort.
ã Tiên phong thực hiện các chiến lược tiếp thị mới của nhãn hàng Comfort thông qua chương trình mời dùng thử sản phẩm để thu hút khách hàng của đối thủ chuyển sang dùng sản phẩm Comfort mới.
ã Xây dựng kế hoạch tăng doanh thu của 40.000 đại lý và huấn luyện nhân viên kinh doanh về phương pháp bán hàng phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau.
+ Thành tích: Tăng doanh số lên 20% trong vòng một năm.
* Trợ lý Giám đốc Nhãn hiệu (2002 – 2003):
- Nhiệm vụ chính:
ã Tái khẳng định sự thành công của nhãn trà Lipton tại Việt Nam.
ã Phát triển và thực hiện các sáng kiến kinh doanh của phòng Nhãn Hiệu.
ã Cải tiến cách thức bán hàng để phù hợp với thay đổi về thói quen và lối sống của khách hàng.
ã Làm việc với các nhà phân phối.
+ Thành tích: Tăng doanh số lên 15% trong vòng một năm.
- 2001– 2002: Chuyên viên phân tích thị trường A.C. Nielsen, Tp. Hồ Chí Minh:
+ Nhiệm vụ chính:
ã Phân tích số liệu thị trường cho công ty sữa Long Thành.
ã Nghiên cứu về hình ảnh/vị trí của nhãn hiệu, phân tích giá cả.
HỌC VẤN:
- Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh Tế, Tp. Hồ Chí Minh, 1996 - 2000.
- Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), 2002 – 2004.
KỸ NĂNG:
- Tiếng Anh lưu loát (bằng C, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh).
- Tiếng Nhật giao tiếp (bằng B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh).
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel và PowerPoint.
SỞ THÍCH:
- Tennis (giải nhất cuộc thi Vô địch trẻ Việt Nam 1995).

Xem Thêm: CV xin việc ngành tiêu dùng nhanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu CV xin việc ngành tiêu dùng nhanh sẽ giúp ích cho bạn.