TẢI TÀI LIỆU


Công văn giải trình về việc chậm đăng ký BHXH theo quy định - Thủ tục hỗ trợ đăng ký BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------oo0oo-------
., ngày tháng năm .
CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
Về việc: Chậm đăng ký BHXH theo quy định

Kính gửi: BHXH
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Số giấy phép kinh doanh: do cấp ngày.
Ngày bắt đầu họat động:
Lý do chậm đăng ký BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đề nghị cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ:
Đăng ký lần đầu từ tháng / .
Truy đóng cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo đúng quy định:
Số người:
Số tiền:
Bằng chữ:
Từ tháng năm đến tháng năm . .
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung trên.
Giám đốc
Download tài liệu này để xem chi tiết.

Xem Thêm: Công văn giải trình về việc chậm đăng ký BHXH theo quy định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công văn giải trình về việc chậm đăng ký BHXH theo quy định sẽ giúp ích cho bạn.