TẢI TÀI LIỆU


Mẫu Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh - Hồ sơ xin việc làm

Thử thách đầu tiên trong quá trình tìm kiếm việc làm của bạn chính là làm sao để vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ. Nếu bạn không thể làm cho nhà tuyển dụng trở nên chú ý khi đọc Sơ yếu lý lịch của bạn thì đừng mong bạn sẽ được mời đi phỏng vấn.
Điều quan trọng nhất là bạn phải làm thế nào để thể hiện một cách rõ ràng kinh nghiệm làm việc của bản thân, các kỹ năng cũng như hồ sơ cá nhân và làm thế nào để bạn trở thành người tỏa sáng trong hàng chục, hàng trăm đối thủ khác? Trong tài liệu này, chúng tôi xin giới thiệu tới bạn một số Mẫu Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh.
PHAM THI PHUONG THAO
[Address] Khuong Viet Street,
Phu Trung Ward, Tan Phu District, HCMC

PERSONAL INFORMATION
Full name :
Date of birth :
Place of birth :
Material status :
Mobile phone :
CAREER OBJECTIVE
Learn more things when working in multinational companies to accumulate much experience for future promotion.
EDUCATION
 • Danang University of Foreign Language (Bachelor of English) (1998-2002)
 • Foreign Trade University – Ho Chi Minh City Branch (Bachelor of Economics) (08/2005-present)
 • Certificate of Business Accounting and Tax Declaration (07/2007 – 10/2007)

EXPERIENCE RECORD
1. From 05/2007 to present : Foreign-owned bank
Position : Personal Assistant
Key responsibilities:
 • Arrange meetings with local commercial banks for General Manager, members of Financial Institutions Department from Head Office (if required)
 • Attend the meetings and take notes of meeting minutes
 • Translate all documents in the office (including correspondence and financial statements) and from Head Office as well
 • Make payment and receipt vouchers
 • Prepare daily, monthly reports on cash on hand to submit to Finance Manager and Operations Manager
 • Arrange travel and accommodation to staff (if required)
 • Organize and store paperwork and documents
 • Other administrative duties as required by General Manager

2. From 12/2003 to 04/2007 : Meinhardt Vietnam Limited (Australia)
Position : Administrative Staff/Assistant Project Manager
Key responsibilities:
 • Assist Project Manager in arranging meetings with Client, contractors and design consultants (including structural, M&E, and architectural design).
 • Attend the meetings with Project Manager (PM) and other supervisors, takes notes of meeting minutes, and deliver to all attendees
 • Receive and deliver (by courier) all drawings, correspondence from & to Client, contractors and design consultants
 • Assist Office Manager with preparing proposal, pre-feasibility & feasibility study, and capability statement to submit to Client
 • Translate all documents including technical specification, tender documents and others relating to projects
 • Assist PM in liaising with Client, consultants in case of any queries arising from on-going projects
 • File all documents relating to the undertaking projects
 • Support Client with preparing and issuing tender documents to contractors

3. From 07/2002 – 11/2003 : Project Management Unit of Saigon East West Highway Project
Position : Secretary/Translator
Key responsibilities:
 • Do all administrative jobs in the office
 • Translate all documents (from Vietnamese to English and vice versa) relating to the on-going project
 • Attend the meetings between PMU and Consultant PCI (Japan) and take notes of the meeting minutes

SKILLS
 • Fluent written and spoken English and Vietnamese
 • Computer skills – MS Word, Excel, Power Point and Outlook

HOBBIES
 • Reading novel and detective story
 • Listening to music
 • Traveling
 • Shopping


Xem Thêm: Mẫu Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu Sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh sẽ giúp ích cho bạn.