TẢI TÀI LIỆU


Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử

TÒA ÁN (1)
Số: / ./HS-GCNNBC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------ <br type="_moz">

Hà Nội, ngày tháng . năm .

QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬTOÀ ÁN

Căn cứ vào các Điều 39, 176 và 178 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số / /HSST ngày tháng năm ;
QUYẾT ĐỊNH:
1. Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo (các bị cáo): (3)
Bị Viện kiểm sát (4) .
Truy tố về tội (các tội) .
Theo điểm (các điểm) . khoản (các khoản) . Điều (các điều) . của Bộ luật hình sự.
Thời gian mở phiên toà: . giờ . ngày . tháng . năm .
Địa điểm mở phiên toà: .
Vụ án được (xét xử công khai hay xét xử kín).
2. Những người tiến hành tố tụng:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: .
Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người):
Thẩm phán dự khuyết (nếu có): .
Các Hội thẩm: (5) .
Hội thẩm . dự khuyết (nếu có): .
Thư ký Toà án: .
Kiểm sát viên tham gia phiên toà:
Kiểm sát viên dự khuyết: .

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Xem Thêm: Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sẽ giúp ích cho bạn.