Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp khai thác cung ứng - chế biến Thực phẩm xuất khẩu - Thực trạng và giải pháp"

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp khai thác cung ứng - chế biến Thực phẩm xuất khẩu - Thực trạng và giải pháp"

  Giới thiệu tài liệu Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp khai thác cung ứng - chế biến Thực phẩm xuất khẩu - Thực trạng và giải pháp"
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 3

  I. HOẠT ĐỘNG TTSP VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG TTSP Ở DOANH NGHIỆP 3
  1. Tiêu thụ sản phẩm 3
  2. Vai trò của hoạt động TTSP đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 4
  II- NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TTSP Ở DOANH NGHIỆP 5
  1. Nghiên cứu thị trường 5
  2. Lập kế hoạch TTSP 7
  3. Chuẩn bị hàng hóa để xuất bán 8
  4. Lựa chọn các hình thức TTSP 8
  5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến yểm trợ cho công tác bán hàng 9
  6. Tổ chức hoạt động bán hàng 10
  7. Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động TTSP 11
  III- CÁC CHỈ TIÊU VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TTSP CỦA DOANH NGHIỆP 12
  1. Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động tiêu thụ của doanh nghiệp 12
  1.1. Số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ: 12
  1.2. Số lượng sản phẩm tiêu thụ thực tế so với kế hoạch: 12
  1.3. Chỉ tiêu khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp: 13
  1.4. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận 14
  2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TTSP của Doanh nghiệp 15
  2.1. Các nhân tố chủ quan 15
  2.1.1. Giá bán sản phẩm 15
  2.1.2. Chất lượng sản phẩm 16
  2.1.3. Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp 16
  2.1.4. Quảng cáo giới thiệu sản phẩm 17
  2.1.5. Một số nhân tố khác 17
  3. Yếu tố khách quan 18
  2.1. Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 18
  2.1.1. Các nhân tố thuộc về kinh tế 18
  2.1.2. Các nhân tố thuộc về chính trị pháp luật 19
  2.1.3. Các nhân tố về khoa học công nghệ 19
  2.1.4. Các yếu tố về văn hóa - xã hội 20
  2.1.5. Các yếu tố tự nhiên 20
  2.2. Các nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô 20
  2.2.1. Khách hàng 20
  2.2.2. Số lượng các doanh nghiệp trong ngành và cường độ cạnh tranh của ngành 21
  2.2.3. Các đơn vị cung ứng đầu vào cho doanh nghiệp 21
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CUNG ỨNG - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 23
  I – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CUNG ỨNG - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 23
  1. Khái quát sự ra đời và phát triển 23
  2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp khai thác cung ứng - chế biến Thực phẩm xuất khẩu 26
  2.1. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh 26
  2.2. Đặc điểm về lao động 29
  Tổng số lao động 29
  Chuyên môn 29
  2.3. Đặc điểm về nguồn vốn 30
  3. Hệ thống tổ chức quản lý của Xí nghiệp khai thác cung ứng - chế biến thực phẩm 31
  3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 31
  3.2. Chức năng và nhiệm vụ các Ban, phòng trực thuộc Xí nghiệp 33
  II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CUNG ỨNG - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 39
  1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Xí nghiệp trong những năm gần đây 39
  2. Kết quả TTSP của doanh nghiệp trong những năm qua 41
  2.1. Chi phí sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 41
  2.2. Doanh thu từ một số khách hàng 42
  2.3. Khối lượng TTSP của Xí nghiệp 43
  2.2. Doanh số tiêu thụ của một số sản phẩm trong những năm qua 45
  III. ĐÁNH GIÁ TTSP CỦA XÍ NGHIỆP 46
  1. Điểm mạnh và nguyên nhân 46
  2. Điểm yếu và nguyên nhân 47
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CUNG ỨNG - CHẾ BIẾN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU 49
  I. MỤC TIÊU PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TTSP CỦA CÔNG TY VÀ XÍ NGHIỆP 49
  1. Những thuận lợi và khó khăn của Xí nghiệp 49
  2. Mục tiêu, phương hướng về hoạt động TTSP của Công ty và Xí nghiệp 52
  2.1. Mục tiêu 52
  2.2. Phương hướng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm: 54
  II. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TTSP Ở XÍ NGHIỆP 55
  1. Nâng cao chất lượng sản phẩm 55
  1.1. Nâng cao chất lượng ở khâu cung ứng 55
  1.2. Nâng cao chất lượng ở khâu sản xuất 56
  2. Thực hiện thông tin chính xác về thị trường tiêu thụ 57
  3. Hoàn thiện bộ máy tổ chức bán hàng và cung cấp dịch vụ 58
  4. Đào tạo nâng cao trình độ, đội ngũ cán bộ nhân viên hoạt động tiêu thụ sản phẩm 59
  5. Phân bố mạng lưới tiêu thụ sản phẩm hợp lý 60
  6. Thúc đẩy các hoạt động xúc tiến bán hàng của doanh nghiệp 61
  7. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả 62
  III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 62
  1. Về phía Nhà nước 62
  2. Về phía Công ty 63
  KẾT LUẬN 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67  Xem Thêm: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp khai thác cung ứng - chế biến Thực phẩm xuất khẩu - Thực trạng và giải pháp"
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp khai thác cung ứng - chế biến Thực phẩm xuất khẩu - Thực trạng và giải pháp" sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status