TẢI TÀI LIỆU


Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo - Biểu mẫu tố tụng

Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo là sổ theo dõi gồm các nội dung: stt, họ tên người khiếu nại, ngày thụ lý, nội dung vụ việc, cách giải quyết, ngày, theo dõi
SỔ THEO DÕI KHIẾU NẠI
Họ tên người khiếu nại


Xem Thêm: Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mẫu sổ theo dõi khiếu nại tố cáo sẽ giúp ích cho bạn.