Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chố tại Tổng Cụng ty chố Việt Nam giai đoạn 2001-2005

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chố tại Tổng Cụng ty chố Việt Nam giai đoạn 2001-2005

  Giới thiệu tài liệu Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chố tại Tổng Cụng ty chố Việt Nam giai đoạn 2001-2005
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ XUẤT KHẨU CHÈ 3

  I. Sự cần thiết của việc đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè-------------------3
  1. Các lý thuyết về thương mại quốc tế - Cơ sở lý luận của hoạt động xuất khẩu------------3
  1.1 Lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam Smith------------------------------3
  1.2. Lý thuyết lợi thế tương đối của David Ricardo-------------------------6
  1.3. Lý thuyết tỷ lệ các yếu tố Heckscher- Ohlin 8
  1.4. Lợi thế cạnh tranh. 10
  2. Xuất khẩu cây chè ở Việt Nam là phù hợp với lợi thế so sánh của Việt Nam-----------11
  3. Vị trí của cây chè trong nền kinh tế quốc dân-------------------------------------------------14
  4. Sự cần thiết của việc xuất khẩu chè trong nền kinh tế quốc dân----------------------------17
  II. Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu chè-------------------18
  1. Nhân tố tác động đến chất lượng chè trong hoạt động xuất khẩu--------------------------18
  2. Nhân tố tác động đến khối lượng chè xuất khẩu----------------------------------------------19
  3. Nhân tố thị trường----------------------------------------------------------------------------------20
  4. Những nhân tố về tổ chức quản lý và con người----------------------------------------------21
  5. Nhân tố về mặt chính sách của Nhà nước------------------------------------------------------21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM-------------------------------------------------------------------------------23
  I. Giới thiệu khái quát về Tổng Công ty chè Việt Nam------------------------23
  1. Quá trình hình thành và phát triển---------------------------------------------------------------23
  2. Chức năng nhiệm vụ của Tổng Công ty Việt Nam-------------------------------------------25
  3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty----------------------------------25
  II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu chè của Tổng Công ty chè Việt Nam trong thời gian qua-------------------------------26
  A. Kết quả sản xuất kinh doanh---------------------------------------------------------------------26
  B. Thực trạng xuất khẩu của Tổng Công ty chè Việt Nam-------------------------------------33
  1. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu---------------------------------------------------------33
  2. Thị trường xuất khẩu--------------------------------------------------------------------------35
  3. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu------------------------------------------------------------------40
  4. Giá chè xuất khẩu của Tổng Công ty------------------------------------------------------42
  5. Chất lượng chè xuất khẩu của Tổng Công ty---------------------------------------------43
  C. Đánh giá chung về xuất khẩu chè của Tổng Công ty chè Việt Nam---------------------45
  1. Các thành tích đạt được-----------------------------------------------------------------------45
  2. Những mặt tồn tại-----------------------------------------------------------------------------48
  3. Nguyên nhân của các tồn tại----------------------------------------------------------------51
  3.1 Nguyên nhân chủ quan 51
  3.2 Các nguyên nhân khách quan-------------------------------------------54
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ CỦA TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2005 57
  1. Triển vọng thị trường chè thế giới và khả năng đáp ứng của Việt Nam 57
  1.1 Triển vọng thị trường chè thế giới 57
  1.2 Khả năng đáp ứng của Việt Nam 61
  2. Quan điểm định hướng phát triển sản xuất và xuất khẩu của ngành chè Việt Nam 62
  3. Mục tiêu phát triển của Tổng Công ty chè Việt Nam giai đoạn 2001- 2005 63
  4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất và xuất khẩu chè của ngành chè và Tổng Công ty chè Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2005 64
  II. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu chè 66
  1. Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm chè 66
  2. Giải pháp về thị trường 71
  2.1 Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường. 71
  2.2 Chiến lược marketing. 74
  2.3 Về nguồn hàng. 77
  4. Giải pháp về tổ chức quản lý và công tác cán bộ 81
  4.1 Tổ chức quản lý. 81
  4.2 Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nghiệp vụ kinh doanh cho cán bộ công nhân viên. 82
  III. Một số kiến nghị 84
  1. Quy hoạch và phát triển vùng chè .84
  2. Phân công và tổ chức lại ngành chè .86
  3.1 Chính sách đầu tư 87
  3.2 Chính sách tín dụng. 88
  3.3 Chính sách tài chính. 89
  3.4 Chính sách với con người. 90
  3.5 Quản lý chất lượng cấp Nhà nước. 90
  4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu 91
  KẾT LUẬN 94
  PHỤ LỤC 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 97  Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chố tại Tổng Cụng ty chố Việt Nam giai đoạn 2001-2005
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu chố tại Tổng Cụng ty chố Việt Nam giai đoạn 2001-2005 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status