TẢI TÀI LIỆU

Thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Các bước thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp xã, phường, thị trấn.
Bước 2: Cán bộ thụ lý kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn duyệt thông qua và gởi Phòng Lao động – Thương binh và X ã hội.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, quậ n, thành phố duyệt thông qua và gở i cho Bảo hiểm xã hội huyện, quậ n, thành phố.
Bước 5: Nhận kết quả tại bộ ph ận tiếp nhận và trả kết quả h sơ hành chính UBND xã, phường, th ị trấn.
Lưu ý: Bảo hiểm xã hội huyện, thành ph ký tên, đóng dấu trả lại cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  • Ngày 15 hàng tháng đối với Phòng L ao động - Thương binh và Xã hội.
  • Ngày 20 hàng tháng đối với Bảo hi ểm xã hội huyện, thành phố.
  • Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 ph t.
  • Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Thành phần hồ sơ:
Bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh. Trường hợp trẻ em chưa có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh thì ph ải có giấy xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơ i cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ;
Danh sách hoặc giấy đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi trẻ em cư trú.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
Download file tài liệu để xem thêm c hi tiết

Xem Thêm: Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ giúp ích cho bạn.