TẢI TÀI LIỆU


Thông tin ứng viên dự tuyển - Mẫu đơn xin việc mới nhất

Để viết một lá đơn xin việc khiến nhà tuyển dụng thấy được sự chuyên nghiệp cũng như những khả năng kinh nghiệm của bạn, thì việc bạn viết một lá đơn xin việc trên đó trình bày đầy đủ thông tin ứng viên cũng như kỹ năng làm việc chắc chắn sẽ gây được sự chú ý của nhà tuyển dụng.
WebTaiLieu.org xin giới thiệu mẫu đơn xin việc mới bao gồm đầy đủ các thông tin ứng viên dự tuyển để bạn tham khảo và chuẩn bị tốt cho bộ hồ sơ xin việc của mình.
Ngoài ra, để hoàn thiện hồ sơ bạn cần bổ sung một số biểu mẫu sau:
Sơ yếu lý lịch.
Sơ yếu lý lịch tự thuật (Curriculum Vitae - CV).
Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng.
Bằng cấp.
Các chứng chỉ đào tạo khác.
Hộ khẩu công chứng.
Ảnh 3x4.
THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

IV. Chi tiết về kinh nghiệm công tác: (Các công việc chính đã từng đảm trách)
.
.
.
V. Kế hoạch phát triển sự nghiệp/Nguyện vọng cá nhân:
.
.
.
VI/ Một số phẩm chất, kỹ năng đặc biệt
.
.
.
Hãy tóm tắt phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và các kinh nghiệm khác (nếu có)
.
.
.

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.
Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin về cá nhân cần trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho Ngân hàng trong quá trình thẩm tra.
, ngày tháng .năm 20
ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Download Thông tin ứng viên dự tuyển để xem chi tiết.

Xem Thêm: Thông tin ứng viên dự tuyển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thông tin ứng viên dự tuyển sẽ giúp ích cho bạn.