Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên

  Giới thiệu tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên
  MỤC LỤC
  Lời mở đầu
  Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp .

  1. 1. Bản chất, vai trò, chức năng của tài chính doanh nghiệp
  1. 1. 1. Khái niệm, đặc điểm của tài chính doanh nghiệp .
  1. 1. 2. Bản chất, vai trò, chức năng của tài chính doanh nghiệp
  1. 2. Nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp
  1. 3. Phân tích tài chính doanh nghiệp .
  1. 3. 1. Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp
  1. 3. 2. Trình tự và các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp .
  1. 3. 3. Các nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính
  1. 4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp .
  1. 4. 1. Phân tích khái quát hoạt động tà chính doanh nghiệp
  1. 4. 2. Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng .
  1.5. Tính cấp thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính .
  Chương 2
  Thực trạng tình hình tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên, giai đoạn 2003- 2005

  2. 1. 1. Qúa trình hình thành và phát triển .
  2. 1. 2. Những đặc điểm cơ bản của công ty
  2. 1. 2. 1. Chức năng (nhiệm vụ)chính của công ty .
  2. 1. 2. 2. Quyền hạn của công ty
  2. 1. 2. 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty .
  2. 1. 3 Đặc điểm về tổ chức tài chính và công tác phân tích tài chính của công ty
  2. 1. 4. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh
  2. 2. Thực trạng tình hình tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên .
  2. 2. 1. Đánh giá khái quát thực trạng tài chính của công ty CP TM Thiệu Yên
  2. 2. 2. Thông tin sử dụng cho việc phân tích tài chính tại công ty CP TM Thiệu Yên
  2. 2. 3. Phân tích khái quát hoạt động tài chính của công ty
  2. 2. 4. Phân tích tình hình tài chính thông qua các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng
  2. 2. 4. 1. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty
  2. 2. 4. 2. Phân tích nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty .
  2. 2. 4. 3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty
  2. 2. 4. 4. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lời của công ty
  2. 3. Một số đánh giá chung về tình hình kinh doanh cũng như tình hình tài chính tại công ty CP TM Thiệu Yên trong ba năm 2003- 3004- 2005 .
  Chương 3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên
  3. 1. Những nhận xét đánh giá chung về công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên .
  3. 1. 1. Phương hướng hoạt động
  3. 1. 2. Những thuận lợi, khó khăn
  3. 1. 3. Những tồn tại trong công tác tài chính
  3. 2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên
  3. 2. 1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty Cổ phần thương mại Thiệu Yên .
  3. 2. 1. 1. Huy động vốn và sử dụng vốn kinh doanh
  3. 2. 1. 2. Điều chỉnh lại cơ cấu vốn, giảm hệ số nợ
  3. 2.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .
  3.2.1.3.1. Đối với nguồn vốn chiếm dụng .
  3.2.1.3.2. Đối với các khoản phải thu .
  3.2.1.3.3. Đối với việc quản lý và dự trữ hàng tồn kho .
  3. 2. 1. 4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định
  3. 2. 2. Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả phân tích tài chính được tốt
  Kết luận


  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần thương mại Thiệu Yên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status