Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới

  Giới thiệu tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN
  4
  1.1.Quá trình hình thành và phát triển 4
  1.1.1. Quá trình hình thành 4
  1.1.2. Quá trình phát triển 4
  1.1.2.1. Giai đoạn 1( 2000 – 2003 ) 4
  1.1.2.2. Giai đoạn hai ( 2004 – 2005 ): 5
  1.1.2.3.Giai đoạn ba ( 2005 đến nay): 5
  1.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh hưởng dến năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 5
  1.2.1. Sản phẩm chủ yếu của Công ty 5
  1.2.2. Thị trường xuất khẩu 6
  1.2.3. Đối tác chủ yếu 6
  1.2.4.Cơ sở vật chất , trang thiết bị 7
  1.2.4.1. Hệ thống sản xuất của Công ty Cổ phần Long Sơn 7
  1.2.4.2. Trang thiết bị: 8
  1.2.4.3. Quy trình sản xuất giầy da của Công ty cổ phần Long Sơn: 9
  1.2.5. Nguyên vật liệu 9
  1.2.6. Lực lượng lao động 10
  1.2.7.Tình hình nguồn vốn và tài sản của Công ty 11
  1.3. Nhiệm vụ, chức năng của Công ty 11
  1.3.1. Nhiệm vụ 11
  1.3.2. Chức năng 12
  1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty 13
  1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty: 13
  1.4.2. Hội đồng quản trị - Chủ tịch hội đồng quản trị 14
  1.4.3. Giám đốc Công ty 14
  1.4.4. Phòng Quản lý điều hành sản xuất - Quản lý nhân sự 14
  1.4.5. Phòng Kế toán - Tài vụ 15
  1.4.6. Phòng Xuất nhập khẩu 15
  1.5. Kết quả khảo sát về lao động của Công ty cổ phần Long Sơn 16
  1.5.1. Cơ cấu lao động của Công ty 16
  1.5.2. Hoạt động đào tạo và tuyển dụng của Công ty 18
  1.5.3. Hoạt động thực hiện chế độ tiền lương và trả công cho người lao động 18
  1.5.4. Hoạt động thực hiện kỹ thuật an toàn và bảo hộ người lao động 19
  1.6.Thuận lợi, khó khăn của Công ty cổ phần Long Sơn trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới 19
  1.6.1. Những thuận lợi 19
  1.6.2. Những thách thức, khó khăn 20
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN GIAI ĐOẠN 2005 - 2007 22
  2.1. Ngành Da - Giầy Việt Nam 22
  2.1.1.Bối cảnh chung ngành Da - Giầy Việt Nam 22
  2.1.1.1. Thuận lợi: 24
  2.1.1.2.Khó khăn, thách thức: 24
  2.1.2. Tình hình xuất khẩu hàng Da – Giầy Việt Nam 25
  2.2.Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 29
  2.2.1.Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 29
  2005 – 2007 29
  2.2.2.Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty thông qua các yếu tố 33
  nội lực 33
  2.2.2.1.Nguồn lực vật chất và tài chính 33
  2.2.2.2.Nguồn nhân lực 37
  2.2.2.3.Chiến lược kinh doanh 38
  2.2.3.Phân tích năng lực cạnh tranh của sản phẩm giầy dép thông qua các công cụ cạnh tranh 40
  2.2.3.1.Cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm 40
  2.2.3.2.Cạnh tranh bằng giá cả 44
  2.2.3.3.Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối 45
  2.2.3.4.Cạnh tranh bằng chính sách Marketing 48
  2.2.4.Phân tích năng lực cạnh tranh sản phẩm thông qua hệ thống các 50
  chỉ tiêu 50
  2.2.4.1.Thị phần 50
  2.2.4.2.Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 53
  2.2.4.3.Năng suất lao động 54
  2.2.4.4.Văn hóa Công ty 56
  2.2.4.5.Năng lực quản trị thông qua chức năng quản trị chủ yếu 58
  2.2.5.Đánh giá chung thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn giai đoạn 2005 - 2007 60
  2.2.5.1.Thành tựu đạt được 60
  2.2.5.2.Hạn chế và nguyên nhân 62
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ THẾ GIỚI 64
  3.1. Phương hướng và kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Sơn thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới 64
  3.1.1.Phương hướng chung 64
  3.1.2.Giải pháp thực hiện 66
  3.2.Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 67
  3.2.1.Tạo dựng lợi thế cạnh tranh cho Công ty cổ phần Long Sơn 67
  3.2.1.1.Các công cụ cạnh tranh Công ty cổ phần Long Sơn và các yếu tố tác động đến việc xây dựng lợi thế cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới 67
  3.2.1.2. Phương pháp lựa chọn lợi thế cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 68
  3.2.1.3.Ứng dụng mô hình SWOT phân tích năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn 69
  3.2.2. Xây dựng chính sách giá cả hợp lý 70
  3.2.2.1.Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về giá 70
  3.2.2.2.Tiến trình xác định mức giá cơ bản và các bước xây dựng chính sách giá cả của Công ty 71
  3.2.2.3.Lựa chọn phương pháp định giá 72
  3.2.3.Phát triển kênh phân phối của Công ty 73
  3.2.3.1.Ý nghĩa của việc phát triển kênh phân phối của Công ty 73
  3.3.3.2.Chức năng của các thành viên trong kênh 73
  3.2.3.3.Thiết kế kênh phân phối sản phẩm cho Công ty 74
  3.2.3.4.Quản lý kênh phân phối và quyết định phân phối hàng hóa vật chất 76
  3.2.4.Giải pháp về đổi mới công nghệ 76
  3.2.4.1.Vai trò của đổi mới công nghệ và ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Sơn 76
  3.2.4.2.Các yếu tố nội tại ảnh hưởng đến việc đổi mới khoa học trong Công ty cổ phần long Sơn 77
  3.2.4.2.Phương pháp lựa chọn công nghệ thích hợp cho Công ty cổ phần Long Sơn 78
  3.2.5.Giải pháp về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 80
  3.2.5.1.Mục tiêu của đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Công ty cổ phần
  Long Sơn 80
  3.2.5.2.Hình thức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong Công ty 80
  3.2.5.3.Đào tạo kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty 81
  KIẾN NGHỊ
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Long Sơn trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status