Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12.5

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12.5

  Giới thiệu tài liệu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12.5
  MỤC LỤC
  Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp:
  1
  I. Đặc điểm của ngành xây lắp và đặc điểm của các sản phẩm xây lắp: 1
  1. Đặc điểm của ngành xây lắp : 1
  2. Đặc điểm của các sản phẩm xây lắp : 1
  II. Những vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp: 2
  1.Những lý luận chung về chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp : 2
  1.1. Khái niệm bản chất chi phí sản xuất : 2
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất : 2
  1.2.1. Phân loại theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí : 2
  1.2.2. Phân loại theo mục đích và công dụng của chi phí : 3
  2. Những lý luận chung về giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp: 3
  2.1. Khái niệm bản chất giá thành sản phẩm : 3
  2.2. Phân loại giá thành sản phẩm : 3
  2.2.1 .Căn cứ theo số liệu để tính toán giá thành sản phẩm xây lắp: 3
  2.2.2. Căn cứ theo phạm vi tính toán giá thành : 4
  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp: 5
  4. Vai trò và nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp : 5
  4.1. Vai trò: 5
  4.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán : 6
  III. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp: 6
  1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp: 6
  1.1. Xác định đối tượng tập hớp sản xuất: 6
  1.2. Xác định phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: 6
  1.3. Chứng từ kế toán sử dụng trong tập hợp chi phí sản xuất: 7
  1.4. Tài khoản sử dụng: 7
  1.5. Trình tự kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 8
  1.5.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 8
  1.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 8
  1.5.3. Kế toán chi phí máy thi công: 9
  1.5.4. Kế toán chi phí sản xuất chung: 9
  1.5.5. Tổng hợp chi phí sản xuất: 9
  1.6. Đặc điểm kế toán khoán nội bộ ở doanh nghiệp xây lắp 10
  1.6.1. Ở đơn vị nhận khoán không tổ chức kế toán riêng 10
  1.6.2. Ở đơn nhận khoán có tổ chức kế toán riêng 10
  2. Đánh giá sản phẩm dở dang : 10
  2.1. Trong điều kiện được thanh toán khối lượng hoàn thành theo giai đoạn xây dựng có dự toán riêng : 10
  2.1.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí dự toán : 10
  2.1.2. Đánh giá sản phẩm : 10
  2.2. Trong điều kiện tính toán khối lượng hoàn thành khi công trình, hạng mục công trình hoàn tất được bàn giao: 10
  IV. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 11
  4.1.Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp: 11
  4.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp: 11
  4.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn : 11
  4.2.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức: 12
  4.2.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng: 12
  4.2.4. Phương pháp tổng cộng chi phí : 12
  Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Sông Đà 12.5: 13
  I. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại Xí nghiệp Sông Đà 12.5: 13
  1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở xí nghiệp Sông Đà 12.5: 13
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Sông Đà 12.5: 13
  1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ: 13
  1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp Sông Đà 12.5: 14
  2. Đặc điểm công tác kế toán tại xí nghiệp Sông Đà 12.5: 14
  2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp Sông Đà 12.5: 14
  2.2. Hệ thống kế toán: 15
  II. Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tình giá thành sản phẩm ở xí nghiệp Sông Đà 12.5: 16
  1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại xí nghiệp Sông Đà 12.5: 18
  1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 18
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại xí nghiệp : 18
  1.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất được áp dụng tại xí nghiệp : 18
  1.4. Tài khoản sử dụng : 18
  1.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp: 18
  1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 18
  1.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp : 20
  1.5.3. Kế toán chi phí sản xuất chung : 22
  1.5.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 26
  2. Đáng giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại xí nghiệp Sông Đà 12.5: 27
  3. Tính giá thành tại xí nghiệp Sông Đà 12.5: 28
  Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12.5: 31
  I. Nhận xét và đánh giá chung 31
  1. Ưu điểm : 31
  2. Những tồn tại: 32
  II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 33
  1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Sông Đà 12.5: 33
  2. Một số ý kiến đề xuất : 33
  2.1. Về việc phân loại chi phí : 33
  2.2.Về việc hạch toán chi phí và tài khoản sử dụng: 34
  2.3. Về quy chế quản lý và phương thức quản lý : 36


  Xem Thêm: hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12.5
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12.5 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status