Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Tây hồ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Tây hồ

  Giới thiệu tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Tây hồ
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU
  1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH. 3
  1.1. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. 3
  1.1.1. Chất lượng sản phẩm. 3
  1.1.1.1. Khái niệm về chất lượng sản phẩm. 3
  1.1.1.2. Phân loại chất lượng sản phẩm. 5
  1.1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 6
  1.1.2. Quản lý chất lượng. 9
  1.1.2.1. Khái niệm về quản lý chất lượng. 9
  1.1.2.2. Sự ra đời của quản lý chất lượng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 10
  1.1.2.3. Các nguyên tắc quản lý chất lượng 12
  1.2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH. 13
  1.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng công trình. 13
  1.2.2. Nội dung cơ bản của hoạt động quản lý chất lượng công trình. 15
  1.2.2.1. Về con người. 15
  1.2.2.2. Về phương pháp. 16
  1.2.2.3. Về thiết bị 16
  1.2.2.4. Về vật tư. 16
  1.2.3. Một số chỉ tiêu đánh hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình. 17
  1.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý chất lượng công trình theo các giai đoạn của quá trình thi công. 17
  1.2.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lý chất lượng công trình theo từng nội dung của hoạt động quản lý chất lượng. 18
  1.2.3.3. Một số chỉ tiêu khác đánh giá hiệu quả công tác quản lý chất lượng. 20
  1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. 21
  1.3.1. Vai trò của ngành xây dựng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 21
  1.3.2. Tình hình chất lượng công trình xây dựng nói chung hiện nay ở nước ta. 22
  1.3.2.1. Những mặt đã đạt được trong công tác nâng cao chất lượng công trình xây dựng ở nước ta. 22
  1.3.2.2. Những bất cập về vấn chất lượng công trình xây dựng hiện nay. 23
  1.3.3. Ý nghĩa của việc nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 26
  1.3.4. Mục tiêu và phương hướng phát triển chung của ngành xây dựng trong những năm tới. 27
  1.3.4.1. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của ngành xây dựng trong giai đoạn tới. 27
  1.3.4.2. Mục tiêu cụ thể cho vấn đề chất lượng công trình xây dựng. 29
  1.3.4.3. Hướng dẫn cụ thể cho vấn đề chất lượng công trình xây dựng. 29
  1.3.5. Các điều lệ trong quản lý chất lượng công trình xây dựng. 30
  1.3.5.1. Những quy định chung. 31
  1.3.5.2. Quản lý chất lượng công trình xây dựng. 33
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY TÂY HỒ. 38
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TÂY HỒ VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY. 38
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Tây Hồ. 38
  2.1.2. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng tới công tác quản lý chất lượng công trình của Công ty Tây Hồ. 41
  2.1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm. 41
  2.1.2.2. Đặc điểm về quy trình thực hiện công trình. 42
  2.1.2.3. Đặc điểm về nguyên nhiên vật liệu sử dụng. 43
  2.1.2.4. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ của Công ty. 44
  2.1.2.5. Đặc điểm về khả năng tài chính. 45
  2.1.2.6. Đặc điểm về nhân tố lao động. 47
  2.1.2.7. Đặc điểm về cơ cấu hoạt động. 48
  2.1.2.8. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý. 51
  2.1.2.9. Những thành tựu chủ yếu mà Công ty Tây Hồ đạt được trong năm qua. 55
  2.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY TÂY HỒ. 59
  2.2.1. Công tác quản lý cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. 59
  2.2.1.1. Những mặt đã đạt được trong công tác quản lý cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. 59
  2.2.1.2. Những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề. 60
  2.2.1.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế đó. 62
  2.2.2. Công tác quản lý vật liệu xây dựng. 63
  2.2.2.1. Những mặt đã đạt được trong công tác quản lý vật liệu xây dựng. 63
  2.2.2.2. Những mặt còn hạn chế trong công tác vật liệu xây dựng. 65
  2.2.2.3. Nguyên nhân của của những mặt hạn chế đó. 66
  2.2.3. Công tác quản lý chất lượng máy thi công. 67
  2.2.3.1. Những mặt đã đạt được trong công tác quản lý chất lượng máy thi công. 67
  2.2.3.2. Những mặt còn hạn chế trong công tác quản lý chất lượng máy thi công. 70
  2.2.3.3. Nguyên nhân của những mặt hạn chế đó. 71
  2.2.4. Công tác quản lý kỹ thuật thi công. 72
  2.2.5. Hệ thống tổ chức quản lý giám sát chất lượng công trình của công ty. 82
  Quyền giám sát công trình 84
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY TÂY HỒ. 85
  3.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2008 VÀ NHỮNG NĂM TỚI. 85
  3.1.1. Mục tiêu của Công ty trong giai đoạn 2008-2013. 85
  3.1.2. Phương hướng phát triển cơ bản của công ty trong giai đoạn 2008 – 2013. 87
  3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY TÂY HỒ. 88
  3.2.1. Một số kiến nghị đối với Công ty. 88
  3.2.1.1. Nâng cao nhận thức, trình độ và phẩm chất của các cán bộ kỹ thuật, quản lý kỹ thuật. 88
  3.2.1.2. Xiết chặt công tác quản lý vật liêu xây dựng. 90
  CHỈ HUY TRƯỞNG 92
  CHỈ HUY PHÓ 92
  3.2.1.3. Đầu tư có chiều sâu cho máy móc thiết bị phục vụ cho công trình. 93
  3.2.1.4. Nâng cao, bồi dưỡng trình độ cho đội ngũ cán bộ làm kế hoạch. 94
  3.2.1.5. Xây dựng thống quản lý chất lượng của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9000. 95
  3.2.2. Một số kiến nghị với nhà nước. 99
  KẾT LUẬN. 102


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Tây hồ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty Tây hồ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status