Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trong quản lý rác thải tại huyện Thanh Trì – Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trong quản lý rác thải tại huyện Thanh Trì – Hà Nội

  Giới thiệu tài liệu Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trong quản lý rác thải tại huyện Thanh Trì – Hà Nội
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài 1
  2. Phương pháp nghiên cứu: 2
  3. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 2
  3.1. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  4. Kết cấu của đề tài 3
  CHƯƠNG 1: XÃ HỘI HOÁ CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG QUẢN LÝ RÁC THẢI 4
  1.1. Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường 4
  1.1.1 Các quan niệm về xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường 4
  1.1.2 Mục tiêu của xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường 6
  1.1.2.1 Về mặt xã hội 6
  1.1.2.2. Về mặt kinh tế 6
  1.1.3. Nhiệm vụ của xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường 8
  1.1.3.1. Phổ biến, giáo dục ý thức người dân trong công tác vệ sinh môi trường 8
  1.1.3.2. Khuyến khích và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường 8
  1.1.3.3. Lựa chọn mô hình quản lý xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường 9
  1.1.3.4.Tạo sự phối hợp đồng bộ giữa người dân và cơ chế chính sách trong xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường 9
  1.1.4. Hiệu quả của xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường 10
  1.2 Quản lý rác thải 11
  1.2.1. Rác thải 11
  1.2.2. Phân loại các nguồn phát sinh rác thải 11
  1.2.3. Hiện trạng quản lý rác thải 12
  1.3. Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trong quản lý rác thải 13
  1.3.1. Khái niệm 13
  1.3.2. Các mô hình tham gia thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường ở nước ta 14
  1.3.2.1. Mô hình doanh nghiệp quốc doanh 15
  1.3.2.2. Mô hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh 16
  1.3.2.3 Mô hình cộng đồng tự quản 18
  1.3.3. Bài học kinh nghiệm về xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên thế giới cho Việt Nam 20
  1.3.3.1. Trung Quốc 21
  1.3.3.2. Nhật Bản 22
  1.4. Đánh giá hiệu quả của mô hình xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trong quản lý rác thải 23
  1.4.1. Về kinh tế 23
  1.4.1.1. Chi phí thu gom 23
  1.4.1.2. Chi phí vận chuyển 24
  1.4.1.3. Chi phí xử lý 24
  1.4.2. Về xã hội 24
  1.4.3. Về môi trường 25
  CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH TRÌ26
  2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên 26
  2.1.1. Vị trí địa lý 26
  2.1.2. Điều kiện tự nhiên 26
  2.1.2.1 Địa hình 26
  2.1.2.2. Điều kiện khí hậu 27
  2.1.2.3. Mạng lưới sông ngòi 28
  2.2. Điều kiện kinh tế và xã hội 28
  2.2.1. Dân số và diện tích đất tự nhiên 28
  2.2.2. Tình hình phát triển kinh tế 30
  2.3. Cơ sở hạ tầng 31
  2.3.1. Hệ thống đường giao thông 31
  2.3.2. Nước sạch 32
  2.3.3. Điện nông thôn 32
  2.4. Y tế 32
  2.5. Hiện trạng phát sinh rác thải trên địa bàn huyện Thanh Trì 33
  2.5.1. Các thành phần môi trường tự nhiên trên địa bàn huyện Thanh Trì đang bị ô nhiễm 33
  2.5.1.1. Không khí bị đặc quánh bởi các cơ sở sản xuất kinh doanh 33
  2.5.1.2. Ô nhiễm môi trường đất 34
  2.5.1.3. Ô nhiễm môi trường nước 35
  2.5.2. Phát sinh chất thải rắn ở Huyện Thanh Trì 36
  2.5.2.1. Phát sinh chất thải sinh hoạt 37
  2.5.2.2. Phát sinh chất thải xây dựng 38
  2.5.2.3. Phát sinh chất thải công nghiệp 38
  2.5.2.4. Phát sinh chất thải bệnh viện 38
  2.6. Quản lý rác thải trên địa bàn huyện Thanh Trì 39
  2.6.1. Mô hìmh thực hiện của huyện Thanh Trì về xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 39
  2.6.2. Tình hình quản lý rác thải ở huyện Thanh Trì 39
  2.6.2.1. Thu gom rác thải 39
  2.6.2.2. Tổ chức vận chuyển rác thải 43
  2.6.2.3. Tình hình xử lý rác thải 44
  CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 46
  3.1. Về kinh tế 46
  3.1.1. Chi phí thu gom 46
  3.1.2. Chi phí vận chuyển 50
  3.1.3. Chi phí xử lý 52
  3.2. Về xã hội 53
  3.3. Về môi trường 53
  3.3. Một số giải pháp 54
  3.3.1. Giải pháp trưyền thông 54
  3.2.2. Giải pháp thể chế 55
  3.2.3. Giải pháp kinh tế 56
  3.2.4. Giải pháp về khoa học công nghệ 57
  3.4. Kiến nghị 57
  3.4.1. Đề xuất đối với tổ chức thu phí dịch vụ vệ sinh và hợp đồng dịch vụ 57
  3.4.1.1 Tổ chức bộ phận thu tiền chống thất thu, thất thoát 57
  3.4.1.2. Bố trí lao động 58
  3.4.2. Nguyên tắc xác định mức thu phí 58
  3.4.3. Mức phạt đối với các hộ sản xuất kinh doanh, các cơ sở 58
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  Xem Thêm: Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trong quản lý rác thải tại huyện Thanh Trì – Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường trong quản lý rác thải tại huyện Thanh Trì – Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status