Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT

  Giới thiệu tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT
  Giới thiệu chung

  Trong giai đoạn phát triển hiện nay, sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước và khi Việt Nam đang là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thành viên chính thức của khối mậu dịch thương mại tự do AFTA, hiệp hội các nước Đông Nam Á, và đã bình thường hoá quan hệ với Mỹ, ký hiệp định thương mại Việt Mỹ do vậy đây sẽ là cơ hội nhưng cũng là sự thách thức rất lớn cho nền kinh tế còn non trẻ của nước nhà.
  Như chúng ta đã biết, trong mọi nguồn lực thì nguồn nhân lực là quan trọng nhất trong một tổ chức. Nguồn nhân lực có vai trò rất lớn trong việc thành bại của tổ chức. Trong thời buổi cạnh tranh khốc nghiệt hiện nay, khi mà luôn có những thay đổi chóng mặt, những xu hướng mới, những cơ hội và thách thức mới thì mỗi tổ chức phải linh hoạt để thích ứng. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng phải biết phát huy nguồn lực của mình mới có thể tồn tại được. Một trong những nguồn lực quan trọng và cần thiết nhất của một doanh nghiệp đó là nguồn lực nhân sự - nguồn lực con người. Do vậy nếu phát huy tốt nguồn lực này thì sẽ là một lợi thế rất lớn của doanh nghiệp trên thương trường.
  Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và biết khai thác nguồn lực này có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, để nâng cao chất lượng trong công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng nhân sự - "đầu vào" để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có đạo đức . phải được đặt lên hàng đầu.
  Vì vậy, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT, được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của thầy: PGS.TS Đồng Xuân Ninh và sự giúp đỡ của các anh chị các phòng ban chức năng trong công ty với những kiến thức đã tích lũy được cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài:
  "Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  PHẦN I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tuyển dụng nhân sự 3
  I. Quản trị nhân sự và vai trò của nó trong sự phát triển của tổ chức 3
  1. Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3
  1.1. Khái niệm quản trị nhân sự . 3
  1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự 5
  1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự . 5
  1.4. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 5
  1.4.1. Vai trò của con người trong quá trình lao động, sản xuất . 5
  1.4.2. Vai trò của quản trị nhân sự trong hoạt động quản trị DN 6
  1.4.3. Vai trò của quản trị nhân sự đối với sự phát triển của DN 6
  2. Nội dung cơ bản của quản trị nhân sự trong DN 7
  2.1. Phân tích công việc 7
  2.2. Hoạch định nhân sự 9
  2.2.1. Khái niệm và vai trò . 9
  2.2.2. Tiến trình hoạch định nhân sự . 9
  2.3. Tuyển dụng nhân sự . 10
  2.3.1. Tuyển mộ 10
  2.3.1.1. Khái niệm, tầm quan trọng của tuyển mộ nhân lực 10
  2.3.1.2. Các giải pháp khác trước khi quyết định tuyển mộ 11
  2.3.2. Tuyển chọn nhân lực 12
  2.3.2.1. Khái niệm 12
  2.3.2.2. Yêu cầu đối với tổ chức tuyển chọn . 12
  II. Quá trình tuyển dụng nhân sự 13
  1. Khái niệm và tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự . 13
  2. Quá trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp . 15
  2.1. Chuẩn bị tuyển dụng 16
  2.2. Thông báo tuyển dụng . 19
  2.3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ 18
  2.4. Phỏng vấn sơ bộ 18
  2.5. Kiểm tra, trắc nghiệm . 19
  2.6. Phỏng vấn lần hai 21
  2.6.1. Mục đích 20
  2.6.2. Vai trò của phỏng vấn viên 20
  2.6.3. Phân loại phỏng vấn . 21
  2.6.4. Phương pháp phỏng vấn . 21
  2.6.5. Những điểm lưu ý trong khi phỏng vấn 21
  2.7. Điều tra, xác minh lý lịch . 22
  2.8. Đánh giá . 22
  2.9. Quyết định tuyển dụng và khám sức khỏe . 23
  2.10. Hội nhập người mới vào môi trường làm việc của công ty . 23
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự trong DN 24
  3.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài 24
  3.2. Các yếu tố môi trường bên trong . 25
  III. Vai trò và ý nghĩa của tuyển dụng 26
  1. Đối với tổ chức 26
  2. Đối với xã hội . 26
  PHẦN II: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc tế DT 27
  I. Giới thiệu chung về công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT . 27
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty . 27
  1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT 27
  1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT . 29
  1.4. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong công ty 34
  1.5. Môi trường kinh doanh của công ty . 35
  1.5.1. Tình hình phát triển trong nước và quốc tế 35
  1.5.2. Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế . 36
  1.5.3. Các yếu tố khác thuộc môi trường kinh doanh bên ngoài của công ty 36
  1.5.4. Các yếu tố khác thuộc môi trường kinh doanh bên trong của công ty . 36
  1.5.4.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong bốn năm trở lại đây . 36
  1.5.4.2. Tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty 38
  1.5.4.3. Phân tích trình độ đội ngũ cán bộ trong công ty 39
  1.5.4.5. Tỷ lệ nam nữ trong công ty 40
  II. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc tế DT 40
  1. Chuẩn bị tuyển dụng . 40
  1.1. Điều động nội bộ (bổ nhiệm chức vụ) 41
  1.2. Tuyển dụng mới . 42
  2. Thông báo tuyển dụng 43
  3. Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ 44
  4. Phỏng vấn sơ bộ . 45
  4.1. Trước khi phỏng vấn . 45
  4.2. Phỏng vấn 46
  5. Phỏng vấn lần hai 48
  5.1. Trước khi phỏng vấn . 48
  5.2. Phòng vấn 48
  5.3. Sau khi phỏng vấn 49
  6. Điều tra, xác minh lý lịch 49
  7. Đánh giá và quyết định tuyển dụng 50
  8. Thử việc (Hội nhập người mới vào môi trường làm việc của công ty) 52
  III. Đánh giá công tác tuyển dụng trong thời gian qua . 53
  Phần III: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT 54
  1. Phương hướng phát triển kinh doanh từ nay đến năm 2015 của công ty . 54
  2. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự 55
  3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT 56
  3.1. Các biện pháp vi mô 56
  3.1.1. Các biện pháp trong thực hiện các bước tuyển dụng nhân sự tại công ty 56
  3.1.2. Nguồn tuyển dụng 56
  3.1.3. Về phương pháp tuyển dụng 59
  3.1.4. Công ty không nên quá qui tắc, quá bài bản trong việc thực hiện qui
  trình tuyển dụng . 60
  3.1.5. Khám sức khỏe 60
  3.1.6. Các chính sách về lao động tiền lương của công ty 61
  3.1.7. Thử việc 61
  3.1.8. Các biện pháp khác 62
  3.2. Các biện pháp vĩ mô . 65
  KẾT LUẬN 66  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế DT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status