TẢI TÀI LIỆU


Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương - Đề thi học sinh giỏi lớp 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HÒA
Họ tên: .
Lớp 3: .
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 3
NĂM HỌC 2012 - 2013

Thời gian làm bài: 65 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc điền đáp án vào chỗ chấm, hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ chỉ sự vật?
A. mênh mông B. biển cả C. núi non D. chót vót
Câu 2. Gạch chéo từ lạc trong các nhóm từ sau:
a. Sân trường, xinh tươi, lớp học, bạn bè
b. Nhảy dây, vui chơi, vui tươi, suy nghĩ .
Câu 3. Gạch chân từ chỉ đặc điểm trong câu sau:
Hồ về thu, nước trong vắt, bốn mặt mênh mông.
Câu 4. Từ nào viết sai chính tả ?
A. châu báu B. xã Gia hoà. C. lối đi D. giao thừa E. cặp xách
Câu 5. Từ trái nghĩa với từ " khéo" là .
Câu 6. Điền chữ còn thiếu vào chỗ chấm trong câu tục ngữ sau:
Cái đánh chết cái đẹp.
Câu 7. Em chọn dấu chấm (.) dấu chấm hỏi (?) hay dấu chấm than (!) để điền vào sau mỗi câu dưới đây:
a. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức ở tỉnh nào
b. Nếu ta thường xuyên tập luyện thể thao sẽ làm cho cơ thể cường tráng
c. Bạn hãy giúp tôi nào
Câu 8. Gạch chân bộ phận trả lời câu hỏi Làm gì trong câu sau:
Bàn tay mền mại của Tấm rắc đều những hạt cơm quanh bống
Câu 9. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để được câu có hiình ảnh so sánh:
Hoa xoan nở từng chùm như .
Câu 10. Trong câu: "Vầng trăng vẫn thao thức như canh gác trong đêm."
Sự vật được nhân hoá là
Từ ngữ thể hiện nhân hoá là: .
Câu 11. Viết số lớn nhất có năm chữ số khác nhau:
Câu 12. Biết x là số chia hết cho 9. Tìm x sao cho 7 < x : 9 < 9.
X = .
Câu 13. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 26 – 12 : 3 x 2 là:
A. Trừ - chia – nhân B. Nhân – chia – trừ
C. Chia – nhân – trừ D. Trừ - nhân – chia
Câu 14. Nam đi từ trường lúc 11 giờ kém 5 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 15 phút. Hỏi Nam đi từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút?
A. 10 phút B. 15 phút C. 20 phút
Câu 15. 56 dm = m dm
A. 6m 5dm B. 5m 6dm C. 50m 6dm
Câu 16. Một hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng 15m. Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:
A. 50m B. 40m C. 20 m D. 10m.
Câu 17. Hai năm trước anh hơn em 5 tuổi. Hỏi 3 năm sau anh hơn em mấy tuổi?
A. 3 tuổi B. 5 tuổi C. 6 tuổi D. 9 tuổi
Câu 18. Một hình tròn có đường kính là 2dm. Bán kính của hình tròn đó là:
A. 10dm B. 4dm C. 1dm D. 20cm
Câu 19. Từ ngày 25 tháng 3 đến 25 tháng 4 có bao nhiêu ngày?
A. 29 B. 30 C. 31
Câu 20. Tìm X biết 30 : X × 2 = 10
A. X = 3 B. X = 5 C. X = 6
B. PHẦN TỰ LUẬN (HS làm vào giấy ô li)
Câu 1: Tìm số bị chia, biết số chia là 15, thương là 8 và số dư là số dư lớn nhất.
Câu 2: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 42 l. Nếu lấy số dầu ở thùng thứ nhất đổ sang thùng dầu thứ hai thì thùng dầu thứ hai có 54 l. Hỏi lúc đầu thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?
Câu 3: Quê hương em có nhiều cảnh đẹp (cánh đồng lúa mênh mông, con đường rợp bóng cây xanh, mái đình cổ kính .). Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả một cảnh đẹp của quê hương.
Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Xem Thêm: Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi Lớp 3 năm 2013 - Trường tiểu học Gia Hòa, Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.