Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vi
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . vi
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ ODA VÀ THU HÚT ODA CHO GIÁO DỤC . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.1. Một số nghiên cứu về ODA ở nước ngoài 5
  1.1.2. Một số nghiên cứu về ODA ở trong nước . 7
  1.2. Những vấn đề cơ bản về thu hút ODA cho giáo dục . 13
  1.2.1. Tổng quan chung về ODA . 13
  1.2.2. Cơ sở lý luận về thu hút vốn ODA cho giáo dục 22
  1.3. Kinh nghiệm quốc tế về thu hút ODA cho giáo dục và bài học đối với Việt Nam . 30
  1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về thu hút ODA cho giáo dục . 30
  1.3.2. Bài học đối với Việt Nam 35
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu . 38
  2.1.1. Nguồn số liệu thực hiện luận văn . 38
  2.1.2. Phương pháp xử lý số liệu 38
  2.2. Các phương pháp cụ thể . 39
  2.2.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp 39
  2.2.2. Phương pháp gắn liền logic với lịch sử 40
  2.2.3. Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 41
  i
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG THU HÚT ODA CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2004-2014 . 42 3.1. Các nguồn vốn đầu tư cho ngành giáo dục đại học Việt Nam . 42
  3.1.1. Nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước 42
  3.1.2. Nguồn đóng góp của các doanh nghiệp . 43
  3.1.3. Nguồn vốn đóng góp của nhân dân 43
  3.1.4. Nguồn vốn ODA 44
  3.1.5. Nguồn vốn FDI . 45 3.2. Thực trạng thu hút ODA cho giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2004- 2014 . 45
  3.2.1. Theo quy mô 45
  3.2.2. Theo nhà tài trợ 51
  3.2.3. Theo vùng miền . 56
  3.3. Đánh giá chung về hoạt động thu hút ODA cho giáo dục đại học Việt Nam . 61
  3.3.1. Những kết quả đạt được 61
  3.3.2. Những tồn tại cần khắc phục 64
  3.3.3. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế 66
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ODA CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM . 74
  GIAI ĐOẠN 2016-2020 . 74 4.1. Dự báo nhu cầu và khả năng thu hút ODA cho giáo dục đại học Việt Nam thời gian tới . 74
  4.1.1. Định hướng, kế hoạch phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai
  đoạn 2016 - 2020 74
  4.1.2. Cơ hội và thách thức trong việc thu hút ODA cho giáo dục đại
  học Việt Nam . 76
  ii
  4.2. Quan điểm và giải pháp để thu hút ODA cho giáo dục đại học Việt Nam
  . 83
  4.2.1. Quan điểm thu hút ODA cho giáo dục Việt Nam . 83
  4.2.2. Định hướng thu hút ODA cho giáo dục đại học Việt Nam . 87
  4.2.3. Một số giải pháp nhằm thu hút ODA cho giáo dục đại học Việt
  Nam . 90
  KẾT LUẬN . 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

  Xem Thêm: Thu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status