Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cách mạng tháng tám năm 1945 ở các tỉnh bắc trung bộ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cách mạng tháng tám năm 1945 ở các tỉnh bắc trung bộ

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Lời cảm ơn
  Danh mục các chữ viết tắt
  Mục lục
  Danh mục các bảng
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lí do chọn đề tài . 1
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 3
  4. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu 3
  5. Đóng góp của luận án 5
  6. Bố cục của luận án . 5
  Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 6
  1.1. Vấn đề nghiên cứu 6
  1.2. Tình hình nghiên cứu . 9
  1.2.1. Những công trình về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam 9
  1.2.2. Những công trình về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở các tỉnh
  Bắc Trung Bộ 22
  1.2.3. Những vấn đề liên quan đến đề tài đã được các công trình nghiên cứu
  giải quyết 28
  1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu . 29
  Chương 2. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ (TỪ THÁNG 9-1939 ĐẾN THÁNG 3-1945) 30
  2.1. Tình hình các tỉnh Bắc Trung Bộ trước Chiến tranh thế giới thứ hai . 30
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và truyền thống yêu
  nước, cách mạng của các tỉnh Bắc Trung Bộ trước năm 1930 .30
  2.1.2. Sự ra đời của tổ chức Đảng và phong trào cách mạng của nhân dân các
  tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1930 - 1939 37
  2.2. Quá trình chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền 45
  2.2.1. Bối cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo cách mạng Việt Nam của
  Đảng Cộng sản Đông Dương .45
  2.2.2. Kết hợp chuẩn bị với đấu tranh tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
  ở các tỉnh Bắc Trung Bộ . 53
  Tiểu kết chương 2 72
  Chương 3. GẤP RÚT CHUẨN BỊ VỀ MỌI MẶT VÀ KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ (TỪ THÁNG 3-1945
  ĐẾN THÁNG 8-1945) .73
  3.1. Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương sau khi Nhật đảo chính Pháp 73
  3.1.1. Âm mưu và thủ đoạn của phát xít Nhật .73
  3.1.2. Chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương .78
  3.2. Gấp rút xây dựng lực lượng về mọi mặt tiến tới khởi nghĩa giành
  chính quyền . 79
  3.2.1. Xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở Đảng . 79
  3.2.2. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng chính trị 83
  3.2.3. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng v trang và căn cứ địa . 95
  3.3. Cao trào kháng Nhật cứu nước . 100
  3.3.1. Phong trào phá kho thóc, giải quyết nạn đói . 100
  3.3.2. Đẩy mạnh tuyên truyền xung phong, khởi nghĩa từng phần, lập chính quyền
  cách mạng .102
  3.4. Thời cơ và kế hoạch khởi nghĩa của Đảng bộ, Mặt trận Việt Minh các tỉnh
  Bắc Trung Bộ 105
  3.4.1. Thời cơ của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉ nh Bắc
  Trung Bộ . 105
  3.4.2. Kế hoạch khởi nghĩa của các tỉnh Bắc Trung Bộ 108
  3.5. Diễn biến khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh Bắc Trung Bộ 113
  3.5.1. Khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Hà Tĩnh (từ ngày 15-8-1945 đến ngày
  21-8-1945) 114
  3.5.2. Khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Nghệ An (từ ngày 17-8-1945 đến ngày
  26-8-1945) 116
  3.5.3. Khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Thanh Hóa (từ ngày 19-8-1945
  đến ngày 26-8-1945) . 119
  3.5.4. Khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Thừa Thiên (từ ngày 19-8-1945
  đến ngày 23-8-1945) .121
  3.5.5. Khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Quảng Bình (ngày 23-8-1945) . 125
  3.5.6. Khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Quảng Trị (từ ngày 23-8-1945
  đến ngày 25-8-1945) .126
  Tiểu kết chương 3 129
  Chương 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ .130
  4.1. Đặc điểm . 130
  4.1.1. Quá trình chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
  diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng đã đạt được những kết quả
  toàn diện, thể hiện tính chủ động, sáng tạo của các địa phương 130
  4.1.2. Hình thái khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh Bắc Trung Bộ linh hoạt
  và đa dạng 135
  4.1.3. Phương thức khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh Bắc Trung Bộ
  phong phú và độc đáo 137
  4.2. Ưu điểm và hạn chế 140
  4.2.1. Ưu điểm .140
  4.2.2. Hạn chế 148
  4.3. Vai trò 152
  4.3.1. Trực tiếp chấm dứt chế độ phong kiến lạc hậu, làm tan rã Chính phủ
  Trần Trọng Kim, thiết lập hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân ở các tỉnh
  Bắc Trung Bộ .152
  4.3.2. Tác động đến cuộc khởi nghĩa giành chính quyền một số tỉnh ở Nam Trung Bộ
  và Nam Bộ . 153
  4.3.3. Có ảnh hưởng nhất định đối với sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào 154
  4.4. Bài học kinh nghiệm . 155
  4.4.1. Về phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết và xây dựng mặt trận dân tộc
  thống nhất .155
  4.4.2. Về phương pháp xây dựng lực lượng cách mạng 156
  4.4.3. Về nắm bắt thời cơ và chớp đúng thời cơ . 157
  4.4.4. Về công tác xây dựng Đảng . 158
  Tiểu kết chương 4 160
  KẾT LUẬN 161
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .165
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 166
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Cách mạng tháng tám năm 1945 ở các tỉnh bắc trung bộ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cách mạng tháng tám năm 1945 ở các tỉnh bắc trung bộ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status