Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

  TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG . ii
  DANH MỤC HÌNH VẼ iii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ . iv
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Câu hỏi nghiên cứu . 2
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  5. Phương pháp nghiên cứu . 3
  6. Đóng góp của luận văn 3
  7. Kết cấu của luận văn . 4
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN . 5
  VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI . 5
  HỘ KINH DOANH CÁ THỂ . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.2. Những vấn đề cơ bản về thuế và hộ kinh doanh cá thể 8
  1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội 8
  1.2.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hộ kinh doanh cá thể . 10
  1.3. Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 13
  1.3.1. Quan niệm và nguyên tắc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 13
  1.3.2. Mục tiêu và đối tượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 15
  1.3.3. Tổ chức thực hiện việc quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 16
  1.3.4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý thuế 23
  iv
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế đối với
  hộ kinh doanh cá thể 24
  1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 24
  1.4.2. Sự cần thiết phải tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 26
  1.5. Kinh nghiệm quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể ở một số địa phương
  trong nước . 27
  1.5.1. Tổng quan kinh nghiệm 27
  1.5.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể cho
  Chi cục Thuế huyện Đô Lương 32
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34
  2.1. Phương pháp nghiên cứu 34
  2.1.1 Phương pháp luận 34
  2.1.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 34
  2.2. Phương pháp thiết kế nghiên cứu . 36
  2.2.1. Khung nghiên cứu . 36
  2.2.2. Quy trình nghiên cứu 36
  2.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 38
  2.4. Kỹ thuật và công cụ phân tích 38
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ
  THÊ
  ̉
  TRÊN ĐI ̣ A BA ̀ N HUYÊ ̣ N ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN . 39
  3.1. Khái quát về Chi cục Thuế huyện Đô Lương và ti
  ̀
  nh hi
  ̀
  nh sa
  ̉
  n xuâ ́ t kinh doanh
  của hộ cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương . 39
  3.1.1. Khái quát về Chi cục Thuế huyện Đô Lương 39
  3.1.2. Tình hình sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
  huyện Đô Lương . 44
  3.2. Thực trạng quản lý thuế đối với hô ̣ kinh doanh ca
  ́
  thê ̉ trên đi ̣ a ba
  ̀
  n huyê ̣ n Đô
  Lương 45
  3.2.1 Thực trạng về xác định mu ̣ c tiêu , đối tượng qua
  ̉
  n ly
  ́
  thuê ́ đô ́ i vơ
  ́
  i hô ̣ kinh
  doanh ca
  ́
  thê ̉ 45
  v
  3.2.2 Thực trạng tổ chức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 49
  3.2.3 Thực trạng về thanh tra, kiểm tra quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể . 61
  3.3. Đa
  ́
  nh gia
  ́
  chung vê ̀ qua
  ̉
  n ly
  ́
  thuê ́ đô ́ i vơ
  ́
  i hô ̣ kinh doanh ca
  ́
  thê ̉ trên đi ̣ a ba
  ̀
  n
  huyê ̣ n Đô Lương . 63
  3.3.1 Như
  ̃
  ng tha
  ̀
  nh tư ̣ u đa ̣ t được và nguyên nhân của thành tựu 63
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế về quản lý thuế hộ kinh
  doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương 66
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG . 72
  QUẢN LY ́ THUÊ
  ́
  ĐÔ
  ́
  I VƠ ́ I HỘ KINH DOANH CA ́ THÊ
  ̉
  TRÊN ĐI ̣ A BA ̀ N
  HUYÊ ̣ N ĐÔ LƯƠNG . 72
  4.1. Dự báo tình hình phát triển hộ kinh doanh cá thể những năm tới . 72
  4.2. Phương hướng tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa
  bàn huyện Đô Lương . 73
  4.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
  huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 75
  4.3.1. Xác định đúng mục tiêu, đối tượng quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể . 75
  4.3.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể 76
  4.3.3. Sử dụng tốt công cụ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 78
  4.3.4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý thuế 82
  4.3.5. Các giải pháp khác 83
  4.4. Kiến nghị 86
  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status