Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất phi tuyến của đất đá đối với sự làm việc của hệ kết cấu vỏ hầm và nền bằng phương pháp khống chế hội tụ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất phi tuyến của đất đá đối với sự làm việc của hệ kết cấu vỏ hầm và nền bằng phương pháp khống chế hội tụ

  LỜI CẢM ƠN
  Luận án tiến sỹ kỹ thuật “Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất phi tuyến
  của đất đá đến sự làm việc của hệ kết cấu vỏ hầm và nền bằng phương
  pháp khống chế hội tụ” được hoàn thành với sự nỗ lực của bản thân tác giả
  và sự giúp đỡ tận tình của Bộ môn Xây dựng CTQP – Viện KTCT Đặc Biệt;
  Ban NCS – Phòng Sau đại học – Học viện Kỹ thuật Quân sự.
  Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Sỹ Ngọc, PGS.TS Đào
  Văn Canh, GS.TS Vũ Đình Lợi, PGS.TS Nguyễn Đức Nguôn, GS.TSKH
  Nguyễn Văn Quảng đã đóng góp các ý kiến nhận xét để luận án được hoàn
  thiện hơn. Xin được dành tình cảm chân thành đến cố PGS.TS Nghiêm Hữu
  Hạnh – người thầy đã đi xa mà tác giả sẽ luôn nhớ đến thầy.
  Xin được cảm ơn các đồng nghiệp ở trung tâm GTĐT – Đường sắt –
  Viện Khoa học công nghệ GTVT và trực tiếp là TS Phạm Trường Thắng, TS
  Lê Công Thành cũng như Lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ Giao thông
  vận tải đã tạo nhiều thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình học tập và thực
  hiện luận án.
  Cảm ơn các bạn lớp Cầu hầm B – K38 Trường ĐH Giao thông vận tải
  và các đồng nghiệp là TS Đỗ Ngọc Anh, KS Nguyễn Anh Hùng, CN Nguyễn
  Thu Hà, CN Hồ Ngọc Nhung đã luôn động viên, khích lệ tác giả về mọi mặt
  trong suốt thời gian qua.
  Đặc biệt, xin được bày tỏ lòng biết ơn vô cùng sâu sắc đến GS.TS Đỗ
  Như Tráng đã hướng dẫn và tạo điều kiện quan trọng để tác giả vượt qua các
  trở ngại hoàn thành luận án. Những lời động viên và cả sức ép công việc của
  GS.TS Đỗ Như Tráng đã giúp tác giả hoàn thành được luận án.
  Luận án này sẽ không thể hoàn thành nếu không có những người thân
  yêu trong gia đình làm chỗ dựa về mọi mặt để tác giả có thể vượt qua những
  khó khăn trong thời gian thực hiện luận án. Tuy đã rất cố gắng, nhưng do thời gian và trình độ có hạn nên trong
  luận án chắc chắn còn những tồn tại, hạn chế. Tác giả mong muốn được thầy
  cô, đồng nghiệp và bạn bè góp ý, trao đổi để tác giả có thể tiếp thu, hoàn thiện
  kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn.
  Xin chân thành cảm ơn!
  Tác giả luận án


  NCS Vũ Thị Thuỳ Giang

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
  liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong
  bất kỳ công trình nào khác.
  Tác giả luận án


  NCS Vũ Thị Thuỳ Giang
  i
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC I
  THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT . V
  DANH MỤC HÌNH VẼ .VII
  DANH MỤC BẢNG BIỂU XII
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
  THIẾT KẾ HẦM . 4
  1.1. Tổng quan về thiết kế hầm .4
  1.1.1. Các mô hình thiết kế cho hầm 5
  1.1.2. Giới hạn thiết kế và giá trị an toàn cho kết cấu .7
  1.2. Cách phân loại truyền thống .8
  1.2.1. Trên cơ sở lý thuyết sức bền vật liệu 8
  1.2.2. Các phương pháp thiết kế trên cơ sở lý thuyết cơ học môi trường liên
  tục . 11
  1.3. Phương pháp khống chế hội tụ trong thiết kế hầm . 13
  1.3.1. Các giả thiết để xây dựng sơ đồ tính. . 17
  1.3.2. Đánh giá về phương pháp đào hầm mới của Áo (NATM) và ứng dụng
  CCM trong thiết kế hầm . 19
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 21
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP CCM . 23
  2.1. Các giả thiết về tiêu chuẩn phá huỷ và các mô hình phá hủy . 23
  2.1.1. Tiêu chuẩn phá huỷ Mohr – Coulomb . 23
  2.1.2. Tiêu chuẩn Hoek – Brown . 24
  2.1.3. Các đặc trưng phá hủy. . 26 ii
  2.2. Phân tích ổn định hầm trước khi hình thành vùng cân bằng giới hạn-
  trường hợp không chống 31
  2.3. Xây dựng đường cong phản lực nền . 36
  2.3.1. Vật liệu thoả mãn tiêu chuẩn Mohr – Coulomb. 37
  2.3.2. Vật liệu thoả mãn tiêu chuẩn Hoek –Brown 40
  2.4. Hiệu ứng giải phóng ứng suất, biến dạng dọc trục hầm 42
  2.5. Đánh giá sức mang tải của nền ngoài giới hạn đàn hồi . 45
  2.5.1. Mô hình tính toán . 46
  2.5.2. Hệ số mất cường độ “” của đá 46
  2.5.3. Ví dụ khảo sát, các nhận xét và kết luận 50
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 55
  CHƯƠNG 3. ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH CỦA KẾT CẤU CHỐNG VÀ LỜI GIẢI
  CHO KẾT CẤU VỎ CÔNG TRÌNH NGẦM . 56
  3.1. Các khái niệm chung về đường cong đặc tính của kết cấu chống 56
  3.2. Xây dựng đường đặc tính của kết cấu chống 58
  3.2.1. Mô hình cơ bản tính toán đường cong đặc tính của kết cấu chống. . 58
  3.2.2. Đường đặc tính của vỏ bê tông và bê tông phun 61
  3.2.3. Hệ vỏ hỗn hợp 66
  3.3. Hệ số bền 69
  3.3.1. Bê tông và bê tông phun . 70
  3.3.2.Neo 70
  3.3.3. Hệ hỗn hợp . 71
  3.4. Phân tích hầm theo phương pháp khống chế hội tụ bằng phần mềm
  Phase2 71
  3.4.1. Bài toán mô phỏng quá trình đào hầm theo các giai đoạn (St) thông
  qua phản lực vì chống p i 72 iii
  3.4.2. Kết quả bài toán 73
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 74
  CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC
  THÔNG SỐ TRONG XÂY DỰNG HẦM 76
  4.1. Các trường hợp phân tích. . 76
  4.2. Phân tích số lượng các phần tử bị phá trên biên (%) theo độ cứng của
  nền 80
  4.2.1. Trường hợp bán kính hầm r i =2m, Chiều sâu đặt hầm H=50m. Không
  có kết cấu chống. 80
  4.2.2.Khi có kết cấu chống, tại St6; p i6 =0,62MPa. 82
  4.3. Đánh giá ảnh hưởng của hình dạng kết cấu, hệ số áp lực hông tới hệ số
  bền của nền . 84
  4.2.3. Hệ số bền 84
  4.2.4. Ảnh hưởng của chiều sâu đặt hầm tới số lượng phần tử bị phá hủy trên
  biên hầm (%) và tại các điểm xét; 86
  4.3. Phân tích các thông số với hầm tròn và vòm tròn tường thẳng, . 88
  4.4. Ảnh hưởng của công nghệ . 92
  4.4.1. Sự xáo trộn đất đá do đào hầm . 92
  4.4.2. Khảo sát bán kính vùng phá hủy theo phản lực chống: . 100
  4.5. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố địa cơ học 103
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 109
  CHƯƠNG 5. ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CCM VỚI ĐƯỜNG HẦM DẪN
  NƯỚC THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2 – LÀO CAI . 111
  5.1. Tính chất cơ lý của đất đá của tuyến hầm dẫn nước . 111
  5.2. Phân tích tương tác hệ kết cấu vỏ hầm và nền theo tiêu chuẩn Mohr-
  Coulomb . 113 iv
  5.2.1. Áp dụng Phase2 trong điều kiện đá cứng tại thủy điện Sử Pán 2. . 113
  5.2.2. Sơ đồ tính toán: 113
  5.2.3. Kết quả tính toán 114
  5.3. Phân tích tương tác hệ kết cấu vỏ hầm và nền theo tiêu chuẩn Hoek
  Brown . 121
  5.3.1. Số liệu tính 121
  5.3.2. Kết quả tính toán 121
  5.3.3. Kết luận chung về 2 tiêu chuẩn áp dụng cho loại đá cứng. 128
  5.4. Hầm Sử Pán trong đá yếu 129
  5.4.1. Số liệu tính 129
  5.4.2. Kết quả tính theo Mohr –Coulomb 129
  5.4.3. Tính theo tiêu chuẩn Hoek- Brown. . 133
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 137
  KẾT LUẬN CHUNG . . 139
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 142 v
  THUẬT NGỮ, KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
  a= Hằng số bền của tiêu chuẩn phá huỷ Hoek - Brown
  a = Hằng số bền dư của tiêu chuẩn phá huỷ Hoek – Brown
  C = Cường độ cường độ lực dính của khối đá
  C*= Cường độ cường độ lực dính tương đương của khối đá
  d b = Đường kính neo
  E= Mô đun đàn hồi của khối đá
  G = Mô đun trượt của khối đá
  GSI= Chỉ số độ bền địa chất
  k
  p  = Hệ số dãn nở thể tích của khối đá ở trạng thái bị phá huỷ
  m i = Hằng số của tiêu chuẩn phá huỷ Hoek – Brown
  '
  b
  m  = Hằng số bền dư của tiêu chuẩn phá huỷ Hoek – Brown
  s= Hằng số bền của tiêu chuẩn phá huỷ Hoek – Brown
  s = Hằng số bền dư của tiêu chuẩn phá huỷ Hoek – Brown
  RMR= Chỉ số phân loại khối đá của Bieniawski
  r i = Bán kính hầm
  r = Khoảng cách từ tim hầm đến điểm khảo sát
  r e = Bán kính của vùng dẻo
  u ri = Chuyển vị (độ hội tụ) của hầm không gia cố
   = Hệ số suy giảm độ bền sau giới hạn bền

  r = Ứng suất pháp tuyến

    = Ứng suất tiếp tuyến


  re
  = Ứng suất pháp tuyến tại biên của vùng đàn hồi - dẻo
   
  = Ứng suất chính cực đại vi
   
  = Ứng suất chính cực tiểu
  
  ci
  = Độ bền nén một trục của đá nguyên khối
  '
  ci

  =Độ bền nén dư của đá nguyên khối
   = Hệ số áp lực hông

  = Góc giãn nở của đá

   = Góc ma sát trong của đá

   = Hệ số Poisson của đá
   z = Ứng suất trượt phân bố trên neo vữa
   z = Ứng suất dọc phân bố trên neo
  CCM: phương pháp khống chế hội tụ (convergene –confinement
  method)
  CBGH: cân bằng giới hạn
  D: Đường kính hầm
  KC: Kết cấu chống
  ITA: Hiệp hội hầm và không gian ngầm quốc tế
  L u : biến dạng dọc trục hầm
  NATM: phương pháp đào hầm mới của Áo
  PPMTT: phương pháp mỏ truyền thống
  TCPH: tiêu chuẩn phá hủy (phá hủy)
  St: giai đoạn (Stage)
  TTƯSBĐ: trạng thái ứng suất ban đầu (nguyên sinh) vii
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 1.1. Quá trình thiết kế hầm theo ITA [38] .6
  Hình 1.2. Mô hình biến dạng cục bộ (phương pháp Zurabop – Bugaeva) .9
  Hình 1.3. Phương pháp thay thanh [35] . 10
  Hình 1.4. Sơ đồ tính theo mô hình biến dạng toàn bộ của Đavưđốp [35] . 10
  Hình 1.5. Phân loại các phương pháp tính theo ITA . 12
  Hình 1.6. Các giai đoạn trong xây dựng hầm 13
  Hình 1.7. Đường cong phản lực của nền và ảnh hưởng của sự giải phóng ứng
  suất theo các giai đoạn . 16
  Hình 1.8. Mô hình bài toán tổng quát [20] 18
  Hình 2.1. Vòng tròn Mohr ứng suất . 23
  Hình 2.2. Các đặc trưng phá huỷ của các loại đá có chất lượng khác nhau 27
  Hình 2.3. Sơ đồ mô hình đàn - dẻo không đồng nhất và tương tác hệ đất đá -
  vỏ hầm 28
  Hình 2.4. Bài toán cơ bản của phương pháp khống chế hội tụ [20] 31
  Hình 2.5. Phân bố độ bền nén σ N (MPa) 36
  Hình 2.6. Các giá trị của hệ số  tại các giai đoạn khác nhau trên khoang đào
  43
  Hình 2.7. Sơ đồ tính của bài bài toán và các mô hình đàn hồi –dẻo của đá 46
  Hình 2.8. Kết quả khảo sát và tính toán. 51
  Hình 2.9. Quan hệ giữa bán kính vùng phá hủy và phản lực với góc ma sát
  trong =15
  0
  ; =30
  0
  ; =45
  0
  52 viii
  Hình 2.10. Quan hệ giữa đường cong đặc tính nền và phản lực với góc ma sát
  trong =15
  0
  ; =30
  0
  và =45
  0
  . 52
  Hình 2.11. Quan hệ giữa đường cong đặc tính nền và phản lực với góc ma sát
  trong =15
  0 ; cho các trường hợp góc dãn nở  khác nhau . 54
  Hình 3.1. Các đặc trưng biến dạng khối của kết cấu vỏ hầm khi tác dụng
  tương hỗ với khối đá xung quanh 58
  Hình 3.2 Sơ đồ các lực tác dụng lên vỏ hầm. 58
  Hình 3.3. Đường đặc tính của kết cấu chống. 59
  Hình 3.4. Phần vỏ hầm chưa được chống đỡ sát gương đào. 60
  Hình 3.5 Ảnh hưởng của giá trị u 0 . 60
  Hình 3.6. Ảnh hưởng độ cứng của vỏ hầm. . 60
  Hình 3.8. Hệ thống chống đỡ vỏ bê tông và BTP 64
  Hình 3.9. Sơ đồ tương tác song song hệ vỏ hỗn hợp. 67
  Hình 3.10. Ảnh hưởng của kết cấu chống hỗn hợp [25], [28] . 67
  Hình 3.11. Đường cong phản lực hệ hỗn hợp từ ba vỏ hầm thành phần được
  lắp dựng tại các thời điểm khác nhau và tại các khoảng các khác nhau 69
  Hình 3.12. Mô phỏng quá trình đào qua hệ số k St . . 72
  Hình 3.13. Kết quả đường cong phản lực nền theo hai lời giải . 74
  Hình 4.1. Sơ đồ các trường hợp khảo sát . 77
  Hình 4.2. Mô hình khảo sát 78
  Hình 4.3. Hệ tọa độ chung . 79
  Hình 4.4. Các điểm đặc trưng cho tính toán – vị trí các điểm xét . 79
  Hình 4.5. Đặc trưng tính toán cho vòm tường thẳng –vị trí các điểm xét . 80 ix
  Hình 4.6. Số lượng phần tử phá hủy trên biên N ph (%) với hệ số áp lực hông 81
   =0.5; tại St 11; p i11 =0 MPa - không có kết cấu chống đỡ. . 81
  Hình 4.7. Số lượng phần tử phá hủy trên biên N ph (%) với =0. 5, tại St6;
  p i6 =0,62 (MPa) -có kết cấu chống đỡ. 82
  Hình 4.8. Số lượng phần tử bị phá hủy trên biên theo f kp và giai đoạn . 83
  Hình 4.9. Hệ số bền B khi không có kết cấu chống . 85
  Hình 4.10. Hệ số bền B khi có kết cấu chống p i6 =0.62 (MPa) . 85
  Hình 4.11. Các phần tử bị phá hủy trên biên theo chiều sâu đặt hầm khi có kết
  cấu chống 86
  Hình 4.12. Số lượng phần tử trên biên bị phá hủy khi không có kết cấu chống
  theo chiều sâu đặt hầm . 87
  Hình 4.13. Dang phá hủy do kéo và trượt với  =0.25 88
  Hình 4.14. Dạng phá hủy do kéo và trượt với  =0.5 88
  Hình 4.15. Dạng phá hủy do kéo và trượt với  =1 . 89
  Hình 4.16. Chuyển vị tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống, hệ số áp
  lực hông =0.25 89
  Hình 4.17. Chuyển vị tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống, hệ số áp
  lực hông 0.5 89
  Hình 4.18. Chuyển vị tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống, hệ số áp
  lực hông =1 . 90
  Hình 4.19. Biến dạng trượt tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống, hệ
  số áp lực hông =0.25 . 90 x
  Hình 4.20. Biến dạng trượt tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống, hệ
  số áp lực hông =0.5 . 90
  Hình 4.21. Biến dạng trượt tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống, hệ
  số áp lực hông =1 91
  Hình 4.22. Biến dạng thể tích tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống,
  =0.25 . 91
  Hình 4.23. Biến dạng thể tích tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống,
  hệ số áp lực hông =0.5 91
  Hình 4.24. Biến dạng thể tích tại các điểm trên biên, không có kết cấu chống,
  hệ số áp lực hông =1 . 92
  Hình 4.25. Đường cong phản lực nền xét tới các yếu tố thời gian, công nghệ
  97
  Hình 4.26. Quan hệ bán kính vùng tải trọng theo phản lực chống. . 98
  Hình 4.27. Biểu đồ vùng dẻo theo phản lực chống 98
  Hình 4.28. Sơ đồ tính của bài toán . 100
  Hình 4.29. Quan hệ giữa các bán kính vùng phá hủy, vùng cân bằng giới hạn
  (m) và phản lực chống theo ảnh hưởng của công nghệ . 102
  Hình 4.30. Quan hệ giữa tải trọng p i ( MPa) và thời gian lắp dựng vỏ (ngày)
  theo chiều dày vỏ (m) . 108
  Hình 5.1. Sơ đồ tính của bài toán . 114
  Hình 5.2. Đường cong phản lực nền 114
  Hình 5.3. Chuyển vị theo các giai đoạn . 115
  Hình 5.4. Chuyển vị theo khoảng cách tính từ biên hầm với các thời điểm lắp
  dựng vỏ khác nhau. 116 xi
  Hình 5.5. Quan hệ M,N,Q với phản lực p i theo các giai đoạn (Stage) 119
  Hình 5.6. Quan hệ các thông số phân tích theo Giai đoạn-Stage 120
  Hình 5.7. Quan hệ các thông số phân tích theo phản lực. 120
  Hình 5.8. Đường cong phản lực nền theo tiêu chuẩn Hoek - Brown 122
  Hình 5.9. Chuyển vị theo các giai đoạn . 122
  Hình 5.10. Chuyển vị theo khoảng cách tính từ biên hầm với các thời điểm
  lắp dựng vỏ khác nhau. 123
  Hình 5.11. Quan hệ M,N,Q với phản lực p i (theo các St) 127
  Hình 5.12. Quan hệ các thông số phân tích theo Giai đoạn-Stage 127
  Hình 5.13. Quan hệ các thông số phân tích theo phản lực. . 128
  Hình 5.14. Đường cong phản lực nền . 130
  Hình 5.15. Chuyển vị tổng 130
  Hình 5.16. Chuyển vị theo các giai đoạn . 131
  Hình 5.17. Sự hình thành vùng phá hủy theo các St 132
  Hình 5.18. Đường cong phản lực nền theo tiêu chuẩn Hoek –Brown (p i =0)133
  Hình 5.19. Chuyển vị theo các giai đoạn . 134
  Hình 5.20. Hệ số bền giữa hai tiêu chuẩn . 136
  xii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1. Giá trị  ,B cho một số loại đất đá 35
  Bảng 2.2. Giá trị M và m 35
  Bảng 2.3. Giá trị f 2 . 36
  Bảng 2.4. Kết quả tính toán ảnh hưởng của góc dãn nở . . 53
  Bảng 3.1. Hệ số k St tương ứng với p i . 73
  Bảng 4.1. Tính chất cơ lý của đá: . 77
  Bảng 4.2. Kết quả khảo sát số lượng phần tử phá hủy trên biên N ph (%) với
  các hệ số áp lực hông khác nhau khi không có gia cố (chống đỡ),St 11, r i =2
  (m), H=50 (m), p=0.0 (MPa) 81
  Bảng 4.3. Kết quả khảo sát số lượng phần tử phá hủy trên biên N ph (%) với
  các hệ số áp lực hông  khác nhau khi có gia cố (chống đỡ):St 6, r i =2 (m),
  H=50 (m), p=0.62( MPa) . 83
  Bảng 4.4. Kết quả khảo sát. . 96
  Bảng 4.5. Kết quả tính toán chiều cao vùng dẻo (CBGH) và vùng phá hủy và
  chiều cao khối đá sập tương ứng 98
  Bảng 4.6. Quan hệ giữa bán kính vùng phá hủy theo p i 101
  Bảng 4.7. Quan hệ tải trọng p i (MPa) theo thời gian và chiều dày vỏ hầm .108
  Bảng 5.1. Bảng giá trị tính toán các chỉ tiêu kháng cắt khe nứt 112
  Bảng 5.2. Bảng giá trị tính toán các chỉ tiêu cơ lý của khối đá phiến thạch anh
  Biotit chiều sâu đặt hầm 100m theo tiêu chuẩn Hoek –Brown . 112
  Bảng 5.3. Tính chất cơ lý của nền theo tiêu chuẩn Mohr - Coulomb 113
  Bảng 5.4. Giá trị các chuyển vị theo các giá trị phản lực p i 115 xiii
  Bảng 5.5. Hệ số bền theo các giai đoạn . 117
  Bảng 5.6. Nội lực trong vỏ khi lắp dựng vỏ khi bắt đầu tại giai đoạn 5 118
  Bảng 5.7. Nội lực trong vỏ khi lắp dựng vỏ khi bắt đầu tại giai đoạn 10 118
  Bảng 5.8. Nội lực trong vỏ khi lắp dựng vỏ khi bắt đầu tại giai đoạn 15 119
  Bảng 5.9. Nội lực trong vỏ khi lắp dựng vỏ khi bắt đầu tại giai đoạn 20 119
  Bảng 5.10. Bảng so sánh các thông số phân tích cuối cùng với các thời điểm
  lắp dựng kết cấu vỏ hầm khác nhau: 119
  Bảng 5.11. Bảng giá trị chuyển vị biên hầm theo các giai đoạn 122
  Bảng 5.12. Bảng quan hệ phản lực–biến dạng theo các giai đoạn 124
  Bảng 5.13. Hệ số bền theo các giai đoạn . 124
  Bảng 5.14. Nội lực trong vỏ khi lắp dựng vỏ khi bắt đầu tại giai đoạn 5 125
  Bảng 5.15. Nội lực trong vỏ khi lắp dựng vỏ khi bắt đầu tại giai đoạn 10 126
  Bảng 5.16. Nội lực trong vỏ khi lắp dựng vỏ khi bắt đầu tại giai đoạn 15 126
  Bảng 5.17. Nội lực trong vỏ khi lắp dựng vỏ khi bắt đầu tại giai đoạn 20 126
  Bảng 5.18. Bảng so sánh các thông số phân tích cuối cùng với các thời điểm
  lắp dựng kết cấu vỏ hầm khác nhau: 127
  Bảng 5.19. Bảng so sánh tương quan theo tiêu chuẩn Hoek Brown và Mohr-
  Coulomb . 129
  Bảng 5.20. Số liệu tính theo tiêu chuẩn Mohr -Coulomb và Hoek – Brown129
  Bảng 5.21. Giá trị phản lực với các giai đoạn tương ứng 130
  Bảng 5.22. Chuyển vị theo các giai đoạn . 131
  Bảng 5.23. Tương quan giữa chuyển vị và nội lực 132 xiv
  Bảng 5.24. Bảng các giá trị chuyển vị theo khoảng cách tính từ biên hầm tới
  biên miền tính toán tính tại các Stage 2, 10 và Stage 20: 133
  Bảng 5.25. Giá trị nội lực theo p i và chuyển vị u . 134
  Bảng 5.26. Hệ số bền theo các giai đoạn . 135
  1
  MỞ ĐẦU
  Công trình ngầm được xây dựng trong lòng đất chịu tác động của nhiều
  yếu tố đa dạng và phức tạp. Việc tính toán kết cấu công trình ngầm cần phải
  xem xét một cách cụ thể điều kiện địa chất, tính chất của đất đá, cấu tạo của
  địa tầng; hình dạng, kích thước và vật liệu vỏ hầm; cũng như phương pháp thi
  công và đặc điểm sử dụng công trình.
  Lịch sử phát triển của xây dựng công trình ngầm cho thấy có rất nhiều
  phương pháp tính toán kết cấu công trình ngầm khác nhau. Trong đó, có
  phương pháp dựa trên những cơ sở lý luận chính xác, có phương pháp gần
  đúng dựa trên các kết quả nghiên cứu thực nghiệm và kinh nghiệm thực tế.
  Do tính chất làm việc phức tạp của công trình ngầm mà cho đến nay
  vẫn chưa có một lý thuyết nào giải quyết một cách triệt để và trọn vẹn bài
  toán tổng quát thiết kế tính toán kết cấu công trình ngầm. Trong thực tế, tùy
  từng điều kiện cụ thể mà có thể áp dụng một phương pháp phù hợp nhất.
  Vì điều kiện địa chất phức tạp, đa dạng, các biện pháp công nghệ thi
  công công trình ngầm cũng rất khác nhau và các phương pháp tính toán kết
  cấu chống đỡ đường hầm tùy thuộc vào công nghệ thi công.
  Phương pháp thiết kế truyền thống coi kết cấu gia cố là kết cấu tạm thời
  trong quá trình thi công, chịu các tải trọng do phần đất đá long rời gây ra, nên
  các kết cấu chống tạm này thường tính toán làm việc độc lập với kết cấu vỏ
  hầm vĩnh cửu và không tận dụng được nhiều sức mang tải của đất đá xung
  quanh nên thường có chiều dày lớn, kết cấu gia cố nặng nề, chi phí xây dựng
  hầm lớn.
  2
  Từ khi có sự xuất hiện của NATM với các nguyên tắc thiết kế riêng,
  người ta mới quan tâm nhiều hơn đến khả năng tự mang tải của khối đá trong
  công tác thiết kế hầm. Việc mở ra hướng đi mới này đã dẫn đến bài toán
  tương tác hệ kết cấu vỏ hầm – đất đá để tận dụng khả năng chịu lực của đất đá
  khi vượt quá giới hạn bền.
  Phương pháp CCM là một trong những hướng đi nhằm giải quyết bài
  toán tính toán hệ kết cấu vỏ hầm – đất đá với nền đàn dẻo (có tính đến giai
  đoạn ngoài đàn hồi của đất đá-trong vùng cân bằng giới hạn)-về bản chất là
  phương pháp tính toán và khống chế chuyển vị.
  Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu các phương pháp thiết kế hầm hiện có, phân tích các mô
  hình thiết kế hầm.
  Tiến hành nghiên cứu cơ sở lý thuyết của phương pháp CCM, phát
  triển và bổ sung các nghiên cứu vùng phá hủy theo nguyên tắc của CCM và
  thực hiện các khảo sát số, từ đó rút ra các kết luận cụ thể về việc áp dụng
  phương pháp CCM trong công tác thiết kế hầm.
  Khảo sát vùng cân bằng giới hạn với các biến dạng dẻo phi tuyến khi
  xuất hiện vùng dẻo.
  Phân tích, đánh giá ảnh hưởng độ cứng của đất đá, chiều sâu đặt hầm
  và hình dạng hầm.
  Phân tích các thông số ảnh hưởng đến khả năng làm việc của hầm như
  ảnh hưởng của công nghệ, yếu tố địa cơ học và thời gian trong phương pháp
  CCM.
  Phương pháp nghiên cứu 3
  Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về phương pháp thiết kế hầm theo
  CCM, xây dựng lời giải và thuật toán tính toán kết cấu chống đỡ (đường cong
  phản lực nền, đường cong đặc tính của kết cấu chống). Thực hiện khảo sát số
  ảnh hưởng của một số yếu tố đến chế độ tương tác vỏ hầm – đất đá theo
  phương pháp CCM.
  Các bài toán khảo sát được thực hiện trên ngôn ngữ lập trình Matlab và
  phần mềm Phase2.
  Nội dung chính của luận án
  Chương 1: Tổng quan về các phương pháp thiết kế hầm.
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết của phương pháp CCM.
  Chương 3: Đường cong đặc tính của kết cấu chống và lời giải cho vỏ
  công trình ngầm
  Chương 4: Phân tích, đánh giá ảnh hưởng các thông số trong xây dựng
  hầm
  Chương 5: Áp dụng phương pháp CCM với đường hầm dẫn nước thủy
  điện Sử Pán 2 – Lào Cai
  Kết luận và kiến nghị

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất phi tuyến của đất đá đối với sự làm việc của hệ kết cấu vỏ hầm và nền bằng phương pháp khống chế hội tụ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất phi tuyến của đất đá đối với sự làm việc của hệ kết cấu vỏ hầm và nền bằng phương pháp khống chế hội tụ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status