Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa, đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bác sỹ đa khoa.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa, đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bác sỹ đa khoa.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI


  NGUYỄN THẾ HIỂN  THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CƠ SỞ ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA, ĐỀ XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG


  LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC


  HÀ NỘI – 2016


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI


  NGUYỄN THẾ HIỂN


  THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA, ĐỀ XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG


  Chuyên ngành: Y tế công cộng
  Mã số: 62 72 03 01
  LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC


  Người hướng dẫn khoa học:
  1. GS.TS. Trương Việt Dũng
  2. GS.TS. Nguyễn Công Khẩn

  HÀ NỘI – 2016

  LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thành luận án này, trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Y Hà Nội đã cho phép tôi được tham dự Khoá học Nghiên cứu sinh 31 của Trường Đại học Y Hà Nội, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi học tập và hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cám ơn toàn thể Thầy, Cô, cán bộ viên chức Viện Y học Dự phòng và Y tế công cộng và Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế đã luôn quan tâm, dạy bảo, truyền đạt cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc trong thời gian học tập và thực hành, đã góp ý cho tôi những kiến thức vô cùng quý báu về phương pháp và nội dung khoa học, giúp cho tôi hoàn thiện luận án.
  Với lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS. Trương Việt Dũng, GS.TS. Nguyễn Công Khẩn là những người thầy hướng dẫn khoa học và các cộng sự đã tận tình tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ cung cấp tài liệu học tập và nghiên cứu, mang lại tri thức quý báu thiết thực cho tôi, hỗ trợ tôi hoàn thành luận án. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban quản lý dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế” giai đoạn 2010-2015, Bộ Y tế đã hỗ trợ kinh phí và tạo mọi điều kiện thuận lợi nghiên cứu thực địavà các thầy/cô giáo, cán bộ nhân viên, các sinh viên của 8 trường đại học Y Dược trên toàn quốc đã giúp đỡ tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Cảm ơn các Hội đồng khoa học đã phản biện, góp ý tôi hoàn thành nội dung luận án này. Tôi luôn ghi nhớ sự chia sẻ, động viên hết lòng của gia đình, cha mẹ, vợ, con, dòng họ, bạn bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ, cho tôi nghị lực để học tập và hoàn thành luận án này.
  Xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô, các tác giả của các công trình nghiên cứu liên quan, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè đã tạo điều kiện thuận lợi, đóng góp những ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận án.
  Mặc dù đã rất cố gắng song không tránh khỏi thiếu sót, kính mong được sự chỉ dẫn của Thầy Cô, các nhà khoa học, các đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.
  Hà Nội, tháng 5 năm 2016
  NCS. Nguyễn Thế Hiển
  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi là Nguyễn Thế Hiển, nghiên cứu sinh khóa 31 Trường Đại học Y Hà Nội chuyên ngành Y tế công cộng xin cam đoan:
  1. Đây là luận án do bản thân tôi trực tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy Trương Việt Dũng và Thầy Nguyễn Công Khẩn.
  2. Công trình “Nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm hệ thống tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá chất lượng các trường đại học y và điều dưỡng” (năm 2012 – 2014) thuộc Dự án “Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế”, 2010-2015 của Bộ Y tế do tôi là đồng tác giả với PGS.TS. Nguyễn Công Khanh (Giấy xác nhận đồng tác giả công trình cho phép tôi được sử dụng số liệu của công trình nghiên cứu trong luận án) đã được Hội đồng khoa học của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế nghiệm thu đánh giá tốt. Công trình này không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu nào khác đã được công bố tại Việt Nam.
  3. Các số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn toàn chính xác, trung thực và khách quan đã được xác nhận và chấp thuận của cơ sở nghiên cứu.
  Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết này.

  Hà Nội, ngày tháng năm 2016
  NGƯỜI CAM ĐOAN  Nguyễn Thế Hiển


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  Từ viết tắt Nội dung
  AAMC: The Association of American Medical Colleges - Hiệp hội các trường đại học y Hoa Kỳ
  AMA The American Medical Association-Hiệp hội y khoa Hoa Kỳ
  AMC Australian Medical Council - Hội đồng Y khoa Úc
  Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo
  BYT Bộ Y tế
  CSGD Cơ sở giáo dục
  CTĐT Chương trình đào tạo
  CHEA: Council of Higher Education Accreditation - Hội đồng kiểm định giáo dục đại học Mỹ
  CROHO The Central Register of Higher Education. - Trung tâm đăng ký giáo dục đại học (Hà Lan)
  ĐBCL Đảm bảo chất lượng
  ĐBCLGD Đảm bảo chất lượng giáo dục
  ĐH Đại học
  ĐH Y Đại học Y
  ENQA Hiệp hội Đảm bảo chất lượng Giáo dục đại học Châu Âu
  GDĐH Giáo dục đại học
  GV Giảng viên
  INQAAHE International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - Mạng lưới quốc tế các tổ chức đảm bảo chất lượng GDĐH.
  KĐCL Kiểm định chất lượng
  KĐCLGD Kiểm định chất lượng giáo dục
  LCME Liaison Committee on Medical Education - Hội đồng Giáo dục y khoa Liaison Mỹ
  MCI Medical Council of India - Hội đồng Y khoa Ấn Độ
  MSACS The Middle States Association of Colleges and Schools - Tổ chức kiểm định vùng Trung Mỹ
  NAAC National Assessment and Accreditation Council -Hội đồng đánh giá và kiểm định quốc gia (Ấn Độ)
  NASC The Northern Association of Schools and Colleges - Tổ chức kiểm định vùng Bắc Mỹ
  NCKH Nghiên cứu khoa học
  NCASC The North Central Association of Schools and Colleges - Tổ chức kiểm định vùng Trung Bắc Mỹ
  NEASC New England Association of Schools and Colleges - tổ chức kiểm định vùng đầu tiên tại Mỹ
  NV Nhân viên
  NVAO Dutch-Flemis Accreditation Organization. In Dutch: Nederlands-Vlaamse Accreditation Organization. -
  SACS The Southern Association of Schools and Colleges - Tổ chức kiểm định vùng Nam Mỹ
  SEAMEO Southeast Asian Ministers of Education Organization -
  SV Sinh viên
  TQM Total Quality Management - Quản lý chất lượng tổng thể
  UET Sub-committee for Undergraduate Education & Training – Tiểu ban Giáo dục và Đào tạo đại học
  UNESCO
  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc.
  USDE United States Departement of Education - Bộ Giáo dục liên bang
  VHCL Văn hóa chất lượng
  WASC: The Western Association of Schools and Colleges Council of Higher Education Accreditation - Tổ chức kiểm định vùng Tây Mỹ


  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1. Bộ ba tiêu chuẩn của WFME các lĩnh vực 28
  Bảng 1.2. So sánh bộ 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí của Bộ GD&ĐT Việt Nam với Bộ tiêu chuẩn đào tạo y khoa cơ bản của WFME 35
  Bảng 1.3. Các trường/khoa y đào tạo bác sĩ trên toàn quốc năm 2015 45

  Bảng 2.1. Danh sách 8 cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa tham gia nghiên cứu đánh giá thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục (năm 2013) 51
  Bảng 2.2. Số lượng giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu định lượng 53
  Bảng 2.3. Số lượng giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu định tính 53
  Bảng 2.4. Số lượng cán bộ, giảng viên, tham gia nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm 54
  Bảng 3.1. Loại hình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh của 8 cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa tham gia nghiên cứu 70
  Bảng 3.2. Điểm trung bình trúng tuyển vào hệ BSĐK của 8 trường 71
  Bảng 3.3. Số lượng sinh viên nhập học và tỷ lệ sinh viên/giảng viên theo quy đổi của Bộ GD&ĐT 72
  Bảng 3.4. Học vị, học hàm của giảng viên tại 8 trường đại học y (năm 2013) 72
  Bảng 3.5. Cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo (năm 2013) 73
  Bảng 3.6. Phân bố giảng viên trong mẫu nghiên cứu 74
  Bảng 3.7. Tự đánh giá năng lực xây dựng phát triển chương trình môn học/học phần của giảng viên 75
  Bảng 3.8. Tự đánh giá năng lực lập kế hoạch bài học và tổ chức quản lý đào tạo của giảng viên 77
  Bảng 3.9. Năng lực về phương pháp dạy học tích cực hình thức tổ chức dạy học của giảng viên 79
  Bảng 3.10. Tự đánh giá chi tiết năng lực trong dạy học của giảng viên 81
  Bảng 3.11. Tự đánh giá năng lực về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên của giảng viên 82
  Bảng 3.12.Tự đánh giá năng lực hướng dẫn thực hành thực tập ở bệnh viện của giảng viên 84
  Bảng 3.13. Tự đánh giá năng lực xây dựng môi trường học tập thân thiện tích cực hóa người học của giảng viên 85
  Bảng 3.14. Điểm trung bình của từng tiểu thang đo và của cả thang đo năng lực dạy học của giảng viên 86
  Bảng 3.15. Phân loại năng lực dạy học của giảng viên (%) 87
  Bảng 3.16. Số lượng đề tài NCKH của các trường trong ba năm (2010-2012) 89
  Bảng 3.17. Tự đánh giá kỹ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên 90
  Bảng 3.18. Tự đánh giá về kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu khoa học của giảng viên 91
  Bảng 3.19. Phân loại năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên (%) 92
  Bảng 3.20. Thông tin chung về đối tượng sinh viên Y2-Y5 tham gia nghiên cứu 94
  Bảng 3.21. Đánh giá của sinh viên về chất lượng giảng dạy học phần 95
  Bảng 3.22. Xếp loại học phần qua điểm đánh giá phản hồi của SV các trường 97
  Bảng 3.23. Thông tin chung về đối tượng sinh viên sắp tốt nghiệp tham gia nghiên cứu 987
  Bảng 3.24. Kết quả tự đánh giá các kỹ năng của sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2013 98
  Bảng 3.25. Điểm trung bình/câu và thứ bậc các kỹ năng chung của SV sắp tốt nghiệp năm 2013 99
  Bảng 3.26. Điểm trung bình/câu và thứ bậc các kỹ năng đặc thù của SV sắp tốt nghiệp năm 2013 100
  Bảng 3.27. Điểm TB/câu các kỹ năng chung của sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2013 giữa các trường 101
  Bảng 3.28. Điểm TB kỹ năng đặc thù và thức bậc giữa SV sắp tốt nghiệp năm 2013 của các trường 1032
  Bảng 3.29. Mức độ đạt được (%) của các năng lực của sinh viên sắp tốt nghiệp 2013 104
  Bảng 3.30. Điểm TB/câu của các năng lực của sinh viên sắp tốt nghiệp năm 2013 giữa các trường 105
  Bảng 3.31. Tỷ lệ % việc làm của sinh viên sắp tốt nghiệp BSĐK năm 2013 106
  Bảng 3.32. Bộ phận chuyên trách ĐBCLGD của 8 trường (năm 2013) 107
  Bảng 3.33. Kết quả thử nghiệm tự đánh giá bộ tiêu chuẩn tiêu chí mới đề xuất so với của Bộ GD&ĐT tại ba trường đại học y 114
  Bảng 3.34. Tình hình thử nghiệm tự đánh giá 12 tiêu chí mới đề xuất mới so với tiêu chí của Bộ GD&ĐT tại 3 trường đại học y 115

  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1. Hệ thống đào tạo y khoa nhóm 1 và nhóm 2 .42
  Hình 1.2. Khung đào tạo y khoa nhóm 1, 2 và 3 .44
  DANH MỤC HỘP
  Hộp 3.1. Kết quả phỏng vấn sâu Lãnh đạo trường về NCKH 89
  Hộp 3.2. Kết quả thảo luận nhóm với GV và SV về thực hành bệnh viện 101
  Hộp 3.3. Kết quả phỏng vấn sâu Lãnh đạo đơn vị ĐBCL các trường 109
  Hộp 3.4. Kết quả xin ý kiến chuyên gia về Bộ tiêu chuẩn đặc thù cho trường ĐH y 111
  Hộp 3.5. Kết quả thảo luận nhóm về Bộ tiêu chuẩn đặc thù cho trường ĐH y với 3 trường thử nghiệm .112
  Hộp 3.6. Kết quả thảo luận nhóm về 12 tiêu chí mới với 3 trường thử nghiệm 112
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1. Điểm trung bình tự đánh giá kỹ năng xây dựng và phát triển chương trình môn học/học phần của giảng viên 8 trường 77
  Biểu đồ 3.2. Điểm trung bình tự đánh giá kỹ năng lập kế hoạch bài học và tổ chức quản lý đào tạo 79
  Biểu đồ 3.3. Điểm trung bình tự đánh giá phương pháp dạy học tích cực, hình thức tổ chức dạy học của giảng viên 80
  Biểu đồ 3.4. Điểm trung bình tự đánh giá trong dạy học của giảng viên 8 trường 82
  Biểu đồ 3.5. Điểm trung bình tự đánh giá kỹ năng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 83
  Biểu đồ 3.6. Điểm trung bình tự đánh giá kỹ năng hướng dẫn thực hành, thực tập ở bệnh viện 84
  Biểu đồ 3.7. Điểm trung bình tự đánh giá kỹ năng xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực hóa người học 86
  Biểu đồ 3.8. Điểm trung bình tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên 8 trường 88
  Biểu đồ 3.9. Điểm trung bình tự đánh giá kỹ năng NCKH của 8 trường 93
  Biểu đồ 3.10. Điểm trung bình tự đánh giá kinh nghiệm thực tiễn về nghiên cứu khoa học của 8 trường 943
  Biểu đồ 3.11. Xếp loại các tiêu chí trong báo cáo tự đánh giá của 7 trường 110

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1. TỔNG QUAN 3
  1.1. Một số khái niệm cơ bản 3
  1.2. Lược sử đảm bảo chất lượng giáo dục y khoa và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 13
  1.3. Tổng quan về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng các trường đại học y 17
  1.3.1. Những nghiên cứu nước ngoài 17
  1.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 22
  1.4. Tổng quan nghiên cứu về các tiêu chuẩn, tiêu chí đảm bảo chất lượng giáo dục y khoa 26
  1.4.1. Những nghiên cứu nước ngoài 26
  1.4.2. Những nghiên cứu trong nước 31
  1.5. Cơ sở lí luận và thực tiễn về hệ thống đảm bảo chất lượng các trường đại học y 33
  1.6. Thực trạng về hệ thống và chương trình đào tạo bác sĩ 41
  1.6.1. Vài nét hệ thống và chương trình đào tạo bác sĩ trên thế giới 41
  1.6.2. Thực trạng hệ thống và chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa ở Việt Nam . 45
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51
  2.1. Địa điểm và đối tượng nghiên cứu 51
  2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 51
  2.1.2. Đối tượng nghiên cứu: 52
  2.1.3. Thời gian nghiên cứu: 55
  2.2. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu 55

  2.3. Các bước tiến hành 64
  2.4. Tổng hợp nội dung và phương pháp nghiên cứu 65
  2.5. Quản lý và phân tích số liệu 67
  2.6. Đạo đức nghiên cứu 68
  2.7. Một số giới hạn của nghiên cứu 68
  2.8. Khung lý thuyết nghiên cứu 69
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 69
  3.1. Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục tại 8 cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa năm 2013 70
  3.2. Kết quả nghiên cứu can thiệp đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bác sĩ đa khoa tại ba trường đại học y 111
  Chương 4. BÀN LUẬN 117
  4.1. Về thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục tại 8 cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa năm 2013 117
  4.2. Về đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí mới để đánh giá chất lượng đào tạo bác sĩ đa khoa tại 3 trường đại học y 131
  KẾT LUẬN 137
  1. Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục tại 8 cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa năm 2013 137
  2. Đề xuất áp dụng thí điểm bộ tiêu chuẩn-tiêu chí- chỉ báo dựa trên yêu cầu đảm bảo chất lượng đặc thù trong đào tạo BSĐK tại ba trường đại học y . 138
  KIẾN NGHỊ 139
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Trên thế giới, các cơ sở giáo dục y khoa đã áp dụng và duy trì tiêu chuẩn giáo dục trong một thời gian dài để đào tạo nên người bác sĩ của hiện tại và mai sau. Tầm quan trọng của giáo dục y khoa trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng được khẳng định, đặc biệt khi các bên liên quan đều nhận ra rằng nếu không giải quyết được vấn đề chất lượng trong giáo dục y khoa thì việc cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ là không khả thi [1].
  Ở Việt Nam hiện nay, chất lượng các bác sĩ khi ra trường đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt khi chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành Y ngày càng tăng cộng thêm sự gia tăng của các trường y ngoài công lập. Vấn đề chất lượng đào tạo y khoa đang là một thách thức lớn, đặc biệt năng lực thực hành của bác sĩ mới ra trường rất hạn chế [2]. Hội nghị thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã đánh giá:“Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chưa giải quyết được mối quan hệ giữa tăng qui mô và nâng cao chất lượng đào tạo”[3]. Để nâng cao chất lượng giáo dục, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đã xác định “Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo ở cấp quốc gia, địa phương, từng cơ sở giáo dục đào tạo và đánh giá theo chương trình của quốc tế để làm căn cứ đề xuất chính sách, giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo. Hoàn thiện hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. Định kỳ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đào tạo và các chương trình đào tạo. Công khai kết quả kiểm định” [4].
  Từ năm 2006 – 2011, hầu hết các trường đại học y đã thành lập các đơn vị chuyên trách đảm bảo chất lượng và hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng dựa trên 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí đánh giá trường đại học do Bộ GD&ĐT đã ban hành năm 2007 và sửa đổi bổ sung một số điều (tháng 10/2012) để sử dụng chung cho tất cả các loại hình đào tạo đại học, chưa có bộ tiêu chuẩn đặc thù và hệ thống kiểm định chất lượng các trường đại học y.
  Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế đang là một yêu cầu cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế khi Chính phủ Việt Nam đã ký Thỏa thuận khung công nhận lẫn nhau giữa các nước trong khu vực ASEAN về các lĩnh vực Y khoa, Nha khoa và Điều dưỡng. Đồng thời, từ ngày 01/01/2016 Việt Nam sẽ tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN. Các nước thành viên cam kết thực hiện, tiến tới cho phép công dân của các nước thành viên có chứng chỉ hành nghề hợp pháp được hành nghề Y ở các nước thành viên. Vì vậy, nhu cầu chuẩn hóa hệ thống đào tạo, chuẩn hóa trình độ bác sỹ tạo điều kiện cho việc công nhận lẫn nhau giữa các nước khu vực ASEAN là hết sức cần thiết và cấp bách.
  Câu hỏi đặt ra là: thực trạng chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa như thế nào? các điều kiện yêu cầu nào là thiết yếu và mang tính đặc thù trong đào tạo y khoa? làm thế nào để đảm bảo chất lượng đào tạo sao cho các bác sĩ sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hành nghề nghiệp? Chúng tôi tiến hành đề tài: “Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa, đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo ”.
  Mục tiêu nghiên cứu
  1. Đánh giá thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục theo 10 tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các trường đại học Y năm 2013.
  2. Đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bác sĩ đa khoa tại ba trường đại học Y.

  Xem Thêm: Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa, đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bác sỹ đa khoa.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa, đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bác sỹ đa khoa. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status