Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá kết quả điều trị gãy mâm chày loại V-VI theo Schatzker bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới màn tăng sáng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả điều trị gãy mâm chày loại V-VI theo Schatzker bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới màn tăng sáng

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC THUẬT NGỮ VIỆT - ANH
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1 GIẢI PHẪU ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY VÀ KHỚP GỐI 4
  1.1.1. Giải phẫu đầu trên xương chày . 4
  1.1.2. Sơ lược giải phẫu khớp gối . 6
  1.1.3. Vùng khoeo 9
  1.1.4. Động mạch nuôi dưỡng vùng khớp gối . 10
  1.1.5. Chức năng vận động khớp gối 10
  1.2 CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI GÃY MÂM CHÀY 11
  1.2.1. Chẩn đoán gãy mâm chày và vai trò của CT scan . 11
  1.2.2. Chẩn đoán tổn thương phối hợp và vai trò của MRI . 12
  1.2.3 Phân loại gãy mâm chày . 13
  1.2.4 Phân loại tổn thương mô mềm 17
  1.2.5 Biến chứng của gãy mâm chày . 18
  1.3 ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY LOẠI V-VI 19
  1.3.1 Mục tiêu và chỉ định điều trị . 19
  1.3.2 Các phương pháp điều trị . 21
  1.4. CÁC NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY LOẠI V-VI
  BẰNG KẾT HỢP XƯƠNG TỐI THIỂU VÀ CỐ ĐỊNH NGOÀI 27


  1.4.1 Nắn kín trong gãy mâm chày 28
  1.4.2 Kết hợp xương tối thiểu và ghép xương 29
  1.4.3 Kết quả điều trị của phương pháp kết hợp xương tối thiểu và CĐN
  . 30
  1.4.4 Biến chứng của phương pháp điều trị . 34
  1.4.5 Thoái hóa khớp gối sau chấn thương gãy mâm chày 35
  1.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ . 37
  Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  2.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 40
  2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 40
  2.2.1 Tiêu chuẩn nhận vào nhóm nghiên cứu 40
  2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ khỏi nhóm nghiên cứu . 40
  2.3 CỠ MẪU . 41
  2.4 PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU . 42
  2.5 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU . 42
  2.5.1 Cách tiến hành nghiên cứu . 42
  2.5.2 Phương pháp đánh giá kết quả 62
  2.6 CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 66
  2.6.1 Các biến số trong nghiên cứu . 66
  2.6.2 Mô tả chi tiết các biến số thiết yếu . 69
  2.7 XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU . 72
  2.8 VẤN ĐỀ Y ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU 72
  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 74
  3.1. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 74
  3.1.1. Tuổi và giới 74
  3.1.2. Nguyên nhân chấn thương 75


  3.1.3. Tổn thương cấu trúc quanh mâm chày 76
  3.1.4. Đặc điểm tổn thương mâm chày trên X-quang trước mổ 76
  3.1.5. Thời gian từ khi bị gãy xương đến khi được phẫu thuật 79
  3.1.6. Thời gian theo dõi bệnh nhân . 79
  3.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 79
  3.2.1. Kết quả của phương pháp nắn chỉnh mâm chày trên bàn chỉnh
  hình 79
  3.2.2. Kết quả liền xương 87
  3.2.3. Kết quả phục hồi giải phẫu mâm chày . 89
  3.2.4. Kết quả chức năng . 96
  3.2.5. Biến chứng của phương pháp điều trị 100
  3.3. THOÁI HÓA KHỚP GỐI SAU GÃY MÂM CHÀY . 105
  3.3.1. Tỷ lệ thoái hóa khớp gối 105
  3.3.2. Diễn tiến của thoái hóa khớp gối . 105
  3.3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến thoái hóa khớp gối của chân gãy 110
  Chương 4 BÀN LUẬN 114
  4.1. ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 114
  4.1.1. Tuổi và giới 114
  4.1.2. Nguyên nhân chấn thương 115
  4.1.3. Tổn thương cấu trúc quanh mâm chày và chèn ép khoang 116
  4.1.4. Đặc điểm tổn thương mâm chày trên X-quang trước mổ 120
  4.2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ 123
  4.2.1. Kết quả của phương pháp nắn mâm chày trên bàn chỉnh hình . 123
  4.2.2. Kết quả liền xương 129
  4.2.3. Kết quả phục hồi giải phẫu mâm chày . 131
  4.2.4. Kết quả chức năng . 133
  3.2.5. Biến chứng của phương pháp điều trị 137


  4.3. THOÁI HÓA KHỚP GỐI SAU GÃY MÂM CHÀY 142
  4.3.1. Tỷ lệ thoái hóa khớp gối 142
  4.3.2. Diễn tiến của thoái hóa khớp gối . 144
  4.3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến thoái hóa khớp gối của chân gãy 145
  KẾT LUẬN . 149
  KIẾN NGHỊ 151

  DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1. Bệnh án minh họa
  Phụ lục 2. Bệnh án nghiên cứu
  Phụ lục 3. Danh sách bệnh nhân
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Viết tắt Viết đầy đủ
  AO-ASIF
  Arbeitsgemeinschaft fuer
  Osteosynthesefragen - Association for
  the Study of Internal Fixation.
  BN Bệnh nhân
  CĐN Cố định ngoài
  CI Confidence interval
  CT scan Chụp cắt lớp vi tính
  DCCS Dây chằng chéo sau
  DCCT Dây chằng chéo trước
  KHX Kết hợp xương
  KTC 95% Khoảng tin cậy 95%
  MRI Hình ảnh cộng hưởng từ
  NC Nghiên cứu
  OR Tỷ số chênh
  p Trị số p
  THKG Thoái hóa khớp gối
  TNLĐ Tai nạn lao động
  TNGT Tai nạn giao thông
  XQ X-quang  DANH MỤC THUẬT NGỮ VIỆT - ANH
  Tiếng Việt Tiếng Anh
  Co ngắn gân gót Achilles tendon contracture
  Độ lún mặt khớp Articular step-off
  Bề rộng mâm chày Condylar widening
  Gai xương Osteophyte
  Ghép xương mào chậu Iliac crest bone grafting
  Góc chày đùi Femoral-tibial angle
  Hẹp khe khớp Joint space narrows
  Kết hợp xương bên trong tối thiểu Minimal internal fixation
  Khung cố định ngoài dạng vòng Circular external fixation
  Khung cố định ngoài một bên Unilateral external fixation
  Nang dưới sụn Subchondral cyst
  Nẹp chống trượt Anti-glide plate
  Nhiễm trùng chân đinh Pin track infection
  Rạch giải ép khoang Fasciotomy
  Thoái hóa khớp sau chấn thương Post-traumatic osteoarthritis
  Xơ cứng xương dưới sụn Subchondral sclerosis


  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Số TT Tên bảng Trang
  Bảng 1.1 Bảng phân loại thoái hóa khớp gối của Brandt . 36
  Bảng 1.2 Tiêu chuẩn đánh giá X- quang của Honkonen - Javinen 39
  Bảng 2.1 Thang điểm của Hội khớp gối Hoa Kỳ (1989) 64
  Bảng 2.2 Mức độ thoái hóa khớp trên phim X-quang theo Tscherne . 65
  Bảng 2.3 Bảng tổng hợp các biến số nghiên cứu 66
  Bảng 3.1 Tuổi và giới của bệnh nhân . 74
  Bảng 3.2 Loại gãy mâm chày theo giới 75
  Bảng 3.3 Nguyên nhân chấn thương 75
  Bảng 3.4 Loại gãy mâm chày theo nguyên nhân chấn thương . 75
  Bảng 3.5 Tổn thương cấu trúc quanh mâm chày 76
  Bảng 3.6 Mức độ lún mâm chày ngoài trước mổ . 77
  Bảng 3.7 Mức độ lún mâm chày trong trước mổ 77
  Bảng 3.8 Mức độ tăng bề rộng của mâm chày
  trên bình diện mặt trước mổ 78
  Bảng 3.9 Mức độ tăng bề rộng của mâm chày
  trên bình diện bên trước mổ 78
  Bảng 3.10 Thời gian từ khi bị gãy xương đến khi được phẫu thuật 79
  Bảng 3.11 Thời gian theo dõi bệnh nhân . 79
  Bảng 3.12 Tỷ lệ nắn kín thành công của phương pháp nắn chỉnh 80
  Bảng 3.13 Tỷ lệ sử dụng dụng cụ kết hợp xương tối thiểu . 80
  Bảng 3.14 Tỷ lệ ghép xương tự thân vào ổ gãy 81
  Bảng 3.15 Thời gian phẫu thuật theo loại gãy 81
  Bảng 3.16 Thời gian phẫu thuật với chèn ép khoang . 82
  Bảng 3.17 Thời gian phẫu thuật theo phương pháp nắn xương 82


  Số TT Tên bảng Trang
  Bảng 3.18 Mức độ lún mâm chày ngoài ngay sau mổ 83
  Bảng 3.19 So sánh độ lún mâm chày ngoài trước và ngay sau mổ . 83
  Bảng 3.20 Mức độ lún mâm chày trong ngay sau mổ 84
  Bảng 3.21 So sánh mức độ lún mâm chày trong trước và ngay sau mổ 84
  Bảng 3.22 Mức độ tăng bề rộng mâm chày
  trên bình diện mặt ngay sau mổ 85
  Bảng 3.23 So sánh tăng bề rộng mâm chày
  trên bình diện mặt trước và ngay sau mổ . 85
  Bảng 3.24 Mức độ tăng bề rộng mâm chày
  trên bình diện bên ngay sau mổ . 86
  Bảng 3.25 So sánh tăng bề rộng mâm chày trên bình diện bên
  trước và ngay sau mổ 86
  Bảng 3.26 Độ khác biệt góc chày đùi ngay sau mổ 87
  Bảng 3.27 Thời gian liền xương theo phân loại gãy xương 87
  Bảng 3.28 Thời gian liền xương theo phương pháp nắn xương 88
  Bảng 3.29 Thời gian mang khung cố định ngoài 88
  Bảng 3.30 Độ lún mâm chày ngoài trung bình tại các thời điểm theo dõi 89
  Bảng 3.31 Độ lún mâm chày trong trung bình tại các thời điểm theo dõi . 90
  Bảng 3.32 Độ tăng bề rộng mâm chày trên bình diện mặt
  tại các thời điểm . 91
  Bảng 3.33 Độ tăng bề rộng mâm chày trên bình diện bên
  tại các thời điểm 91
  Bảng 3.34 So sánh độ khác biệt góc chày đùi
  tại thời điểm 6 tháng với ngay sau mổ 92


  Số TT Tên bảng Trang
  Bảng 3.35 Khác biệt góc chày đùi tại các thời điểm theo dõi . 93
  Bảng 3.36 Độ vững khớp gối khi làm test ngăn kéo tại các thời điểm 94
  Bảng 3.37 Độ vững khớp gối khi làm test dạng khép tại các thời điểm 95
  Bảng 3.38 Biên độ vận động khớp gối
  lúc 12 tháng và thời gian liền xương . 96
  Bảng 3.39 Biên độ vận động khớp gối tại các thời điểm theo dõi 96
  Bảng 3.40 Điểm khớp gối tại các thời điểm theo dõi . 97
  Bảng 3.41 So sánh điểm khớp gối tại thời điểm 24 tháng
  và lần khám cuối với thời điểm 12 tháng 98
  Bảng 3.42 Điểm chức năng khớp gối tại các thời điểm theo dõi 98
  Bảng 3.43 So sánh điểm chức năng khớp gối tại thời điểm 24 tháng
  và lần khám cuối với thời điểm 12 tháng 99
  Bảng 3.44 Biến chứng của phương pháp điều trị . 100
  Bảng 3.45 Thời điểm xảy ra nhiễm trùng chân đinh 101
  Bảng 3.46 Thời điểm xảy ra biến chứng co ngắn gân gót 102
  Bảng 3.47 Mối liên quan giữa biến chứng co ngắn gân gót
  với tổn thương mâm chày ngay sau mổ . 103
  Bảng 3.48 Di lệch tồn tại ở các trường hợp bị can lệch 104
  Bảng 3.49 Tỷ lệ thoái hóa khớp gối tại thời điểm khám cuối
  trên phim X-quang 105
  Bảng 3.50 Diễn tiến của độ thoái hóa khớp gối chân gãy
  từ thời điểm 24 tháng đến lần khám cuối 106
  Bảng 3.51 Diễn tiến của độ thoái hóa khớp gối chân không gãy
  từ thời điểm 24 tháng đến lần khám cuối 107


  Số TT Tên bảng Trang
  Bảng 3.52 Mối tương quan độ THKG chân không gãy
  và độ THKG chân gãy ở thời điểm khám cuối 109
  Bảng 3.53 Kết quả phân tích đơn biến mối liên quan
  giữa các yếu tố với hậu quả thoái hóa khớp gối chân gãy 110
  Bảng 3.54 Mối liên quan giữa mức độ thoái hóa khớp gối
  của chân gãy với các yếu tố tổn thương mâm chày . 112  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ
  Số TT Tên sơ đồ - biểu đồ Trang
  Sơ đồ 2.1 Các bước nắn chỉnh và kết hợp xương đối với
  gãy lún mặt khớp mâm chày 45
  Sơ đồ 2.2 Các bước nắn chỉnh và kết hợp xương đối với
  gãy toác mâm chày 46
  Biểu đồ 3.1 Phương trình hồi quy tuyến tính độ thoái hóa khớp gối
  chân gãy lúc 24 tháng và lần khám cuối 107
  Biểu đồ 3.2 Phương trình hồi quy tuyến tính độ thoái hóa khớp gối
  chân không gãy lúc 24 tháng và lần khám cuối . 108
  Biểu đồ 3.3 Phương trình hồi quy tuyến tính độ thoái hóa khớp gối
  chân gãy và chân không gãy tại lần khám cuối . 109
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Số TT Tên hình Trang
  Hình 1.1 Hình mâm chày nhìn từ trên xuống . 4
  Hình 1.2 Tương quan giữa trục cơ học, trục đứng và trục giải phẫu đùi 6
  Hình 1.3 Gối bên phải trong tư thế gấp 8
  Hình 1.4 Hệ mạch máu và thần kinh khoeo . 9
  Hình 1.5 Phân loại gãy mâm chày của Schatzker 14
  Hình 1.6 Phân loại gãy đầu trên xương chày theo AO – ASIF . 15
  Hình 1.7 Phân loại gãy mâm chày của Hohl năm 1991 . 16
  Hình 1.8 Nẹp nhỏ chống trượt (A) hoặc cố định ngoài (B)
  dùng để thay thế nẹp nâng đỡ ở mâm chày trong 24
  Hình 1.9 Hai loại khung cố định ngoài hybrid
  được dùng điều trị gãy mâm chày . 26
  Hình 1.10 Kỹ thuật nắn kín nâng chỗ lún mâm chày . 29
  Hình 2.1 Các loại kìm có mấu nhọn và nút chặn ở mấu
  để kẹp nắn chỉnh kín các mảnh gãy mâm chày 44
  Hình 2.2 Dụng cụ sử dụng trong nghiên cứu . 44
  Hình 2.3 Bệnh nhân nằm trên bàn chỉnh hình, chân tổn thương
  được kéo dọc trục, thực hiện nắn kín dưới C-arm . 48
  Hình 2.4 Kỹ thuật nắn xương bằng cách dùng kìm có mấu nhọn
  để ép mảnh gãy vào, trong khi chân vẫn được kéo dọc trục 51
  Hình 2.5 Vị trí bắt vít xốp và xuyên đinh Kirschner 52
  Hình 2.6 Mặt cắt ngang qua hai mâm chày, hướng xuyên kim
  an toàn là 100
  o
  - 310
  o
  và 260
  o
  - 60
  o
  . 54  Số TT Tên hình Trang
  Hình 2.7 Vị trí và hướng của ba đinh Kirschner ở vòng đầu tiên . 55
  Hình 2.8 Máy C-arm kiểm tra kết quả nắn, quá trình
  kết hợp xương tối thiểu và kết quả cuối cuộc mổ 57
  Hình 2.9 Màn hình máy C-arm cho thấy các mảnh gãy đã được
  nắn và cố định đạt yêu cầu . 58
  Hình 2.10 Chọc hút máu tụ trong khớp gối khi kết thúc cuộc mổ 58
  Hình 2.11 Chân bệnh nhân được kê cao và cho tập gồng cơ, tập gấp duỗi
  khớp cổ chân ngay ngày đầu sau mổ . 59
  Hình 2.12 Cách xác định độ lún mâm chày trên X-quang 70
  Hình 2.13 Cách xác định bề rộng mâm chày ở chân gãy . 71
  Hình 2.14 Cách xác định góc chày đùi 71
  1


  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Gãy mâm chày là loại gãy phạm khớp mà việc điều trị không tốt sẽ dẫn
  đến đau khớp gối kéo dài, giới hạn vận động gấp duỗi khớp gối, thoái hóa
  khớp sớm sau chấn thương hoặc có khi cứng khớp, làm mất chức năng của
  khớp gối, ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong cuộc sống của bệnh nhân.
  Theo y văn thế giới, gãy mâm chày chiếm khoảng 1% tất cả các gãy
  xương và khoảng 8% gãy xương ở người lớn tuổi [52]. Ở nước ta hiện nay
  chấn thương vùng gối này càng nhiều do nhiều nguyên nhân khác nhau như
  tai nạn giao thông, tai nạn lao động, chấn thương thể thao. Trong đó gãy mâm
  chày chiếm một tỷ lệ đáng kể và thường là do tai nạn xe máy. Tại Bệnh viện
  Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012 có 230 trường
  hợp gãy mâm chày [1]. Bệnh nhân thường là đang trong độ tuổi lao động, vì
  vậy việc tìm một phương pháp điều trị tốt nhất để trả họ về với cuộc sống lao
  động bình thường là việc rất cần thiết và có ý nghĩa lớn.
  Gãy mâm chày có nhiều hình thái, mức độ tổn thương mặt khớp và
  mức độ di lệch khác nhau. Trong đó gãy mâm chày loại V và loại VI theo
  phân loại Schatzker là loại gãy có nhiều tổn thương nặng và phức tạp, thường
  là do lực chấn thương lớn gây ra. Mục tiêu điều trị gãy mâm chày bao gồm
  phục hồi mặt khớp, giữ đúng trục cơ học, bảo tồn hệ thống gấp duỗi và giữ
  vững khớp gối, phục hồi chức năng vận động, giảm nguy cơ thoái hóa khớp
  sau chấn thương [108],[123].
  Đối với gãy mâm chày loại V và VI theo phân loại Schatzker, việc đạt
  được mục tiêu điều trị như trên là không dễ vì khó nắn chỉnh và cố định
  xương gãy cho thật tốt. Thêm vào đó còn có các tổn thương mô mềm ở vùng
  gối làm cho việc điều trị càng thêm khó khăn. Vì vậy điều trị gãy xương phức
  tạp vùng mâm chày hiện vẫn còn là một thách thức đối với các phẫu thuật 2


  viên chấn thương chỉnh hình [31],[34]. Theo báo cáo của nhiều tác giả, có
  khoảng 10% số trường hợp gãy mâm chày được điều trị phẫu thuật đã không
  đạt được yêu cầu phục hồi về hình thái giải phẫu và chức năng của khớp gối
  [15],[46]. Điều trị phẫu thuật mở nắn kết hợp xương kinh điển bằng nẹp vít
  cho gãy mâm chày loại V-VI thì làm tổn thương thêm hệ thống gấp duỗi gối
  và có tỷ lệ biến chứng nhiễm trùng cao [122]. Xuất phát từ khó khăn này, kỹ
  thuật nắn kín nhờ vào tác dụng định hướng của dây chằng bao khớp được áp
  dụng để nắn mâm chày [122]. Để kiểm tra kết quả nắn kín đa số tác giả sử
  dụng máy C-arm hỗ trợ; một số tác giả khác sử dụng nội soi khớp gối hỗ trợ
  [3],[31],[34],[84]. Thêm một vấn đề phát sinh là phải tìm phương pháp cố
  định xương đảm bảo được các yêu cầu của điều trị bằng nắn kín. Phương
  pháp kết hợp xương tối thiểu bên trong bằng vít kèm khung cố định ngoài
  dạng vòng và phương pháp nẹp khóa với kỹ thuật xâm lấn tối thiểu là hai giải
  pháp cho vấn đề cố định xương vẫn đang được nghiên cứu.
  Theo y văn thế giới, phương pháp điều trị gãy mâm chày phức tạp bằng
  nắn kín kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài đã được nhiều báo cáo đề
  cập đến. Kết quả đạt được khá khả quan vì giảm được sang chấn mô mềm mà
  vẫn đạt được yêu cầu cố định ổ gãy tốt [37],[67],[79],[86],[119].
  Tại Việt Nam, phương pháp điều trị gãy mâm chày loại V-VI bằng kết
  hợp xương tối thiểu và cố định ngoài Ilizarov được tác giả Hoàng Đức Thái
  báo cáo năm 2004 với kết quả bước đầu khả quan [12]. Những kết quả thành
  công bước đầu khi điều trị theo phương pháp này với thời gian theo dõi ngắn
  cũng đã được báo cáo trong các nghiên cứu khác[7]. Năm 2010, tác giả
  Nguyễn Đình Phú giới thiệu một khung cố định ngoài mới cải biên, được sử
  dụng trong điều trị gãy mâm chày loại V-VI, kết quả đạt được rất tốt. Nghiên
  cứu này tập trung khía cạnh đánh giá hiệu quả của một khung cố định ngoài
  mới. Vẫn còn một số vấn đề trong thực tế điều trị mà tác giả Nguyễn Đình 3


  Phú chưa đào sâu nghiên cứu. Vì vậy vẫn cần thiết nghiên cứu sâu và tỉ mỉ
  thêm một số vấn đề nhằm tìm ra giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả điều
  trị loại gãy mâm chày V-VI phức tạp này.
  Tóm lại, hiện nay phương pháp điều trị có hiệu quả nhất cho loại gãy
  kín mâm chày loại Schatzker V-VI vẫn đang được các nước có nền y học phát
  triển nghiên cứu và tranh luận. Hai phương pháp được nhiều tác giả trên thế
  giới thừa nhận có hiệu quả đó là: phẫu thuật nắn chỉnh mở kết hợp xương nẹp
  khóa; nắn chỉnh kín hết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài. Ở Việt Nam đã
  có nhiều đề tài nghiên cứu điều trị cho loại gãy kín mâm chày loại Schatzker
  V-VI, tuy nhiên các đề tài trước đó số liệu chưa đủ lớn, thời gian theo dõi sau
  phẫu thuật còn ngắn, chưa nghiên cứu sâu độ lún của mâm chày sau nắn
  chỉnh, những yếu tố liên quan đến thoái hóa khớp sau chấn thương.
  Xuất phát từ thực tế này, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Đánh
  giá kết quả điều trị gãy mâm chày loại V-VI theo Schatzker bằng kết hợp
  xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới màn tăng sáng” nhằm đạt
  được các mục tiêu sau đây:
  1. Đánh giá kết quả và biến chứng của phương pháp điều trị gãy mâm
  chày loại V-VI bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới
  màn tăng sáng.
  2. Nhận xét các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng thoái hóa khớp gối
  trong trường hợp gãy mâm chày loại V-VI.

  Xem Thêm: Đánh giá kết quả điều trị gãy mâm chày loại V-VI theo Schatzker bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới màn tăng sáng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả điều trị gãy mâm chày loại V-VI theo Schatzker bằng kết hợp xương tối thiểu và cố định ngoài dạng vòng dưới màn tăng sáng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status