Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Điều kiện Kuhn-Tucker mạnh cho bài toán tối ưu đa mục tiêu lipschitz địa phương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Điều kiện Kuhn-Tucker mạnh cho bài toán tối ưu đa mục tiêu lipschitz địa phương

  Mục lục
  Mở đầu 1
  1 Dưới vi phân Clarke và dưới vi phân suy rộng 3
  1.1 Dưới vi phân Clarke 3
  1.2 Dưới vi phân suy rộng . 7
  2 Điều kiện Kuhn - Tucker mạnh cho bài toán tối ưu đa mục
  tiêu khả vi 11
  2.1 Phát biểu bài toán . 11
  2.2 Điều kiện cần Kuhn - Tucker mạnh . 13
  3 Điều kiện Kuhn - Tucker mạnh cho bài toán tối ưu đa mục
  tiêu Lipschitz địa phương 20
  3.1 Điều kiện chính quy Guignard suy rộng và điều kiện Kuhn -
  Tucker mạnh 20
  3.2 Các điều kiện đủ cho điều kiện chính quy Guignard suy rộng 29
  Kết luận 36
  Tài liệu tham khảo 371
  Mở đầu
  1. Lý do chọn luận văn
  Lý thuyết các điều kiện tối ưu đóng vai trò quan trọng trong lý thuyết
  tối ưu hóa. Đối với bài toán tối ưu đa mục tiêu, người ta muốn nhận được
  các điều kiện Kuhn -Tucker mà tất cả các nhân tử Lagrange ứng với tất
  cả các thành phần của hàm mục tiêu là dương. Ta gọi đó là các điều kiện
  Kuhn-Tucker mạnh. Năm 1994, T. Maeda đã đưa ra điều kiện chính quy
  Guignard suy rộng cho bài toán tối ưu đa mục tiêu có ràng buộc bất đẳng
  thức, với các hàm khả vi liên tục và nhận được các điều kiện Kuhn -Tucker
  mạnh. Khái niệm dưới vi phân suy rộng không lồi (convexificator) của V.
  Jeyakumar - D.T. Luc [6] tổng quát hóa một số khái niệm dưới vi phân đã
  biết như các dưới vi phân Clarke, Michel-Penot, Mordukhovich, . Các điều
  kiện tối ưu cho bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn dưới ngôn ngữ dưới
  vi phân suy rộng được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu (xem chẳng hạn
  [4], [6]-[8] và các tài liệu tham khảo trong các bài báo đó). X.F. Li và J.Z.
  Zhang (2005) đã phát triển các kết quả của Maeda cho bài toán có ràng
  buộc bất đẳng thức với các hàm Lipschitz địa phương dưới ngôn ngữ dưới
  vi phân suy rộng. Đây là đề tài được nhiều tác giả trong và ngoài nước quan
  tâm nhiên cứu. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài: “Điều kiện Kuhn-Tucker mạnh
  cho bài toán tối ưu đa mục tiêu Lipschitz địa phương”. Luận văn trình bày
  các kết quả nghiên cứu về các điều kiện Kuhn-Tucker mạnh của X.F. Li và
  J.Z. Zhang (2005), T. Maeda (1994).
  2. Phương pháp nghiên cứu
  Sưu tầm và đọc tài liệu từ các sách, tạp chí toán học trong nước và quốc
  tế liên quan đến bài toán tối ưu véc tơ. Qua đó, tìm hiểu và nghiên cứu về
  vấn đề này.3. Mục đích của luận văn
  Mục đích của luận văn này là tìm hiểu về điều kiện Kuhn - Tucker mạnh
  cho bài toán tối ưu đa mục tiêu có ràng buộc bất đẳng thức trong hai trường
  hợp: trường hợp thứ nhất cho các hàm khả vi và trường hợp thứ hai cho
  các hàm Lipschitz địa phương. Cụ thể, chúng tôi đọc hiểu và trình bày lại
  một cách tường minh hai bài báo sau:
  1) T. Maeda, Constraint qualifications in multiobjective optimization prob-
  lems: Differentiable case , J.Optim. Theory Appl, vol 80 (1994), 483-500.
  2) X.F. Li, J.Z. Zhang, Stronger Kuhn-Tucker type conditions in nons-
  mooth multiobjective optimization: Locally Lipschitz case, J.Optim.Theory
  Appl, Vol 127 (2005), 367-388.
  4. Nội dung của luận văn
  Luận văn bao gồm phần mở đầu, 3 chương, kết luận và danh mục các tài
  liệu tham khảo.
  Chương 1. Dưới vi phân Clarke và dưới vi phân suy rộng
  Trình bày một số kiến thức cơ bản về dưới vi phân Clarke trong [1] và
  dưới vi phân suy rộng trong [6].
  Chương 2. Điều kiện Kuhn - Tucker mạnh cho bài toán tối ưu đa mục tiêu
  khả vi
  Trình bày các điều kiện Kuhn - Tucker mạnh của T. Maeda [9] cho bài
  toán tối ưu đa mục tiêu khả vi có ràng buộc bất đẳng thức với điều kiện
  chính quy Guignard suy rộng.
  Chương 3. Điều kiện Kuhn - Tucker mạnh cho bài toán tối ưu đa mục tiêu
  Lipschitz địa phương
  Trình bày các điều kiện Kuhn - Tucker mạnh của X.F. Li và J.Z. Zhang
  [7] cho bài toán tối ưu đa mục tiêu có ràng buộc bất đẳng thức với các hàm
  Lipschitz địa phương và điều kiện chính quy Guignard suy rộng không trơn.
  Mối quan hệ giữa các điều kiện chính quy không trơn cũng được trình bày
  trong chương này.

  Xem Thêm: Điều kiện Kuhn-Tucker mạnh cho bài toán tối ưu đa mục tiêu lipschitz địa phương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Điều kiện Kuhn-Tucker mạnh cho bài toán tối ưu đa mục tiêu lipschitz địa phương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status