Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu mức năng lượng trao đổi, protein thô và xơ thích hợp trong khẩu phần nuôi thỏ thịt New Zealand giai đoạn sinh trưởng trên cơ sở nguồn thức ăn sẵn có

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mức năng lượng trao đổi, protein thô và xơ thích hợp trong khẩu phần nuôi thỏ thịt New Zealand giai đoạn sinh trưởng trên cơ sở nguồn thức ăn sẵn có

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2016
  PHẦN 1 MỞ ĐẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4 Những đóng góp mới của luận án 4
  1.5 nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4
  PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 6
  2.1 Đặc điểm tiêu hóa ở thỏ 6
  2.1.1 Cấu tạo và hoạt động của đường tiêu hóa 6
  2.1.2 Quá trình tiêu hóa các chất dinh dưỡng 8
  2.1.3 Nhu cầu dinh dưỡng của thỏ 12
  2.2 Đặc điểm sinh trưởng ở thỏ 23
  2.2.1 Đặc điểm sinh trưởng 23
  2.2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thịt thỏ 25
  2.3 Tình hình nghiên cứu sử dụng thức ăn xanh nuôi thỏ 30
  2.3.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 30
  2.3.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 33
  2.3.3 Tóm tắt và định hướng nghiên cứu 36
  PHẦN 3 VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  3.1 Đối tượng nghiên cứu 38
  3.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu 38
  3.3 Nội dung nghiên cứu 38 3.3.1 Điều tra hiện trạng chăn nuôi thỏ nông hộ tại miền Bắc Việt Nam 38
  3.3.2 Xác định thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn 40
  3.3.3 Đánh giá ảnh hưởng của mật độ năng lượng, protein và xơ trong khẩu
  phần đến sinh trưởng và hiệu quả chuyển hóa thức ăn 40
  3.3.4 Xác định mức năng lượng, protein và xơ tối ưu trong khẩu phần 40
  3.4 Phương pháp nghiên cứu 41
  3.4.1 Điều tra hiện trạng chăn nuôi thỏ 41
  3.4.2 Xác định thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn 41
  3.4.3 Đánh giá ảnh hưởng của mật độ năng lượng, protein và xơ đến sinh
  trưởng và chuyển hóa thức ăn 46
  3.4.4 Xác định mức năng lượng, protein và xơ tối ưu trong khẩu phần ăn của thỏ 49
  PHẦN 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53
  4.1 Hiện trạng chăn nuôi thỏ 53
  4.1.1 Diễn biến số lượng thỏ tại các vùng sinh thái 53
  4.1.2 Hiện trạng chăn nuôi thỏ nông hộ tại các vùng nghiên cứu 55
  4.2 Xác định thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng thức ăn 62
  4.2.1 Thức ăn xanh giàu xơ và thóc 62
  4.2.2 Thức ăn xanh giàu protein và thức ăn hỗn hợp 66
  4.3 Ảnh hưởng của mật độ năng lượng, protein và xơ đến sinh trưởng và
  chuyển hóa thức ăn của thỏ 71
  4.3.1 Ảnh hưởng của mức thay thế thức ăn thô xanh giàu xơ bằng thức ăn thô
  xanh giàu protein 72
  4.3.2 Mô hình hóa đáp ứng của thỏ với mật độ năng lượng, protein và xơ của
  khẩu phần 82
  4.4 Mức năng lượng, protein và xơ tối ưu trong khẩu phần ăn của thỏ 90
  4.4.1 Ảnh hưởng của mức năng lượng, protein, xơ và tương tác của chúng đến
  thu nhận chuyển hóa thức ăn và sinh trưởng của thỏ 90
  4.4.2 Mức năng lượng thích hợp trong khẩu phần của thỏ 92
  4.4.3 Hàm lượng protein thích hợp trong khẩu phần của thỏ 94
  4.4.4 Hàm lượng xơ thích hợp trong khẩu phần của thỏ 96
  PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 99
  5.1 Kết luận 99
  PHẦN 1. MỞ ĐẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  Thỏ là loại gia súc ăn được hầu hết các loại rau củ quả và cỏ, kể cả các
  loại phụ phẩm cây trồng, do đó ít cạnh tranh thức ăn với các gia súc, gia cầm
  khác và với con người. Thỏ là loài vật dễ nuôi, mắn đẻ (mỗi năm đẻ 5 - 7 lứa,
  mỗi lứa 6 - 8 con); vì vậy thỏ là vật nuôi được người nông dân (đặc biệt là nông
  dân có khó khăn về điều kiện kinh tế) ưa chuộng nhằm phát triển kinh tế hộ gia
  đình. Trong thời gian gần đây ở nước ta chăn nuôi thỏ đã phát triể n nhanh, nhập
  nhiều giống thỏ ngoại nhằm góp phần tăng nhanh quy mô, năng suất, chất
  lượng đàn thỏ.
  Trên thế giới, nhiều quốc gia chăn nuôi thỏ phát triển mạnh, đặc biệt là
  các nước ở Châu Âu và Châu Mỹ. Thỏ được chăn nuôi theo quy mô công
  nghiệp, phần lớn sử dụng các thức ăn hỗn hợp được phối trộn dựa trên khuyến
  cáo của nhiều công trình nghiên cứu về dinh dưỡng và thức ăn cho thỏ (NRC,
  1977, 1991; Lebas, 2004; De Blas and Wiseman, 2010). Tuy nhiên, việc sử
  dụng thức ăn công nghiệp không tận dụng được các nguồn thức ăn thô xanh sẵn
  có để giảm giá thành, tăng hiệu quả kinh tế.
  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có chủ trương đẩy mạnh phát
  triển các loài gia súc ăn cỏ (trong đó có thỏ) nhằm giảm thiểu cạnh tranh về
  lương thực trong xu thế giá ngũ cốc trên thế giới ngày càng tăng cao, ảnh hưởng
  tiêu cực đến chăn nuôi lợn và gia cầm. Hiện nay, các giống thỏ ngoại đã được
  nhập để cải thiện năng suất chăn nuôi thỏ. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về khẩu
  phần ăn và các phương thức chăn nuôi bền vững đối với các giống thỏ ngoại
  được nhập nội trong điều kiện cụ thể của địa phương vẫn chưa được nghiên cứu
  sâu. Sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh là một giải pháp dinh dưỡng tốt về mặt
  kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi. Tuy nhiên, ở nước ta khi phần lớn
  chăn nuôi thỏ ở quy mô nông hộ, việc sử dụng thức ăn viên hỗn hợp hoàn chỉnh
  như ở nước ngoài là không phù hợp về mặt kinh tế và sinh thái, không khai thác
  được tiềm năng các nguồn thức ăn thô xanh có thể sản xuất tại chỗ. Chính vì vậy,
  để đảm bảo cho chăn nuôi thỏ mang tính kinh tế, xã hội, sinh thái và môi trường
  bền vững thì nghiên cứu chuyên sâu về sử dụng các loại khẩu phần thức ăn thô
  xanh nuôi thỏ thịt nhập nội là rất cần thiết.
  Hiện nay, các nghiên cứu về dinh dưỡng của thỏ ở nước ta chỉ dừng lại ở việc thử nghiệm hoặc thay thế một loại thức ăn nào đó trong khẩu phần ăn của
  thỏ (Đinh Văn Bình, 2003; Tran Hoang Chat et al., 2005; Lê Thị Lan Phương và
  Lê Đức Ngoan, 2008; Nguyen Thi Duong Huyen et al., 2010; Dư Thanh Hằng và
  Lê Trần Tịnh Quyên, 2012; Nguyen Thi Kim Dong et al., 2008; Nguyễn Xuân
  Trạch và cs., 2012a; Nguyễn Thị Kim Đông (2009a, 2009b); Nguyễn Thị Hồng
  Nhân và cs. (2011); Nguyễn Văn Thu (2011); Nguyễn Thị Vĩnh Châu và Nguyễn
  Văn Thu (2014a, 2014b). ). Đã có một số nghiên cứu ở trong nước về việc sử
  dụng các loại thức ăn xanh giàu protein bổ sung vào khẩu phần của thỏ nhập nội.
  Kết quả bước đầu cho thấy, các loại thức ăn xanh giàu protein có khả năng làm
  tăng năng suất và hiệu quả chăn nuôi thỏ nhập nội. Tuy nhiên, thành phần hóa
  học và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn, khai thác và sử dụng tại chỗ (thức
  ăn thô xanh, thô khô, củ quả .) rất không ổn định. Giá trị của chúng thay đổi rất rõ
  rệt theo mùa vụ, vùng miền, thời gian thu hoạch. Các nghiên cứu trên chưa chỉ ra
  được khẩu phần tối ưu cho thỏ khi nguồn thức ăn thay đổi. Chưa có nghiên cứu
  nào xác định thành phần dinh dưỡng thích hợp trong khẩu phần dựa trên khả năng
  đáp ứng của thỏ khi sử dụng các nguồn thức ăn thô xanh địa phương.
  Để giải quyết được vấn đề nêu trên, một số câu hỏi cần được trả lời trong
  nghiên cứu này gồm:
  - Hiện trạng chăn nuôi thỏ hiện nay như thế nào? Thức ăn dùng cho thỏ
  là thức ăn hỗn hợp hay chủ yếu vẫn là thức ăn thô xanh, phụ phẩm nông
  nghiệp? Cơ cấu giống thỏ và phương thức chăn nuôi như thế nào?
  - Thành phần và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn xanh phổ biến
  nuôi thỏ ở miền Bắc Việt Nam như thế nào?
  - Có thể mô hình hóa được đáp ứng của thỏ tăng khối lượng (ADG),
  chuyển hóa thức ăn (FCR) theo các thành phần dinh dưỡng chính ME, CP và
  ADF trong chất khô của khẩu phần để dự đoán được năng suất của thỏ theo
  thành phần khẩu phần hay ngược lại ước tính được mức tối ưu các thành phần
  dinh dưỡng trong khẩu phần được không?
  - Khi sử dụng khẩu phần được phối hợp chủ yếu từ các loại thức ăn xanh thì
  mức ME, CP và ADF trong khẩu phần ăn của thỏ bao nhiêu là phù hợp nhất?
  Việc nghiên cứu trả lời các câu hỏi trên là cần thiết vì nó sẽ giúp người
  chăn nuôi có thể phối hợp khẩu phần cho thỏ trong mọi tình huống thức ăn
  khác nhau.
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  - Đánh giá được hiện trạng chăn nuôi thỏ (quy mô, cơ cấu, thức ăn sử
  dụng .) tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam.
  - Đánh giá được chất lượng của các loại thức ăn thô xanh phổ biến dùng
  trong chăn nuôi thỏ thông qua thành phần hóa học và tỷ lệ tiêu hóa.
  - Mô hình hoá được động thái đáp ứng của thỏ ADG, FCR với các thành
  phần dinh dưỡng cơ bản ME, CP và ADF trong khẩu phần.
  - Xác định được hàm lượng các thành phần dinh dưỡng cơ bản ME, CP và
  ADF phù hợp trong khẩu phần nuôi thỏ New Zealand sinh trưởng khi sử dụng
  nguồn thức ăn thô xanh.

  Xem Thêm: Nghiên cứu mức năng lượng trao đổi, protein thô và xơ thích hợp trong khẩu phần nuôi thỏ thịt New Zealand giai đoạn sinh trưởng trên cơ sở nguồn thức ăn sẵn có
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mức năng lượng trao đổi, protein thô và xơ thích hợp trong khẩu phần nuôi thỏ thịt New Zealand giai đoạn sinh trưởng trên cơ sở nguồn thức ăn sẵn có sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status