Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề tổ hợp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề tổ hợp

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các chữ viết tắt iv
  Danh mục các hình v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết khoa học . 2
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  6. Phương pháp nghiên cứu . 3
  7. Đóng góp của luận văn . 3
  8. Cấu trúc của luận văn 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN . 5
  1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực đề tài . 5
  1.1.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 5
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước . 6
  1.2. Tư duy sáng tạo . 8
  1.2.1. Tư duy . 8
  1.2.2. Tư duy sáng tạo . 13
  1.2.3. Một số yếu tố đặc trưng của tư duy sáng tạo . 15
  1.2.4. Một số quan điểm dạy học phát triển tư duy sáng tạo 22
  1.3. Chủ đề Tổ hợp trong chương trình toán THPT . 24
  1.3.1. Đặc điểm phần tổ hợp trong chương trình và SGK đại số và
  giải tích lớp 11 24
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.2. Mục tiêu dạy và học phần Tổ hợp của sách giáo khoa đại số và
  giải tích 11 . 25
  1.4. Yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy chủ đề Tổ hợp 26
  1.5. Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học phát triển tư duy sáng
  tạo trong dạy học chủ đề Tổ hợp 27
  1.6. Tiềm năng của chủ đề Tổ hợp trong phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh . 31
  1.7. Kết luận chương 1 32
  Chương 2: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO
  CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TỔ HỢP . 33
  2.1. Biện pháp 1: Giúp học sinh nắm chắc những phương pháp cơ bản để
  giải các dạng toán điển hình của tổ hợp . 33
  2.1.1. Phương pháp đếm bằng các quy tắc cơ bản . 33
  2.1.3. Phương pháp đếm bằng truy hồi 35
  2.1.4. Phương pháp sử các đẳng thức tổ hợp: 35
  2.1.5. Phương pháp đạo hàm . 36
  2.1.6. Phương pháp lấy tính phân 37
  2.1.7. Phương pháp sử dụng số phức 38
  2.1.8. Phương pháp tô màu 39
  2.1.9. Phương pháp sử dụng đại lượng bất biến, đơn biến 40
  2.1.10. Phương pháp sử dụng đại lượng cực biên 40
  2.1.11. Phương pháp sử dụng nguyên lý Dirichlet . 41
  2.1.12. Mạng lưới nguyên 42
  2.1.13. Bài toán trên bàn cờ . 43
  2.1.14. Các bài toán về trò chơi 44
  2.1.15. Các bài toán về phủ hình 45
  2.1.16. Phương pháp sử dụng lý thuyết đồ thị . 46
  2.2. Biện pháp 2: Giúp học sinh hệ thống được nhiều cách giải đối với một
  dạng toán tổ hợp 48
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  2.3. Biện pháp 3: Xây dựng hệ thống bài tập phân bậc . 54
  2.4. Biện pháp 4: Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải cho một bài toán . 67
  2.5. Kết luận chương 2 76
  Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 77
  3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm . 77
  3.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm . 77
  3.3. Tiến trình thực nghiệm sư phạm 77
  3.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm . 77
  3.5. Nội dung thực nghiệm sư phạm . 78
  3.5.1. Nội dung bài kiểm tra lần 1 . 78
  3.5.2. Giáo án mẫu các tiết dạy thực nghiệm . 80
  3.7. Kết luận chương 3 . 102
  KẾT LUẬN . 103
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
  PHỤ LỤC
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Viết tắt Viết đầy đủ
  HS Học sinh
  GV Giáo viên
  KT Kiểm tra
  THPT Trung học phổ thông
  VD Ví dụ  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 1.1 . 15
  Hình 1.2 17
  Hình 1.3 20
  Hình 1.4 21
  Hình 1.5 21
  Hình 2.1 39
  Hình 2.2 40
  Hình 2.3 43
  Hình 2.4 43
  Hình 2.5 45
  Hình 2.6 45
  Hình 2.7.a 47
  Hình 2.7.b 47
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Theo điều 5, chương I của luật giáo dục Việt Nam : „„Phương pháp giáo
  dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người
  học ; bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say
  mê học tập và ý chí vươn lên‟‟ [17].
  Trong đó, dạy học phát triển tư duy sáng tạo là phương pháp nhằm tìm ra
  các phương án, biện pháp thích hợp để kích hoạt khả năng sáng tạo và đào sâu
  khả năng tư duy của một cá nhân hay một tập thể về một đề tài hay lĩnh vực
  nào đó. Điều này góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục.
  Có thể khẳng định rằng mọi môn học ở trường trung học phổ thông (THPT)
  đều có tiềm năng phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh (HS), tuy nhiên môn toán
  có lợi thế hơn cả vì môn toán có những đặc trưng tương đồng với các yếu tố đặc
  trưng của tư duy sáng tạo, như : tính linh hoạt, tính độc lập và tính phê phán. Hơn
  nữa, Toán học có nguồn gốc thực tiễn và là "chìa khoá" trong hầu hết các hoạt
  động của con người, cũng như việc học tập các môn học khác.
  Trong thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu về phát triển tư
  duy sáng tạo cho học sinh THPT qua dạy học môn toán. Như : „„Vận dụng tư
  tưởng sư phạm của G.Polya xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển năng
  lực sáng tạo của học sinh chuyên toán THPT‟‟ của tác giả Trần luận [16];
  „„Khai thác sách giáo khoa Hình học 10 trung học phổ thông hiện hành qua
  một số dạng bài tập điển hình nhằm phát triển tư duy sáng tạo cho HS‟‟ của tác
  giả Xuân Chung [4] ; „„Phát triển tư duy sáng tạo cho HS phổ thông qua dạy
  bài tập Nguyên hàm, Tích phân‟‟ của Bùi Thị Hà [6]; „„Rèn luyện tư duy sáng
  tạo cho HS khá giỏi trong dạy học giải phương trình Lượng giác lớp 11‟‟ của
  Nguyễn Thị Hoa [11].
  Tuy nhiên, việc phát triển tư duy sáng tạo cho HS qua dạy học chủ đề Tổ
  hợp ít được đề cập đến. Mặc dù, tổ hợp là chủ đề hay và quan trọng trong
  chương trình THPT. Trong các kì thi học sinh giỏi toán các cấp, tổ hợp thường
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  chiếm tới 20-30% tổng số bài. Trong khi đó HS Việt Nam nói chung còn tương
  đối yếu về mảng toán này. Nguyên nhân chính là do các bài toán Tổ hợp
  thường không yêu cầu nhiều kiến thức nhưng mỗi bài toán lại đòi hỏi những
  suy luận, sáng tạo riêng để giải quyết. Nếu không dạy dạng toán này theo
  hướng tư duy sáng tạo thì khi gặp một bài toán tổ hợp phát biểu hơi khác những
  gì đã được học, HS sẽ gặp những lúng túng nhất định, thậm chí là không phát
  hiện ra sự liên kết với các bài toán có liên quan.
  Vì vậy, tôi đã chọn đề tài "Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung
  học phổ thông qua dạy học chủ đề Tổ hợp" nhằm nâng cao khả năng dạy và
  học chuyên đề Tổ hợp trong trường THPT.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Làm sáng tỏ một số vấn đề lí thuyết, lí luận về tư duy sáng tạo và dạy học
  toán phát triển tư duy sáng tạo cho HS từ đó đề xuất được một số biện pháp dạy
  học chủ đề Tổ hợp trong chương trình THPT với mục tiêu phát triển tư duy
  sáng tạo cho HS.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học chủ đề Tổ hợp cho HS ở
  trường THPT.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Vận dụng phương pháp dạy học phát triển tư duy
  sáng tạo vào dạy học chủ đề Tổ hợp.
  4. Giả thuyết khoa học
  Nếu vận dụng phương pháp dạy học phát triển tư duy sáng tạo trong dạy
  học bài tập tổ hợp cho HS thì HS sẽ phát huy được tính sáng tạo cũng như sự
  chủ động trong việc hệ thống hóa kiến thức, phát triển kĩ năng giải bài tập và
  khả năng ứng biến trước những bài tập có cách phát biểu mới lạ, qua đó nâng
  cao chất lượng dạy học chủ đề Tổ hợp ở trường THPT.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Tổng kết một số yếu tố lí thuyết và lí luận về tư duy sáng tạo và dạy
  học toán phát triển tư duy sáng tạo.
  - Nghiên cứu chương trình THPT hiện hành và các dạng bài toán tổ hợp.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  - Đề xuất một số biện pháp dạy học chủ đề Tổ hợp theo hướng phát triển
  tư duy sáng tạo.
  - Tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của
  các nội dung đã đề xuất.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận:
  - Nghiên cứu cơ sở lí luận để làm sáng tỏ vai trò của phương pháp dạy
  học phát triển tư duy sáng tạo trong chủ đề Tổ hợp ở các trường THPT.
  - Nghiên cứu chương trình, giáo trình ,tài liệu hướng dẫn về chủ đề Tổ
  hợp, các sách tham khảo có liên quan để xác định mức độ nội dung và yêu cầu
  về mặt kiến thức, kĩ năng giải bài tập mà học sinh cần nắm vững.
  6.2. Phương pháp điều tra, quan sát:
  Khảo sát thực trạng dạy học theo hướng phát triển tư duy sáng tạo của
  môn toán nói chung và phân môn tổ hợp nói riêng ở trường Trung học phổ
  thông hiện nay.
  6.3. Phương pháp nghiên cứu trường hợp:
  Nghiên cứu trên từng cá thể học sinh riêng biệt.
  6.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
  Tổ chức thực nghiệm sư phạm để xem xét tính khả thi và hiệu quả của việc
  phát triển tư duy sáng tạo trong dạy học chủ đề Tổ hợp ở trường phổ thông.
  7. Đóng góp của luận văn
  7.1. Về lí luận
  - Hệ thống hóa cơ sở lí luận về dạy học phát triển tư duy sáng tạo.
  - Đề xuất các biện pháp sư phạm nhằm dạy học phát triển tư duy sáng tạo
  qua dạy học tổ hợp.
  7.2. Về thực tiễn
  Có thể sử dụng luận văn làm tài liệu tham khảo cho giáo viên (GV) dạy
  toán ở các trường THPT, đặc biệt là GV ôn luyện HS giỏi.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  8. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn được trình bày trong
  ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn
  Chương 2: Các biện pháp phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh qua dạy
  học chủ đề Tổ hợp
  Chương 3: Thực nghiệm sư phạm

  Xem Thêm: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề tổ hợp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học chủ đề tổ hợp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status