mở đầu
Đường lối chính sách Đại hội Đảng toàn quốc Việt Nam lần thứ VI phân tích nguyên nhân của tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội , định hướng đúng đắn ,đề ra đường lối đổi mới cho nền kinh tế nước ta là thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang cơ chế thị trường, các lĩnh vực sản xuất xã hội như công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển và đặc biệt tính chất sản xuất hàng hoá ngày càng cao.Góp phần quan trọng trong thành tựu chung của đất nước hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đã giải quyết những vấn đề kinh tế, khai thác được nội lực và phát huy được tiềm năng lợi thế so sánh đất nước.Đặc biệt sản xuất nông nghiệp của nước ta từ nền sản xuất nhỏ, tự cung cấp dựa trên thói quen và những kinh nghiệm truyền thống không gắn với thị trường thì qua giai đoạn đổi mới vừa qua nền sản xuất nông nghiệp nước ta đã có những bước phát triển trên mọi mặt, từng bước chuyển sang nền nông nghiệp hàng hoá với sụ phát triển của kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại.
Vấn đề đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp đã qua chế biến là khả năng tiêu thụ sản phẩm. Thực trạng trong thời gian vừa qua sản xuất nông nghiệp của Việt nam phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng lớn nhất vẫn là tình trạng dư thừa hàng nông sản, giá cả ngày càng giảm dẫn tới tình trạng không đủ bù đắp chi phí gây thiệt hại rất lớn cho nông dân và cho nền kinh tế.
Vấn đề tiêu thụ nông sản không còn là vấn đề mới mẻ song luôn là vần đề còn nhiều điều phải nghiên cứu thêm vì vậy mà em đã chọn đề tài là: “Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và một số giải pháp chủ yếu”.
mục lục
mở đầu 1
Chương 1: Lý luận chung về ngành công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu 2
1. Lợi thế về so sánh xuất khẩu. 2
2. Tiềm năng xuất khẩu những mặt hàng nông sản đã qua chế biến. 2
3. Vị trí và vai trò của nông sản chế biến trong hoạt động xuất khẩu. 2
Chương 2: Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu 4
1. Tình hình xuất khẩu nông sản đã qua chế biến. 4
2. Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu. 6
Chương 3: Phương hướng phát triển và một số giải pháp chủ yếu để phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu. 8
1. Phương hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu. 8
2. Một số giải pháp chủ yếu. 8
2.1. Phát triển các vùng nguyên liệu tập trung. 8
2.2. Đa dạng hoá các nguồn vốn bảo đảm các điều kiện phát triển công nghiệp chế biến nông sản. 9
2.3. Các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu. 10
Kết luận 12

[charge=150]http://up.4share.vn/f/43727a7073777271/DA155.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và một số giải pháp chủ yếu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng phát triển công nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu và một số giải pháp chủ yếu sẽ giúp ích cho bạn.