Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của Vũ Bão sau năm 1986

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của Vũ Bão sau năm 1986

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục .iii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lí do chọn đề tài . 1
  2. Lịch sử vấn đề . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7
  4. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 7
  5. Phương pháp nghiên cứu . 8
  6. Đóng góp của đề tài . 8
  7. Cấu trúc của luận văn 8
  Chương 1. VĂN HỌC TRÀO PHÚNG VÀ SÁNG TÁC CỦA VŨ BÃO
  SAU NĂM 1986 . 9
  1.1. Vài nét về văn học trào phúng Việt Nam . 9
  1.1.1. Giới thuyết một số khái niệm 9
  1.1.2. Những tiền đề lịch sử, xã hội chủ yếu làm hồi sinh văn học trào phúng
  Việt Nam sau 1986 11
  1.1.3. Văn học trào phúng trong văn học Việt Nam sau 1986 14
  1.2. Hiện thực cuộc sống và con người trong sáng tác của Vũ Bão sau năm 1986.18
  1.2.1. Hiện thực xã hội và con người trong và sau chiến tranh 19
  1.2.2. Hiện thực xã hội và con người trong cuộc sống đời thường . 26
  1.2.3. Hiện thực xã hội và con người qua thế giới tâm linh, hoang đường . 40
  Chương 2. NHÂN VẬT, TÌNH HUỐNG VÀ CỐT TRUYỆN MANG
  TÍNH TRÀO PHÚNG TRONG SÁNG TÁC CỦA VŨ BÃO SAU NĂM
  1986 . 44
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/  2.1. Nhân vật trào phúng . 44
  2.1.1. Cách đặt tên nhân vật 45
  2.1.2. Khai thác những yếu tố trái tự nhiên: chân dung, hành động, ngôn
  ngữ, 48
  2.2. Tình huống truyện 52
  2.2.1. Tình huống ngẫu nhiên . 53
  2.2.2. Tình huống nghịch lí, ngược đời . 55
  2.2.3. Tình huống lật tẩy tính chất vô nghĩa lý của hiện tượng, nhân vật . 59
  2.3. Cốt truyện . 63
  2.3.1. Cốt truyện đối lập - tương phản 63
  2.3.2. Cốt truyện tăng cấp và kết thúc bất ngờ 67
  2.3.3. Cốt truyện phân mảnh . 70
  Chương 3. GIỌNG ĐIỆU VÀ NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT MANG TÍNH
  TRÀO PHÚNG TRONG SÁNG TÁC CỦA VŨ BÃO SAU NĂM 1986 . 74
  3.1. Giọng điệu trào phúng 74
  3.1.1. Giọng trào phúng - phê phán . 74
  3.1.2. Giọng trào phúng - xót xa, phẫn uất 77
  3.1.3. Giọng trào phúng - giễu nhại 82
  3.1.4. Giọng trào phúng - triết lý . 84
  3.2. Ngôn ngữ trào phúng . 87
  3.2.1. Lạ hóa 87
  3.2.2. Các thủ thuật ngôn ngữ . 89
  PHẦN KẾT LUẬN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  1
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Trong lịch sử hình thành và phát triển của văn học Việt Nam, tuy chưa
  bao giờ là một chủ lưu, nhưng văn học trào phúng Việt Nam vẫn bám rễ và
  tồn tại qua nhiều thời kì, và trong những thời đại nhất định đã đạt được những
  thành tựu đáng trân trọng. Từ truyện cười trong văn học dân gian, thơ văn trào
  phúng thời trung đại cho đến sáng tác hiện đại, dù ở thời kì nào những sáng
  tác này cũng đều phát huy được sức mạnh và ưu thế vốn có của nó, nói như
  C.Mác là dùng tiếng cười để giã từ quá khứ một cách vui vẻ. Cho nên, nghiên
  cứu sáng tác trào phúng là nghiên cứu một cách tiếp cận và phản ánh hiện
  thực độc đáo.
  Từ khi thống nhất đất nước năm 1975, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng
  lần thứ VI năm 1986, xã hội Việt Nam đã có những bước chuyển biến lớn lao
  ở nhiều phương diện, cả kinh tế - xã hội lẫn tư duy của con người. Hòa trong
  dòng chảy chung đó, văn học cũng có những vận động, đổi mới mà đáng kể
  nhất là sự trỗi dậy của ý thức cá nhân. Ý thức ấy đã thôi thúc các nhà văn tìm
  tòi, đổi mới về đề tài cũng như tư tưởng nghệ thuật và cách viết. Giã từ cảm
  hứng sử thi với giọng điệu ngợi ca của văn học thời chiến, các tác giả đã đi
  sâu vào khám phá đời sống và con người với nhiều biểu hiện phong phú và
  phức tạp của nó. Nhiều cảm hứng, giọng điệu vốn tạm thời lắng xuống ở thời
  kì trước nay được hồi sinh mạnh mẽ, trong đó không thể không kể đến cảm
  hứng trào lộng với giọng điệu hài hước, giễu nhại. Văn học trào phúng lại tiếp
  tục dòng chảy và sứ mệnh của nó.
  Trong quá trình đổi mới ấy, nhiều cây bút đã dùng tiếng cười như một
  phương tiện chủ yếu để phản ánh hiện thực. Có thể kể ra đây như Nguyễn
  Khải, Ma Văn Kháng với giọng châm biếm nhẹ nhàng mà chua cay; Tạ Duy
  Anh với giọng trào lộng, châm chích; Chu Lai, Lê Lựu với giọng tự trào; Hồ
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Anh Thái, Thuận với giọng giễu nhại, . Cùng đứng trong hàng ngũ của các
  nhà văn trào phúng, Vũ Bão đã định danh mình với cái nhìn biết cười vào
  cuộc đời. Hành trình sáng tác của ông tạo nên một dòng cười: dòng cười Vũ
  Bão. Vũ Bão có một lối văn châm biếm đặc biệt. Nhiều truyện của ông không
  những nổi tiếng ở trong nước mà còn được dịch ra tiếng nước ngoài và được
  bạn bè quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có
  những công trình nghiên cứu có quy mô về văn chương nói chung và về nghệ
  thuật trào phúng nói riêng trong hệ thống sáng tác của Vũ Bão. Đi sâu nghiên
  cứu về nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của Vũ Bão, chúng tôi mong
  muốn góp phần khai phá thêm văn học trào phúng Việt Nam, đồng thời khẳng
  định vị trí và tài năng của nhà văn này trong văn học Việt Nam hiện đại.
  2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ
  Nhìn chung, cho đến nay lịch sử nghiên cứu về con người và văn
  chương Vũ Bão còn rất sơ sài. Chưa có những công trình nghiên cứu dày dặn,
  chuyên sâu mà chủ yếu là những bài phê bình, bài giới thiệu tác phẩm hoặc
  những bài phỏng vấn nhà văn đăng trên một số báo in và trang mạng. Tuy
  nhiên, qua khảo sát, chúng tôi thấy những bài viết này đã bước đầu đã khắc
  họa được chân dung con người cũng như nét độc đáo trong sáng tác của Vũ
  Bão. Có thể chia những bài viết này thành hai nhóm: nhóm bài viết, bài phỏng
  vấn Vũ Bão và nhóm bài phê bình, giới thiệu về sáng tác của nhà văn.
  Ở nhóm bài thứ nhất, các tác giả tập trung khắc họa chân dung con
  người Vũ Bão - yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sáng tác. Ngoài đời, Vũ Bão
  trước sau luôn được bạn bè, đồng nghiệp coi là một cây cười: Khi nhắc đến
  Vũ Bão, người ta nhớ nhất cách nói chuyện hóm hỉnh, cách pha trò có duyên
  và tiếng cười luôn nổ giòn như pháo .[14]. Tiếng cười như là thứ duyên nợ
  truyền kiếp và trở thành một dấu hiệu nhận biết con người ông: Vũ Bão là
  người sinh ra để cười. Mỗi tế bào trong người anh đều muốn được cười. Cười
  trong tác phẩm. Cười trong cuộc đời. Cười như một đứa trẻ. Và cười như một
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  ông lão lõi đời giễu tất cả [51]. Với khiếu khôi hài bẩm sinh [63] và cái
  “tạng” của một nhà văn có khiếu trào phúng [40], dường như tiếng cười đã
  trở thành một thứ căn cước định danh Vũ Bão trong làng văn Việt Nam. Nhà
  văn Hồ Anh Thái, một cây bút trào phúng nổi tiếng cũng từng nói: Sinh thời,
  dường như lúc nào nhà văn Vũ Bão cũng tìm ra chuyện để cười [45].
  Tiếng cười của Vũ Bão là tiếng cười vỡ ra từ hiện thực, quan trọng hơn,
  nó gắn liền với sự thật, với một con người bản lĩnh. Trong hành trình đi tìm
  sự thật biết cười, khi trả lời phỏng vấn báo điện tử Vietnamnet ngày
  10/02/2004, nhà văn quan niệm: Cuộc đời người cầm bút, - theo ông - thở
  bằng lá phổi của mình, đi bằng đôi chân của mình, nhìn đời bằng đôi mắt của
  mình, suy nghĩ lẽ đời bằng cái đầu của mình và không bao giờ chịu viết bằng
  ngòi bút đã bị bẻ cong [28]. Cuộc sống có bao cái đáng cười, nhưng có cái
  đáng cười lại thuộc về những “vùng nhạy cảm” mà không phải nhà văn nào
  cũng dám phóng bút. Nói về sự cười trong văn chương, Vũ Bão tâm sự:
  Người đời cười những chuyện vô lý mà có thật trong cuộc đời, cười những
  chuyện nhảm nhí, nhố nhăng của thiên hạ. Những chuyện đó diễn ra hằng
  ngày, nhưng quan trọng là có ai dám phê phán nó hay không, và tôi đã thẳng
  thắn viết ra những điều đó.( .) Tôi thấy cuộc đời có nhiều chuyện đáng cười,
  có khi còn hay hơn những chuyện cười đã in trên báo hay viết thành sách. Tôi
  vui miệng kể cho bạn bè nghe những câu chuyện tự sáng tác, họ cười, tôi thử
  viết truyện ngắn, bạn đọc cười [68]. Phát hiện sự nhạy cảm với cái hài của Vũ
  Bão, nhà nghiên cứu Hoài Nam đã nhận định: Dường như ở bất cứ lĩnh vực
  nào của đời sống, ở bất cứ nơi nào có sự trái khoáy của việc lẫn lộn giữa cái
  thật và cái giả, cái đẹp và cái xấu, cái tử tế và cái nhem nhếch, cái hợp lý và
  cái phi lý . là Vũ Bão đều xuất hiện và cất tiếng cười ( .). Tác giả bài viết
  cũng nhận thấy tiếng cười hài hước của Vũ Bão là tiếng cười gắn chặt với đời
  sống, phản ảnh trực tiếp đời sống, mang đậm hơi thở đời sống [41]. Với ông,
  tiếng cười trong văn chương không phải là để thể hiện thái độ hằn học, ác ý
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  hay chửi đổng [41], mà tiếng cười cất lên là để châm biếm những thói tật tràn
  lan trong xã hội, không phân biệt tầng lớp, địa vị, ngành nghề, vùng đất [69],
  để bảo vệ cái thiện, cái chân, chống lại cái ác, cái nguỵ [68]. Ào ào như thế
  (như cái tên Vũ Bão - người viết), ông cuốn ta đi cùng các câu chuyện của
  mình, sôi nổi, rất nhiều hài hước, giàu tình cảm, và không ngại ngùng [13].
  Xuất phát từ đời sống, tiếng cười của Vũ Bão lại trở về với đời sống để thanh
  lọc tâm hồn con người, giúp họ sống tốt hơn, sống đẹp hơn. Tóm lại, từ những
  ý kiến đánh giá của các tác giả và lời phát biểu của nhà văn nói trên, có thể
  thấy Vũ Bão không chỉ là một con người hài hước, tôn trọng sự thật, mà còn
  là người biết đi tìm sự thật biết cười [41].
  Trong nhóm bài viết thứ hai, các tác giả chủ yếu tập trung đánh giá sự
  ảnh hưởng, những nét độc đáo, bước đầu ghi nhận những thành công và vị trí
  của Vũ Bão trong nền văn học Việt Nam nói chung và văn học trào phúng nói
  riêng.
  Nhận xét về mối quan hệ của truyện ngắn Vũ Bão với văn học dân
  gian, Bùi Việt Thắng khẳng định sự ảnh hưởng của truyện tiếu lâm dân gian
  đối với tác phẩm của ông: Thi pháp truyện ngắn hiện đại cho chúng ta nhận
  biết về tính chất phong phú của hình thức thể loại “nhỏ” trong sự tiếp biến
  truyện kể dân gian: truyện tiếu lâm có chỗ đứng đặc biệt trong truyện ngắn
  Nguyễn Công Hoan, Vũ Bão . [58]. Có tác giả còn cho rằng, Vũ Bão có một
  lối văn châm biếm đặc biệt, được xem như là hậu duệ của nhà văn lớn
  Nguyễn Công Hoan [28].
  Ở bài viết đánh giá về đội ngũ nhà văn Việt Nam viết truyện ngắn đương
  đại, Lê Dục Tú đã khẳng định: Với sự kết hợp tư duy sắc sảo nhanh nhạy của
  một nhà báo và sự mẫn cảm, tinh tế của một nhà văn, truyện của Vũ Bão vẫn
  tiếp tục chinh phục bạn đọc ở giọng điệu giễu nhại, tự trào của lối văn trào
  lộng với tiếng cười nhân bản, hồn hậu, ở khả năng sử dụng đắc địa ngôn ngữ
  dân dã, đời thường và cách kể chuyện hóm hỉnh, có duyên [52]. Các tác phẩm
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  của Vũ Bão mang đậm nét hoạt kê, giọng điệu trào phúng, giễu cợt [69]. Vũ
  Thị Thường cũng nhận định: Vũ Bão là một cây bút trào lộng, lối viết dí dỏm,
  súc tích ( .) lôi cuốn người đọc từ đầu chí cuối [63]. Ở khía cạnh khác, Hoàng
  Định còn cho rằng, tiếng cười trong tác phẩm của Vũ Bão không đơn thuần để
  giải trí: Vũ Bão có lối viết hóm hỉnh, dễ đọc, nhưng đằng sau câu chữ là những
  tầng ý sâu sắc [18]. Đó là những tác phẩm giản dị, gần gũi, hài hước, dí dỏm
  song lại ẩn chứa nhiều tầng lớp ý nghĩa sâu xa, khó quên [32].
  Một số tác giả khác lại chỉ ra nét riêng trong sáng tác của nhà văn. Khi
  dịch tác phẩm của Vũ Bão, dịch giả người Nhật Kato Sakae nhận định:
  Truyện của ông ấy có cách viết rất trẻ, lại mới lạ [43]. Trong các tác phẩm
  của ông, tinh thần hài hước lúc nào cũng vượt trội, và tinh thần hài hước này
  lúc nào cũng tràn đầy trong tác phẩm của Vũ Bão. “Người *** linh hồn”,
  “Người chưa có chiến công”, “Người không có tên trong từ điển” . là những
  tập sách khiến Vũ Bão không lẫn vào ai [40]. Tác giả Hoài Nam, trong bài
  viết Vũ Bão và tiếng cười triết luận cũng có nhận xét tương tự: Tiếng cười
  hài hước của Vũ Bão là thứ tiếng cười rất đặc biệt, thậm chí không giống ai.
  Nó là tiếng cười “xả láng”. Nó là tiếng cười phanh phui, quất roi vào cái giả
  cái xấu cái đáng ghét trong đời sống. Nó là tiếng cười có ý nghĩa điều chỉnh
  xã hội v.v . Trên cơ sở đó, người viết còn chỉ ra chất trí tuệ, tầm vóc tiếng
  cười trong truyện ngắn trào phúng của Vũ Bão: .ở một số trường hợp, tiếng
  cười hài hước của Vũ Bão đã chạm tới những vấn đề triết luận, và mang tầm
  của triết luận [41]. Đó không còn là tiếng cười để giễu cợt, phê phán. Cao
  hơn thế, nó khiến người ta nghĩ về những vấn đề rộng lớn hơn, mang tính qui
  luật của đời sống. Đặc biệt hơn, tác giả Bùi Ngọc Tấn còn phát hiện hành
  trình văn chương của Vũ Bão như một dòng chảy lạ mà không nhiều cây bút
  có được: Một mình anh làm nên một dòng riêng. Anh ra đi, bè bạn mất một
  tiếng cười, văn học mất một dòng cười. Dòng cười Vũ Bão [51]. Những cái
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  6
  nhìn như thế đã vẽ được bức tranh toàn cảnh về văn chương cũng như bước
  đầu tiếp cận phong cách của nhà văn quê lúa Thái Bình.
  Trong khi hầu hết các bài viết cho rằng giọng điệu trong sáng tác của
  Vũ Bão là giọng trào lộng, hài hước thì một số tác giả khác lại phát hiện ra
  rằng phía bên kia của giọng trào lộng lại là giọng buồn xót xa: văn của ông
  rất hoạt, đọc rất gây cười, rất lôi cuốn, chuyện như đùa, như giỡn, như chơi,
  để đọc xong rồi, cười rồi thì thấy thấm cùng nhà văn một nỗi buồn trầm lặng
  [44]. Nhiều tác phẩm của ông khi dí dỏm, lúc sảng khoái, lúc giễu nhại,
  nhưng dư vị để lại thật chua xót, tiếc nuối [67]. Đồng tình với ý kiến trên, tác
  giả Trần Thị Hạnh trong bài viết Tiếng cười trong “Utopi - một miếng để
  đời” của Vũ Bão cho rằng: Chất humour thấm đẫm từng trang sách, từng câu
  chuyện, cái cười của Vũ Bão trong tiểu thuyết này khi dí dỏm, lúc sảng khoái,
  lúc giễu nhại nhưng đằng sau đó chất chứa một sự suy ngẫm, có cả tiếng thở
  dài trước những ngổn ngang bề bộn chưa được dọn dẹp trên thế giới này
  [23]. Mặt khác, có tác giả còn phát hiện rằng ngay cả cái hài trong sáng tác
  của ông cũng không hề đơn điệu mà rất đa dạng, nhiều cung bậc: Ông dí dỏm
  trong tiểu thuyết “Sắp cưới”, “Thời gian không đợi”, “Gọi ai lần cuối” .
  Ông cười sảng khoái và cả chua chát trong truyện ngắn “Người *** linh
  hồn”, “Người chưa có chiến công”, “Người không có tên trong từ điển”,
  “Phó tiến sĩ không hữu nghị” . Ông trào phúng sắc bén trong những thiên
  phóng sự và hóm hỉnh trong những kịch bản phim “Phút thứ 89”, “Những
  ngôi sao nhỏ” [32]
  Tóm lại, các tác giả bài viết không chỉ phác họa chân dung “người
  cười” Vũ Bão mà còn khẳng định tính chất hài hước, trào lộng là một đặc
  điểm nổi bật, bao trùm trong các sáng tác của ông. Những đánh giá này đồng
  thời cũng chỉ ra những nét độc đáo trong văn chương Vũ Bão: đó là những
  sáng tác trào lộng giàu ý nghĩa, giọng hài hước đa thanh, đa sắc thái. Tuy
  nhiên, những ý kiến trên đây mới chỉ dừng lại ở mức khái quát những nét lớn.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  7
  Tiếng cười trong tác phẩm Vũ Bão cũng chưa được các tác giả tìm hiểu một
  cách hệ thống, có chiều sâu; đồng thời chưa chỉ ra được ý nghĩa xã hội và
  thẩm mỹ của nó. Bên cạnh đó, các phương tiện, bút pháp thể hiện tiếng cười
  trong tác phẩm của ông như nghệ thuật xây dựng nhân vật, nghệ thuật trần
  thuật, giọng điệu, ngôn ngữ cũng chưa được chú ý khai thác. Chính vì thế,
  một công trình có tính chất tổng kết, đánh giá trên cơ sở phân tích các tác
  phẩm cụ thể để có những kết luận về nghệ thuật trào phúng trong các sáng tác
  của Vũ Bão là một việc làm cần thiết đối với người nghiên cứu văn chương
  Vũ Bão nói riêng và văn học sau 1986 nói chung.
  Từ những đánh giá, nhận xét mang tính gợi mở và định hướng trên đây,
  chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài Nghệ thuật trào phúng trong sáng tác
  của Vũ Bão sau năm 1986 với mong muốn đánh giá một cách toàn diện và
  có hệ thống đặc điểm nói trên ở sáng tác Vũ Bão.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của Vũ Bão sau năm 1986.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Tập Truyện ngắn chọn lọc Vũ Bão - Nxb Hội nhà văn, 2007
  - Tiểu thuyết Utopi - một miếng để đời - Nxb Hội nhà văn, 2007
  - Hồi kí Rễ bèo chân sóng - Nxb Hà Nội, 2010
  4. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI:
  4.1. Mục đích của đề tài:
  - Qua việc nghiên cứu đề tài, chúng tôi muốn đi sâu tìm hiểu tiếng cười
  và nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của Vũ Bão sau năm 1986. Chất trào
  phúng ấy được thể hiện qua cách nhìn hiện thực đời sống và con người cũng
  như qua các phương tiện nghệ thuật trong sáng tác của nhà văn.
  - Nghiên cứu nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của Vũ Bão, luận
  văn khẳng định những đóng góp của nhà văn trong việc khám phá và miêu tả
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  8
  hiện thực đời sống xã hội và con người cũng như những đổi mới về tư duy,
  bút pháp của nhà văn trong văn học Việt Nam hiện đại.
  4.2. Nhiệm vụ của đề tài
  - Tìm hiểu những vấn đề lý thuyết về trào phúng trong văn học.
  - Đặt sáng tác của Vũ Bão vào xu hướng hồi sinh và phát triển văn học
  trào phúng Việt Nam từ sau 1986.
  - Tìm hiểu sự thể hiện cụ thể của tiếng cười trong cái nhìn hiện thực và
  con người ở sáng tác của Vũ Bão và các phương thức nghệ thuật đặc trưng
  của tác giả để thể hiện tiếng cười ấy.
  5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  - Phương pháp thống kê, phân loại.
  - Phương pháp lịch sử.
  - Các thao tác: phân tích, tổng hợp, so sánh, .
  6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
  - Khám phá những đặc sắc của nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của
  nhà văn Vũ Bão sau năm 1986 trên những phương diện cơ bản của thi pháp
  học.
  - Đề tài hoàn thành góp phần làm sáng tỏ thêm bức tranh chung về văn
  học trào phúng trong văn học Việt Nam hiện đại sau 1986.
  7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
  Luận văn gồm ba phần: Phần mở đầu, phần nội dung và kết luận. Trong
  đó, phần nội dung gồm 3 chương:
  Chương 1: Văn học trào phúng và sáng tác của Vũ Bão sau năm 1986.
  Chương 2: Nhân vật, tình huống và cốt truyện trong sáng tác của Vũ
  Bão sau năm 1986.
  Chương 3: Giọng điệu và ngôn ngữ trong sáng tác của Vũ Bão sau
  năm 1986.
  Sau cùng là phần Thư mục tham khảo.

  Xem Thêm: Nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của Vũ Bão sau năm 1986
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghệ thuật trào phúng trong sáng tác của Vũ Bão sau năm 1986 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status