Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục .iii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Lịch sử vấn đề 2
  3. Mục đích nghiên cứu 6
  4. Đối tượng nghiên cứu . 6
  5. Phạm vi nghiên cứu 7
  6. Phương pháp nghiên cứu 7
  7. Cấu trúc luận văn 8
  8. Đóng góp của đề tài 9
  Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG . 10
  1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 10
  1.1.1. Thơ tứ tuyệt 10
  1.1.2. Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng . 15
  1.2. Những tiền đề lịch sử, văn hóa, xã hội tạo nên hiện tượng Hồ Xuân Hương . 18
  1.3.Vị trí Hồ Xuân Hương trong dòng thơ Nôm Đường luật trào phúng và trong
  văn học trào phúng thời trung đại 20
  1.4. Quy mô, số lượng thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương . 27
  Chương 2. THƠ NÔM TỨ TUYỆT TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƯƠNG
  NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG . 30
  2.1. Hệ thống đề tài 30
  2.2. Đối tượng, nội dung trào phúng 33
  2.2.1. Tiếng nói đòi quyền sống, quyền hạnh phúc cho người phụ nữ . 33
  2.2.2. Những vấn đề xã hội 45
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  2.3. Mục đích, ý nghĩa trào phúng . 53
  Chương 3. THƠ NÔM TỨ TUYỆT TRÀO PHÚNG HỒ XUÂN HƯƠNG
  NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 56
  3.1. Ngôn ngữ trào phúng . 56
  3.1.1. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương với văn học dân gian . 56
  3.1.2. Ngôn ngữ nghệ thuật độc đáo, tài hoa 62
  3.2. Nghệ thuật cái “tục” 67
  3.2.1. Các ý kiến bàn về vấn đề tục và dâm trong thơ Hồ Xuân Hương . 67
  3.2.2. Số lần xuất hiện, trường hợp xuất hiện cái tục . 70
  3.2.3. Cái tục với ý nghĩa phê phán, châm biếm, đả kích cường quyền và thần
  quyền phong kiến . 73
  3.2.4. Cái tục với ý nghĩa khẳng định khát vọng tự nhiên, ca ngợi hạnh phúc trần
  tục, đòi tự do và giải phóng con người. . 76
  KẾT LUẬN . 80
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 84
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Văn học Việt Nam ra đời trong khi văn học Trung Quốc đã có một bề dày
  phát triển. Tuy nhiên, cha ông ta đã cố gắng vượt qua sự ràng buộc của ngôn ngữ
  Hán bằng cách tạo ra một văn tự mới: chữ Nôm. Từ thể loại thơ Đường luật chữ
  Hán, ông cha ta đã vận dụng và chuyển hóa thành hình thức sáng tác bằng ngôn
  ngữ dân tộc là thơ Nôm Đường luật. Việt Nam là quốc gia có vị trí địa lý nằm gần
  hai cái nôi văn minh lớn của nhân loại: Ấn Độ và Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam
  và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông lại càng có ý nghĩa.
  Ở Việt Nam, từ thế kỷ thứ X trở về sau, nhân tài được lựa chọn qua thi cử
  ngày càng nhiều. Khoa thi ở các triều đại Lý, Trần, Lê sĩ tử đều có những bài
  liên quan đến thơ, mà thơ Đường luật là chính. Bằng con đường như thế, thơ
  Đường luật xuất hiện ngày càng nhiều trong tiến trình văn học trung đại Việt
  Nam. Từ thế kỷ XIII, chữ Nôm đã xuất hiện nhưng (theo các tài liệu hiện có)
  phải đến thế kỷ XV, trở thành ngôn ngữ văn học. Thể thơ Đường luật ở Trung
  Quốc thường gắn liền với những nội dung trang trọng, chính thống theo quan
  điểm “Thi dĩ ngôn chí” nhưng khi cha ông ta dùng chữ Nôm để sáng tác theo thể
  thơ này, đã đưa vào đó những vấn đề mới mẻ như nội dung trào phúng, những
  tình cảm đời thường, bình dị, những vấn đề dân dã của thôn quê
  Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi thấy bộ phận thơ Nôm Đường luật trào
  phúng đã xuất hiện từ sáng tác của Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông và các tác giả
  thời Hồng Đức, kéo dài cho đến hết thời kỳ trung đại, tạo thành một dòng chảy
  riêng biệt, có những đóng góp độc đáo cả về phương diện nội dung tư tưởng
  cũng như hình thức nghệ thuật. Đây là một thể thơ góp phần quan trọng vào sự
  phát triển của văn học dân tộc. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có một công trình
  nghiên cứu nào chuyên sâu về thơ tứ tuyệt trào phúng. Việc đi sâu vào tìm hiểu
  hiện tượng Hồ Xuân Hương với dòng thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng chính là mục
  đích của đề tài.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Tứ tuyệt là một thể thơ được coi là “cao diệu” trong thơ Đường đồng thời
  cũng là mảng thơ thành công nhất của Hồ Xuân Hương. Điều thú vị là, trước Hồ
  Xuân Hương, rất hiếm tác giả Việt Nam dùng thể thơ tứ tuyệt để trào phúng. Hồ
  Xuân Hương thì ngược lại. Đây là một sự phát triển mang tính đột biến trong
  dòng thơ Nôm Đường luật ở nước ta.
  Hơn nữa, thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương với những giá trị
  độc đáo cho đến nay vẫn chưa được khảo cứu, đánh giá toàn diện, kỹ càng. Vì
  vậy, mảng thơ này rất xứng đáng trở thành đối tượng nghiên cứu cho những ai đã
  từng tâm huyết với thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương nói riêng và thơ
  Nôm Đường luật nói chung.
  Hồ Xuân Hương đã từng được Xuân Diệu mệnh danh là “Bà chúa thơ
  Nôm”. Sáng tác thơ Nôm của bà đánh dấu quá trình phát triển rực rỡ của thể
  loại thơ Nôm Đường luật, khẳng định một bước tiến quan trọng của ngôn ngữ
  thơ ca dân tộc. Và điều đáng chú ý là trong sáng tác của Hồ Xuân Hương, bộ
  phận trào phúng có vị trí độc đáo và tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của
  nữ sĩ. Đây là một tác giả khá quen thuộc được giảng dạy trong chương trình
  văn học nhà trường. Do đó, tìm hiểu thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng của Hồ Xuân
  Hương sẽ có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn đối với người giáo viên văn học.
  2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ
  2.1. Những vấn đề liên quan đến Hồ Xuân Hương
  2.1.1. Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và văn bản tác phẩm
  Trước Cách mạng tháng Tám, Hồ Xuân Hương được khẳng định là một
  tác gia văn học, tác giả của nhiều bài thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng. Điều này
  được khẳng định qua những tác phẩm Hồ Xuân Hương – tác phẩm, thân thế
  và văn tài của Nguyễn Văn Hanh, Việt Nam văn học sử yếu và Quốc văn trích
  diễm của Dương Quảng Hàm, Giai nhân dị mặc của Đông Châu Nguyễn Hữu
  Tiến, Nam thi hợp tuyển của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc
  Sau Cách mạng, đặc biệt là sau 1954, trong Giáo trình lịch sử văn học Việt
  Nam của nhóm tác giả Lê Trí Viễn, Phan Côn, Đặng Thanh Lê, Phạm Luận, Lê
  Hoài Nam, Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVIII – nửa cuối thế kỷ XIX của
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  Nguyễn Lộc, Lịch sử văn học Việt Nam của nhiều tác giả, Văn học Việt Nam
  nửa cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX của nhóm tác giả Đặng Thanh Lê,
  Phạm Luận, Hoàng Hữu Yên đều khẳng định rằng có một tác giả Hồ Xuân
  Hương với những bài thơ Nôm tứ tuyệt. Tuy nhiên, việc chọn những bài thơ Hồ
  Xuân Hương vẫn chưa có sự thống nhất ở các công trình nghiên cứu.
  Nghiên cứu về thân thế, cuộc đời và văn bản tác phẩm Hồ Xuân Hương bắt
  đầu có những biến đổi, phát triển vượt bậc từ khi nhà nghiên cứu văn học Trần
  Thanh Mại cho đăng một loạt bài trên Tạp chí văn học như Phải chăng Hồ
  Xuân Hương còn là một nhà thơ chữ Hán, Trở lại vấn đề Hồ Xuân Hương,
  Bản "Lưu Hương ký" và lai lịch phát hiện của nó, Sau đó xuất hiện hàng
  loạt bài của các tác giả khác tiếp tục tranh luận, đi sâu vào vấn đề tiểu sử và văn
  bản tác phẩm của Hồ Xuân Hương như Tảo Trang, Nam Trân, Đào Thái Tôn, .
  Đặc biệt chú ý là hai công trình nghiên cứu của tác giả Đào Thái Tôn là Hồ
  Xuân Hương – từ cội nguồn vào thế tục và Hồ Xuân Hương – tiểu sử, văn
  bản, tiến trình huyền thoại dân gian hóa. Trong những bài viết của mình, Đào
  Thái Tôn đã tổng kết khá hệ thống tất cả những vấn đề có liên quan đến tiểu sử
  và văn bản thơ Hồ Xuân Hương, đã góp phần khẳng định Hồ Xuân Hương còn là
  một nhà thơ chữ Hán và lập luận đầy thuyết phục về tiểu sử của bà, đi tới kết
  luận bà là con của Hồ Sỹ Danh, em của Hồ Sỹ Đống. Tuy nhiên, đến nay vẫn
  chưa có một quan điểm thống nhất về văn bản thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân
  Hương, mỗi tác giả vẫn lựa chọn cho mình một quan điểm khác biệt.
  2.1.2. Giá trị nội dung tư tưởng trong thơ Hồ Xuân Hương
  Các công trình nghiên cứu đều khẳng định và đánh giá rất cao giá trị nhân
  văn của thơ Hồ Xuân Hương, đều tập trung làm nổi bật ý thức chống phong kiến,
  khát vọng đời sống tự nhiên, giá trị nhân đạo của thi phẩm Hồ Xuân Hương. Tiêu
  biểu cho các công trình ấy là Hồ Xuân Hương với các giới phụ nữ, văn học và
  giáo dục của Văn Tân, phần viết về Hồ Xuân Hương trong Các nhà thơ cổ điển
  Việt Nam của Xuân Diệu, Hồ Xuân Hương – tác phẩm, thân thế và văn tài của
  Nguyễn Văn Hanh, Một bức thư của Chế Lan Viên, Góp thêm một tiếng nói
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  trong việc đánh giá thơ Hồ Xuân Hương, hay trong Văn nghệ bình dân Việt
  Nam của tác giả Trương Tửu Tuy có những ý kiến đối lập nhau nhưng đều
  thừa nhận thơ Hồ Xuân Hương có giá trị nội dung tư tưởng đặc sắc, có sức sống
  lâu bền với thời gian.
  2.1.3. Giá trị nghệ thuật của thơ Hồ Xuân Hương
  Nhiều bài viết và công trình nghiên cứu đã đi sâu tìm hiểu giá trị nghệ
  thuật trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Tài năng nghệ thuật của bà đã được khẳng
  định và đánh giá rất cao trong nền văn học dận tộc từ xưa đến nay. Tiêu biểu là
  các công trình Hồ Xuân Hương – tác phẩm, thân thế và văn tài của Nguyễn
  Văn Hanh, đến Việt Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm, Càng về
  sau, vấn đề nghệ thuật trong thơ bà càng được nghiên cứu nhiều hơn. Trên thực
  tế, Lê Tâm là người đầu tiên phong cho Hồ Xuân Hương danh hiệu “Bà chúa thơ
  Nôm” trong Thân thế và thi ca Hồ Xuân Hương – Bà chúa thơ Nôm. Sau đó,
  bằng năng lực cảm thụ tinh tế, bằng sự hiểu biết sâu sắc văn hóa trung đại và
  kinh nghiệm sáng tạo thơ của mình, Xuân Diệu đã phân tích và khẳng định Hồ
  Xuân Hương là một trong “ba thi hào dân tộc” lớn, có vị trí xứng đáng trên thi
  đàn trung đại.
  Khi nghiên cứu giá trị nghệ thuật thơ Hồ Xuân Hương, một số tác giả đã
  đi sâu vào mối quan hệ chặt chẽ giữa thơ Hồ Xuân Hương và văn học dân gian.
  Tiêu biểu là bài viết của tác giả Đặng Thanh Lê: Hồ Xuân Hương – bài thơ
  "Mời trầu", cộng đồng truyền thống và cá tính sáng tạo trong mối quan hệ
  văn học dân gian và văn học viết và bài viết của Nguyễn Đăng Na: Thơ Hồ
  Xuân Hương với văn học dân gian . Trong các công trình nghiên cứu đó,
  Nguyễn Đăng Na đã chứng minh được rằng Hồ Xuân Hương đã “nghĩ cái nghĩ
  dân gian, cảm cái cảm dân gian”[28, tr.26].
  Ở một khía cạnh khác, tác giả Đỗ Đức Hiểu trong Thế giới thơ Nôm Hồ
  Xuân Hương đã đi sâu vào khám phá nghệ thuật trong thơ Hồ Xuân Hương như
  một thế giới nghệ thuật với hệ thống hình ảnh, hình tượng và những trạng thái,
  tính chất riêng, độc đáo nói lên một cá tính sáng tạo rất Xuân Hương trong lịch
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  sử thơ ca trung đại Việt Nam. Tâm lý sáng tạo của Hồ Xuân Hương cũng đã
  được Nguyễn Hữu Sơn tìm hiểu trong Tâm lý sáng tạo trong thơ Nôm Hồ Xuân
  Hương, trong công trình đó, tác giả đã lý giải tư duy nghệ thuật đặc sắc của một
  người phụ nữ luôn ý thức về thân phận mình.
  Trong giới hạn nghiên cứu giá trị nghệ thuật thơ Hồ Xuân Hương, từ đầu
  thế kỉ XX đến nay, giới nghiên cứu Việt Nam ngày càng đi sâu hơn vào bản chất
  nghệ thuật phong phú và đặc sắc trong thơ nữ sĩ ở tất cả các phương diện như thể
  loại, bút pháp, thi pháp, cá tính sáng tạo, tài nghệ ngôn ngữ . Các thành tựu
  nghiên cứu đó đều góp phần khẳng định nghệ thuật độc đáo của “Bà chúa thơ
  Nôm” trong nền thơ dân tộc.
  2.2. Vấn đề trào phúng trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương
  Trong các công trình nghiên cứu về Hồ Xuân Hương, chúng ta nhận thấy
  vấn đề trào phúng được coi là một đóng góp quan trọng của nữ sĩ vào lịch sử văn
  học. Thơ tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương chiếm số lượng nhiều nhất, là bộ
  phận có giá trị nhân đạo sâu sắc nhất trong thơ Nôm của bà. Vì vậy, hầu như tất
  cả các bộ lịch sử văn học đều khẳng định bà trong tư cách một nhà thơ trào
  phúng vào loại xuất sắc nhất của dân tộc.
  Một trong những tác giả đầu tiên nghiên cứu về Hồ Xuân Hương trong mối
  quan hệ với dòng thơ Nôm Đường luật trào phúng Việt Nam là Giáo sư Đặng
  Thanh Lê. Trong công trình Hồ Xuân Hương và dòng thơ Nôm Đường luật, tác
  giả “đã đặt những sáng tác của bà trong sự phát triển của “Dòng thơ Nôm Đường
  luật”, phác họa một số nét cơ bản trong sự vận động của thể loại, đồng thời nêu bật
  những đóng góp của Hồ Xuân Hương về cảm hứng và biện pháp nghệ thuật” [22,
  tr.16]. Tác giả Nguyễn Sĩ Đại cũng đã đề cập đến Hồ Xuân Hương ở công trình Một
  số đặc trưng nghệ thuật của thơ tứ tuyệt đời Đường.
  2.3. Chúng tôi sẽ tiếp cận Hồ Xuân Hương với tư cách một tác gia trào phúng từ
  góc độ thể loại thơ Nôm Đường luật, đặc biệt là bộ phận thơ Nôm tứ tuyệt trào
  phúng để thấy được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của bà đối với sự phát triển của
  thể loại thơ Nôm Đường luật nói chung và thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng nói riêng.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  6
  3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Tập hợp những bài thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương và nghiên
  cứu đặc điểm của chúng trên hai phương diện nội dung tư tưởng và hình thức
  nghệ thuật qua một số vấn đề như đề tài, đối tượng, nội dung, mục đích và thái
  độ trào phúng; bút pháp và ngôn ngữ nghệ thuật trào phúng; trong quá trình đó
  có so sánh thơ Hồ Xuân Hương với thơ của các nhà thơ trước. Từ đó, luận văn sẽ
  đi tới khẳng định vai trò của Hồ Xuân Hương trong tiến trình phát triển của văn
  học dân tộc.
  Phân tích hệ thống thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương ở khía
  cạnh nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật qua một số vấn đề như đề tài, đối
  tượng, nội dung, mục đích, thái độ trào phúng, bút pháp và ngôn ngữ nghệ thuật
  trào phúng, Qua đó, luận văn sẽ làm sáng tỏ tài năng nghệ thuật và cá tính sáng
  tạo độc đáo của bà, tạo ra bước phát triển mới về chất lượng nghệ thuật trong
  dòng thơ Nôm Đường luật Việt Nam.
  Trên cơ sở tập hợp và phân tích những tác phẩm thơ Nôm tứ tuyệt trào
  phúng của Hồ Xuân Hương, luận văn sẽ góp phần khẳng định được vị thế độc
  đáo của Hồ Xuân Hương trong tiến trình phát triển của thơ ca dân tộc. Hồ Xuân
  Hương là người mở đầu cho thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Việt Nam và đã đưa
  thể thơ này đến đỉnh cao về giá trị tư tưởng cũng như giá trị nghệ thuật.
  4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của luận văn là thơ Nôm tứ tuyệt trào
  phúng Hồ Xuân Hương.
  Thơ Nôm Hồ Xuân Hương có rất nhiều văn bản, như Xuân Hương thi tập,
  XNB Xuân Lan, 1913, Hồ Xuân Hương thơ và đời của Lữ Huy Nguyên và hàng
  trăm các văn bản khác. Tuy nhiên, chúng tôi chọn văn bản Thơ Hồ Xuân Hương
  (Nguyễn Lộc tuyển chọn và giới thiệu), NXB Giáo dục, H, 1982 làm văn bản
  nghiên cứu chính. Đây là văn bản chọn các bài thơ theo “phong cách nghệ thuật
  Hồ Xuân Hương”, gồm 40 bài. Văn bản này của Nguyễn Lộc có số lượng không
  quá ít nhưng cũng không quá nhiều, lại là những bài thơ khá phổ biến, xuất hiện
  ở nhiều tuyển tập thơ Hồ Xuân Hương và đã tồn tại hơn 30 năm nay, được giới
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  7
  nghiên cứu văn học thừa nhận và sử dụng khá rộng rãi. Tất nhiên, trong quá trình
  tìm hiểu, rất có thể chúng tôi vẫn phải mở rộng những liên hệ của mình ra các
  văn bản khác để kết quả nghiên cứu có thêm sức thuyết phục. Ngoài ra có sự so
  sánh với một số văn bản khác như : Xuân Hương thi tập, NXB Xuân Lan, 1913;
  Quốc văn tùng ký của Hải Châu Tử Nguyễn Văn San; Hồ Xuân Hương thơ và
  đời của Lữ Huy Nguyên; Hồ Xuân Hương – tiểu sử, văn bản, tiến trình huyền
  thoại dân gian hóa của Đào Thái Tôn
  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Về phạm vi nghiên cứu, luận văn xác định một số khái niệm: thơ tứ tuyệt,
  thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng là những khái niệm có vị trí quan trọng trong
  việc xử lý đề tài.
  Trong khi nghiên cứu thơ Nôm Đường luật trào phúng nói chung, thơ
  Nôm tứ tuyệt trào phúng nói riêng, cần phân biệt được hai vấn đề về mức độ trào
  phúng là yếu tố trào phúng và tác phẩm trào phúng.
  Trên cơ sở đó, người viết sẽ nghiên cứu thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ
  Xuân Hương ở khía cạnh nội dung với hệ thống đề tài; đối tượng, nội dung và
  mục đích, ý nghĩa trào phúng và khía cạnh nghệ thuật với ngôn ngữ trào
  phúng; nghệ thuật cái tục.
  6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  6.1. Phương pháp thống kê, phân loại
  Phương pháp này sẽ cho người viết một cái nhìn tổng thể về số lượng thơ
  Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương. Việc thống kê, phân loại này càng đầy
  đủ, chi tiết, khoa học, càng tạo ra những cơ sở xác thực cho các luận điểm của đề
  tài. Trên cơ sở thống kê, người viết xếp riêng những bài thơ Nôm tứ tuyệt trào
  phúng để làm cứ liệu phân tích, đánh giá. Trong quá trình thống kê phân loại,
  người viết phải tham khảo, học tập ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu để việc
  khẳng định các bài thơ tứ tuyệt trào phúng thêm chính xác. Tuy nhiên, quan điểm
  về thơ tứ tuyệt trào phúng rất đa dạng nên có thể thống kê của chúng tôi sẽ không
  tránh khỏi những sai sót.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  8
  Đơn vị thống kê sẽ là những bài thơ có yếu tố trào phúng, người viết sẽ chỉ ra
  những câu thơ trào phúng để tiện theo dõi và đánh giá. Còn cả bài thơ được viết với
  mục đích trào phúng, xây dựng được một hình tượng trào phúng hoàn chỉnh thì
  đương nhiên có mặt trong bản thống kê, phân loại của chúng tôi.
  Thống kê, phân loại những bài thơ Nôm tứ tuyệt Hồ Xuân Hương theo tiêu
  chí và nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho quá trình nghiên cứu có cơ sở
  dữ liệu về văn bản, tránh những khái quát mang tính võ đoán, suy biện.
  6.2. Phương pháp phân tích tổng hợp
  Đánh giá khảo sát toàn bộ những tư liệu thống kê, phân tích các dẫn chứng, rút
  ra những kết luận khoa học về thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng. Với việc phân tích này,
  người viết tiến hành đồng thời cả hai phương diện: phân tích đặc điểm nội dung tư
  tưởng và phân tích hình thức nghệ thuật của bài thơ, câu thơ. Sau khi phân tích, chỉ
  ra những đặc điểm của từng tác giả, luận văn sẽ tổng hợp và đánh giá khái quát vấn
  đề, rút ra những luận điểm khoa học chính.
  6.3. Phương pháp so sánh đối chiếu
  Luận văn sẽ tiến hành so sánh đối chiếu trên các phương diện sau:
  + So sánh thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương với thơ Nôm
  Đường luật trữ tình của bà.
  + So sánh phong cách nghệ thuật, đóng góp về giá trị nội dung và giá trị
  nghệ thuật của thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương với các tác giả
  khác, đặc biệt là các tác giả trước đó như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn
  Bỉnh Khiêm.
  + So sánh đặc trưng thể loại thơ Hồ Xuân Hương với các yếu tố và thể
  loại trào phúng trong văn học dân gian.
  7. CẤU TRÚC LUẬN VĂN
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, phần Nội dung
  chính của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Những vấn đề chung.
  1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  9
  1.2. Những tiền đề lịch sử, văn hóa, xã hội tạo nên hiện tượng Hồ Xuân
  Hương
  1.3. Vị trí Hồ Xuân Hương trong dòng thơ Nôm Đường luật trào phúng
  và trong văn học trào phúng thời trung đại
  1.4. Quy mô, số lượng thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương
  Chương 2: Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương nhìn từ
  phương diện nội dung.
  2.1. Hệ thống đề tài
  2.2. Đối tượng, nội dung trào phúng
  2.3. Mục đích, ý nghĩa trào phúng
  Chương 3: Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương nhìn từ
  phương diện nghệ thuật
  3.1. Ngôn ngữ trào phúng
  3.2. Nghệ thuật cái “tục”
  8. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
  + Đề tài được hoàn thành sẽ là công trình đầu tiên nghiên cứu thơ Nôm tứ
  tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương, một mảng thơ quan trọng trong việc khẳng
  định cá tính sáng tạo và vị thế Hồ Xuân Hương trong tiến trình thơ ca dân tộc.
  + Trên cơ sở phân tích giá trị nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật thơ
  Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương, luận văn sẽ trở thành một tài liệu
  tham khảo hữu ích cho sinh viên và giáo viên văn học phổ thông.

  Xem Thêm: Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status