Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một phương pháp xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính theo phương pháp nhánh cận và ứng dụng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một phương pháp xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính theo phương pháp nhánh cận và ứng dụng

  i
  Mục lục
  Lời cam đoan iii
  Mở đầu 1
  1 Bài toán quy hoạch phân tuyến tính với miền ràng buộc là hệ bất
  phương trình tuyến tính và thuật toán giải 3
  1.1 Một số bài toán thực tế đưa về bài toán quy hoạch phân tuyến
  tính và quy hoạch nguyên phân tuyến tính 3
  1.1.1 Bài toán vận tải phân tuyến tính . 4
  1.1.2 Bài toán cực tiểu giá thành sản phẩm 4
  1.1.3 Bài toán cực đại hiệu suất tiêu diệt mục tiêu địch 5
  1.2 Bài toán quy hoạch phân tuyến tính với miền ràng buộc là hệ
  bất phương trình tuyến tính và một vài tính chất của nó . 6
  1.2.1 Bài toán quy hoạch phân tuyến tính với miền ràng buộc
  là hệ bất phương trình tuyến tính . 6
  1.2.2 Một vài tính chất của bài toán quy hoạch phân tuyến
  tính với miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính 7
  1.3 Thuật toán nón xoay xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch phân
  tuyến tính . 10
  1.3.1 Khái niệm về nón đơn hình tuyến tính 11
  1.3.2 Khái niệm về cạnh và phương của cạnh của nón đơn hình 11
  1.3.3 Khái niệm nón xoay M(r,s) sinh ra từ nón M . 18
  1.3.4 Dấu hiệu tối ưu (Điều kiện tối ưu): 22ii
  1.3.5 Thuật toán nón xoay xấp xỉ trong giải bài toán quy
  hoạch phân tuyến tính 23
  1.4 Bảng lặp giải bài toán quy hoạch phân tuyến tính bởi thuật toán
  PTT 25
  1.5 Thuật toán nón xoay tìm một nghiệm của hệ bất phương trình
  tuyến tính . 30
  1.5.1 Thuật toán nón xoay tìm một nghiệm của hệ bất phương
  trình tuyến tính với cơ sở xuất phát từ gốc toạ độ là đỉnh
  của nón R
  n
  + 31
  1.5.2 Bảng lặp tìm một nghiệm của hệ bất phương trình tuyến
  tính với cơ sở xuất phát từ gốc toạ độ là đỉnh của nón R
  n
  + 32
  2 Thuật toán nhánh cận xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch nguyên
  phân tuyến tính với miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến
  tính và ứng dụng 34
  2.1 Bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính với miền ràng buộc
  là hệ bất phương trình tuyến tính và thuật toán Land-Doig 34
  2.1.1 Bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính . 35
  2.1.2 Thuật toán Land-Doig giải bài toán quy hoạch nguyên
  phân tuyến tính 36
  2.2 Thuật toán nhánh cận xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch
  nguyên tuyến tính . 40
  2.3 Minh họa ứng dụng thuật toán nhánh cận xấp xỉ trong ILF giải
  bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính có số chiều nhỏ với
  miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính 42
  Kết luận và Đề nghị 57
  Tài liệu tham khảo 58iii
  Lời cam đoan
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.
  Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2015
  Học viên
  Đinh Quang Ngọc1
  Mở đầu
  Nhiều bài toán thực tế trong kinh tế cũng như trong toán học, thường gặp
  trong lý thuyết trò chơi, trong công nghiệp hóa chất, trong cắt nguyên vật liệu,
  trong mạng vận tải và trong định giá thành sản phẩm, . dẫn đến chúng ta
  phải đi giải các bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính. Một phương pháp
  hiệu quả thường sử dụng để giải bài toán này đó là phương pháp nhánh cận
  Land-Doig.
  Để giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính thông thường là chúng ta
  phải tiến hành giải các bài toán quy hoạch phân tuyến tính tương ứng khi chưa
  có điều kiện nguyên của biến với các ràng buộc bổ sung dạng bất phương trình
  cho các thành phần của biến. Rõ ràng khi sử dụng phương pháp nhánh cận để đi
  tìm các cận dưới tốt hơn (đối với bài toán min) cho bài toán quy hoạch nguyên
  thì ta thường phải giải các bài toán tương ứng khi chưa có điều kiện nguyên
  với miền ràng buộc được bổ sung thêm sau mỗi bước một ràng buộc dạng bất
  phương trình đối với thành phần chưa nguyên của biến.
  Các thuật toán giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính với miền ràng
  buộc là hệ phương trình tuyến tính với các biến không âm đã có nhiều thuật toán
  giải tương tự như thuật toán đơn hình trong quy hoạch tuyến tính (xem [2], [8]).
  Tuy nhiên trên thực tế bài toán thường có miền ràng buộc là hệ bất phương trình
  tuyến tính. Do đó việc sử dụng các thuật toán giải trực tiếp bài toán quy hoạch
  phân tuyến tính với miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính là khá ưu
  việt và hiệu quả hơn (vì không phải thêm vào các biến bù) khi ta phải đi giải
  chúng bởi các phương pháp mà miền ràng buộc đòi hỏi ở dạng chính tắc (tức
  là miền ràng buộc là hệ phương trình tuyến tính đối với các ràng buộc chính).
  Chính vì vậy, luận văn này trình bày việc xây dựng một thuật toán xấp xỉ trong2
  giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính với miền ràng buộc là hệ bất
  phương trình tuyến tính và khai thác đặc thù riêng của hàm mục tiêu có tính đơn
  điệu chứng minh bài toán nếu có lời giải thì nó có lời giải đạt ở biên của miền
  chấp nhận, do đó trong mỗi bước để tìm các cận dưới đúng của bài toán nguyên,
  chúng ta chỉ phải đi giải các bài toán quy hoạch tuyến tính tương ứng khi chưa
  có điều kiện nguyên có số chiều là n ư 1 (n là số chiều của bài toán). Như vậy
  thuật toán sẽ hiệu quả khi giải bài toán quy hoạch nguyên tuyến tính dạng chuẩn
  có số chiều là 2.
  Thái Nguyên, tháng 04 năm 2015
  Đinh Quang Ngọc
  Học viên Cao học Toán K7A
  Chuyên ngành Toán ứng dụng
  Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
  Email: ngocdq.c3nguyenhue@gmail.com3
  Chương 1
  Bài toán quy hoạch phân tuyến tính với miền
  ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính và
  thuật toán giải
  Như chúng ta đã biết, nhiều bài toán thực tế trong kinh tế cũng như trong
  toán học, thường gặp trong lý thuyết trò chơi, trong công nghiệp hóa chất, trong
  cắt nguyên vật liệu, trong mạng vận tải và trong định giá thành sản phẩm, .
  đều có mô hình toán học dạng các bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính.
  Vì vậy nội dung của chương này sẽ giới thiệu một số mô hình thực tế có dạng
  bài toán này và sau đó trình bày thuật toán xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch
  phân tuyến tính với miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính, làm cơ sở
  để xây dựng thuật toán giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính với miền
  ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính trình bày trong chương 2.
  1.1 Một số bài toán thực tế đưa về bài toán quy hoạch phân
  tuyến tính và quy hoạch nguyên phân tuyến tính
  Sau đây chúng ta trình bày một số mô hình bài toán thực tế có dạng bài toán
  quy hoạch phân tuyến tính và bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính với
  miền ràng buộc là hệ bất phương trình tuyến tính.

  Xem Thêm: Một phương pháp xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính theo phương pháp nhánh cận và ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một phương pháp xấp xỉ trong giải bài toán quy hoạch nguyên phân tuyến tính theo phương pháp nhánh cận và ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status