Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mai Đình mộng ký trong dòng chảy truyện Nôm bác học thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mai Đình mộng ký trong dòng chảy truyện Nôm bác học thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iv
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục . iii
  MỞ ĐẦU .1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Lịch sử vấn đề . 2
  3. Mục đích nghiên cứu . 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 7
  6. Phương pháp nghiên cứu . 7
  7. Đóng góp của luận văn 8
  8. Cấu trúc luận văn . 9
  NỘI DUNG . 10
  CHƯƠNG 1: KHÁI LƯỢC MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRUYỆN NÔM
  VÀ TÁC PHẨM MAI ĐÌNH MỘNG KÝ .10
  1.1 Khái niệm truyện Nôm. . 10
  1.2 Nguồn gốc của truyện Nôm . 11
  1.3 Phân loại truyện Nôm và loại truyện Nôm bác học. . 12
  1.4 Quá trình hình thành và phát triển của truyện Nôm. . 16
  1.5 Nguyễn Huy Hổ và truyện thơ Nôm Mai Đình mộng ký. . 18
  CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU GIÁ TRỊ TÁC PHẨM MAI ĐÌNH
  MỘNG KÝ TRÊN PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT .25
  2.1 Giá trị nội dung 25
  2.1.1 Mai Đình mộng ký – bức tranh ngợi ca phong cảnh quê hương
  đất nước 26
  2.1.2 Giấc mộng về hạnh phúc lứa đôi. 34
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  v
  2.1.3 Nỗi lòng hoài niệm về một quá khứ vàng son của dòng họ,
  của dân tộc. . 40
  2.2 Giá trị nghệ thuật. 46
  2.2.1 Bút pháp tả cảnh. . 47
  2.2.2 Nghệ thuật ngôn từ. 52
  CHƯƠNG 3: SỰ TƯƠNG TÁC CỦA MAI ĐÌNH MỘNG KÝ TRONG
  DÒNG TRUYỆN NÔM BÁC HỌC THẾ KỶ XVIII – ĐẦU THẾ KỶ
  XIX 60
  3.1 Tiếp nhận và kế thừa . .61
  3.1.1 Mạch tiếp nối của đề tài tình yêu tài tử - giai nhân. 61
  3.1.2 Những ảnh hưởng của ngôn ngữ thơ 69
  3.1.3 Vai trò của những bài thơ đề - họa. . 74
  3.2 Cách tân và sáng tạo. . 76
  3.2.1 Cốt truyện và bố cục. 76
  3.2.2 Hình ảnh quê hương đất nước trong Mai Đình mộng ký. 80
  KẾT LUẬN . 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU

  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Truyện Nôm là một hiện tượng đặc biệt trong lịch sử văn học dân tộc,
  có lịch sử phát triển khoảng bốn thế kỷ và đạt thành tựu rực rỡ nhất ở giai
  đoạn thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX. Trong kho tàng văn học Nôm, truyện
  Nôm là thể loại chiếm số lượng đông đảo. Theo sự thống kê của tác giả Kiều
  Thu Hoạch trong công trình nghiên cứu Truyện Nôm, nguồn gốc và bản chất
  thể loại thì hiện ở Việt Nam có khoảng trên 100 truyện Nôm, trong đó có
  nhiều tác phẩm ưu tú, có giá trị cao cả về phương diện nội dung lẫn nghệ
  thuật như Hoa tiên, Phan Trần, Sơ kính tân trang, Hoàng Trừu, Phạm Tải
  Ngọc Hoa . và đỉnh cao nhất là kiệt tác Đoạn trường tân thanh (Truyện
  Kiều) của đại thi hào Nguyễn Du.
  Trong thể loại truyện Nôm, có một thực tế vẫn đang tồn tại, đó là bên
  cạnh những tác phẩm đã trở nên phổ biến, được độc giả nhiều thế hệ yêu mến,
  vẫn còn đó những áng văn xuất sắc nhưng vì những tác động của khách quan
  mà có lúc tưởng như đã chìm vào quên lãng. Chúng tôi muốn nhắc đến trường
  hợp của truyện thơ Nôm Mai Đình mộng ký.
  Mai Đình mộng ký của Nguyễn Huy Hổ là tác phẩm truyện thơ Nôm
  được sáng tác từ năm 1809. Ra đời từ những năm đầu thế kỷ XIX, nhưng phải
  mãi đến gần giữa thế kỷ XX, tác phẩm mới xuất hiện lần thứ nhất trên tạp chí
  Thanh Nghị (số 32, tháng 3 năm 1943). Người có công đầu trong việc giới
  thiệu tác phẩm đến đông đảo bạn đọc là học giả Hoàng Xuân Hãn. Như vậy,
  tính từ lúc ra đời cho đến thời điểm được GS. Hoàng Xuân Hãn giới thiệu trên
  tạp chí Thanh Nghị, tác phẩm đã có khoảng thời gian “ở ẩn” lên đến hơn một
  thế kỷ. Chính người có công đưa Mai Đình mộng ký đến gần hơn với độc giả
  cũng phải ngạc nhiên về điều này: “Ai cũng biết Truyện Kiều, nhiều người biết
  Hoa tiên. Đến như Mai Đình mộng ký thì không mấy ai được đọc trừ một số ít
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  người ở La Sơn và Can Lộc. Một áng văn hay như vậy mà bị mai một trong gần
  trăm rưởi năm, kể cũng hơi lạ! Chúng ta há không nên sửa lại sự bất công
  ấy hay sao?” [22, tr.323]. Việc Mai Đình mộng ký được phổ biến đến độc
  giả tương đối muộn là có nguyên do của nó. Đây cũng là tình trạng của
  không ít truyện thơ Nôm nói riêng và với các tác phẩm văn học trung đại nói
  chung trong điều kiện các kĩ thuật lưu giữ văn bản chưa phát triển, nhất là
  trong một hoàn cảnh xã hội phong kiến có nhiều biến động như thời điểm tác
  phẩm ra đời.
  Ngay cả khi tác phẩm đã được giới thiệu trên tạp chí (sau đó được in
  thành sách) thì sự quan tâm dành cho Mai Đình mộng ký vẫn chưa thật tương
  xứng, và độc giả không phải ai cũng biết đến sáng tác của Nguyễn Huy Hổ.
  Mặc dù Mai Đình mộng ký đây đó đã được nhắc đến trong một số công trình
  nghiên cứu về truyện Nôm, song một chuyên luận hoàn chỉnh, hệ thống những
  giá trị nổi bật của tác phẩm thì đến nay vẫn chưa có. Thiết nghĩ, công việc giới
  thiệu Mai Đình mộng ký đến đông đảo bạn đọc sẽ là không hoàn chỉnh nếu
  không có được một cái nhìn bao quát, toàn diện về tác phẩm. Kế thừa những
  nhận xét, bàn luận của các nhà nghiên cứu, chúng tôi muốn đưa ra một hệ
  thống tương đối đầy đủ những giá trị nội dung cũng như nghệ thuật của Mai
  Đình mộng ký, đồng thời nêu bật được những nét đặc sắc làm nên giá trị cũng
  như vị trí của tác phẩm trong một thể loại văn học giàu giá trị như truyện Nôm,
  bổ sung vào vấn đề nghiên cứu vẫn còn đang bỏ ngỏ.
  Từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Mai Đình mộng ký
  trong dòng chảy truyện Nôm bác học thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX” để
  nghiên cứu.
  2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ
  Nắm được lịch sử vấn đề để kế thừa những thành tựu nghiên cứu của các
  học giả đi trước là một công việc quan trọng không thể thiếu khi thực hiện đề
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  tài luận văn khoa học, nhất là với đối tượng tác phẩm truyện Nôm đã từng bị
  “mai một” hơn một thế kỷ như Mai Đình mộng ký.
  Qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy, các sách văn học sử đã xuất bản từ
  năm 1943 trở về trước như Quốc văn trích diễm (1925), Văn học Việt Nam
  (1939) và Việt Nam văn học sử yếu (1941) của Dương Quảng Hàm; Cuộc tiến
  hóa văn học Việt Nam (1943) của Kiều Thanh Quế . đều không thấy nói đến
  Nguyễn Huy Hổ và Mai Đình mộng ký. Độc giả chỉ được biết đến tác phẩm lần
  đầu tiên qua sự giới thiệu của GS. Hoàng Xuân Hãn trên tạp chí Thanh Nghị
  năm 1943.
  Sáng tác của Nguyễn Huy Hổ về sau được in thành sách do nhà xuất bản
  Sông Nhị ấn hành năm 1951. Lần in này, Hoàng Xuân Hãn có tu chỉnh lại phần
  phiên âm văn bản căn cứ vào ba bản Mai Đình mộng ký mà ông sưu tầm được
  và Nghiêm Toản chú thích.
  Năm 1956, nhà xuất bản Phạm Văn Tươi (Sài Gòn) cũng đã cho phát
  hành cuốn Mai Đình mộng ký do Vũ Bằng phê bình và chú thích. Tuy nhiên,
  công trình này của nhà văn Vũ Bằng dựa khá nhiều vào ấn bản năm 1951 của
  giáo sư Hoàng Xuân Hãn để cho in lại nguyên văn tác phẩm.
  Đến năm 1997, Viện Văn học và Hội nhà văn có cho xuất bản cuốn sách
  “Nguyễn Huy Hổ với Mai Đình mộng ký” do Lại Văn Hùng phiên âm, dịch chú
  và giới thiệu.
  Có lẽ Hoàng Xuân Hãn là người đầu tiên giới thiệu, cũng là người đầu
  tiên bước đầu có những nghiên cứu xung quanh tác phẩm Mai Đình mộng ký.
  GS. Hoàng Xuân Hãn đã đặt ra vấn đề về mối quan hệ, sự liên lạc giữa ba tác
  phẩm truyện Nôm là Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự, Đoạn trường tân thanh của
  Nguyễn Du và Mai Đình mộng ký của Nguyễn Huy Hổ. Ông cho rằng ngôn
  ngữ trong ba tác phẩm ấy, từ cách dùng chữ đến cách đặt câu có nhiều chỗ
  giống nhau, và lí giải rằng chính sự giao lưu giữa các văn sĩ họ Nguyễn ở Tiên
  Điền với các văn sĩ Nguyễn Huy ở Trường Lưu đã tạo nên sự ảnh hưởng lẫn
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  nhau trong các sáng tác của họ. Từ lập luận ấy, GS. Hoàng Xuân Hãn khẳng
  định về một văn phái Hồng Sơn đã từng tồn tại trong nền văn học dân tộc: “Nay
  đọc Mai Đình mộng ký ta thấy từ cách dùng chữ đến cách đặt câu đều giống
  như trong Hoa tiên và Kiều, ta phải coi ba áng văn ấy là của một phái, một
  nhà, truyền từ người nọ đến người kia, của Hồng Sơn văn phái” [22, tr.324].
  Việc có hay không sự tồn tại của một Văn phái Hồng Sơn như ý kiến của học
  giả Hoàng Xuân Hãn cũng cần phải xem xét một cách cẩn trọng. Duy có điều,
  vấn đề mối liên hệ giữa sáng tác của các danh sĩ ở một vùng đất “địa linh sinh
  nhân kiệt” như vùng Trường Lưu – Tiên Điền là hoàn toàn có cơ sở, và rất có
  thể đã diễn ra một sự tương tác, ảnh hưởng ít hay nhiều trong các sáng tác văn
  học của họ.
  Nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc ở mục từ Mai Đình mộng ký trong Từ điển
  văn học (bộ mới) có nhắc đến giá trị của tác phẩm với lời ca ngợi hết mực:
  “Mai Đình mộng ký thể hiện tâm sự hoài Lê của tác giả. Khuynh hướng hoài
  Lê hay hoài cổ nói chung trong văn học Việt Nam, giai đoạn nửa đầu thế kỷ
  XIX, một phần thể hiện quan niệm nhân sinh của những tác giả này, nhưng một
  phần cũng thể hiện sự bất mãn kín đáo của họ đối với triều đại nhà Nguyễn.
  Mai Đình mộng ký sử dụng nhiều từ Hán và điển cố. Nói chung, lời thơ rất điêu
  luyện, trau chuốt, bóng bảy, có nhiều đoạn tả thiên nhiên rất đẹp” [16, tr.946].
  Với nhận định của mình, GS. Nguyễn Lộc đã sơ lược phác thảo những giá trị
  cốt yếu của Mai Đình mộng ký ở khía cạnh nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên,
  trong phạm vi của một cuốn từ điển văn học, tác giả có lẽ đã không có điều
  kiện để khai thác sâu hơn những giá trị nổi bật của tác phẩm.
  Nguyễn Hữu Sơn thì có hẳn một nghiên cứu liên quan đến Mai Đình
  mộng ký mang tên Môtip “tài tử giai nhân” từ truyện Hoa tiên đến Mai Đình
  mộng ký. Trong nghiên cứu này, Nguyễn Hữu Sơn ghi nhận vị trí mở đường
  của tác giả truyện Hoa tiên về môtip tài tử giai nhân - chuyện tình của những
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  5
  cặp đôi trai tài gái sắc yêu nhau, đồng thời khẳng định sự kế thừa và tiếp nhận
  của những tác giả truyện Nôm giai đoạn sau trong đó có Nguyễn Huy Hổ.
  Đặc biệt, tác giả Lại Văn Hùng trong công trình nghiên cứu Dòng văn
  Nguyễn Huy ở Trường Lưu có khái quát về văn nghiệp dòng họ Nguyễn Huy,
  trong đó tập trung vào 3 tác giả tiêu biểu cho từng giai đoạn là Nguyễn Huy
  Oánh, Nguyễn Huy Tự và Nguyễn Huy Hổ. Riêng về Nguyễn Huy Hổ, là tác
  giả thuộc thế hệ cuối của dòng văn, nhà nghiên cứu đã dành công sức đánh giá
  một số nét đặc sắc trong Mai Đình mộng ký, nhất là những đặc sắc về mặt nghệ
  thuật như nghệ thuật ngôn từ, nghệ thuật tả cảnh, hai bài thơ ngũ ngôn xuất
  hiện trong tác phẩm
  Gần đây, Nhà xuất bản Lao Động và Trung tâm Văn hóa ngôn ngữ Đông
  Tây vừa cho ra mắt cuốn sách mới Các tác giả dòng văn Nguyễn Huy Trường
  Lưu - Cuộc đời và tác phẩm do Nguyễn Huy Mỹ chủ biên, cũng có nhắc tới
  Nguyễn Huy Hổ và Mai Đình mộng ký. Cuốn sách tập trung khảo luận tiểu sử,
  sự nghiệp của các tác giả dòng văn Nguyễn Huy, đồng thời giới thiệu những tác
  phẩm tiêu biểu và tổng hợp một số bài nghiên cứu, những tư liệu lịch sử giá trị
  của dòng họ.
  Trên cơ sở theo dõi, khảo sát một số ý kiến bàn luận, đánh giá liên
  quan đến thi phẩm của Nguyễn Huy Hổ, chúng tôi sơ bộ rút ra một số nhận
  xét như sau:
  1) Mai Đình mộng ký của danh sĩ Nguyễn Huy Hổ vì lý do khách quan
  mà đến với độc giả tương đối muộn kể từ khi có mặt trên văn đàn.
  2) Các nhận xét, đánh giá của các nhà nghiên cứu tựu chung lại đều
  khẳng định giá trị của thi phẩm này, và tác phẩm của Nguyễn Huy Hổ xứng
  đáng có được vị trí của mình trong kho tàng văn học của dân tộc.
  Mặc dù có xuất hiện rải rác trong những nghiên cứu của các học giả,
  nhưng chúng tôi nhận thấy cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nghiên cứu
  chuyên biệt nào hệ thống một cách đầy đủ những giá trị nội dung cũng như
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  6
  nghệ thuật của Mai Đình mộng ký. Thiết nghĩ, việc khai thác giá trị của Mai
  Đình mộng ký trên phương diện nội dung và nghệ thuật cũng như tìm hiểu sự
  tương tác của thi phẩm này trong dòng truyện Nôm bác học không chỉ có ý
  nghĩa quan trọng và cần thiết trong việc đưa tác phẩm đến gần hơn với độc giả,
  đặc biệt là những người yêu thích và say mê văn học cổ, mà còn nhận diện rõ
  hơn nét đặc sắc của thi phẩm cũng như sự phong phú của một thể loại văn học
  giàu giá trị dân tộc như truyện thơ Nôm. Đó cũng là mục đích hướng tới của
  luận văn này.
  3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Luận văn sẽ khẳng định những giá trị nổi bật của Mai Đình mộng ký
  nhằm giới thiệu đến bạn đọc, nhất là những người yêu thích và quan tâm đến
  văn học cổ một tác phẩm hay nhưng chưa được nhiều người biết đến - đặc biệt
  là sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn.
  Bên cạnh đó, việc nghiên cứu sự tương tác của Mai Đình mộng ký với
  một số tác phẩm cùng thể loại tiêu biểu khác hy vọng sẽ đưa ra được những
  đánh giá về vị trí của tác phẩm trong dòng chảy truyện Nôm bác học ở giai
  đoạn phát triển cực thịnh của nó, từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX.
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  Thực hiện luận văn, chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ
  bản nhất có liên quan đến truyện thơ Nôm Mai Đình mộng ký của danh sĩ
  Nguyễn Huy Hổ.
  Để có được cái nhìn đầy đủ và khách quan, chúng tôi khai thác những giá
  trị đặc sắc cũng như sự kế thừa, đóng góp của Mai Đình mộng ký trong quan hệ
  đối sánh với một số tác phẩm tiêu biểu cùng thể loại như Truyện Kiều của
  Nguyễn Du, Hoa tiên của Nguyễn Huy Tự, Sơ Kính tân trang của Phạm
  Thái , góp phần khẳng định giá trị đích thực thi phẩm của danh sĩ Nguyễn
  Huy Hổ trong nền văn học cổ điển dân tộc.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  7
  5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  Với đối tượng và mục đích nghiên cứu như vậy, chúng tôi đề ra những
  nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:
  - Luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài như: khái
  niệm truyện Nôm; vấn đề phân loại và quá trình hình thành, phát triển của thể
  loại Truyện Nôm; một vài nét giới thiệu về tác giả Nguyễn Huy Hổ và truyện
  thơ Nôm Mai Đình mộng ký.
  - Nêu bật được những giá trị của tác phẩm trên phương diện nội dung và
  nghệ thuật trong một hệ thống hoàn chỉnh.
  - Đánh giá sự kế thừa cũng như những đóng góp của Mai Đình mộng ký
  trong cái nhìn đối sánh với một số tác phẩm truyện Nôm bác học tiêu biểu giai
  đoạn thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX.
  6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Căn cứ vào mục tiêu và đối tượng đã xác định, để hoàn thành những
  nhiệm vụ đặt ra, luận văn sẽ sử dụng một số phương pháp chính là: phương
  pháp tiếp cận hệ thống; phương pháp thống kê, khảo sát; phương pháp phân
  tích, tổng hợp, khái quát; phương pháp so sánh, đối chiếu.
  - Phương pháp tiếp cận hệ thống: Với mong muốn đưa ra một cái nhìn
  sâu sắc và tương đối đầy đủ về truyện thơ Nôm Mai Đình mộng ký, phương
  pháp này giúp chúng tôi phân tích những yếu tố cấu thành chỉnh thể tác phẩm
  trong một hệ thống hoàn chỉnh nhất.
  - Phương pháp thống kê, khảo sát: Đây là phương pháp được chúng tôi
  sử dụng để thống kê, khảo sát ngôn ngữ của tác phẩm để từ đó chỉ ra những đặc
  điểm nổi bật về nội dung cũng như nghệ thuật. Ngoài ra chúng tôi còn dùng
  phương pháp thống kê để xử lý thông tin trong các tư liệu lịch sử, tư liệu văn
  học được sử dụng để chứng minh cho các luận điểm đã đưa ra.
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát: Để đưa ra những luận
  điểm mang tính thuyết phục về phương diện nội dung và nghệ thuật của Mai
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  8
  Đình mộng ký, luận văn tận dụng những ưu thế tuyệt đối của các thao tác như
  phân tích, tổng hợp, khái quát. Đây cũng là một phương pháp quan trọng giúp
  chúng tôi lựa chọn phân tích những tư liệu “trúng” nhất của các tác phẩm
  truyện Nôm bác học khác, sau đó tổng hợp và khái quát lại, phục vụ cho công
  việc so sánh với Mai Đình mộng ký để thấy được điểm kế thừa, cách tân của tác
  giả Nguyễn Huy Hổ.
  - Phương pháp so sánh, đối chiếu: Phương pháp này chủ yếu được chúng
  tôi sử dụng nhằm chứng minh mối quan hệ tương tác, ảnh hưởng của Mai Đình
  mộng ký từ một số truyện Nôm bác học tiêu biểu khác, đồng thời thấy được vị
  trí của tác phẩm trong mối quan hệ đó. Chúng tôi dự kiến sẽ so sánh sáng tác
  của Nguyễn Huy Hổ trên một vài phương diện với các truyện Nôm đã được lựa
  chọn làm đối tượng nghiên cứu.
  Trên đây là những phương pháp nghiên cứu chính mà luận văn sẽ sử
  dụng. Những phương pháp này tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể của từng phần sẽ
  được sử dụng riêng rẽ hoặc kết hợp để đạt được kết quả cao nhất.
  7. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN
  - Luận văn sẽ đóng góp một đề tài nghiên cứu đầu tiên về giá trị nội
  dung cũng như nghệ thuật của tác phẩm Mai Đình mộng ký trong một hệ thống
  hoàn chỉnh. Kết quả nghiên cứu của đề tài hy vọng sẽ cung cấp một tư liệu hữu
  ích giúp độc giả có được cái nhìn khái quát nhất khi tiếp cận tác phẩm.
  - Trong mối quan hệ tương tác với các tác phẩm cùng thể loại, luận văn
  sẽ chỉ ra những điểm tiếp nhận, kế thừa và cách tân, sáng tạo của tác giả truyện
  thơ Nôm Mai Đình mộng ký. Về nội dung này, luận văn hy vọng sẽ góp thêm
  những tư liệu, dẫn chứng cụ thể để khẳng định sự phong phú, đa dạng trên
  nhiều khía cạnh của truyện thơ Nôm - một thể loại văn học quan trọng của văn
  học trung đại Việt Nam.


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  9
  8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Tài liệu tham khảo, Nội dung của luận
  văn sẽ được triển khai thành ba chương:
  Chương 1: Khái lược một số vấn đề về truyện Nôm và tác phẩm Mai
  Đình mộng ký.
  Chương 2: Tìm hiểu giá trị tác phẩm Mai Đình mộng ký trên phương
  diện nội dung và nghệ thuật.
  Chương 3: Sự tương tác của Mai Đình mộng ký trong dòng truyện Nôm
  bác học thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX.

  Xem Thêm: Mai Đình mộng ký trong dòng chảy truyện Nôm bác học thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mai Đình mộng ký trong dòng chảy truyện Nôm bác học thế kỷ XVIII - đầu thế kỷ XIX sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status