Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá và thu thập thông tin tự động trên internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá và thu thập thông tin tự động trên internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm

  i


  Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015

  Học viên
  Lê Hữu Hảo
  LỜI CẢM ƠN

  Trong thời gian qua, tôi đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn giúp đỡ và động
  viên tận tình từ nhiều phía. Tất cả những điều đó đã trở thành một nguồn động lực
  lớn giúp tôi có thể thực hiện được đề tài nghiên cứu được giao. Với tất cả sự cảm
  kích và trân trọng, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
  Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn thầy hướng dẫn – Tiến sĩ Nguyễn Ngọc
  Hóa người đã hết sức nhiệt tình bảo ban hướng dẫn, đóng góp những ý kiến quý báu
  cho tôi để có thể học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
  Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Ban giám hiệu trường Đại học Công
  Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ
  tôi có thể thực hiện đề tài. Cảm ơn toàn thể các thầy cô công tác tại trường Đại học
  Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên đã dạy dỗ và truyền
  đạt những kiến thức quí báu cho tôi trong suốt thời gian học tập và rèn luyện tại
  trường.
  Tôi xin được gửi lời biết ơn vô hạn tới cha mẹ, người thân đã nuôi dưỡng và
  tạo điều kiện tốt nhất cho tôi học tập sinh hoạt, ở bên tôi những lúc khó khăn nhất
  để chuyên tâm thực hiện luận văn.
  Cuối cùng, xin cảm ơn tập thể lớp cao học CNTT K12E và đặc biệt những
  người ban tốt đã ở bên tôi, khuyến khích, động viên tôi và cho tôi những lời khuyên
  chân thành trong cuộc sống và học tập.
  Xin trân trọng cảm ơn!

  ii


  Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015
  Học viên
  Lê Hữu Hảo
  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan những nghiên cứu của tôi về "Đánh giá và thu thập
  thông tin tự động trên Internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm" mà tôi viết trong
  luận văn này là sự thật. Những gì tôi viết ra không sao chép từ các tài liệu, không sử
  dụng các kết quả của người khác mà không trích dẫn cụ thể.
  Tôi xin cam đoan ứng dụng này tôi trình bày trong luận văn là do tôi tự phát
  triển dưới sự hướng dẫn của thầy Nguyễn Ngọc Hóa, không sao chép mã nguồn của
  người khác. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của trường Đại
  học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên. iii


  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN . i
  LỜI CAM ĐOAN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ v
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
  GIỚI THIỆU CHUNG . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌM KIẾM VÀ THEO DÕI THÔNG TIN . 3
  1.1. Tổng quan về tìm kiếm thông tin 3
  1.1.1. Dịch vụ tìm kiếm Google . 3
  1.1.2. Dịch vụ tìm kiếm Bing . 4
  1.1.3. Dịch vụ tìm kiếm Yahoo 4
  1.1.4. Search Engine điển hình . 4
  1.2. Dữ liệu bán cấu trúc và cây DOM . 8
  1.2.1. Dữ liệu bán cấu trúc và việc trích xuất . 8
  1.2.2. Cây DOM . 10
  1.3. Theo dõi và thu thập dữ liệu 14
  CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH KIẾN TRÚC TỔNG THỂ VÀ MỘT SỐ THUẬT
  TOÁN ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN 20
  2.1. Mô hình kiến trúc tổng thể 20
  2.2. Các kỹ thuật chính . 21
  2.2.1. Framework Struts 2 21
  2.2.2. Hệ quản trị dữ liệu MongoDB 23
  2.2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 29
  2.3. Một số thuật toán đối sánh mẫu 31
  2.3.1. Thuật toán Brute Force . 31 iv


  2.3.2. Thuật toán Knuth Morris Pratt . 32
  2.3.3. Thuật toán Boyer-Moore 41
  2.4. So sánh các thuật toán . 46
  CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ VÀ THU THẬP
  THÔNG TIN . 47
  3.1. Mô hình bài toán 47
  3.1.1. Theo dõi và thu thập thông tin . 47
  3.1.2. Quản lý người dùng 51
  3.1.3. Quản lý dữ liệu hệ thống 57
  3.2. Công cụ đánh giá và thu thập thông tin tự động . 61
  3.2.1. Áp dụng thuật toán Knuth Morris Pratt trong đánh giá, đối sánh
  mẫu 61
  3.2.2. Các công cụ phần mềm 62
  3.3. Kết quả thực nghiệm . 63
  3.3.1. Kết quả thu thập thông tin 63
  3.3.2. Kết quả của ứng dụng Web 65
  KẾT LUẬN CHUNG . 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

  v


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  Hình 1.1: Kiến trúc của máy tìm kiếm Google 5
  Hình 1.2: Ví dụ về dữ liệu bán cấu trúc. 9
  Hình 1.3: Ví dụ về biểu diễn cây DOM của mã HTML. 11
  Hình 1.4: Ví dụ xây dựng cây DOM sử dụng hộp ảo 13
  Hình 1.5: Các bước xử lý của máy chủ. . 16
  Hình 1.6: Các kết quả hiển thị của Google. . 16
  Hình 1.7: Mã HTML của một kết quả hiện thị. 17
  Hình 1.8: Mô hình cây DOM của mỗi kết quả. 18
  Hình 2.1: Mô hình hệ thống. 20
  Hình 2.2: Kiến trúc của Struts2 22
  Hình 2.3: Lưu trữ dữ liệu dạng BSON . 26
  Hình 3.1: Biểu đồ class của phía máy chủ. 48
  Hình 3.2: Biểu đồ tuần tự của phía máy chủ 51
  Hình 3.3: Biểu đồ ca sử dụng của người dùng. 52
  Hình 3.4: Biểu đồ lớp chức năng liên quan đến tin bài. . 55
  Hình 3.5: Biểu đồ lớp của các chức năng quản lý người dùng. . 56
  Hình 3.6: Lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý người dùng. . 59
  Hình 3.7: Giao diện chương trình. 66
  Hình 3.8: Màn hình chính. 66
  Hình 3.9: Lọc thông tin theo thời gian . 67
  Hình 3.10: Thông tin tài khoản 68 vi


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 3.1: Các class trong package Model . 53
  Bảng 3.2: Các class trong package Controller . 54
  Bảng 3.3: Các class của package DAO 54
  Bảng 3.4: Các class của package Util . 54
  Bảng 3.5: Mô tả collection của cơ sở dữ liệu lưu tin bài . 58
  Bảng 3.6: Mô tả các thuộc tính của quan hệ User 60
  Bảng 3.7: Mô tả các thuộc tính của quan hệ keywords 60
  Bảng 3.8: Mô tả các thuộc tính của quan hệ users_keywords . 61
  Bảng 3.9: Mô tả các thuộc tính của quan hệ trends . 61
  Bảng 3.10: Các công cụ phần mềm 62
  Bảng 3.11: Cấu hình máy tính chạy thực nghiệm 63
  Bảng 3.12: Bảng thời gian hoàn thành. 65
  Bảng 3.13: Bảng số lượng kết quả. 65
  1


  GIỚI THIỆU CHUNG
  Hiện nay, chúng ta đang sống trong thế kỉ 21, thời đại công nghệ thông tin có
  những bước phát triển vượt bậc để bắt kịp với xu hướng phát triển chung của xã hội.
  Kéo theo đó là lượng thông tin khổng lồ về tất cả các lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh
  tế, giải trí, v.v. cũng liên tục phát sinh và phát triển nhanh chóng. Nhu cầu hiểu biết
  và tìm kiếm của con người ngày càng tăng theo cùng với sự phát triển đó. Tuy
  nhiên mỗi người, mỗi tổ chức lại có những lĩnh vực quan tâm khác nhau, trình độ
  hiểu biết về công nghệ thông tin khác nhau, nhu cầu này không chỉ dừng lại ở các
  cá nhân, mà phổ biến của tất cả mọi người, các tổ chức. Bên cạnh đó lượng thông
  tin trên Internet cực kì lớn và hỗn tạp từ nhiều nguồn, nhiều loại khác nhau dẫn đến
  quá trình tìm kiếm khá là khó khăn và vất vả.
  Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của con người, rất nhiều công cụ tìm kiếm đã ra
  đời cung cấp khả năng tìm kiếm thông tin với tốc độ và phạm vi ngày càng nâng
  cao và cải thiện. Một trong những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay đứng
  đầu là Google, đứng thứ hai là Bing, tiếp đó là Yahoo Tuy nhiên các công cụ tìm
  kiếm trên mang tính chất tức thời, tức là khi người dùng có nhu cầu tìm kiếm thì họ
  phải trực tiếp vào nhập từ khóa cần tìm và xem kết quả, người dùng sẽ khó nắm bắt
  và quản lý những thông tin cập nhật thường xuyên liên quan đến những vấn đề nào
  đó mà mình có nhu cầu theo dõi thường xuyên.
  Xuất phát từ thực tế đó, luận văn tốt nghiệp này được hướng đến mục tiêu có
  thể tự động theo dõi những thông tin mới mà người dùng quan tâm được xuất bản
  trên nền Web, từ đó xử lý bước đầu để khắc phục tình trạng tránh trùng lặp thông
  tin và lưu lại trong cơ sở dữ liệu (CSDL) của hệ thống để người dùng có thể dễ dàng
  tra cứu sau này.
  Theo thống kê đã nêu, các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay có thể đáp
  ứng được yêu cầu về nguồn dữ liệu lớn, tốc độ phản hồi nhanh và các kết quả có sự
  liên quan tương đối sát với từ khóa cần tìm kiếm. Vì thế ý tưởng thực hiện của
  chúng tôi là theo dõi các thông tin trên Internet thông qua việc truy vấn thường
  xuyên đến các công cụ tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay là Google, Bing và Yahoo, 2


  tổng hợp, đánh giác các kết quả sớm nhất và lưu trữ databasse vào cơ sở dữ liệu
  MongoDB. Như vậy khi người dùng muốn theo dõi các thông tin sẽ truy cập vào hệ
  thống để có thể xem được những thông tin liên quan mới nhất và nhanh nhất. Để
  đảm bảo lưu trữ được lượng dữ liệu như vậy, mô hình quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL
  sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu để phục vụ việc lưu trữ các tin bài trả về. Phần giao
  diện tương tác sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng Web
  Những kết quả thu được trong luận văn này được tổng hợp trong 3 chương có
  nội dung sau:
   Giới thiệu chung: Trong mục này tôi sẽ giới thiệu chung về luận văn:
  Nêu thực trạng hiện nay cần giải quyết, từ đó giới thiệu bài toán xuất phát
  từ nhu cầu thực tế đó, và mục tiêu cũng như những nội dung chính của
  luận văn.
   Chương 1: Tổng quan về tìm kiếm và theo dõi thông tin: Trình bày một
  số cơ sở lý thuyết chính liên quan đến việc tiến hành các nội dung của
  luận văn như Search Engine, dữ liệu cấu trúc và cây DOM, thực trạng
  một số dịch vụ tìm kiếm tiêu biểu hiện nay như Google, Yahoo, Bing,
  để lựa chọn triển khai ứng dụng theo dõi thông tin trên Internet.
   Chương 2: Mô hình kiến trúc tổng thể và một số thuật toán đánh giá
  thông tin. Trong chương này sẽ trình bày về mô hình kiến trúc tổng thể
  của hệ thống cũng như các thành phần chi tiết ở phía máy chủ, máy khách
  và cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin. Trình bày về các kỹ thuật chính
  (Framework Strusts, MongoDB, NoSQL .), các phương pháp giải thuật
  áp dụng cho mỗi phần.
   Chương 3: Thực nghiệm ứng dụng đánh giá và thu thập thông tin
  - Trình bày về cách sử dụng hệ thống, những kết quả đã đạt được. Đánh
  giá các kết quả đã đạt được và những tồn tại của hệ thống.
   Kết luận chung
  Tóm tắt lại quá trình xây dựng, những kết quả đã đạt được, ý nghĩa thực
  tiễn của hệ thống. 3


  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌM KIẾM VÀ THEO DÕI THÔNG
  TIN
  1.1. Tổng quan về tìm kiếm thông tin
  Phần lớn các công cụ tìm kiếm đều cung cấp API cho các nhà phát triển để
  truy cập và sử dụng các kết quả của mình. Tuy nhiên không phải API nào cũng
  miễn phí, và nó đều giới hạn số lượng kết quả trả về cũng như số truy vấn đến các
  công cụ tìm kiếm đó. Sau đây sẽ giới thiệu về APIs của ba công cụ tìm kiếm phổ
  biến nhất: Google, Bing và Yahoo.
  1.1.1. Dịch vụ tìm kiếm Google
  Google cung cấp hai loại Search APIs. Thứ nhất là ứng dụng mất phí Google
  Site Search. Nó được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp muốn tìm kiếm ở
  mức cao hơn dựa trên google. Loại thứ hai là Google Custom Search, là ứng dụng
  miễn phí cho phép ta tạo một công cụ searchtrong chính trang web, blog, của
  mình mà có thể chỉ tìm kiếm nội dung của một website, hoặc tập trung vào các chủ
  đề từ nhiều trang khác nhau. Có thể tìm kiếm hình ảnh, tùy chỉnh giao diện tìm
  kiếm và các kết quả trả về. Tuy nhiên Google Custom Seach hạn chế chỉ cho phép
  các nhà phát triển chỉ được gửi tối đa 100 yêu cầu một ngày, và mỗi phần yêu cầu
  chỉ được trả về 10 kết quả tìm kiếm.
  Google Custom Search cung cấp rất nhiều APIs để phục vụ nhu cầu của các
  nhà phát triển như:
  - Custom Search Control API cho phép ta nhúng công cụ tìm kiếm
  Custom Search vào trong chính trang web của mình và các ứng dụng
  web khác sử dụng JavaScript.
  - JSON/Atom API cho phép ta phát triển các trang web, các chương trình
  để lấy và hiển thị các kết quả từ chương trình Google Custom Search.
  Với API này, ta có thể sử dụng RESTful để request lấy các kết quả về ở
  dạng JSON hoặc Atom. 4


  - XML API: sử dụng một ứng dụng client của ta lựa chọn để lấy về một
  list các công cụ Custom Search dưới một tài khoản, tạo và xóa công cụ
  Custom Search.
  1.1.2. Dịch vụ tìm kiếm Bing
  Bing là công cụ tìm kiếm do Microsoft tạo ra và phát triển. Từ tháng 8 năm
  2012 Bing Seach API chuyển sang Azure Marketplace – một cửa hàng cho các tập
  dữ liệu, các ứng dụng điện toán đám mây và các công cụ phân tích [10]. Bing API
  cho phép các nhà phát triển có thể nhúng một công cụ tìm kiếm trong các trang web
  hoặc ứng dụng của mình sử dụng XML hoặc JSON. Thêm các chức năng tìm kiếm
  cho một trang web. Nó cho phép tìm kiếm các trang web, hình ảnh, tin tức, video,
  tìm kiếm liên quan và gợi ý chính tả [11]. Bing search API hỗ trợ nhiều gói yêu cầu
  khác nhau, với gói miễn phí ta được 5000 giao dịch một tháng, với mỗi giao dịch
  thu về được tối đa 50 kết quả.
  Bing search api hỗ trợ JSON, XML và các giao thức OData với các kết quả trả
  về ở dưới dạng Json hoặc XML tùy chỉnh do người phát triển.
  1.1.3. Dịch vụ tìm kiếm Yahoo
  BOSS là công cụ tìm kiếm mở và dịch vụ nền tảng dữ liệu của Yahoo. Mục
  tiêu của nó là thúc đẩy sự đổi mới trong ngành công nghiệp tìm kiếm. Các nhà phát
  triển và các công ty internet lớn có thể sử dụng để xây dựng các sản phẩm tìm kiếm
  web qui mô sử dụng công nghệ và dữ liệu của công cụ tìm kiếm yahoo [23].
  BOSS API là một dịch vụ cung cấp RESTful truy cập web, hình ảnh, tin tức,
  chính tả, và các kết quả tìm kiếm Blog, hỗ trợ định dạng XML và JSON. Tuy nhiên
  để được sử dụng API của Yahoo, các nhà phát triển bắt buộc phải trả một khoản phí
  tùy theo loại và nhu cầu tìm kiếm của mình từ 0.8 đô la cho đến 8 đô la cho mỗi
  1000 truy vấn [24].
  1.1.4. Search Engine điển hình
  Trong những Search Engine hiện nay Goole là Search Engine tốt nhất. Phần
  này sẽ giới thiệu về google.

  Xem Thêm: Đánh giá và thu thập thông tin tự động trên internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá và thu thập thông tin tự động trên internet sử dụng dịch vụ tìm kiếm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status