Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi Betamethasone 0,05% cho học sinh từ 6-10 tuổi tại 2 xã của huyện Phú Lương Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi Betamethasone 0,05% cho học sinh từ 6-10 tuổi tại 2 xã của huyện Phú Lương Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1. TỔNG QUAN 3
  1.1. Phôi thai học, giải phẫu và sinh lý bao quy đầu 3
  1.1.1. Phôi thai học và tiến triển tự nhiên của bao quy đầu 3
  1.1.2. Giải phẫu bao quy đầu 5
  1.1.3. Một số đặc điểm mô học của bao quy đầu 6
  1.1.4. Sinh lý bao quy đầu 9
  1.2. Hẹp bao quy đầu . 10
  1.3. Biến chứng của hẹp bao quy đầu 12
  1.4. Điều trị hẹp bao quy đầu . 15
  1.4.1. Điều trị phẫu thuật cắt bao quy đầu 16
  1.4.2. Điều trị bảo tồn hẹp bao quy đầu 17
  1.5. Tình hình nghiên cứu điều trị bảo tồn hẹp bao quy đầu bằng steroid trên
  thế giới và Việt Nam 20
  1.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới . 20
  1.5.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 23
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 24
  2.1. Đối tượng nghiên cứu . 24
  2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu . 24
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 25
  2.4. Chỉ tiêu nghiên cứu 29
  2.5. Biến số nghiên cứu và cách đánh giá 29
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.6. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu . 32
  2.7. Đạo đức trong nghiên cứu 33
  2.8. Hạn chế của đề tài 33
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34
  3.1. Thực trạng hẹp bao quy đầu ở đối tượng nghiên cứu. 34
  3.2. Kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi Betamethasone 0,05% 44
  Chương 4. BÀN LUẬN 48
  4.1. Thực trạng hẹp bao quy đầu ở học sinh từ 6 - 10 tuổi tại 2 xã Hợp Thành
  và Tức Tranh của huyện Phú Lương - Thái Nguyên . 48
  4.2. Kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi Betamethasone 0,05% 54
  KẾT LUẬN . 64
  KHUYẾN NGHỊ . 65
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
  PHỤ LỤC
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC HÌNH

  Hình 1.1. Hẹp bao quy đầu sinh lý 11
  Hình 1.2. Viêm xơ chít hẹp bao quy đầu 11
  Hình 1.3. Thắt nghẹt bao quy đầu . 14
  Hình 1.4. Hình ảnh Ung thư dương vật . 15
  Hình 1.5. Hình vẽ trên bia mộ Ankhmahor ở Saqquara, Ai Cập (2345-2182
  trước Công Nguyên) đại diện cho buổi lễ cắt bao quy dầu người
  lớn . 16
  Hình 2.1. Đọc kết quả xét nghiệm nước tiểu bằng que thử 10 thông số 27
  Hình 2.2. Phân loại bao quy đầu . 30
  Hình 3.1. Hình ảnh bao quy đầu trước và sau khi can thiệp . 45

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 3.1. Tỷ lệ hình thái bao quy đầu 34
  Bảng 3.2. Phân loại hình thái bao quy đầu theo tuổi 35
  Bảng 3.3. Tỷ lệ hẹp bao quy đầu theo tuổi . 36
  Bảng 3.4. Tình trạng niêm mạc bao quy đầu theo tuổi . 37
  Bảng 3.5. Liên quan giữa viêm niêm mạc bao quy đầu với hình thái bao
  quy đầu . 38
  Bảng 3.6. Kết quả Leucocyte, nitrit nước tiểu theo tuổi . 39
  Bảng 3.7 Kết quả Leucocyte, nitrit nước tiểu và hình thái bao quy đầu 40
  Bảng 3.8. Kết quả leucocyte, nitrit nước tiểu và tình trạng niêm mạc bao
  quy đầu . 41
  Bảng 3.9. Phân bố tiền sử có sưng, đau vùng quy đầu theo tuổi 42
  Bảng 3.10. Phân bố tiền sử có đái buốt, đái rắt theo tuổi 43
  Bảng 3.11. Tỷ lệ hình thái bao quy đầu trước và sau khi điều trị 44
  Bảng 3.12. Hình thái bao quy đầu trước và sau khi điều trị 45
  Bảng 3.13. Liên quan giữa kết quả điều trị và hình thái bao quy đầu . 46
  Bảng 3.14. Liên quan giữa kết quả điều trị và tình trạng niêm mạc bao
  quy đầu . 46
  Bảng 3.15. Liên quan giữa kết quả điều trị và sự tuân thủ điều trị 47
  1

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Bao quy đầu là một nếp mô nhỏ, cấu tạo mặt ngoài là da, mặt trong là
  niêm mạc, có tác dụng che phủ và bảo vệ quy đầu, giúp làm giảm nhẹ các yếu
  tố kích thích và gây bệnh từ bên ngoài ở trẻ trai [7],[16]. Bình thường, trong
  thời kỳ bào thai mặt trong bao quy đầu và quy đầu được phủ một lớp biểu mô
  làm cho quy đầu dính vào mặt trong bao quy đầu. Lớp biểu mô này tan đi
  trước ngày sinh hoặc trong năm đầu tiên sau khi sinh giúp bao quy đầu dần
  tách khỏi quy đầu. Sau khi sinh, khoảng 54% trường hợp trẻ trai lộ được đỉnh
  quy đầu nhưng chỉ 4% bao quy đầu lộn được ra hoàn toàn. Bao quy đầu vẫn
  chưa lộn ra hoàn toàn trong 80% các trường hợp lúc 6 tháng tuổi, 50% lúc 12
  tháng tuổi, 20% lúc 2 tuổi và 10% trước 3 tuổi [10], [16], [19]. Trong quá
  trình phát triển, bao quy đầu sẽ dãn dần ra và tiếp tục tách dính khỏi quy đầu,
  đến 16 tuổi thì chỉ còn lại 1% là không lộn được hoàn toàn [19].
  Hẹp bao quy đầu là tình trạng thường gặp ở trẻ trai, xảy ra khi lỗ mở của
  bao quy đầu bị hẹp, không thể lộn bao quy đầu để hở quy đầu ra được. Hẹp
  bao quy đầu có thể là hẹp sinh lý hoặc bệnh lý. Hẹp sinh lý (hẹp tiên phát) là
  hẹp do dính, bao quy đầu dính với quy đầu để bảo vệ quy đầu và lỗ sáo lúc trẻ
  mới sinh ra. Còn hẹp bệnh lý (hẹp thứ phát, mắc phải) là hẹp thật sự, khi có
  sự hiện diện của sẹo xơ. Sẹo xơ được hình thành thường là do viêm nhiễm tái
  đi tái lại ở bao quy đầu, cũng có thể do những lần nong bao quy đầu trước đó
  mà thủ thuật nong quá thô bạo [18], [36]. Hẹp bao quy đầu nếu không được
  xử trí có thể dẫn đến các biến chứng như viêm bao quy đầu và quy đầu, nhiễm
  khuẩn tiết niệu, ảnh hưởng tới sự phát triển của dương vật, thậm chí có thể
  dẫn đến ung thư dương vật [4].
  Có nhiều phương pháp điều trị hẹp bao quy đầu. Cắt bao quy đầu không
  phải là phẫu thuật lớn, tuy nhiên, phương pháp này vẫn làm mất sinh lý bình 2

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  thường của bao quy đầu [18], [34]. Mặt khác, chỉ định phẫu thuật vẫn còn
  nhiều tranh cãi [4]. Tình trạng hẹp bao quy đầu sinh lý hay bệnh lý nhiều khi
  chưa được chẩn đoán chính xác dẫn đến nhiều chỉ định điều trị chưa hợp lý.
  Một số nghiên cứu cuối thập niên 80 cho thấy, có đến 2/3 phẫu thuật cắt bao
  quy đầu là không cần thiết [52] [55]. Nong bao quy đầu đơn thuần hay bôi
  kem chống viêm steroid tại chỗ trong hẹp bao quy đầu chỉ áp dụng có hiệu
  quả ở những trường hợp hẹp bao quy đầu sinh lý [13], [25], [39], [40], [41].
  Nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi kem chống viêm steroid là phương pháp
  điều trị bảo tồn hẹp bao quy đầu đạt hiệu quả cao [42], [43], [44], [48], [49].
  Phương pháp này giúp tránh được các biến chứng của gây mê và phẫu thuật
  như chảy máu, phù nề, nhiễm trùng, tổn thương quy đầu hoặc niệu đạo, hẹp lỗ
  sáo, dò niệu đạo, sẹo xấu ., đồng thời chi phí điều trị cũng thấp hơn [51],
  [54], [59], [61], [65].
  Phú Lương là một huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Đây là huyện
  có nhiều xã thuộc vùng sâu, vùng xa, đường xá đi lại còn khó khăn nên dịch
  vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc biệt là chăm sóc sức khỏe lứa tuổi
  học đường còn chưa được quan tâm, chú trọng. Để tránh được các biến chứng
  do phẫu thuật, đồng thời giảm bớt chi phí trong điều trị hẹp bao quy đầu cho
  các trẻ trai ở vùng kinh tế còn khó khăn của huyện Phú Lương, chúng tôi tiến
  hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp
  bôi Betamethasone 0,05% cho học sinh từ 6 - 10 tuổi tại 2 xã của huyện
  Phú Lương - Thái Nguyên” nhằm mục tiêu:
  1. Mô tả thực trạng hẹp bao quy đầu của học sinh nam từ 6 - 10 tuổi tại
  2 xã Hợp Thành và Tức Tranh của huyện Phú Lương - Thái Nguyên.
  2. Đánh giá kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi Betamethasone
  0,05% cho học sinh nam từ 6 - 10 tuổi tại 2 xã Hợp Thành và Tức Tranh của
  huyện Phú Lương - Thái Nguyên

  Xem Thêm: Đánh giá kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi Betamethasone 0,05% cho học sinh từ 6-10 tuổi tại 2 xã của huyện Phú Lương Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả nong hẹp bao quy đầu kết hợp bôi Betamethasone 0,05% cho học sinh từ 6-10 tuổi tại 2 xã của huyện Phú Lương Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status