Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp bảo mật thư điện tử trên hệ mã nguồn mở

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp bảo mật thư điện tử trên hệ mã nguồn mở

  i

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC

  Danh mục các từ viết tắt . . iii
  Danh mục các hình vẽ iv
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN THƯ TÍN ĐIỆN TỬ 4
  1.1. Thư điện tử 4
  1.1.1. Giới thiệu thư điện tử [11] . 4
  1.1.2. Tổng quan về thư điện tử . 4
  1.1.3. Cấu trúc thư điện tử . 7
  1.1.4. Các giao thức trong thư điện tử . 8
  1.2. Các hình thức đe dọa tính an toàn của thông tin khi sử dụng Email 10
  1.2.1. Sự thiếu bảo mật trong hệ thống Email 10
  1.2.2. Các nguy cơ trong quá trình gửi Email [9] 11
  1.3. Hệ điều hành mã nguồn mở [3] . 14
  1.3.1. Giới thiệu chung về Linux . 14
  1.3.2. Các thành phần của Linux . 15
  1.3.3. Một số đặc điểm của hệ điều hành Linux 16
  Chương 2. BẢO MẬT THƯ ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN MÃ HÓA . 19
  2.1. Cơ sở lý thuyết mật mã [1], [2], [4] . 19
  2.1.1. Giới thiệu chung về mật mã . 19
  2.1.2. Hệ mật mã khóa công khai RSA 22
  2.1.3. Thuật toán băm 23
  2.1.4. Chữ ký số . 24
  2.1.5. Chứng thư số 28
  2.2. Bảo mật email với SSL và TLS [11] 33
  2.3.Bảo mật email với mã hóa khóa bất đối xứng (PGP và S/MIME) [11] 35
  2.3.1. Giới thiệu về PGP và S/MIME 35 ii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.3.2. Khả năng tương thích với Email Client . 36
  2.3.3. Mã hóa và xác thực bằng PGP . 37
  2.3.4. Mã hóa và xác thực bằng S/MIME 39
  2.4. Bảo mật email với PEM . 40
  2.5. Giải pháp bảo mật cho thư điện tử [7] . 41
  Chương 3. XÂY DỰNG PHẦN MỀM DEMO BẢO MẬT THƯ TÍN ĐIỆN
  TỬ 45
  3.1. Giới thiệu hệ thống Zimbra Mail Server [14] 45
  3.1.1. Zimbra Collaboration Suite . 45
  3.1.2. Quá trình cài đặt hệ thống Zimbra Mail Server . 48
  3.2. Phân tích thiết kế xây dựng hệ thống bảo mật thư điện tử trên
  Zimbra Mail Server 53
  3.3. Hệ thống thư điện tử Zimbra . 59
  3.3.1. Khởi động hệ thống . 59
  3.3.2. Nạp public Key vào tài khoản 60
  3.3.3. Đăng nhập bằng eToken 62
  3.3.4. Gửi thư mã hóa và giải mã . 63
  3.3.5. Gửi thư kèm chữ ký và xác thực 65
  KẾT LUẬN . 67
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 68
  iii

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  CA Certificate Authority
  CRC Cyclic Redundancy Check
  DNS Domain Name System
  HĐH Hệ điều hành
  IMAP Internet Message Access Protocol
  MTA Message Transfer Agent
  MD Message Digest
  PGP Pretty Good Privacy
  PKI Public Key Infrastructure
  POP Post Office Protocol
  RA Registration Authority
  RSA Rivest Shamir Adleman
  SHA Secure Hash Algorithm
  SMTP Simple Mail Transfer Protocol
  SSL Secure Socket Layer
  S/MIME Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions
  TLS Transport Layer Security
  ZCS Zimbra Collaboration Suite iv

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

  Hình 2.1. Mô hình hệ mật mã khóa bí mật . 20
  Hình 2.2. Mô hình mã hóa khóa công khai 21
  Hình 2.3. Lược đồ tạo chữ ký số . 26
  Hình 2.4. Lược đồ kiểm tra chữ ký số 26
  Hình 2.5. Mã hoá email bằng PGP 37
  Hình 2.6. Xác thực email bằng PGP . 38
  Hình 2.7. Kết hợp mã hóa và xác thực email bằng PGP . 38
  Hình 2.8. Mô hình Client/Server . 42
  Hình 3.1. Giao diện trang đăng nhập của admin 50
  Hình 3.2. Giao diện trang của admin 51
  Hình 3.3. Giao diện trang đăng nhập cho user . 51
  Hình 3.4. Giao diện trang webmail của user 52
  Hình 3.5. Giao diện soạn thư . 52
  Hình 3.6. Sơ đồ nạp eToken 54
  Hình 3.7. Sơ đồ đăng nhập bằng eToken . 55
  Hình 3.8. Sơ đồ mã hóa và giải mã thư . 56
  Hình 3.9. Sơ đồ gửi thư kèm chữ ký và xác thực 58
  Hình 3.10. Đăng nhập vào hệ thống Zimbra bằng cách thông thường 60
  Hình 3.11. Nạp public key của eToken vào tài khoản 60
  Hình 3.12. Nhập mã PIN của eToken . 61
  Hình 3.13. Khung thông báo tìm thấy Public key . 61
  Hình 3.14. Hệ thống yêu cầu nhập mã pin của eToken 62
  Hình 3.15. Đăng nhập thông qua eToken . 62
  Hình 3.16. Trang màn hình hiển thị sau khi đăng nhập 63
  Hình 3.17. Gửi thư mã hóa 63
  Hình 3.18. Giải mã thư . 64
  Hình 3.19. Kết quả sau khi giải mã . 64
  Hình 3.20. Gửi thư kèm theo chữ ký 65
  Hình 3.21. Xác thực người gửi 65
  Hình 3.22. Kết quả xác thực 66 1

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  Lý do chọn đề tài
  Trong những năm gần đây, Internet phát triển mạnh mẽ và đã trở
  thành nền tảng chính cho sự trao đổi thông tin trên toàn cầu. Nhờ có
  Internet mà việc trao đổi thông tin cũng được trở nên tiện lợi và nhanh
  chóng hơn. Các thông tin nhạy cảm và quan trọng cũng được lưu trữ và
  trao đổi dưới hình thức điện tử. Chính vì thế nguy cơ lừa đảo, can thiệp,
  tấn công, phá hoại và ăn cắp thông tin ngày càng trở nên nghiêm trọng và
  nhu cầu sử dụng mật mã càng cao. Mật mã không chỉ đơn thuần phục vụ
  cho chính phủ, cho quân đội mà nó còn được sử dụng cho mọi người để
  đảm bảo tính riêng tư của mỗi người. Hiện nay, nhu cầu trao đổi thông tin
  được phát triển rộng khắp, một trong những phương thức phổ biến nhất
  trên Internet đó là thư điện tử (email), thư điện tử giúp mọi người sử dụng
  máy tính kết nối Internet có thể trao đổi thông tin với nhau. Do đó, có một
  số yêu cầu được đặt ra đối với việc trao đổi thông tin trên mạng:
  - Bảo mật tuyệt đối thông tin trong giao dịch.
  - Đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.
  - Chứng thực được tính đúng đắn về pháp lí của thực thể tham gia
  trao đổi thông tin.
  Từ những yêu cầu trên vấn đề đặt ra là cần có phương pháp bảo mật
  thông tin nhằm cải thiện an toàn trên Internet. Việc tìm ra giải pháp bảo
  mật dữ liệu, cũng như việc chứng nhận quyền sở hữu của cá nhân là một
  vấn đề luôn luôn mới. Bảo mật phải được nghiên cứu và cải tiến để theo
  kịp sự phát triển không ngừng của cuộc sống.
  - Làm thế nào để bảo mật dữ liệu?
  - Làm sao để tin tức truyền đi không bị mất mát hay bị đánh tráo? 2

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  - Làm sao để người nhận biết được thông tin mà họ nhận được có
  chính xác hay không? đã bị thay đổi gì chưa?
  - Làm sao để biết được thông tin này do ai gửi đến? thuộc quyền sở
  hữu của ai?
  Những câu hỏi được đặt ra là một thách thức rất lớn đối với những
  người nghiên cứu bảo mật. Có rất nhiều cách thức để bảo vệ thông tin trên
  đường truyền, nhiều giải pháp được đề xuất như: Sử dụng mật khẩu, mã
  hóa dữ liệu, hay giấu sự tồn tại của dữ liệu cùng với sự phát triển của
  các biện pháp bảo mật ngày càng phức tạp, thì các hình thức tấn công
  ngày càng tinh vi hơn, do đó vấn đề là làm sao đưa ra một giải pháp thích
  hợp và có hiệu quả theo thời gian và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học
  kỹ thuật.
  Với mong muốn nghiên cứu tìm hiểu giải pháp bảo mật cho thư điện
  tử em đã quyết định lựa chọn đề tài : “Nghiên cứu giải pháp bảo mật thư
  điện tử trên hệ mã nguồn mở ”.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Tổng quan về thư điện tử
  - Tìm hiểu về hệ điều hành mã nguồn mở
  - Tìm hiểu về lý thuyết mật mã
  - Tìm hiểu các giải pháp bảo mật thư điện tử
  - Xây dựng ứng dụng chữ ký số trong bảo mật thư điện tử với hệ
  thống thư điện tử Zimbra Mail Server.
  Hướng nghiên cứu của đề tài.
  Đề tài tập trung tìm hiểu, nghiên cứu về thư điện tử, xây dựng ứng
  dụng chữ ký số trong bảo mật thư điện tử trên hệ thống Zimbra Mail
  Server để ký số, mã hóa, giải mã và xác thực mail. 3

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Những nội dung chính nghiên cứu
  Luận văn gồm 3 chương tập trung nghiên cứu những nội dung chính sau:
  Chương 1. Tổng quan về an toàn thư tín điện tử
  Chương 2. Bảo mật thư điện tử dựa trên mã hóa
  Chương 3. Xây dựng phần mềm demo bảo mật thư tín điện tử
  Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Xây dựng và triển khai ứng dụng chữ ký số trong bảo mật thư điện
  tử tích hợp trên hệ thống thư điện tử Zimbra Mail Server: Cài đặt hệ thống
  Zimbra Mail Server, tích hợp bảo mật trên hệ thống Zimbra gồm các
  nhiệm vụ là gửi thư mã hóa, thư kèm chữ ký, giải mã thư mã hóa, và xác
  thực người gửi.

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp bảo mật thư điện tử trên hệ mã nguồn mở
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp bảo mật thư điện tử trên hệ mã nguồn mở sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status