Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1
  2. Mục tiêu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Những đóng góp của luận văn . 3
  5. Bố cục của luận văn . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ SỬ
  DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 4
  1.1. Cơ sở lý luận về quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp . 4
  4
  1.1.2. Khái niệm, nội dung và quy trình quản lý thuế sử dụng đất phi
  nông nghiệp . 7
  1.1.3. Sự cần thiết quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp . 21
  1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế sử dụng đất
  phi nông nghiệp . 22
  1.2. Cơ sở thực tiễn 23
  1.2.1. Kinh nghiệm trong quản lý thuế SDĐPNN của một số nước
  trên thế giới . 23
  1.2.2. Kinh nghiệm quản lý thuế SDĐPNN của một số địa phương
  trong nước . 26
  1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho Cục thuế tỉnh Phú Thọ 29

  iv
  Chương 2: 31
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu . 31
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 31
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thông tin 31
  . 32
  2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 34
  2.3.1. Các chỉ tiêu định tính . 34
  2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng 34
  Chương 3: CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG
  NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ 35
  3.1. Giới thiệu đặc điểm kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ và Cục thuế tỉnh
  Phú Thọ 35
  3.1.1. Giới thiệu đặc điểm kinh tế- xã hội tỉnh Phú Thọ 35
  3.1.2. Giới thiệu khái quát về Cục thuế tỉnh Phú Thọ 39
  3.2. Thực trạng công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại
  Cục thuế tỉnh Phú Thọ . 51
  ử dụng đất phi
  nông nghiệp . 51
  54
  3.3. Nguyên nhân thành công cũng như tồn tại hạn chế trong công tác
  quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ 69
  3.3.1. Nguyên nhân chủ quan . 69
  3.3.2. Nguyên nhân khách quan . 73
  3.3.3. Một số nguyên nhân khác 75
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ SỬ
  DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH PHÚ THỌ . 77
  4.1. Mục tiêu và quan điểm hoàn thiện
  đất phi nông nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 77

  v
  4.1.1. Mục tiêu hoàn thiện công tác quản lý thu thuế SDĐPNN ở
  tỉnh Phú Thọ 77
  4.1.2. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế SDĐPNN ở
  tỉnh Phú Thọ 78
  4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng
  đất phi nông nghiệp tại Cục thuế tỉnh Phú Thọ . 83
  4.2.1. Nâng cao chất lượng trong tuyển dụng cán bộ, đào tạo bồi
  dưỡng cán bộ tham gia công tác quản lý thu thuế SDĐPNN . 83
  4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp
  thuế SDĐPNN . 85
  4.2.3. Nâng cao chất lượng công tác kê khai, kế toán thuế SDĐPNN . 85
  4.2.4. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ thuế SDĐPNN . 86
  4.2.5. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý
  thu thuế SDĐPNN 86
  4.2.6. Cải cách, hiện đại hoá trang thiết bị phục vụ hoạt động quản lý
  thu thuế SDĐPNN 87
  4.2.7. Tăng cường sự phối kết hợp trong công tác thu thuế SDĐPNN
  ở tỉnh Phú Thọ . 88
  4.3. Kiến nghị . 89
  4.3.1. Kiến nghị với Cục Thuế tỉnh Phú Thọ . 89
  4.3.2. Kiến nghị với Tổng cục Thuế và Bộ tài chính . 90
  4.3.3. Kiến nghị với UBND các cấp, các tổ chức kinh tế, xã hội,
  chính trị trong tỉnh Phú Thọ 90
  92
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại cục thuế tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status