Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu thực trạng mạng lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố thái bình, tỉnh thái bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực trạng mạng lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố thái bình, tỉnh thái bình

  LỜI CẢM ƠN
  Với lòng biết ơn chân thành, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo
  trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, các thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Phát triển
  nông thôn đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt tôi cả về kiến thức chuyên môn và
  đạo đức con người trong suốt 4 năm học qua.
  Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Ngô Thị
  Thuận, Bộ môn Phân tích định lượng đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ
  tôi tận tình trong quá trình thực tập để tôi có thể hoàn thành cuốn luận văn tốt
  nghiệp này.
  Tôi cũng xin cảm ơn các bác, các chú lãnh đạo của Ủy ban nhân dân thành
  phố Thái Bình, các chú trong Ban quản lý các chợ Bồ Xuyên, chợ Đề Thám I,
  chợ Quang Trung, chợ Đậu, chợ Tiền Phong, những người bán rau tại các chợ,
  những người tiêu dùng rau tại thành phố Thái Bình đã tạo điều kiện thuận lợi,
  giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập và thu thập số liệu tại thành phố.
  Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người
  thân, bạn bè – những người luôn ở bên, động viên tôi trong suốt quá trình học tập
  cũng như nghiên cứu và hoàn thành báo cáo này.
  Tuy nhiên, do thời gian có hạn và kinh nghiệm còn hạn chế nên không thể
  tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy,
  cô giáo và các bạn.
  Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010
  Sinh viên
  Trần Thị Thu Trang
  iiTÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  Tên đề tài
  “Nghiên cứu thực trạng mạng lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố
  Thái Bình, tỉnh Thái Bình”
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là đánh giá thực trạng hoạt động của mạng
  lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố Thái Bình; Phân tích những điểm mạnh yếu, cơ
  hội và thách thức của mạng lưới chợ bán rau từ đó đề xuất biện pháp chủ yếu nhằm ổn
  định, phát triển các chợ nói chung và chợ bán rau nói riêng trên địa bàn thành phố cho
  các năm tới.
  Để thực hiện nghiên cứu này chúng tôi đã sử dụng các phương pháp chủ yếu là
  điều tra chọn mẫu, phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh để so sánh giữa
  các chợ, giữa các tác nhân tham gia buôn bán rau tại các chợ, phương pháp phân tích
  SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của mạng lưới chợ ở
  thành phố Thái Bình, làm căn cứ để đưa ra biện pháp nhằm ổn định, phát triển mạng
  lưới chợ.
  Những nội dung và kết quả chính của nghiên cứu:
  1) Rau là loại thực phẩm không thể thiếu được trong cuộc sống con người, nhu
  cầu tiêu dùng rau hàng ngày trung bình của mỗi người vào khoảng 250 - 300g (tức
  khoảng 7,5 - 9 kg/người/tháng). Vì vậy cần phải tổ chức tốt việc sản xuất và tiêu thụ để
  đáp ứng nhu cầu rau xanh của người dân.
  2) Ở nước ta hình thức tiêu thụ rau rất phong phú bao gồm: chợ, bán rong, siêu
  thị, cửa hàng bán rau; mỗi hình thức đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng.
  3) Rau ở thành phố Thái Bình được tiêu thụ chủ yếu qua chợ. Tính đến năm
  2009, toàn tỉnh Thái Bình có 288 chợ, trong đó 231 chợ đã quy hoạch chiếm 80,21%
  tổng số chợ toàn tỉnh. Cùng năm, trên địa bàn thành phố Thái Bình, tổng số chợ là 25
  chợ, trong đó số chợ đã quy hoạch là 14 chợ chiếm 6,06% tổng số chợ đã quy hoạch
  toàn tỉnh, chiếm 56% tổng số chợ toàn thành phố. Đa số các chợ có quy mô trung bình
  từ 2000 – 4000 m 2 , có tới 42,86% tổng số chợ có <100 người bán, chỉ có 28,57% tổng
  số chợ có >200 người bán. Điều này cho thấy quy mô các chợ vẫn còn nhỏ, số lượng
  người bán còn ít. Nguyên nhân là do đa số các chợ là chợ bán kiên cố (chiếm 64,29%),
  đã được xây dựng lâu nên cơ sở vật chất của nhiều chợ xuống cấp (50% tổng số chợ đã
  iiiđược xây dựng >10 năm). Hiện tại, các chợ chủ yếu được quản lý theo hình thức Ban
  quản lý, chợ quản lý theo mô hình doanh nghiệp còn ít (5 chợ, chiếm 35,71% tổng số
  chợ đã quy hoạch), đặc biệt vẫn còn 2 chợ do tổ quản lý. Điều này ảnh hưởng đến hiệu
  quả hoạt động của các chợ.
  4) Thực trạng bán rau ở 5 chợ bán rau đại diện: chợ Bồ Xuyên, chợ Quang
  Trung, chợ Đề Thám I, chợ Đậu, chợ Tiền Phong cho thấy: khối lượng tiêu thụ rau ở
  các chợ bình quân một ngày lớn, đặc biệt là chợ bán buôn Bồ Xuyên (người bán buôn
  bình quân tiêu thụ 700 – 800 kg/ngày, người thu gom bình quân 300 – 400 kg/ngày),
  còn ở các chợ bán lẻ bình quân 70 – 90 kg/người/ngày. Doanh thu của những người
  tham gia kinh doanh khá cao trong đó cao nhất là đối với cà chua: chợ bán buôn bình
  quân 1047,5 nghìn đồng/người/ngày, chợ bán lẻ bình quân 127,57 nghìn
  đồng/người/ngày.
  5) Cơ sở vật chất của chợ còn nghèo nàn, mối quan hệ giữa các tác nhân còn
  lỏng lẻo. Các chợ đã quy hoạch của thành phố Thái Bình chủ yếu là chợ bán lẻ, chợ
  bán buôn, chợ đầu mối rất ít. Hiện tại mới chỉ có 1 chợ bán buôn rau Bồ Xuyên hình
  thành tự phát. Lượng rau cung cấp cho thành phố thất thường, đặc biệt vào thời điểm
  giáp vụ và trái vụ, phải nhập ở những tỉnh khác như Hà Nội, Nam Định hay từ Trung
  Quốc. Đây là nguyên nhân chính làm cho giá rau lên xuống thất thường và ảnh hưởng
  đến chất lượng rau.
  6) Việc bố trí, sắp xếp các mặt hàng kinh doanh còn chưa hợp lý, tình trạng vừa
  thừa, vừa thiếu mặt bằng kinh doanh diễn ra ngay trong một chợ. Đặc biệt, diện tích
  dành cho bán rau còn ít, diện tích bình quân 1 người bán rau quả chỉ khoảng 3,5 m 2 .
  Tại một số chợ, công tác quản lý hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả cao, chưa
  phát huy hết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định. Chưa thực hiện
  nghiêm pháp lệnh giá, niêm yết giá tại chợ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm,
  phòng cháy chữa cháy. Sắp xếp chỗ bán hàng chưa hợp lý, còn lấn chiếm đường đi
  trong chợ để bán hàng Việc xử lý vi phạm còn hạn chế và chưa kịp thời.
  Các kênh tiêu thụ rau hình thành rất nhiều, do nhiều nguồn cung cấp khác nhau
  nên rất khó kiểm soát. Việc kiểm soát chất lượng rau rất hạn chế, các dụng cụ kiểm tra
  nhanh còn thiếu. Giấy chứng nhận rau theo quy trình an toàn còn ít, người mua chủ yếu
  ivdựa vào lòng tin. Phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe thồ, xe máy, chưa có phương
  tiện bảo quản rau.
  Mối quan hệ giữa sản xuất và thị trường còn lỏng lẻo, các ràng buộc về khối
  lượng, chất lượng, an toàn thực phẩm, thời điểm cung cấp chưa có sự cam kết giữa
  người sản xuất, người trung gian và người tiêu dùng trong việc tiêu thụ.
  7) Tiêu thụ rau ở các chợ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dân số, thu nhập
  dân cư, giá bán, trình độ văn hóa và cách thức tổ chức, quản lý chợ. Tốc độ tăng dân
  số bình quân hàng năm của thành phố giai đoạn 2005 – 2009 là 1,03%. Theo dự báo về
  dân số của thành phố Thái Bình, do quá trình đô thị hóa và phát triển du lịch nên tốc độ
  tăng dân số từ nay đến năm 2015 sẽ tăng lên khoảng 372.000 người. Đến năm 2015 dự
  báo mức tiêu dùng bình quân nhân khẩu đô thị của Thái Bình là 97 kg rau/năm. Như
  vậy nhu cầu rau đến năm 2015 của thành phố Thái Bình đạt 36,08 nghìn tấn rau/năm.
  GDP bình quân đầu người (theo giá thực tế) năm 2015 đạt khoảng 58,6 triệu
  đồng/người.
  8) Những biện pháp nhằm phát triển mạng lưới chợ nói chung và chợ bán rau
  nói riêng là: thực hiện quy hoạch mạng lưới chợ, hoàn thiện ban quản lý chợ, đầu tư
  xây dựng, nâng cấp các chợ, đặc biệt là xây dựng chợ bán buôn, phát triển sản xuất rau
  đảm bảo lượng rau cung cấp cho thành phố, bố trí hợp lý hệ thống phân phối rau, tổ
  chức sơ chế, bảo quản rau, kiểm soát chất lượng rau, giá cả
  vMỤC LỤC
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn .ii
  Tóm tắt khoá luận .iii
  Mục lục .vi
  Danh mục các bảng ix
  Danh mục sơ đồ, đồ thị, hình ảnh .x
  Danh mục các từ viết tắt .xi
  viDANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Tốc độ phát triển sản xuất rau trên thế giới giai đoạn 1998 – 2002 24
  Bảng 2.2: Sản lượng rau trên thế giới 25
  Bảng 2.3: Diện tích, năng suất, sản lượng rau phân theo vùng .27
  Bảng 2.4: Tỷ lệ tiêu thụ từng sản phẩm theo vùng 29
  Bảng 2.5: Số lượng chợ cả nước đến năm 2005 32
  Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái
  Bình 44
  Bảng 4.1: Số lượng chợ bán rau của tỉnh Thái Bình đến năm 2009 54
  Bảng 4.2: Phân loại các chợ quy hoạch của thành phố Thái Bình theo diện tích 56
  Bảng 4.3: Phân loại các chợ đã quy hoạch của thành phố Thái Bình theo số người bán hàng. 58
  Bảng 4.4: Phân loại các chợ đã quy hoạch của thành phố Thái Bình theo thời gian thành lập,
  cơ sở vật chất và hình thức quản lý 59
  Bảng 4.5: Kết quả thu lệ phí, nộp ngân sách của các chợ quy hoạch trên địa bàn thành phố
  Thái Bình năm 2008 .61
  Bảng 4.6: Một số đặc trưng cơ bản của 5 chợ bán rau trên địa bàn thành phố Thái Bình .63
  Bảng 4.7: Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên trong Ban quản lý chợ theo hình thức Ban
  quản lý 68
  Bảng 4.8: Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên Ban quản lý chợ theo hình thức doanh
  nghiệp quản lý 70
  Bảng 4.9: Tỷ trọng số người tham gia kinh doanh các mặt hàng trong chợ 72
  Bảng 4.10: Diện tích mặt bằng bình quân/người bán của các chợ điều tra trên địa bàn thành
  phố Thái Bình 73
  Bảng 4.11: Lượng rau tươi mua bán bình quân/ngày của 1 người kinh doanh ở chợ bán buôn
  Bồ Xuyên .77
  Bảng 4.12: Giá một số loại rau ở chợ bán buôn Bồ Xuyên .78
  Bảng 4.13: Doanh thu bán rau bình quân 1 ngày của người bán tại chợ bán buôn Bồ Xuyên 80
  Bảng 4.14: Kết quả thăm dò ý kiến của người bán ở chợ bán buôn Bồ Xuyên về thuận lợi, khó
  khăn và các kiến nghị .80
  Bảng 4.15: Khối lượng rau tiêu thụ bình quân 1 ngày 1 người bán lẻ ở các chợ bán lẻ 82
  Bảng 4.16: Giá bán lẻ một số loại rau theo vị trí chợ 84
  Bảng 4.17: Ý kiến về đối tượng khách hàng của những người bán lẻ tại các chợ bán lẻ ở thành
  phố Thái Bình 85
  Bảng 4.18: Doanh thu bán rau bình quân 1 ngày của người bán lẻ tại các chợ bán lẻ thành phố
  Thái Bình .86
  Bảng 4.19: Kết quả thăm dò ý kiến của người bán lẻ ở các chợ bán lẻ và các kiến nghị 87
  Bảng 4.20: Tổng thu hàng tháng của Ban quản lý chợ 89
  viiDANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, ẢNH
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức mô hình chợ có Ban quản lý 14
  Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức quản lý chợ doanh nghiệp kinh doanh khai thác quản lý chợ .16
  Sơ đồ 2.3: Các cấp kênh phân phối 20
  Sơ đồ 4.1: Cơ cấu tổ chức quản lý chợ theo mô hình Ban quản lý 67
  Sơ đồ 4.2: Cơ cấu tổ chức quản lý chợ theo hình thức doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ
  69
  Đồ thị 4.1: Tình hình biến động giá bán ra một số loại rau ở chợ bán buôn Bồ Xuyên 79
  Đồ thị 4.2: Tình hình biến động giá bán lẻ một số loại rau .84
  Ảnh 4.1: Chợ Đậu quản lý theo mô hình Ban quản lý .66
  Ảnh 4.2: Chợ Quang Trung quản lý theo hình thức doanh nghiệp kinh doanh khai thác chợ 68
  viiiDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BQL Ban quản lý
  BTB Bắc Trung Bộ
  CNH – HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
  CN – XD Công nghiệp – Xây dựng
  DT Diện tích
  ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
  ĐBSH Đồng bằng sông Hồng
  ĐNB Đông Nam Bộ
  ĐVT Đơn vị tính
  GTSX Giá trị sản xuất
  HCM Hồ Chí Minh
  HTX Hợp tác xã
  MNPB Miền núi phía Bắc
  NS Năng suất
  NTB Nam Trung Bộ
  KT – XH Kinh tế - xã hội
  SL Sản lượng
  TM – DV Thương mại – dịch vụ
  TN Tây Nguyên
  TP khác Thành phố khác
  Tr.đ Triệu đồng
  Tr.USD Triệu đô la
  UBND Ủy ban nhân dân
  ixPHẦN I: MỞ ĐẦU
  1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
  Rau quả là loại thức ăn thiết yếu của con người. Rau quả cung cấp cho con
  người nhiều vitamin và muối khoáng. Gluxit của rau quả chủ yếu là các thành phần
  đường dễ tiêu hóa. Hàm lượng chất đạm trong rau quả tuy ít nhưng có vai trò quan
  trọng trong trao đổi chất và dinh dưỡng. Chất béo trong rau quả không nhiều nhưng
  dễ tiêu và có những axit béo không thể thay thế được. Rau quả còn cung cấp cho cơ
  thể chất xơ, có tác dụng giải các độc tố phát sinh trong quá trình tiêu hóa thức ăn và
  có tác dụng chống táo bón . Do vậy, trong chế độ dinh dưỡng của con người, rau quả
  không thể thiếu và ngày càng quan trọng [30]. Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu
  quốc tế về chính sách đối với thực phẩm IFPRI (2002) và Trung tâm Tin học - Thống
  kê ICARD (2004), hầu hết các hộ đều tiêu thụ rau rất mạnh, và có tới 93% hộ tiêu thụ
  quả. Các loại rau quả được tiêu thụ rộng rãi nhất là rau muống (95% số hộ tiêu thụ), cà
  chua (88%) và chuối (87%) [29]. Hộ gia đình Việt Nam tiêu thụ trung bình 71 kg rau
  quả cho mỗi người mỗi năm, trong đó tiêu thụ rau chiếm tới 3/4 [31]. Những năm gần
  đây, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, nhu cầu
  tiêu dùng rau quả ngày càng tăng cả về số lượng, chất lượng và chủng loại.
  Với truyền thống thâm canh trong nông nghiệp, Thái Bình không chỉ đạt
  năng suất lúa 12 - 13 tấn/ha (với sản lượng trên một triệu tấn/năm) mà còn là địa
  phương sản xuất rau màu với sản lượng lớn; mỗi năm tiêu thụ ở các tỉnh bạn
  400.000 - 500.000 tấn. Từ năm 2002 đến nay, diện tích rau hàng năm đạt 25.466 ha,
  cao nhất là hai năm 2004 và 2005: gần 28.000 ha. Chủng loại rau khá phong phú,
  các nhóm rau có chất lượng, giá trị kinh tế cao ngày càng được đưa vào sản xuất
  nhiều như: dưa chuột, dưa hấu, dưa gang, ớt, khoai tây xuân, cà chua, hành tỏi, bắp
  cải, cải cuốn, su hào . Điều đáng ghi nhận hơn là diện tích sản xuất rau tập trung
  (quy vùng 5 - 10 ha) 5 - 6 vụ/năm phân bố trên địa bàn hầu khắp các huyện, thành
  phố [25].
  Thành phố Thái Bình có hơn 140 ngàn dân, ngoài ra còn hàng chục ngàn
  công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ở các khu công nghiệp và cụm
  công nghiệp. Hàng chục ngàn sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng,
  trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Do vậy, nhu cầu tiêu dùng các loại thực
  1phẩm trong đó có rau là lớn nhất trong tỉnh. Rau là những sản phẩm chủ yếu được
  sử dụng tươi có hàm lượng nước cao nên dễ bị thối, hỏng, dập nát. Tổ chức bảo quản
  tốt và tiêu thụ nhanh có ý nghĩa đảm bảo được chất lượng, giảm tỷ lệ hao hụt góp phần
  nâng cao hiệu quả kinh tế. Do nhận thức đúng vai trò của chợ trong quá trình phát triển
  kinh tế - xã hội và được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương năm 2003
  Thái Bình đã triển khai thực hiện dự án quy hoạch phát triển mạng lưới chợ giai đoạn
  2003 – 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh, tiêu thụ hàng hóa nông sản thực phẩm
  góp phần đẩy mạnh sản xuất và phục vụ tốt đời sống nhân dân, bước đầu đã phát huy
  được những tác dụng tích cực. Mạng lưới chợ trên địa bàn đã phát triển khá nhanh
  chóng, đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa, phục vụ tốt sản xuất, đáp
  ứng nhu cầu dân sinh, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động, là nhân tố
  quan trọng đối với phát triển KT - XH và giao lưu văn hóa trong vùng, mang lại nguồn
  thu đáng kể cho ngân sách địa phương.
  Bên cạnh đó, mạng lưới chợ bán rau của Thái Bình còn nhiều vấn đề bất cập
  cần giải quyết. Đó là sự yếu kém về cơ sở vật chất, chợ tạm, chợ cóc còn tồn tại,
  chợ họp lấn chiếm vỉa hè không đảm bảo an toàn giao thông. Việc cung cấp và điều
  tiết rau trên địa bàn thành phố hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về
  số lượng (lúc nhiều, lúc ít), chất lượng chưa đảm bảo. Sản phẩm rau tiêu thụ mang
  tính thời vụ, công tác bảo quản không cho phép kéo dài thời gian cung cấp rau do đó
  giá cả thường xuyên biến đổi. Thông tin về thị trường đối với những người tham gia
  không đồng đều, cấu trúc thị trường còn đơn giản, nhiều nơi tiêu thụ rau chỉ là hoạt
  động nhằm đáp ứng nhu cầu của cả người sản xuất và người tiêu dùng mà thiếu
  những quy định cụ thể.
  Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khắc phục những tồn tại trên nhằm phát triển
  mạng lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố Thái Bình? Cho đến nay đã có nhiều
  công trình nghiên cứu về sản xuất và tiêu thụ rau nhưng những nghiên cứu về hoạt
  động buôn bán ở các chợ nói chung và chợ bán rau nói riêng còn rất ít cần được
  nghiên cứu tiếp, đặc biệt chưa có nghiên cứu nào được tiến hành ở thành phố Thái
  Bình. Vì vậy, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu thực trạng mạng lưới chợ bán rau trên
  địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình” để nghiên cứu. Các câu hỏi được
  đặt ra cho nghiên cứu này là:
  2- Thực trạng hoạt động của mạng lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố
  Thái Bình những năm qua diễn ra như thế nào?
  - Mạng lưới chợ đã đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, giải quyết được đầu ra
  cho người sản xuất chưa?
  - Việc tổ chức, quản lý mạng lưới chợ bán rau đã hợp lý, hiệu quả chưa?
  - Những khó khăn, thuận lợi của các chợ bán rau trên địa bàn thành phố Thái
  Bình đang gặp phải là gì?
  - Những biện pháp nào cần được thực hiện nhằm ổn định, phát triển mạng
  lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố Thái Bình?
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở đánh giá đúng đắn thực trạng mạng lưới chợ bán rau mà đề xuất
  định hướng một số biện pháp chủ yếu nhằm ổn định, phát triển các chợ bán rau trên
  địa bàn thành phố Thái Bình.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về mạng lưới chợ nói chung, chợ bán rau
  nói riêng.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động của mạng lưới chợ bán rau trên địa bàn
  thành phố Thái Bình một số năm gần đây.
  - Phân tích những điểm mạnh yếu, cơ hội và thách thức của mạng lưới chợ
  bán rau ở thành phố Thái Bình.
  - Đề xuất biện pháp chủ yếu nhằm ổn định, phát triển các chợ bán rau trên
  địa bàn thành phố Thái Bình cho các năm tới.
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu chính: đề tài tập trung nghiên cứu các chợ có bán rau
  trên địa bàn thành phố Thái Bình.
  - Đối tượng nghiên cứu bổ sung: những loại rau chính, những người tham gia
  trên thị trường (người bán lẻ, người thu gom, người tiêu dùng .).
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Đề tài nghiên cứu được tiến hành trên phạm vi thành phố
  Thái Bình, một số nội dung chuyên sâu được khảo sát ở một số chợ điển hình: chợ
  Đề Thám I, chợ Bồ Xuyên, chợ Quang Trung, chợ Tiền Phong, chợ Đậu.
  3- Về nội dung nghiên cứu:
  + Đề tài tập trung đánh giá thực trạng hoạt động mạng lưới chợ bán rau của
  thành phố Thái Bình.
  + Thông qua đó phân tích SWOT của các chợ nói chung và chợ bán rau nói
  riêng.
  + Đề xuất một số biện pháp chủ yếu nhằm ổn định, phát triển mạng lưới chợ
  bán rau trên địa bàn thành phố.
  - Về thời gian nghiên cứu:
  + Thông tin phục vụ cho việc đánh giá thực trạng hoạt động mạng lưới chợ
  được thu thập từ năm 2007 – 2009, một số nội dung chuyên sâu được khảo sát vào
  năm 2010.
  + Định hướng và biện pháp đến năm 2015.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thực trạng mạng lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố thái bình, tỉnh thái bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng mạng lưới chợ bán rau trên địa bàn thành phố thái bình, tỉnh thái bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status