Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ NGhiên cứu việc sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. NGhiên cứu việc sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp

  LỜI CẢM ƠN
  Trước hết cho cá nhân tôi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô
  giáo trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội nói chung, ban chủ nhiệm và các
  thầy cô giáo khoa Kinh tế và PTNT nói riêng đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi
  trong quá trình học tập tại trường.
  Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Mác, người
  đã trực tiếp tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn.
  Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn tới UBND huyện Thuận Thành và
  toàn thể cán bộ trong phòng Nông nghiệp và PTNT huỵên Thuận Thành đã
  tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập
  Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những
  người than đã động viên, khích lệ và giúp đỡ tôi hoàn thành khoá học và thực
  hiện đề tài.
  Do thời gian nghiên cứu hạn chế và bản thân còn ít kinh nghiệm nên
  không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự động viên, đóng góp ý
  kiến của thầy cô, gia đình, bạn bè.
  Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2010
  Sinh viên
  Dương Thị Thu
  iiTÓM TẮT KHOÁ LUẬN
  PHẦN I: MỞ ĐẦU
  Ngày nay cùng với quá trình CNH – HĐH đất nước là quá trình chuyển
  đổi đất nông nghiệp sang mục đích xây dựng KCN diễn ra mạnh mẽ.
  Thuận Thành là một trong những huyện nằm trong vùng quy hoạch xây
  dựng KCN của tỉnh Bắc Ninh để phục vụ cho mục tiêu CNH – HĐH. Chính
  vì vậy, số hộ nông dân bị thu hồi đất của huyện Thuận Thành chiếm tỷ lệ khá
  cao, người dân bị thu hồi đất đang gặp nhiều khó khăn trong việc bắt đầu cuộc
  sống mới, xuất hiện nhiều vấn đề nan giải, bất cập.
  Xuất phát từ nhu cầu cấp bách về việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn
  định cuộc sống sau khi mất đất của những hộ nông dân trên địa bàn, chúng tôi
  tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu việc sử dụng tiền đền bù của hộ
  nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp do xây dựng khu công nghiệp tại
  huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh”.
  PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài:
  Về sơ sở lý luận: vai trò của đất đai trong sản xuất nông nghiệp; khái
  niệm về đền bù đất nông nghiệp, mục đích của tiền đền bù và các yếu tố ảnh
  hưởng tới việc sử dụng tiền đền bù của nông hộ.
  Về cơ sở thực tiễn: kinh nghiệm sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân ở
  một số nước trong khu vực và một số địa phương trong nước; tình hình thu
  hồi đất nông nghiệp, vấn đề việc làm và sử dụng lao động ở Việt Nam hiện
  nay; chủ trương biện pháp giải quyết việc làm cho hộ nông dân sau khi
  chuyển đổi đất nông nghiệp.
  iiiPHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU
  Trong phần này, đề tài của chúng tôi tiến hành tìm hiểu:
  Về địa bàn nghiên cứu: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện
  Thuận Thành.
  Về phương pháp nghiên cứu: phương pháp chọn điểm nghiên cứu,
  phương pháp chọn mẫu nghiên cứu, phương pháp thu thập tài liệu, phương
  pháp xử lý thông tin, phương pháp phân tích số liệu và hệ thống các chỉ tiêu
  nghiên cứu.
  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
  - Hầu hết các nông hộ đều không có định hướng và dự tính trước kế
  hoạch sử dụng tiền đền bù cũng như việc chuyển đổi nghề nghiệp sau khi mất
  đất sản xuất nông nghiệp.
  - Số tiền chi tiêu không đúng mục đích của tiền đền bù chiếm tỷ lệ cao
  trong tổng số tiền đền bù mà hộ nhận được. Khi nhận được tiền đền bù, những
  khoản chi tiêu đầu tiên của hộ thường là chi cho việc giải quyết những khó
  khăn hiện tại và cải thiện mức sống của gia đình. Sau khi đã tạm thỏa mãn với
  những nhu cầu đó, hộ mới tính đến việc đầu tư cho phát triển sản xuất kinh
  doanh nhưng đến lúc này thì số tiền còn lại để đầu tư cho sản xuất kinh doanh
  không còn đáng kể nữa, thậm chí nhiều hộ đã chi tiêu hết. Chính thực tế này
  đã đẩy hộ vào muôn ngàn khó khăn sau khi mất đất sản xuất.
  - Tại các xã có cơ cấu các ngành kinh tế khác nhau thì nông hộ cũng có
  xu hướng sử dụng tiền đền bù là khác nhau. Trong đó, nông hộ tại các xã có
  ngành dịch vụ và công nghiệp phát triển thì số tiền sử dụng đúng mục đích
  của hộ cao hơn nhiều so với các xã nông nghiệp.
  - Tại các hộ mất nhiều đất nông nghiệp thì tỷ lệ số tiền sử dụng đúng
  mục đích của hộ chiếm cao hơn so với hộ mất ít. Vì sau khi giải quyết những
  khó khăn hiện tại và cải thiện mức sống gia đình, các nông hộ bị mất nhiều
  ivđất vẫn còn một khoản tiền tương đối lớn để đầu tư cho sản xuất kinh doanh,
  trong khi đó các hộ mất ít đất đã chi tiêu hết hoặc còn nhưng không đủ đầu tư
  cho sản xuất kinh doanh. Mặt khác, những hộ bị mất nhiều đất nông nghiệp bị
  áp lực lớn hơn bởi vấn đề việc làm trong tương lai. Chính vì vậy, việc xem
  xét để nâng mức giá đền bù là rất cần thiết.
  - Việc sử dụng tiền đền bù của hộ ngoài chịu ảnh hưởng bởi cơ cấu các
  ngành kinh tế của địa phương và tâm lý tiêu dùng của hộ, còn chịu ảnh hưởng
  lớn bởi trình độ và giới tính của chủ hộ, thu nhập của hộ trước khi nhận tiền
  đền bù Những hộ mà chủ hộ có trình độ thấp (dưới cấp III) sử dụng số tiền
  đền bù không đúng mục đích chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều những hộ mà chủ hộ
  có trình độ cấp III và trên cấp III. Những hộ có thu nhập trước khi nhận tiền
  đền bù cao hơn thì số tiền sử dụng đúng mục đích cũng cao hơn những hộ có
  thu nhập thấp.
  PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  Qua nghiên cứu việc sử dụng tiền đền bù đất nông nghiệp của hộ nông
  dân. Chúng tôi đưa ra một số kết luận sau :
  - Trước và sau khi nhận tiền đền bù đa số các hộ chưa có dự tính kế
  hoạch hoặc có dự tính nhưng không rõ ràng việc sẽ sử dụng số tiền đó ra sao.
  - Khi nhận được tiền đền bù, đa số các hộ sử dụng vào chi tiêu những
  việc khác nhau, trong đó có khoản chi đúng mục đích, có khoản chi không
  đúng mục đích. Số hộ sử dụng tiền đền bù đúng mục đích không nhiều mà
  phần lớn các hộ sử dụng hỗn hợp.
  - Địa phương có ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển thì các hộ sử
  dụng nhiều tiền đền bù vào công nghiệp và dịch vụ nên số tiền đền bù sử
  dụng đúng mục đích cao hơn. Ngược lại tại xã thuần nông số tiền sử dụng
  đúng mục đích của hộ thấp và gần như các hộ chưa có định hướng phát triển
  theo hướng nào, mọi đầu tư của hộ chỉ mang tính chất nhỏ lẻ.
  v- Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tiền đền bù của nông
  hộ như tuổi, giới tính và trình độ của chủ hộ, thu nhập của hộ trước khi nhận
  tiền đền bù, trình độ của các lao động trong hộ, số tiền đền bù mà hộ nhận
  được, thực trạng phát triển kinh tế của địa phương và khả năng thu hút lao
  động tại KCN.
  - Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng sử dụng tiền đền bù đất nông
  nghiệp tại các địa phương, các nhóm hộ và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng
  tới việc sử dụng tiền đền bù của hộ. Đề tài đã đưa ra những giải pháp mới
  nhằm giúp nông hộ sử dụng hợp lý tiền đền bù vào ổn định cuộc sống, đầu tư
  phát triển sản xuất và chuyển đổi nghề nghiệp.
  Từ đó chúng tôi đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, chính quyền
  địa phương và nông hộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tiền đền bù.
  viMỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  TÓM TẮT KHOÁ LUẬN .iii
  MỤC LỤC vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG .ix
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii
  PHẦN I. MỞ ĐẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1 Mục tiêu chung .3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .4
  2.1 Một số lý luận chung .4
  2.1.1 Vai trò của đất đai trong sản xuất nông nghiệp 4
  2.1.2 Đền bù và việc sử dụng tiền đền bù của nông hộ .5
  2.1.3 Cơ sở lý luận chung về khu công nghiệp 7
  2.2 Kinh nghiệm sử dụng tiền đền bù khi thu hồi đất 9
  2.2.1 Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực .9
  2.2.2 Tình hình thu hồi đất nông nghiệp, vấn đề việc làm và sử dụng lao
  động ở Việt Nam hiện nay .11
  2.2.3 Kinh nghiệm về sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân bị thu hồi đất
  nông nghiệp ở một số địa phương .13
  2.2.4 Chủ trương biện pháp giải quyết việc làm cho hộ nông dân sau khi
  chuyển đổi đất nông nghiệp phục vụ quá trình CNH – HĐH, đô thị hóa ở
  Việt Nam .16
  PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ .19
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19
  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 19
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên 19
  3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .20
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 38
  3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 38
  3.2.2 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu .38
  3.2.3 Phương pháp thu thập tài liệu .39
  3.2.4 Phương pháp xử lý thông tin 40
  3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 40
  vii3.2.6 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 40
  PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42
  4.1 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp .42
  4.1.1 Các chính sách áp dụng tại huyện Thuận Thành về thu hồi đất nông
  nghiệp và đền bù cho các hộ nông dân .42
  4.1.2 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp
  tại huyện Thuận Thành 48
  4.1.3 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp ở các điểm nghiên cứu 50
  4.1.4 Thực trạng thu hồi đất của các hộ điều tra .56
  4.2 Tình hình sử dụng tiền đền bù đất nông nghiệp của hộ nông dân .61
  4.2.1 Cách thức sử dụng tiền đền bù của hộ 61
  4.2.2 Cơ cấu sử dụng tiền đền bù của các nhóm hộ điều tra .64
  4.2.3 Mức phân bổ tiền đền bù tại các hộ điều tra phân theo nhóm 67
  4.2.4 Mức phân bổ tiền đền bù của các hộ tại các xã nghiên cứu .71
  4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tiền đền bù của nông hộ 74
  4.3.1 Trình độ, giới tính và tuổi của chủ hộ 74
  4.3.2 Thu nhập của hộ trước khi nhận tiền đền bù 75
  4.3.3 Trình độ của các lao động trong hộ 76
  4.3.4 Số tiền đền bù mà hộ nhận được 76
  4.3.5 Thực trạng phát triển kinh tế của địa phương 77
  4.3.6 Khả năng thu hút lao động tại KCN 77
  4.4 Nhận xét chung về việc sử dụng tiền đền bù của nông hộ 78
  4.5 Đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý tiền đền bù của nông hộ
  .79
  4.5.1 Quan điểm sử dụng hợp lý tiền đền bù 79
  4.5.2 Căn cứ để đưa ra giải pháp 80
  4.5.3 Một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý tiền đền bù của nông hộ .81
  PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84
  5.1 Kết luận .84
  5.2 Kiến nghị: 85
  viiiDANH MỤC CÁC BẢNG
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  TÓM TẮT KHOÁ LUẬN .iii
  MỤC LỤC vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG .ix
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xii
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1 Mục tiêu chung .3
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .3
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2.1 Một số lý luận chung .4
  2.1.1 Vai trò của đất đai trong sản xuất nông nghiệp 4
  2.1.2 Đền bù và việc sử dụng tiền đền bù của nông hộ .5
  2.1.2.1 Khái niệm đền bù đất nông nghiệp 5
  2.1.2.2 Mục đích của tiền đền bù đất nông nghiệp và các yếu tố ảnh hưởng tới
  việc sử dụng tiền đền bù của hộ: .6
  2.1.3 Cơ sở lý luận chung về khu công nghiệp 7
  2.1.3.1 Khái niệm về khu công nghiệp 7
  2.1.3.2 Sự hình thành các khu công nghiệp .8
  2.2 Kinh nghiệm sử dụng tiền đền bù khi thu hồi đất 9
  2.2.1 Kinh nghiệm của một số nước trong khu vực .9
  2.2.1.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc .9
  2.2.1.2 Kinh nghiệm của Nhật Bản 10
  2.2.2 Tình hình thu hồi đất nông nghiệp, vấn đề việc làm và sử dụng lao động
  ở Việt Nam hiện nay 11
  2.2.3 Kinh nghiệm về sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân bị thu hồi đất
  nông nghiệp ở một số địa phương .13
  2.2.3.1 Kinh nghiệm sử dụng tiền đền bù của các hộ nông dân ở tỉnh Hưng
  Yên 13
  2.2.3.2 Kinh nghiệm sử dụng tiền đền bù của các hộ nông dân ở tỉnh Vĩnh
  Phúc .15
  2.2.4 Chủ trương biện pháp giải quyết việc làm cho hộ nông dân sau khi
  chuyển đổi đất nông nghiệp phục vụ quá trình CNH – HĐH, đô thị hóa ở Việt
  Nam .16
  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 19
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên 19
  3.1.1.1 Vị trí địa lý 19
  ix3.1.1.2 Khí hậu 19
  3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .20
  3.1.2.1 Tình hình phân bổ và sử dụng đất đai .20
  Bảng 3.1 Tình hình phân bổ và sử dụng đất đai của huyện Thuận Thành qua 3
  năm (2007-2009) .27
  3.1.2.2 Tình hình dân số và lao động 28
  Bảng 3.2 Tình hình nhân khẩu và lao động của huyện Thuận Thành qua 3
  năm (2007-2009) .30
  3.1.2.3 Giáo dục và y tế 31
  3.1.2.4 Cơ sở hạ tầng .32
  3.1.2.4 Kết quả sản xuất kinh doanh 34
  Bảng 3.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Thuận Thành qua 3 năm
  2007 - 2009 .37
  37
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 38
  3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 38
  3.2.2 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu .38
  3.2.3 Phương pháp thu thập tài liệu .39
  3.2.4 Phương pháp xử lý thông tin 40
  3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 40
  3.2.5.1 Phương pháp thống kê mô tả .40
  3.2.5.2 Phương pháp so sánh .40
  3.2.6 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 40
  3.2.6.1 Nhóm chỉ tiêu đánh giá việc thu hồi đất .40
  3.2.6.2 Nhóm chỉ tiêu về tiền đền bù .41
  3.2.6.3 Nhóm chỉ tiêu về sử dụng tiền đền bù .41
  Căn cứ vào mục đích của tiền đền bù đất nông nghiệp, chúng tôi phân ra hai
  nhóm chỉ tiêu về sử dụng tiền đền bù như sau: .41
  4.1 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp .42
  4.1.1 Các chính sách áp dụng tại huyện Thuận Thành về thu hồi đất nông
  nghiệp và đền bù cho các hộ nông dân .42
  4.1.1.1 Quy định về khung giá đền bù đất nông nghiệp 42
  4.1.1.2 Quy định về bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi .44
  4.1.1.3 Quy định về bồi thường, hỗ trợ để hộ nông dân ổn định đời sống và ổn
  định sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm khi hộ nông dân
  bị thu hồi đất nông nghiệp .45
  4.1.2 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp tại
  huyện Thuận Thành .48
  Bảng 4.1 Tình hình thu hồi đất cho xây dựng KCN tại huyện
  Thuận Thành 49
  4.1.3 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp ở các điểm nghiên cứu 50
  4.1.3.1 Thực trạng phát triển kinh tế .50
  xBảng 4.2 Kết quả sản xuất kinh doanh của các điểm nghiên cứu từ năm 2007 -
  2009 .51
  4.1.3.2 Thực trạng thu hồi đất ở các điểm nghiên cứu 52
  Bảng 4.3 Tình hình thu hồi đất của các xã nghiên cứu .54
  4.1.4 Thực trạng thu hồi đất của các hộ điều tra .56
  4.1.4.1 Một số thông tin chung về hộ điều tra .56
  Bảng 4.4 Một số thông tin chung về nhóm hộ điều tra .57
  4.1.4.2 Thực trạng thu hồi đất và số tiền được đền bù 60
  Bảng 4.5 Số lượng và giá trị đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi của các nhóm
  hộ điều tra 61
  4.2 Tình hình sử dụng tiền đền bù đất nông nghiệp của hộ nông dân .61
  4.2.1 Cách thức sử dụng tiền đền bù của hộ 61
  Bảng 4.6 Cách thức sử dụng tiền đền bù của hộ .62
  4.2.2 Cơ cấu sử dụng tiền đền bù của các nhóm hộ điều tra .64
  Bảng 4.7 Cơ cấu sử dụng tiền đền bù của các nhóm hộ điều tra .65
  4.2.3 Mức phân bổ tiền đền bù tại các hộ điều tra phân theo nhóm 67
  Bảng 4.8 Thực trạng sử dụng tiền đền bù tính bình quân theo nhóm hộ điều
  tra 68
  (Tính bình quân cho một hộ điều tra) 68
  4.2.4 Mức phân bổ tiền đền bù của các hộ tại các xã nghiên cứu .71
  Bảng 4.9 Thực trạng sử dụng tiền đền bù của các hộ điều tra theo xã 72
  (Tính bình quân cho một hộ điều tra) 72
  4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tiền đền bù của nông hộ 74
  4.3.1 Trình độ, giới tính và tuổi của chủ hộ 74
  4.3.2 Thu nhập của hộ trước khi nhận tiền đền bù 75
  4.3.3 Trình độ của các lao động trong hộ 76
  4.3.4 Số tiền đền bù mà hộ nhận được 76
  4.3.5 Thực trạng phát triển kinh tế của địa phương 77
  4.3.6 Khả năng thu hút lao động tại KCN 77
  4.4 Nhận xét chung về việc sử dụng tiền đền bù của nông hộ 78
  4.5 Đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý tiền đền bù của nông hộ.79
  4.5.1 Quan điểm sử dụng hợp lý tiền đền bù 79
  4.5.2 Căn cứ để đưa ra giải pháp 80
  4.5.3 Một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý tiền đền bù của nông hộ .81
  5.1 Kết luận .84
  5.2 Kiến nghị: 85
  xiDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  1. BQ : Bình quân
  2. BQLĐ : Bình quân lao động
  3. BQLĐNN : Bình quân lao động nông nghiệp
  4. BQTNNN : Bình quân thu nhập nông nghiệp
  5. CC : Cơ cấu
  6. CNH - HĐH : Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  7. CN- TTCN : Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp
  8. CN- XD : Công nghiệp- xây dựng
  9. DT : Diện tích
  10. ĐVT : Đơn vị tính
  11. GTSX : Giá trị sản xuất
  12. KCN, KCX, CCN : Khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp
  13. LĐ : Lao động
  14. NN : Nông nghiệp
  15. SL : Số lượng
  16. SXKD : Sản xuất kinh doanh
  17. SXNN : Sản xuất nông nghiệp
  18. TM- DV : Thương mại- dịch vụ
  19. Tr.đ : Triệu đồng
  xiiPHẦN I. MỞ ĐẦU
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Người xưa đã có câu “ Tấc đất tấc vàng” để nói về tầm quan trọng của
  đất đai vì đất đai có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống của con
  người và cũng là tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia. Đặc biệt đối với
  người nông dân, đất đai càng có ý nghĩa quan trọng và không thể thiếu bởi lẽ
  đất đai vừa là tư liệu lao động và vừa là đối tượng lao động. Đất đai cũng là
  thành phần quan trọng tạo ra môi trường sống, là địa bàn phân bố và cư trú
  của dân cư, và chính đất đai là điều kiện để xây dựng các cơ sở hạ tầng, kinh
  tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng của đất nước. Do đó, đất đai không
  chỉ gắn liền với sản xuất nông nghiệp mà còn là điều kiện không thể thiếu để
  phát triển kinh tế đất nước.
  Ngày nay, quá trình phát triển kinh tế thế giới diễn ra ngày càng mạnh
  mẽ đã có tác động tích cực đến cơ cấu kinh tế Việt Nam, nhất là trong cơ cấu
  kinh tế nông nghiệp nông thôn có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể là có sự thay đổi
  đáng kể trong cơ cấu đất đai, tỷ lệ diện tích đất chuyên dùng và đất ở có xu
  hướng ngày càng tăng lên trong khi tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp có xu
  hướng giảm xuống. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước
  vì mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn, một số địa phương đã và đang tiến
  hành các chương trình, dự án nhằm thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp nông
  thôn. Vì vậy, việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích xây dựng KCN
  đang diễn ra mạnh mẽ. Chính điều này đã ảnh hưởng đến sản xuất nông
  nghiệp và đời sống của cư dân nông thôn. Để bảo đảm cho người dân sản xuất
  ngày càng phát triển và đời sống ngày càng nâng cao thì trước tiên vấn đề thu
  hồi và đền bù đất nông nghiệp cho nông dân là hết sức quan trọng và cần
  được tính toán đền bù hợp lý, nhằm đảm bảo cho nông dân không bị thiệt
  thòi, ổn định việc làm và thu nhập. Tuy nhiên, thực tế có nhiều hộ nông dân
  sau khi nhận tiền bồi thường đã sử dụng số tiền này không hiệu quả. Nhiều hộ
  1sử dụng số tiền đền bù cho việc ăn chơi, mua sắm, xây dựng nhà cửa nên chỉ
  được 5 – 7 năm là họ tiêu hết số tiền đó và chẳng mấy chốc lại kéo họ vào
  vòng xoáy của nghèo đói. [2]
  Chính từ thực tế trên, một số vấn đề lớn đặt ra là: Số tiền mà người
  dân được đền bù để giúp họ ổn định cuộc sống và chuyển đổi nghề mới nên
  được sử dụng như thế nào?, sử dụng vào những việc cho đúng mục đích và
  có hiệu quả nhất?, và có những yếu tố nào tác động tới việc sử dụng tiền
  đền bù của hộ nông dân? .Trả lời được những câu hỏi đó sẽ góp phần đáng
  kể vào việc giải quyết việc làm và ổn định cuộc sống cho những hộ bị mất
  đất nông nghiệp.
  Bắc Ninh là một cửa ngõ phía Đông Bắc của thủ đô Hà Nội, là tỉnh
  nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Với
  điều kiện thuận lợi cộng với cơ chế đầu tư thông thoáng nên Bắc Ninh đang là
  nơi hấp dẫn và thu hút các dự án phát triển trong và ngoài nước. Do đó mà
  những năm gần đây, Bắc Ninh đã có rất nhiều KCN mới ra đời. Đây là điều
  kiện thúc đẩy cho Bắc Ninh đến năm 2015 cơ bản trở thành một tỉnh công
  nghiệp. Thuận Thành là một trong những huyện nằm trong vùng quy hoạch
  xây dựng KCN đó của tỉnh Bắc Ninh để phục vụ cho mục tiêu CNH – HĐH.
  Chính vì vậy, số hộ nông dân bị thu hồi đất của huyện Thuận Thành chiếm tỷ
  lệ khá cao, người dân bị thu hồi đất đang gặp nhiều khó khăn trong việc bắt
  đầu cuộc sống mới, xuất hiện nhiều vấn đề nan giải, bất cập. Xuất phát từ nhu
  cầu cấp bách về việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống sau khi
  mất đất của những hộ nông dân trên địa bàn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu
  đề tài: “Nghiên cứu việc sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân bị thu hồi
  đất nông nghiệp do xây dựng khu công nghiệp tại huyện Thuận Thành –
  tỉnh Bắc Ninh”.
  21.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Nghiên cứu tình hình sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân bị thu hồi
  đất nông nghiệp do xây dựng khu công nghiệp. Từ đó, đề tài đề xuất một số
  giải pháp nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu quả tiền đền bù của hộ nông dân.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về tiền đền bù, sử dụng tiền
  đền bù, khung pháp lý của việc thu hồi, đền bù đất đất nông nghiệp.
  - Nghiên cứu tình hình sử dụng tiền đền bù của nông hộ tại huyện
  Thuận Thành và những yếu tố ảnh hưởng tới việc tiêu dùng tiền đền bù của
  hộ nông dân.
  - Đề xuất giải pháp nhằm giúp các hộ nông dân sử dụng hợp lý tiền đền
  bù và ổn định cuộc sống của họ sau khi mất đất sản xuất nông nghiệp.
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
  - Các hộ nông dân bị thu hồi đất cho việc xây dựng khu công nghiệp tại
  huyện Thuận Thành – tỉnh Bắc Ninh.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung:
  Đánh giá thực trạng sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân ở huyện
  Thuận Thành, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm sử dụng hợp lý và có hiệu
  quả tiền đền bù của hộ nông dân.
  - Phạm vi không gian: huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
  - Phạm vi thời gian:
  + Số liệu điều tra qua 3 năm từ 2007 – 2009
  + Thời gian nghiên cứu từ 23/12/2009 đến 10/5/2010

  Xem Thêm: NGhiên cứu việc sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu NGhiên cứu việc sử dụng tiền đền bù của hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status