Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Mĩ 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Mĩ 

  Sinh viên: Hoàng Thị Thanh.
  Lớp QTL701K Page 7

  LỜI MỞ ĐẦU
  T rong các khâu quản lý tại doanh nghiệp có thể nói công tác quản lý hạch
  toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh
  nghiệp. Tài sản cố định là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình sản xuất
  kinh doanh trong doanh nghiệp và chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản,
  vốn doanh nghiệp. Giá trị tài sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của doanh
  nghiệp, nhất là trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, giá trị
  tài sản ngày càng lớn thì yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học
  và hiệu quả hơn. Nên trong nhiều doanh nghiệp hiện nay, vấn đề nâng cao hiệu
  quả của việc sử dụng tài sản cố định đặc biệt được quan tâm. Kế toán là một
  trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý tài sản cố định của
  một doanh nghiệp. Kế toán cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình tài
  sản cố định của doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhauđể giúp các nhà quản
  lý sẽ có được những phân tích chuẩn xác để ra những quyết định kinh tế.
  Công ty TNHH Toàn Mĩ là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây
  dựng và kinh doanh, sửa chữa ô tô nên tài sản cố định đóng một vai trò quan.
  Trong những năm qua, công ty đã mạnh dạn đầu tư vốn vào các loại tài sản cố
  định, đồng thời từng bước hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán tài sản cố định.
  Ngoài lời nói đầu, kết luận khóa luận tốt nghiệp của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận chung về tổ chức kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH Toàn Mĩ.
  Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố
  định tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Mĩ.  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Hoàng Thị Thanh.
  Lớp QTL701K Page 8
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC
  KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP.

  1.1 Những vấn đề cơ bản về tài sản cố định trong doanh nghiệp.
  1.1.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại tài sản cố định.
  Khái niệm, đặc điểm
  Tài sản cố định là một bộ phận của tư liệu sản xuất, giữ vai trò tư liệu lao đông
  chủ yếu của quá trình sản xuất. Chúng được coi là cơ sở vật chất kỹ thuật có vai
  trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh,là điều kiện tăng năng suất
  lao động xã hội và phát triển nền kinh tế quốc dân.
  Từ góc độ vi mô, máy móc thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất chính là yếu
  tố để xác định quy mô và năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
  Từ góc độ vĩ mô, đánh giá về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật của toàn
  bộ nền kinh tế quốc dân có thực lực vững mạnh hay không?
  Chính vì vậy, trong sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp nói riêng cũng
  như của toàn bộ nền kinh tế nói chung, tài sản cố định là cơ sở vật chất và có vai
  trò cực kì quan trọng. Việc cải tiến, hoàn thiện, đổi mới và sử dụng hiệu quả tài
  sản cố định là một trong những nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của
  các doanh nghiệp và của nền kinh tế.
  Nhận thức đúng đắn về vai trò của TSCĐ chính là lý luận đầu tiên xây dựng
  nên khái niệm về TSCĐ.
  Tài sản cố định hữu hình: là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật
  chất thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều
  chu kỳ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng vẫn giữ nguyên hình thái
  vật chất ban đầu và được chuyển dần giá trị tài sản vào giá thành sản phẩm.
  Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện trích khấu hao TSCĐ để thu hồi vốn và tái
  tạo TSCĐ mới phục vụ cho kỳ sản xuất, kinh doanh tiếp theo như nhà cửa, vật
  kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải .
  Tài sản mua về phải thỏa mãn những điều kiện nhất định mới được gọi là tài
  sản cố định hữu hình. Theo điều 3 của thông tư 45/2013/TT – BTC thì tài sản cố
  định phải thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây:
  -) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  -) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên; Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Hoàng Thị Thanh.
  Lớp QTL701K Page 9
  -) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ
  30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.
  Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện
  một lượng giá trị đã được đầu tư thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô
  hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như một số chi phí liên quan trực
  tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế,
  bản quyền tác giả .
  Phân loại tài sản cố định
  TSCĐ trong công ty có nhiều loại vì vậy để thuận tiện cho công tác quản lí và
  hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp cần phân loại TSCĐ và được phân theo
  nhiều tiêu thức khác nhau như theo hình thái biểu hiện, theo quyền sở hữu, theo
  tình hình sử dụng mỗi 1 cách phân loại sẽ đáp ứng những nhu cầu quản lý
  nhất định và có những tác dụng riêng của nó.
  * Theo hình thái biểu hiện:
  - Tài sản cố định hữu hình:
  Là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất, có giá trị lớn và thời
  gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhưng vẫn giữ
  nguyên hình thái vật chất ban đầu. Thuộc về loại này gồm có:
  - Nhà cửa vật kiến trúc: bao gồm các công trình xây dựng cơ bản như: nhà cửa,
  vật kiến trúc, trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, các công
  trình trang trí cho nhà cửa, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, các công
  trình cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu
  tầu, cầu cảng phục vụ cho hạch toán sản xuất kinh doanh.
  - Máy móc thiết bị: bao gồm các loại máy móc thiết bị dùng trong sản xuất kinh
  doanh: máy móc chuyên dùng, máy móc thiết bị công tác, giàn khoan trong lĩnh
  vực dầu khí, cần cẩu, dây chuyền thiết bị công nghệ, những máy móc đơn lẻ.
  - Thiết bị phương tiện vận tải truyền dẫn: là các phương tiện dùng để vận tải
  gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, đường không, đường
  ống và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống
  nước, băng tải như các loại đầu máy, đường ống và phương tiện khác( ô tô, máy
  kéo, xe tải, ống dẫn )
  - Thiết bị, dụng cụ dùng cho quản lý: bao gồm các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho
  quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính, thiết bị điện Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Hoàng Thị Thanh.
  Lớp QTL701K Page 10
  tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống
  mối mọt, máy điều hoà, .
  - Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm: bao gồm các loại cây lâu năm(
  cà phê, chè, cao su,vườn cây ăn quả ) súc vật nuôi để lấy sản phẩm( bò sữa,
  súc vật sinh sản )
  - Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa liệt kê
  vào năm loại trên như tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật
  - Tài sản cố định vô hình:
  Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh
  nghiệp nắm giữ, sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ
  hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố
  định vô hình. Thuộc về tài sản cố định vô hình có: quyền sử dụng đất, quyền
  phát hành, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, phần mềm máy vi
  tính, giấy phép nhượng quyền, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sản
  phẩm, kết quả của cuộc biểu diễn nghệ thuật, bản ghi âm, ghi hình, chương trình
  phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá, kiểu dáng công
  nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên
  thương mại và chỉ dẫn địa lý, giống cây trồng và vật liệu nhân giống, .
  Phương thức phân loại theo hình thái biểu hiện có tác dụng giúp doanh nghiệp
  nắm được những tư liệu lao động hiện có với gía trị và thời gian sử dụng bao
  nhiêu, để từ đó có phương hướng sử dụng TSCĐ có hiệu quả.
  * Theo quyền sở hữu:
  Theo cách này toàn bộ TSCĐ của doanh nghiệp được phân thành TSCĐ tự có và
  thuê ngoài :
  - TSCĐ tự có: là những TSCĐ xây dựng, mua sắm hoặc chế tạo bằng nguồn vốn
  của doanh nghiệp do ngân sách cấp, do đi vay của ngân hàng, bằng nguồn vốn
  tự bổ sung, nguồn vốn liên doanh
  - TSCĐ đi thuê: là những TSCĐ mà doanh nghiệp thuê ngoài để phục vụ cho
  yêu cầu sản xuất kinh doanh.
  Với cách phân loại này giúp doanh nghiệp nắm được những TSCĐ nào mà mình
  hiện có và những TSCĐ nào mà mình phải đi thuê, để có hướng sử dụng và mua
  sắm thêm TSCĐ phục vụ cho sản xuất kinh doanh.
  * Theo nguồn hình thành:
  Theo cách phân loại này TSCĐ được phân thành: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Hoàng Thị Thanh.
  Lớp QTL701K Page 11
  - TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn được ngân sách cấp hay cấp trên
  cấp
  - TSCĐmua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ sung của doanh nghiệp( quĩ
  phát triển sản xuất , quĩ phúc lợi )
  - TSCĐ nhận vốn góp liên doanh.
  Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành, cung cấp được các thông tin về cơ cấu
  nguồn vốn hình thành TSCĐ. Từ đó có phương hướng sử dụng nguồn vốn khấu
  hao TSCĐ một cách hiệu quả và hợp lý.
  * Theo tình hình sử dụng:
  Tài sản cố định được phân thành các loại sau:
  - Tài sản cố định đang sử dụng: đó là những tài sản cố định đang trực tiếp tham
  gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hay đang sử dụng với
  những mục đích khác nhau của những doanh nghiệp khác nhau.
  - Tài sản cố định chờ xử lý: bao gồm các tài sản cố định không cần dùng, chưa
  cần dùng vì thừa so với nhu cầu sử dụng hoặc vì không còn phù hợp với việc sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc tài sản cố định tranh chấp chờ giải
  quyết. Những tài sản cố định này cần xử lý nhanh chóng để thu hồi vốn sử dụng
  cho việc đầu tư và đổi mới tài sản.
  Phân loại tài sản cố định theo tình hình sử dụng giúp doanh nghiệp nắm được
  những tài sản cố định nào đang sử dụng tốt, những tài sản cố định nào không sử
  dụng nữa để có phương hướng thanh lý thu hồi vốn cho doanh nghiệp.
  Mặc dù tài sản cố định được phân thành từng nhóm với đặc trưng khác nhau
  nhưng trong việc hạch toán thì tài sản cố định phải được theo dõi chi tiết cho
  từng tài sản cụ thể và riêng biệt, gọi là đối tượng ghi tài sản cố định. Đối tượng
  ghi tài sản cố định là từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống
  gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau thực hiện một hay một số chức năng
  nhất định.
  1.1.2. Đánh giá tài sản cố định.
  Đánh giá tài sản cố định là việc xác định giá trị ghi sổ của tài sản cố định. Việc
  ghi sổ phải bảo đảm phản ánh được tất cả ba chỉ tiêu về giá trị là nguyên giá, giá
  trị hao mòn và giá trị còn lại của tài sản cố định.
  1.1.2.1 Nguyên giá TSCĐ
  Nguyên giá TSCĐ hữu hình: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ
  ra để có TSCĐ hữu hình và đưa về trạng thái sẵn sàng sử dụng . Kế toán phải Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Hoàng Thị Thanh.
  Lớp QTL701K Page 12
  theo dõi chi tiết nguyên giá của từng TSCĐ. Tuỳ thuộc vào nguồn hình thành,
  nguyên giá TSCĐ hữu hình được xác định như sau:
  a) TSCĐ hữu hình do mua sắm: Nguyên giá bao gồm giá mua (trừ các khoản
  được chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các
  khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản
  vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vận
  chuyển và bốc xếp ban đầu, chi phí lắp đặt, chạy thử (trừ các khoản thu hồi về
  sản phẩm, phế liệu do chạy thử), chi phí chuyên gia và các chi phí liên quan trực
  tiếp khác.
  Đối với TSCĐ mua sắm dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ
  thuộc đối tượng chịu thuế GTGTtính theo phương pháp khấu trừ thì kế toán
  phản ánh giá trị TSCĐ theo giá mua chưa có thuế.
  Đối với TSCĐ mua sắm dùng vào sản xuất, kinh doanh hành hoá, dịch vụ
  thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT tính theo phương
  pháp trực tiếp, hoặc dùng vào hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án hoặc
  dùng cho hoạt động phúc lợi, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ theo tổng giá thanh
  toán đã có thuế GTGT.
  b) Tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao
  thầu: nguyên giá là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy
  chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Đối với tài sản cố định là con súc vật
  làm việc hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi
  phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, vườn cây đó từ lúc hình thành cho tới khi
  đưa vào khai thác, sử dụng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây
  dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan.
  c) Tài sản cố định hữu hình mua trả chậm, trả góp: Nguyên giá được phản ánh
  theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh lệch giữa giá mua trả
  chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh
  theo kỳ hạn thanh toán.
  d) TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế: Nguyên giá là giá thành thực tế
  của TSCĐ tự xây dựng hoặc tự chế cộng với chi phí lắp đặt, chạy thử. Trường
  hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm do mình sản xuất ra để chuyển thành TSCĐ
  thì nguyên giá là chi phí sản xuất sản phẩm đó cộng với các chi phí trực tiếp liên
  quan đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí không
  hợp lý như nguyên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Mĩ 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán tài sản cố định tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Mĩ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status