Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam 

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . 2
  1.1.Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 2
  1.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp 2
  1.1.1.1. Doanh thu . 2
  1.1.1.2. Chi phí 3
  1.1.1.3.Xác định kết quả kinh doanh . 4
  1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 4
  1.1.3.Vai trò và ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 5
  1.1.4.Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 6
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  QUỐC TẾ SIN JOO BO VIỆT NAM . 26
  2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam 26
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo
  Việt Nam . 26
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty . 27
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty . 28
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam . 32
  2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài
  chính, thu nhập khác: 32
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 32
  2.2.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 37
  2.2.1.3. Kế toán thu nhập khác: 41
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và chi phí khác: 42
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 42
  2.2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng . 47
  2.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 52
  2.2.2.4. Kế toán chi phí tài chính 57
  2.2.2.5. Kế toán chi phí khác . 61
  2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 62
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SIN JOO BO VIỆT NAM . 74
  3.1 Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam . 74
  3.1.1 Kết quả đạt được 74
  3.1.2 Hạn chế . 75
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam 76
  3.2.1. Hoàn thiện chứng từ kế toán: 76
  3.2.2. Hoàn thiện tài khoản kế toán: 76
  3.2.3. Hoàn thiện sổ sách kế toán: . 76
  3.2.4. Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán: 85
  3.2.5. Sử dụng phần mềm kế toán: 86
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Đặng Thị Phương Hạnh – Lớp: QT1504K Page 1
  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường cùng với xu thế hội nhập hợp tác
  quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng, mỗi doanh nghiệp dù ở bất cứ thành
  phần kinh tế nào, ở bất cứ ngành nghề nào, đều phải đối mặt với những khó
  khăn thử thách và những sự cạnh tranh gay gắt. Điều này đòi hỏi mỗi doanh
  nghiệp đều phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng
  vốn, nâng cao năng lực quản lý, khả năng sử dụng nguồn nhân lực và tài sản của
  doanh nghiệp. Để nâng cao năng lực quản lý, doanh nghiệp phải sử dụng hàng
  loạt các công cụ quản lý khác nhau, trong đó vấn đề lớn nhất mà doanh nghiệp
  quan tâm là làm thế nào để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất tức là tối đa
  hóa được lợi nhuận và giảm thiểu hóa chi phí.
  Nhận thức được điều đó, qua một thời gian thực tập, tìm hiểu về việc tổ
  chức kế toán tài chính tại công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam, được sự
  hướng dẫn tận tình của cô giáo ThS. Trần Thị Thanh Phương và được các anh
  chị trong phòng kế toán của công ty tạo điều kiện, giúp đỡ, em đã lựa chọn đề tài
  khóa luận tốt nghiệp: “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam”.
  Khóa luận của em gồm 3 chương:
  CHƯƠNG 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  CHƯƠNG 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam
  CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt
  Nam.
  Do thời gian còn nhiều hạn chế, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa
  nhiều nên báo cáo của em khó tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được
  sự đóng góp và ý kiến của các thầy cô giáo để bài khóa luận của em được hoàn
  thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH quốc tế Sin Joo Bo Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status